• Školní jídelna

   • Informace pro rodiče - telefon do ŠJ: 417 639 399 (mob. 734 574 791).

    Poslední odhlášky obědů jsou možné do úterý 25. 6. 2024 z důvodu vyčerpání finanční bilance. Obědy do jídlonosiče si lze vyzvednout 13.30 - 14.00.
     
    Výdej obědů v době ŠVP je do 14.00.
     
    Výdej obědů poslední školní den 28. 6. 2024 je od 9.30 do 12.00.
     
    Vyzvedávání čipů pro nové žáky je možné od 26. 8. v čase 9.00 - 13.00.
     
    Všichni žáci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od úterý 5. 9. Pokud chcete oběd i na první školní den (4. 9.), je nutné si jej přihlásit. 

    Vyzvedávání obědů první den nemoci do kastrůlku je možné jen v čase od 13.50 do 14.10. V době výdeje obědů dětem nemůže být oběd do kastrůlku vydán!!!

     

    Ceny obědů pro školní rok 2023/24:

    Kategorie Cena oběda Měsíční záloha
    Žáci do 6 let 34,- Kč 800,- Kč
    Žáci do 10 let 35,- Kč 800,- Kč
    Žáci 11 - 14 let 37,- Kč 820,- Kč
    Žáci nad 15 let  39,- Kč 850,- Kč

     

    Prosím i o kontrolu VS (správně 9). Někdo uvádí jiné číslo nebo datum narození apod. Pokud změníte číslo účtu, prosím o nahlášení. Během roku není možné každý měsíc kontrolovat číslo účtu ze kterého platba odchází. 
    Přeplatky se vždy posílají na první uvedený účet (pokud nenahlásíte změnu) a stává se, že účet už neexistuje a přeplatky se nám vracejí. 
    Pokud záloha na obědy nedorazí do posledního dne v měsíci na účet školy, nelze dítě v následujícím měsíci přihlásit. Později obdržená záloha tak bude započítána až na následující měsíc (např. dojde-li platba začátkem listopadu, nebude dítě přihlášeno na obědy v listopadu, ale až v prosinci). 
     

    Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené obědy (částka připsána na školní účet) vždy do posledního dne v měsíci (doporučujeme platbu zadat nejpozději k 25. dni v měsíci).

    Pokud záloha na obědy nedorazí do posledního dne v měsíci na účet školy, nelze dítě v následujícím měsíci přihlásit. Později obdržená záloha tak bude započítána až na následující měsíc (např. dojde-li platba začátkem listopadu, nebude dítě přihlášeno na obědy v listopadu, ale až v prosinci).


    ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

    Školní jídelna se zapojila do projektu Škola plná zdraví, kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční i energické.

    Pro lepší představu o složení jídelníčku uveřejňujeme i poslední provedené hodnocení spotřebního koše za měsíc březen 2017.
     
    Dle vydané Pomůcky pro příspěvkové organizace statutárního města Mostu je nutné zavést a udržovat systém bezhotovostní úhrady plateb za stravné!!! (hotovostní úhrady u vedoucí jídelny jsou možné jen ve výjimečných odůvodněných případech - nutno domluvit s vedoucí jídelny!!!).
    Při výkonech státního zdravotního dozoru je sledován i spotřební koš a skladba jídelníčku. Při sestavování jídelníčku je třeba plně respektovat požadavky vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění (spotřební koš) a současně musí být dodržována doporučená skladba stravy ze zdravotního hlediska dle požadavků ust. § 24 odst. 1 písm. c) zák. č. 258/2000 Sb v platném znění.
    Není možné tolerovat rozhodnutí tzv dětských parlamentů či pedagogického personálu o úplném vyřazení některých pokrmů z jídelníčku.
    Nutriční doporučení pro obědy si můžete prohlédnout zde.
    Seznam alergenů - čísla jsou uváděna v závorkách v jídelníčcích.
     
     
    CIZÍ STRÁVNÍKY Z DŮVODŮ NAPLNĚNOSTI NEPŘIJÍMÁME!
     

    *Během prázdnin je nutné pozměnit trvalý příkaz v bance tak, aby platba na září (uskutečněná koncem srpna) byla již provedena v nové výši!!!
    *Žáci jsou do věkových skupin zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Podle školského zákona začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

    Informace k platbám:

    • stravné se platí na účet školy: 5796666002/5500, VS 9, do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu nebo datum narození nejpozději vždy k 20. dni v měsíci (stravné se předplácí, tzn. v srpnu na září)
    • platba hotovostí jen ve výjimečných případech po předchozí dohodě s vedoucí jídelny nebo s ředitelkou školy
    • přeplatky se provádí jednou ročně a to vždy během letních prázdnin na Váš účet
     

    Jídelníček:

    • jídelníček si můžete přečíst na webových stránkách iStravné po vybrání odkazu "Jídelníčky" v levé části obrazovky a zadání čísla naší jídelny (4000)
     

    Provozní řád školní jídelny - ke stažení zde

    Kontaktní informace:

    • vedoucí školní jídelny: Ivana Lilková
    • email: jidelna@7zsmost.cz
    • telefon: 417 639 399 
     

    Obědy pro Vás připravují:

    • vedoucí kuchař: Tomáš Vančura
    • kuchařky: Monika Bergová ,Miloslava Netolická, Žaneta Charvátová, Jana Komárková