• Školní jídelna

   •  

    Informace pro rodiče - telefon do ŠJ: 417 639 399 (mob. 734 574 791).

     

    Informace k vydávání obědů od 18. 11. 2020

    Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.

    Ostatní žáci (3. – 9. ročníky), zaměstnanci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, a to v 13.25 - 14.15.

    Děti z přípravky, 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášené, pokud na obědy chodit nebudou, musí rodiče oběd odhlásit. 

     


    ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

    Školní jídelna se zapojila do projektu Škola plná zdraví, kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční i energické.

    Pro lepší představu o složení jídelníčku uveřejňujeme i poslední provedené hodnocení spotřebního koše za měsíc březen 2017.
     
    Dle vydané Pomůcky pro příspěvkové organizace statutárního města Mostu je nutné zavést a udržovat systém bezhotovostní úhrady plateb za stravné!!! (hotovostní úhrady u vedoucí jídelny jsou možné jen ve výjimečných odůvodněných případech - nutno domluvit s vedoucí jídelny!!!).
    Při výkonech státního zdravotního dozoru je sledován i spotřební koš a skladba jídelníčku. Při sestavování jídelníčku je třeba plně respektovat požadavky vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění (spotřební koš) a současně musí být dodržována doporučená skladba stravy ze zdravotního hlediska dle požadavků ust. § 24 odst. 1 písm. c) zák. č. 258/2000 Sb v platném znění.
    Není možné tolerovat rozhodnutí tzv dětských parlamentů či pedagogického personálu o úplném vyřazení některých pokrmů z jídelníčku.
    Nutriční doporučení pro obědy si můžete prohlédnout zde.
    Seznam alergenů - čísla jsou uváděna v závorkách v jídelníčcích.
     
     
    CIZÍ STRÁVNÍKY Z DŮVODŮ NAPLNĚNOSTI NEPŘIJÍMÁME!
     
    Ceny obědů pro školní rok 2020/21:

    Kategorie Cena oběda Měsíční záloha
    Žáci do 6 let 24,- Kč 550,- Kč
    Žáci do 10 let 25,- Kč 550,- Kč
    Žáci 11 - 14 let 27,- Kč 600,- Kč
    Žáci nad 15 let  29,- Kč 650,- Kč
    Cizí strávníci  60,- Kč 1350,- Kč

     

    *Během prázdnin je nutné pozměnit trvalý příkaz v bance tak, aby platba na září (uskutečněná koncem srpna) byla již provedena v nové výši!!!
    *Žáci jsou do věkových skupin zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Podle školského zákona začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

    Informace k platbám:

    • stravné se platí na účet školy: 1041438329/0800, VS 9, KS 0138, SS příjmení dítěte nebo datum narození nejpozději vždy k 20. dni v měsíci (stravné se předplácí, tzn. v srpnu na září)
    • platba hotovostí jen ve výjimečných případech po předchozí dohodě s vedoucí jídelny nebo s ředitelkou školy
    • přeplatky se provádí jednou ročně a to vždy během letních prázdnin na Váš účet
     

    Jídelníček:

    • jídelníček si můžete přečíst na webových stránkách iStravné po vybrání odkazu "Jídelníčky" v levé části obrazovky a zadání čísla naší jídelny (4000)
     

    Provozní řád školní jídelny - ke stažení zde.

    Kontaktní informace:

    • vedoucí školní jídelny: Ivana Lilková
    • email: jidelna@7zsmost.cz
    • telefon: 417 639 399 
     

    Obědy pro Vás připravují:

    • vedoucí kuchař: Tomáš Vančura
    • kuchařky: Eva Švecová, Irena Kališová, Miloslava Netolická, Monika Müllerová
     
  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje