• Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí

   • Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí

    • registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285
    • termín zahájení projektu 1. 12. 2019
    • termín ukončení projektu 31. 8. 2022
    • Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.
    • Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátů Podkrušnohorského technického muzea  a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.
    • Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • Web: 7zsmost.edupage.org
   • FB: https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
   • Číslo účtu: 5796666002/5500
   • Datová schránka: xrrx79z
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje