• Školní jídelna - informace k závěru školního roku

     • Odhlášky obědů jsou možné jen do pátku 25. 6. 2021 z důvodu vyčerpání finanční bilance. Pokud oběd nestihnete odhlásit, je možné si oběd vyzvednout v čase 13.40 - 14.00, ve středu 30. 6. od 11.30 - 12.00.

      Vrácení čipů žáků 9. tříd - do konce června (do 14.00, 30.6. do 12.00 - u vedoucí školní jídleny) a poté od 25. 8. do konce září.

      30. června je výdej obědů pro děti v čase 9.30 - 12.00.

     • Letní kemp pro děti (srpen 2021)

     • Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

      Doba konání: 23.8. - 27.8.2021
      Provozní čas kempu: 7.00 – 15.00 hodin
      Místo realizace: Areál ZŠ J. Arbesa 2454, p. o.

      Účastníkem tábora může být pouze žák nižšího stupně ZŠ. Účast na kempu je zdarma. Součástí je zajištění svačiny, oběda a svačiny včetně pitného režimu.

      Přesný program bude zveřejněn dodatečně dle vývoje protiepidemických opatření, jakož i podmínky účasti z hlediska bezinfekčnosti. 

      Přihlašování na kemp proběhne online na stránkách Edupage - je zapotřebí, aby přihlášku potvrdil rodič!!! Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Přihlašování bude možné v úterý 15. 6. 2021 od 19.00.

     • Dětský turisticko-sportovní příměstský tábor

     • Aktualizace

      Informace k příměstskému táboru:
      Nástup: 7.00 – 8.00
      Odchod dětí: 14. 30 – 15.00 
      Sejdeme se u bočního vchodu u školního klubu.
      S sebou: pití, sportovní oblečení, menší svačinu.
      Nástup : čtvrtek 1. 7. 2021.
      Program:
      1. 7. laser game
      2. 7. Bowling
      7. 7. Koupaliště Ressl
      8. 7. Lanové centrum Most
      9. 7. laser game
      Změna programu vyhrazena
      Oběd zajištěn. 
       

      Příměstský tábor je realizovaný v rámci projektu "Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku" realizovaném za finanční podpory EU.

      Účastníkem tábora může být žák 1. stupně ZŠ (tj. včetně žáků aktuálních 5. tříd), jehož rodiče jsou aktivní na trhu práce tj. doloží potvrzení o zaměstnání, o SVČ, evidence na ÚP. Minimální počet účastníků je 10 tj. pokud nebude tento počet naplněn, tábor se neuskuteční.

      Součástí tábora je zajištění oběda s nápojem zdarma.

      Zájem o příměstský tábor potvrďte u třídní učitelky, následně vám budou přednány potřebné dokumenty k vyplnění (přihláška, potvrzení)

      Kdy: 1. 7., 2. 7. a 7. 7. – 9. 7. 2021, v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin

      Kde: Dětský školní klub při ZŠ J. Arbesa - tělocvična, hřiště a další místa v Mostě podle programu

      Cena: 600 Kč. Cena je splatná do 18. 6. 2021

      Kapacita: max. 15 dětí

      Budou Vaše děti část léta v Mostě a nechcete, aby seděly doma? Chcete je dostat od počítače mezi kamarády?

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, koupaliště Ressl, bowling)

      Přihlášky odevzdejte do pátku 11. června službě ve vestibulu školy či třídní učitelce. Podle počtu přihlášených bude rozhodnuto a dětem oznámeno, zda se příměstský tábor uskuteční. Teprve následně zaplaťte částku vedoucímu turnusu – Vladimír Báča, denně od 7.30 do 14.00 v budově školy (potvrzením o zaplacení bude zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad).

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, Aquadromu, Jungle aréna, bowling)

      Cena zahrnuje: pitný režim, sladkosti, odměny, vstupy do Lasergame, koupaliště Ressl a náklady na bowlingové dráhy.

      Vedoucí turnusu: Vladimír Báča + pedagogický dozor dle počtu žáků

     • Cyklistický kurz - Holany, září 2021

     • Na přelomu srpna a září (od 30. 8. do 3. 9.) se uskuteční tradiční cykloturistický kurz v Holanech u Zahrádek. Příihlášky jsou prozatím zpřístupněny pro žáky současných 6. - 8. tříd. Je zapotřebí, aby přihlášku potvrdili rodiče. Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Místa jsou omezena, tak neváhejte :-)

      Bližší informace

      Termín: 30. 8. - 3. 9. 2021
      Cena: 1900,-Kč
      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory.
      Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.
      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.
      Nutné: sportovní a teplé oblečení, sportovní obuv, pláštěnka na kolo, plavky, vlastní kolo (v ojedinělých případech je možno zapůjčení) povinná je přilba na kolo (škola může zapůjčit).
      Platba do 18. června hotově p. uč Marečkovi nebo p. uč. Bartákovi (potvrzení o zaplacení bude zápis v ŽK)
      Podrobné informace budou předány přihlášeným na schůzce v druhé polovině června

   • Kontakty

    • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
    • reditel@7zsmost.cz
    • zastupce@7zsmost.cz
    • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
    • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje