• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
     • Jak na zápis bez "osobní" návštěvy školy?

      1. vytisknout si, vyplnit a podepsat potřebné žádosti a vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy:
       • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (příp. žádost o odklad povinné školní docházky či o přijetí do přípravné třídy) + zápisní lístek
       • máte-li zájem tak rovnou i přihlášku do školní družiny
     • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

      Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v termínu, který zatím není pevně dán. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak měla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.

     • Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21

      Další informace naleznete na speciálních stránkách určených pro zápis.

      Vážení rodiče, milí (budoucí) prvňáčkové,

      přicházíme za Vámi s pozvánkou na zápis prvňáčků do naší školy. I přes všechny události kolem nás zápis proběhne, ale jinou formou - bez osobní přítomnosti dětí ve škole, jen po formální stránce. Doufáme, že se však ještě s vámi, budoucími prvňáčky, do konce školního roku potkáme třeba při poslední akci našeho projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ.

     • Most si pomáhá

      Skvělá zpráva: Mostecký magistrát právě teď distribuuje ušité roušky, které šijí zaměstnanci Městské knihovny Most, 7. ZŠ, 10. ZŠ, MŠ Lidická, MŠ Hutnická a ZUŠ Moskevské, putují nejen ke starším lidem do penzionů pro seniory, ale i do Dětského domova v Mostě.

      - 290 ks látkových roušek putuje do Městské správy sociálních služeb

     • Online agenda

      Maximum možného pro Vás můžeme udělat vzdáleně, tak se nebojte nás kontaktovat:

      • tel.: 417639397
      • email: zastupce@7zsmost.cz, reditel@7zsmost.cz

      Možno zařídit žádost o ošetřovné, zkontrolovat, opravit či nastavit přístup do Edupage aj.

      Emailem můžete kontaktovat i vyučující - tvar emailu: jmeno.prijmeni@7zsmost.cz, samozřejmě využijte i zprávy a komunikaci přes Edupage.

     • Možnosti online výuky - 2. stupeň

      Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      2. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle
     • Možnosti online výuky - 1. stupeň

      Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      1. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle
     • Zrušení akce pro předškoláky

      18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

      Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat. Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:

      Na I. stupni

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pondělí 6. 4. 2020
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje