• Návštěvu a využití školního hřiště je nutné si předem telefonicky zarezervovat na uvedených číslech: 

    • 417 639 397 v době od 8.00 do 14.30 ve stejné době je možné provést platbu, 
    • 734 574 792 v době od 1500 do 19.00 v této době není možné provést platbu. Podmínkou využití hřiště pro dospělé je předem složená platba v pokladně školy.

    Cena pronájmu pro školní rok 2022/23:

    • hřiště - 160 Kč/h
    • tenisový kurt - 100 Kč/h

    Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele:

    1. Vstup na sportoviště je dovolen jen v provozní době pouze se souhlasem správce sportoviště, příp. po zaplacení vstupného, pokud se jedná o dospělé osoby. Návštěvníci mladší 15 let mohou na sportoviště vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby.
    2. V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, příp. policie.
    3. Návštěvníci nesmějí:
    • být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
    • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
    • ohrožovat bezpečnost osob a majetku,
    • obtěžovat ostatní návštěvníky,
    • vodit na sportoviště zvířata,
    • vstupovat na venkovní sportoviště při nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť, sněžení, námrazové jevy)
    • užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození,
    • porušovat ustanovení tohoto řádu. 
    1. Návštěvníci jsou povinni:
    • vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi,
    • respektovat pokyny správce sportoviště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, 
    • hřiště užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno,
    • neničit povrch sportoviště nevhodnou činností, 
    • dodržovat čistotu, pořádek,
    • všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné, 
    • při odchodu uvést užívané sportoviště do původního stavu, vrátit vypůjčené věci 
    • nahlásit případné závady nebo poškození sportoviště provozovateli.
    1. Při porušení zákazů a povinností mohou být návštěvníci z prostoru sportoviště vykázáni bez nároku na vrácení případně zaplacených částek.
      

    Návštěvní řád ke stažení zde..