• Letní kemp pro děti (srpen 2021)

     • Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

      Doba konání: 23.8. - 27.8.2021
      Provozní čas kempu: 7.00 – 15.00 hodin
      Místo realizace: Areál ZŠ J. Arbesa 2454, p. o.

      Účastníkem tábora může být pouze žák nižšího stupně ZŠ. Účast na kempu je zdarma. Součástí je zajištění svačiny, oběda a svačiny včetně pitného režimu.

      Přesný program bude zveřejněn dodatečně dle vývoje protiepidemických opatření, jakož i podmínky účasti z hlediska bezinfekčnosti. 

      Přihlašování na kemp proběhne online na stránkách Edupage - je zapotřebí, aby přihlášku potvrdil rodič!!! Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Přihlašování bude možné v úterý 15. 6. 2021 od 19.00.

     • Dětský turisticko-sportovní příměstský tábor

     • Příměstský tábor je realizovaný v rámci projektu "Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku" realizovaném za finanční podpory EU.

      Účastníkem tábora může být žák 1. stupně ZŠ (tj. včetně žáků aktuálních 5. tříd), jehož rodiče jsou aktivní na trhu práce tj. doloží potvrzení o zaměstnání, o SVČ, evidence na ÚP. Minimální počet účastníků je 10 tj. pokud nebude tento počet naplněn, tábor se neuskuteční.

      Součástí tábora je zajištění oběda s nápojem zdarma.

      Zájem o příměstský tábor potvrďte u třídní učitelky, následně vám budou přednány potřebné dokumenty k vyplnění (přihláška, potvrzení)

      Kdy: 1. 7., 2. 7. a 7. 7. – 9. 7. 2021, v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin

      Kde: Dětský školní klub při ZŠ J. Arbesa - tělocvična, hřiště a další místa v Mostě podle programu

      Cena: 600 Kč. Cena je splatná do 18. 6. 2021

      Kapacita: max. 15 dětí

      Budou Vaše děti část léta v Mostě a nechcete, aby seděly doma? Chcete je dostat od počítače mezi kamarády?

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, koupaliště Ressl, bowling)

      Přihlášky odevzdejte do pátku 11. června službě ve vestibulu školy či třídní učitelce. Podle počtu přihlášených bude rozhodnuto a dětem oznámeno, zda se příměstský tábor uskuteční. Teprve následně zaplaťte částku vedoucímu turnusu – Vladimír Báča, denně od 7.30 do 14.00 v budově školy (potvrzením o zaplacení bude zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad).

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, Aquadromu, Jungle aréna, bowling)

      Cena zahrnuje: pitný režim, sladkosti, odměny, vstupy do Lasergame, koupaliště Ressl a náklady na bowlingové dráhy.

      Vedoucí turnusu: Vladimír Báča + pedagogický dozor dle počtu žáků

     • Cyklistický kurz - Holany, září 2021

     • Na přelomu srpna a září (od 30. 8. do 3. 9.) se uskuteční tradiční cykloturistický kurz v Holanech u Zahrádek. Příihlášky jsou prozatím zpřístupněny pro žáky současných 6. - 8. tříd. Je zapotřebí, aby přihlášku potvrdili rodiče. Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Místa jsou omezena, tak neváhejte :-)

      Bližší informace

      Termín: 30. 8. - 3. 9. 2021
      Cena: 1900,-Kč
      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory.
      Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.
      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.
      Nutné: sportovní a teplé oblečení, sportovní obuv, pláštěnka na kolo, plavky, vlastní kolo (v ojedinělých případech je možno zapůjčení) povinná je přilba na kolo (škola může zapůjčit).
      Platba do 18. června hotově p. uč Marečkovi nebo p. uč. Bartákovi (potvrzení o zaplacení bude zápis v ŽK)
      Podrobné informace budou předány přihlášeným na schůzce v druhé polovině června

     • Podrobná organizace výuky od 24. 5. 2021

     • Všichni žáci se již vzdělávají prezenčně ve škole.

      Nižší stupeň

      Testování jen v pondělí:

      • 1.A - hlavní vchod, 7.30 - 7.50
      • 1.B - boční vchod u venkovní učebny, 7.30 - 7.50
      • 1.C - hlavní vchod, 7.50 - 8.10
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.30 - 7.50
      • 2.B - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.30 - 7.50
      • 2.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.50 - 8.10
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.30 - 7.50
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.50 - 8.10
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.50 - 8.10
      • 4.A - boční vchod u venkovní učebny, 7.50 - 8.10
      • 4.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 8.10 - 8.30
      • 4.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 8.10 - 8.30
      • 5.A - boční vchod u venkovní učebny, 8.10 - 8.30
      • 5.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 8.10 - 8.30
      • 5.C - hlavní vchod, 8.10 - 8.30
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vstup do školy ostatní dny (úterý až pátek) - vždy od 7.40, po dezinfeci rukou u vchodů dojdou děti samy do svých kmenových tříd

      • 1.A - hlavní vchod,
      • 1.B - hlavní vchod,
      • 1.C - hlavní vchod, 
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 2.B - hlavní vchod, 
      • 2.C - hlavní vchod, 
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu),
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 4.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny),  
      • 4.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 4.C - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 5.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vyšší stupeň 

      Testování jen v pondělí:

      • 6.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 6.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 6.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 7.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 7.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 7.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 8.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 8.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30
      • 8.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 9.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 9.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 9.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30

      Vstup do školy ve dny bez testování (úterý až pátek)

      • 6.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 7.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 8.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 9.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50

      Školní jídelna - časy obědů

      - časy obědů u tříd z NS jsou zachovány, u tříd VS se mění v závislosti na druhu poslední vyučovací hodiny (viz. následující tabulka)

      Obědy s sebou se vydávají žákům každý den v čase od 13.50 do 14.10. Vstup do jídelny je rodičům zakázán!!!

      Děti, které mají prezenční výuku, mají obědy na celý tento týden přihlášeny. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nechcete odebírat, je zapotřebí si je odhlásit, jinak budou započteny...

      (přihlášení či odhlášení obědů - telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 - ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

     • Varování Policie ČR

     • VAROVÁNÍ: Anonym hrozí útokem na školky, základní i střední školy. Policie přijala opatření a po pachateli pátrá
      Policie ČR se intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřské, základní i střední školy na území celé České republiky, která nebyla nijak blíže specifikována. Policie po autorovi výhružky pátrá. Město Most přijalo v součinnosti s ředitelstvím Policie ČR Most a Městskou policií v Mostě preventivní bezpečnostní opatření a zvýšen byl též dohled kontroly u školských zařízení.

     • Zápis 2021

     • Vážení rodiče, blíží se již termín zápisu a tak jsme pro Vás připravili stránky, kde je shrnuto vše nejdůležitější.

      Od 1. dubna je možno vyplnit elektronickou přihlášku, pokud stojíte o online zápisovou schůzku v prostředí Microsoft Teams (proběhne 8. - 9. dubna, termín si sami zaregistrujete).

      Od 6. dubna lze vyplnit tuto přihlášku, jestliže o online schůzku neprojevíte zájem.

      Pokud nemáte možnost vyplnit eletkronickou přihlášku, zastavte se u nás 8. či 9. dubna od 14.00 do 17.00 a my ji s vámi vyplníme.

      Co vše k zápisu potřebujete, jak a jaké dokumenty nám doručit, kde potřebné dokumenty stáhnout aj. naleznete na stránkách k zápisu.

      Podívejte se také na stránku, kde Vám Arbík a Pepina představí naši školu či sdělí, co vše byste u zápisu měli umět.

      Těšíme se na Vás.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - vyhodnocení

     • Za účasti mistra republiky ve vrhu koulí Tadeáše Procházky dnes proběhlo vyhodnocení soutěže a vylosování vítězů. Všem moc děkujeme za účast v naší soutěži a výhercům gratulujeme.

      Zde jsou výsledky:

      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě) - Isa Vyskočilová, 9.B

      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny - Jáchym Kolář, 3.A

      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina - Daniela Finková, 5.C

      Výherci si mohou své ceny vyzvednout od úterý 9. března v ředitelně školy.

      Rozhovor a losování výherců s Tadeášem Procházkou.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - souřadnice kešek

     • Aktualizace - prodloužení hry do neděle 7. 3.

      V tabulce níže naleznete souřadnice všech kešek. Myslete prosím na to, že vás GPS dovede k cíli s přesností zhruba 5-10 metrů. Většina kešek je v přírodě, a proto je třeba na to myslet i při oblékání :-)

      Ještě jednou vás prosíme, abyste soutěžili férově a kešku vždy vrátili na místo.

      Děkujeme a přejeme hezkou zábavu...

      Textová verze GPS souřadnic:

      • 50 30 32.01 N 13 38 13.35 E + rozbitá dlaždice v křoví
      • 50 30 58.06 N 13 42 53.60 E + u meteostanice a kamene v listí
      • 50 31 06.09 N 13 38 58.38 E + socha
      • 50 33 22.60 N 13 39 00.66 E + růže
      • 50 31 37.46 N 13 36 53.93 E + pod dřevěnými deskami
      • 50 29 25.76 N 13 40 22.86 E + pod kameny
      • 50 30 20.27 N 13 36 56.04 E + hromada klád, 187
      • 50 31 14.22 N 13 37 56.19 E + kameny
      • 50 31 11.52 N, 13 40 4.45 E + mezi balvany (náhradní keška z důvodu nedostupnosti jedné kešky díky vládnímu opatření o omezení pohybu)

       

      A takto vypadají všechny kešky kromě té, která je na Zlatníku ve speciálním pouzdru:-)

     • Uzavření školy od 1. 3. 2021 pro žáky všech ročníků

     • Z rozhodnutí vlády je škola pro všechny žáky od 1. 3. 2021 uzavřena. Pokračuje jen péče o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let.

      Výuka

      Výuka všech žáků bude probíhat distančním způsobem přes MS Teams:

      • přihlašovací jména žáků jsou zpravidla ve formátu jprijmeni@7zsmost.cz (první písmeno z křestního jména a celé příjmení - vše dohromady, bez diakritiky, bez mezer, bez tečky - například pro Josefa Nováka by bylo jnovak@7zsmost.cz)
      • hesla byla vyvtvořena v součinnosti s třídními učiteli.

      Přihlášení do Teams:

      • ve webové aplikaci na stránkách https://www.office.com/
      • možno stáhnout i aplikaci pro PC zde, lze stáhnout i aplikace pro mobilní telefony.

      V případě potřeby kontaktujte Vaši třídní učitelku (heslo do Teams) či přímo IT správce na emailu zastupce@7zsmost.cz.

      Śkolní jídelna

      12.30 - 13.00 - obědy pro děti zaměstnanců IZS

      13.00 - 14.00 - žáci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, rodičům je vstup do jídelny zakázán

      Všichni žáci školy mají obědy odhlášené, v případě zájmu si je přihlaste telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 (ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

     • Péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ pokračuje i od 1. 3. 2021

     • Vážení rodiče,

      naše škola pokračuje v péči o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

      • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
      • zaměstnanci obecní policie,
      • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
      • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
      • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
      • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
      • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
      • příslušníky ozbrojených sil,
      • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
      • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
      • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
      • zaměstnanci zařízení školního stravování,
      • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
      • zaměstnanci České pošty, s. p.,
      • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,

      a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

      Nové zájemce o využití této služby prosíme o vyplnění přihlášky a informování paní ředitelky o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Pokud jste k nám posílali Vaše děti již v minulosti, nemusíte přihlášku vyplňovat, jen informujte paní ředitelku o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Provozní doba péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ je od 6.00 – 16.30. Ráno chodí žáci do školy hlavním vchodem. Po obědě již zůstanou v horní školní družině u jídelny.

      Online výuka bude zajištěna - možnost přinést si vlastní zařízení a připojit se ke školní wifi (doporučujeme vlastní sluchátka ideálně s mikrofonem, aby se žáci vzájemně nerušili) či využít školní PC v učebně.

      Oběd je pro děti zajištěn v době od 12.30 do 13.00.

      Bližší organizační informace ještě doplníme...

     • Pepina a Arbík zvou předškoláky na online prohlídku školy

     • Vážení rodiče a milí předškoláci, protože v současné době Vás nemůžeme pozvat k nám do školy, zveme Vás na prohlídku školy trochu netradičně. Vaši malí kamarádi Pepina a Arbík se rozhodli, že Vám představí paní učitelky, které budou v příštím roce učit v prvních třídách, projdete se s nimi  po škole a zahrajte si několik her.

      Odkaz na stránky s hrami je zde.

     • Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

     • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

      Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

      • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
      • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

      které brání šíření kapének:

      • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
      • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

      Neboli nejpozději od 1. 3. 2021 musí mít žáci při vstupu do školy buďto respirátor (nebo obdobný prostředek) či 1 chirurgickou roušku (nebo obdobný prostředek). Návštěvy školy musí být vybaveny respirátorem, 2 chirurgickými rouškami či obdobným prostředkem.

      Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

      Celý dokument z MŠMT naleznete zde..

       

     • Rozhýbejme 7. základní školu

     • Aneb hon na mostecké „kešky“

      Vážení rodiče, milí žáci, 
      všechny nás společně trápí současná epidemiologická situace a z ní vyplývající omezení našeho běžného života. Učíme se z domova, nepotkáváme se s kamarády, nemůžeme navštěvovat divadla, zájmové kroužky, provozovat oblíbené, ale hlavně potřebné aktivity jako je sport a pohyb vůbec. 

      Rozhodli jsme se připravit projekt, který by nás zvedl ze židle a nabídl pohyb po našem městě a jeho okolí. Cílem projektu je zapojit celou rodinu a spojit pohyb s trochou vzdělávání. Vybrali jsme pro Vás sedm známých míst, na kterých budou umístěny tajné schránky (kešky) s úkoly. Soutěžit se bude o ceny, které výhercům věnuje škola.

      Co je k přihlášení se do soutěže a účasti v ní potřeba? Chuť, odhodlání, mobilní telefon (včetně mobilních dat) schopný číst QR kódy, do kterého budete zadávat souřadnice a samozřejmě trochu pohybu, chůze. Odpovědi se budou zapisovat do online formulářů Google, se kterými již většina z vás pracovala v loňském roce. Jak se do formuláře přihlásíte? Načtete QR kód, který najdete uvnitř kešky, ten vás přesměruje přímo do formuláře, kam zadáte svoji odpověď a na závěr nahrajete fotku. Na stránkách školy bude k dispozici zkušební QR kód, na kterém si můžete vyzkoušet, zda váš telefon tuto funkci zvládne. V případě potíží se obracejte na p. učitele Ondru  Václavka (ondrej.vaclavek@7zsmost.cz) a p. uč. Štěpána Marečka (stepan.marecek@7zsmost.cz) a nebo je kontaktujte přes chat  v Teamsech (podobně nás kontaktujte i v případě, kdy bude keška poškozena).

      Práci s QR kódem si můžete vyzkoušet na tomto zkušebním QR kódu.


      Soutěž odstartuje v sobotu 20. 2. 2021 a skončí   7. 3. 2021.

      Souřadnice zveřejníme na webových a facebookových stránkách školy tak, aby vám byly vždy dostupné a mohli jste během jedné aktivity vyhledat více než jednu kešku.

      Připravili jsme pro vás testovací souřadnice, abyste si ověřili, že hledat není nic těžkého. Zadejte do jakékoli mapové aplikace (Google Maps, Google Earth, Apple Maps, mapy.cz, Waze) souřadnice 50 30 34.96 N 13 38 11.58 E. Pokud vaše aplikace vyhledala nejbližší stůl na ping pong směrem k jídelně v areálu naší školy, fungují aplikace správně.

      Vaším úkolem bude postupně (během časového rozmezí) navštívit všechna místa zadaná formou souřadnic. Na místě, kam Vás dovedou souřadnice, vyhledáte kešku, ve které najdete kvízovou otázku, na níž byste měli odpovědět s pomocí okolních nápověd. Předpokládáme, že budete hrát fair play, a proto vždy kešku vrátíte na místo, kde jste ji našli, aby ji mohli najít i ostatní.
      Každá soutěž má své ceny:
      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě)
      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny
      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina

      Vyhodnocení soutěže proběhne hned po jejím skončení a následné losování bude probíhat 8. 3. 2021 od 15.00 za přítomnosti známé osobnosti z oblasti sportu. Z losování pořídíme videozáznam, který zveřejníme na stránkách školy. 
      Těšíme se na Vaši účast! Rozhýbejte celou rodinu! My učitelé jsme už projekt odstartovali pochodem či během kolem Matyldy.
      I PŘI HŘE DODRŽUJTE NEZBYTNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje