• Organizace prvních školních dní

     • Čtvrtek 1. září

      • 1. třídy - slavnostní zahájení školního roku začíná v 8.00 před hlavním vchodem školy. Následně jdou žáci i s rodiči do svých tříd, poté výuka končí.
      • 2. - 8. třídy -  zahájení školního roku proběhne v 9.00 na školním hřišti, poté jdou žáci se svými učiteli zadními vchody na chvíli do svých tříd. Po krátkém přivítání výuka končí.
      • 9. třídy - žáci devátých tříd mají sraz v 7.45 před hlavním vchodem do školy, kde budou pomáhat při slavnostním zahájení školního roku pro prvňáčky.

      Pátek 2. září

      • 1.třídy – výuky probíhá první od 8.00 – 10.00, družina i oběd již budou zajištěny
      • 2.- 5. třída – vyučování bude od 8.00 – 11.30 (třídnické hodiny), družina i oběd již budou zajištěny
      • 6. – 9. třída – vyučování bude probíhat od 8.00 – 12.00 (třídnické hodiny), oběd již zajištěn

      Od pondělí 5. září se již všechny třídy učí dle rozvrhu.

       

      Obědy lze řešit již v posledním srpnovém týdnu u vedoucí jídelny p. Lilkové.

       

      Třídní schůzky

      • 1. třídy  - v pondělí 5. 9. v 17.00
      • 2. - 9. třídy – ve středu 7. 9. v 17.00 
        

       

     • Cyklistický kurz Holany - září 2022

     • Na přelomu srpna a září (od 29. 8. do 2. 9. 2022) se uskuteční tradiční cykloturistický kurz v Holanech u Zahrádek. Příihlášky jsou prozatím zpřístupněny pro žáky současných 6. - 8. tříd. Je zapotřebí, aby přihlášku potvrdili rodiče. Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Místa jsou omezena, tak neváhejte :-)​​​​​​​​​​​​

      Bližší informace

      Termín: 29. 8. - 2. 9. 2022

      Cena: 2100,-Kč

      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory. Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.

      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.

      Nutné: sportovní a teplé oblečení, sportovní obuv, pláštěnka na kolo, plavky, vlastní kolo (je možné zapůjčení) povinná je přilba na kolo (škola může zapůjčit). Platba do 30. června hotově p. uč Marečkovi nebo p. uč. Bartákovi (potvrzení o zaplacení bude zápis v ŽK).

      Podrobné informace budou předány přihlášeným na schůzce v druhé polovině června.

      Ke stažení:

      - prohlášení a bezinfekčnost

      - informace k organizaci cyklistického kurzu

     • Změna bankovního účtu od 1. 11. 2021

     • Z provozních důvodů jsme museli provést změnu účtu školy s účinností od 1. 11. 2021:

      • původní účet u ČS (1041438329/0800) je plně funkční do 31. 10. 2021. Do tohoto data nechte tedy veškeré platby plynout na tento účet. Od 1. 11. 2021 je tento účet zrušený. Případné platby se vám tedy budou automaticky vracet. 
      • od 1. 11. (ne dříve!!!) přesměrujte veškeré platby na nový účet u Raifeissenbank (5796666002/5500)
       • nezapomeňte znovu zadat pravidelné platby:
        • číslo účtu: 5796666002/5500,
        • jídelna: VS: 9, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu,
        • školní družina: VS: 66, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
        • u dalších plateb (škola v přírodě či ozdravný pobyt na Šumavě - Zadov) posílejte platby v říjnu na starý účet u ČS a od listopadu na nový účet u Raifeissenbank.
     • Organizace příchodu do školy

     • Testování žáků již neprobíhá.

      Vstup do školy:

      • žáci nižšího stupně - hlavní vchod od 7.40
      • žáci 6. a 7. tříd - boční vchod od venkovní učebny (u ohniště) od 7.40
      • žáci 8. a 9. tříd - boční vchod směrem od jídelny od 7.40

      Všichni žáci jdou svými vchody do šaten, kde se přezují.

     • Třídní schůzky 2. - 9. tříd

     • Dnes (středa 8. září) se konají třídní schůzky ve druhých až devátých třídách. Při vstupu do školy je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření.

     • Organizace pondělí 6. září

     • 6. září proběhne druhé kolo antigenní testování ve všech třídách dle rozpisu níže. 

      Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy pro testované žáky, pro netestované žáky během celého pobytu ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

      Bližší a podrobné informace naleznete zde.

      6. září 

      • 1.A - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 1.B - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 1.C - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 2.A - 7.30 - hlavní vchod do školy
      • 2.B - 7.30 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 2.C - 7.30 - hlavní vchod do školy
      • 3.A - 7.30 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 3.B - 7.30 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 3.C - 7.50 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 4.A - 7.30 - vchod směrem od jídelny
      • 4.B - 7.50 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 4.C - 7.50 - vchod směrem od jídelny
      • 5.A - 7.50 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 5.B - 8.10 - vchod směrem od jídelny
      • 5.C - 8.10 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 6.A - 7.40 - vchod směrem od jídelny
      • 6.B - 7.30 - vchod u tělocvičen  - testování v dívčí šatně v chodbě u TV
      • 6.C - 7.40 - vchod u tělocvičen  - testování v dívčí šatně v chodbě u TV
      • 7.A - 7.50 - velká tělocvična
      • 7.B - 7.30 - malá tělocvična
      • 7.C - 7.40 - malá tělocvična
      • 8.A - 8.10 - malá tělocvična
      • 8.B - 7.50 - malá tělocvična
      • 8.C - 8.00 - malá tělocvična
      • 9.A - 7.30 - velká tělocvična
      • 9.B - 8.00 - velká tělocvična
      • 9.C - 7.40 - velká tělocvična

      Obědy

      • přípravka - 11.00
      • 1.A - 11.50
      • 1.B - 11.20
      • 1.C - 11.10
      • 2.A - 11.05
      • 2.B - 11.15
      • 2.C - 11.20
      • 3.A - 12.00
      • 3.B - 11.30
      • 3.C - 11.25
      • 4.A - 11.50
      • 4.B - 11.55
      • 4.C - 11.45
      • 5.A - 11.55
      • 5.B - 11.40
      • 5.C - 11.35
      • 6.A - 13.00
      • 6.B - 12.00
      • 6.C - 12.05
      • 7.A - 13:25
      • 7.B - 13.15
      • 7.C - 13.10
      • 8.A - 13.30
      • 8.B - 13.35
      • 8.C - 13.40
      • 9.A - 13:20
      • 9.B - 13.40
      • 9.C - 13.05
     • Organizace prvních školních dnů

     • 1. září proběhne antigenní testování ve 2. - 9. třídách dle rozpisu níže. Testování v prvních třídách bude 2. září.

      Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy pro testované žáky, pro netestované žáky během celého pobytu ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

      Bližší a podrobné informace naleznete zde.

      1. září - zkrácená výuka na zhruba 1 vyučovací hodinu

      • 1. třídy - slavnostní zahájení školního roku od 8.00 před hlavním vchodem školy (
      • 2.A - 8.30 - vchod u tělocvičen (testování v malé TV)
      • 2.B - 8.30 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 2.C - 8.50 - vchod u tělocvičen (testování v malé TV)
      • 3.A - 8.30 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 3.B - 8.30 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 3.C - 8.50 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 4.A - 8.30 - vchod směrem od jídelny
      • 4.B - 8.50 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 4.C - 8.50 - vchod směrem od jídelny
      • 5.A - 8.50 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 5.B - 9.10 - vchod směrem od jídelny
      • 5.C - 9.10 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 6.A - 9.30 - vchod směrem od jídelny
      • 6.B - 9.10 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 6.C - 9.10 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 7.A - 9.00 - velká tělocvična
      • 7.B - 9.10 - velká tělocvična
      • 7.C - 9.20 - velká tělocvična
      • 8.A - 9.30 - velká tělocvična
      • 8.B - 9.40 - velká tělocvična
      • 8.C - 9.40 - malá tělocvična
      • 9.A - 9.10 - malá tělocvična
      • 9.B - 9.20 - malá tělocvična
      • 9.C - 9.30 - malá tělocvična

      Obědy

      • 11.00 - přípravka a 1. třídy
      • 11.10 - 2. třídy
      • 11.30 - 3. třídy
      • 11.45 - 4. třídy
      • 12.00 - 5. třídy
      • 12.15 - 6. třídy
      • 12.30 - 7. třídy
      • 12.45 - 8. třídy
      • 13.00 - 9 třídy

      2. září - třídnické hodiny

      • 1. třídy - do 9.40
      • 2. - 9. třídy - do 11.40

      Obědy

      • přípravka - 10.45
      • 1.A - 11.00
      • 1.B - 11.10
      • 1.C - 11.20
      • 2.A - 13.00
      • 2.B - 13.05
      • 2.C - 13.10
      • 3.A - 13.15
      • 3.B - 13.20
      • 3.C - 13.25
      • 4.A - 11.25
      • 4.B - 11.30
      • 4.C - 11.35
      • 5.A - 11.40
      • 5.B - 11.45
      • 5.C - 11.50
      • 6.A - 10.45
      • 6.B - 10.50
      • 6.C - 10.55
      • 7.A - 11.55
      • 7.B - 12.00
      • 7.C - 12.05
      • 8.A - 12.10
      • 8.B - 12.15
      • 8.C - 12.20
      • 9.A - 12.25
      • 9.B - 12.30
      • 9.C -12.35

      3. září

      • 1. třídy - do 9.40
      • 2. - 9. třídy - dle rozvrhu

      Obědy

      • přípravka - 11.10
      • 1.A - 11.15
      • 1.B - 11.20
      • 1.C - 11.25
      • 2.A - 11.30
      • 2.B - 11.35
      • 2.C - 11.40
      • 3.A - 11.45
      • 3.B - 11.50
      • 3.C - 12.00
      • 4.A - 12.05
      • 4.B - 12.10
      • 4.C - 12.15
      • 5.A - 12.20
      • 5.B - 12.25
      • 5.C - 12.30
      • 6.A - 12.35
      • 6.B - 13.05
      • 6.C - 13.10
      • 7.A - 12:50
      • 7.B - 13.20
      • 7.C - 13.25
      • 8.A - 13.15
      • 8.B - 13.00
      • 8.C - 13.30
      • 9.A - 12:55
      • 9.B - 12.45
      • 9.C - 12.40
     • Cyklistický kurz Holany

     • Již od pondělí 30. 8. 2021 do pátku 3. 9. 2021 proběhne cyklistický kurz v Holanech. Na poslední chvíli se nám uvolnila 2 místa. Pokud máte zájem a chcete si ještě o pár dní prodloužit prázdniny, kontaktujte pana učitele Bartáka - zastupce@7zsmost.cz.

      Cyklistický kurz je určen pro žáky 7. - 9. tříd (po domluvě i nových 6. tříd)

      Termín: 30. 8. - 3. 9. 2021

      Cena: 1900,-Kč

      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory. Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.

      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.

      Bližší iinformace najdete ve starší Novince.

     • Letní vzdělávací kempy - informace

     • Termín: 23. - 27. 8. 2021

      Nástup dětí: 7.00 - 8.00 v horní družině (u jídelny)

      Vyzvedávání dětí: 14.30 - 15.00 v horní družině

      Program:

      • Po - seznamovací hry, trénink házené
      • Út - lesopark
      • St - lanové centrum
      • Čt - lasergame
      • Pá - muzeum

      Změna programu vyhrazena.

      S sebou: sportovní oblečení a přezůvky

      Součástí je zajištění svačinek, oběda a  pitného režimu.

       

     • Školní jídelna - informace k závěru školního roku

     • Odhlášky obědů jsou možné jen do pátku 25. 6. 2021 z důvodu vyčerpání finanční bilance. Pokud oběd nestihnete odhlásit, je možné si oběd vyzvednout v čase 13.40 - 14.00, ve středu 30. 6. od 11.30 - 12.00.

      Vrácení čipů žáků 9. tříd - do konce června (do 14.00, 30.6. do 12.00 - u vedoucí školní jídleny) a poté od 25. 8. do konce září.

      30. června je výdej obědů pro děti v čase 9.30 - 12.00.

     • Letní kemp pro děti (srpen 2021)

     • Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

      Doba konání: 23.8. - 27.8.2021
      Provozní čas kempu: 7.00 – 15.00 hodin
      Místo realizace: Areál ZŠ J. Arbesa 2454, p. o.

      Účastníkem tábora může být pouze žák nižšího stupně ZŠ. Účast na kempu je zdarma. Součástí je zajištění svačiny, oběda a svačiny včetně pitného režimu.

      Přesný program bude zveřejněn dodatečně dle vývoje protiepidemických opatření, jakož i podmínky účasti z hlediska bezinfekčnosti. 

      Přihlašování na kemp proběhne online na stránkách Edupage - je zapotřebí, aby přihlášku potvrdil rodič!!! Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Přihlašování bude možné v úterý 15. 6. 2021 od 19.00.

     • Dětský turisticko-sportovní příměstský tábor

     • Aktualizace

      Informace k příměstskému táboru:
      Nástup: 7.00 – 8.00
      Odchod dětí: 14. 30 – 15.00 
      Sejdeme se u bočního vchodu u školního klubu.
      S sebou: pití, sportovní oblečení, menší svačinu.
      Nástup : čtvrtek 1. 7. 2021.
      Program:
      1. 7. laser game
      2. 7. Bowling
      7. 7. Koupaliště Ressl
      8. 7. Lanové centrum Most
      9. 7. laser game
      Změna programu vyhrazena
      Oběd zajištěn. 
       

      Příměstský tábor je realizovaný v rámci projektu "Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku" realizovaném za finanční podpory EU.

      Účastníkem tábora může být žák 1. stupně ZŠ (tj. včetně žáků aktuálních 5. tříd), jehož rodiče jsou aktivní na trhu práce tj. doloží potvrzení o zaměstnání, o SVČ, evidence na ÚP. Minimální počet účastníků je 10 tj. pokud nebude tento počet naplněn, tábor se neuskuteční.

      Součástí tábora je zajištění oběda s nápojem zdarma.

      Zájem o příměstský tábor potvrďte u třídní učitelky, následně vám budou přednány potřebné dokumenty k vyplnění (přihláška, potvrzení)

      Kdy: 1. 7., 2. 7. a 7. 7. – 9. 7. 2021, v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin

      Kde: Dětský školní klub při ZŠ J. Arbesa - tělocvična, hřiště a další místa v Mostě podle programu

      Cena: 600 Kč. Cena je splatná do 18. 6. 2021

      Kapacita: max. 15 dětí

      Budou Vaše děti část léta v Mostě a nechcete, aby seděly doma? Chcete je dostat od počítače mezi kamarády?

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, koupaliště Ressl, bowling)

      Přihlášky odevzdejte do pátku 11. června službě ve vestibulu školy či třídní učitelce. Podle počtu přihlášených bude rozhodnuto a dětem oznámeno, zda se příměstský tábor uskuteční. Teprve následně zaplaťte částku vedoucímu turnusu – Vladimír Báča, denně od 7.30 do 14.00 v budově školy (potvrzením o zaplacení bude zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad).

      Program: dopolední a odpolední zábavně sportovní aktivity a hry (včetně návštěvy Lasergame, Aquadromu, Jungle aréna, bowling)

      Cena zahrnuje: pitný režim, sladkosti, odměny, vstupy do Lasergame, koupaliště Ressl a náklady na bowlingové dráhy.

      Vedoucí turnusu: Vladimír Báča + pedagogický dozor dle počtu žáků

     • Cyklistický kurz - Holany, září 2021

     • Na přelomu srpna a září (od 30. 8. do 3. 9.) se uskuteční tradiční cykloturistický kurz v Holanech u Zahrádek. Příihlášky jsou prozatím zpřístupněny pro žáky současných 6. - 8. tříd. Je zapotřebí, aby přihlášku potvrdili rodiče. Po přihlášení do Edupage ji naleznete v sekci Přihlašování - Přidělené akce na vyplnění. Místa jsou omezena, tak neváhejte :-)

      Bližší informace

      Termín: 30. 8. - 3. 9. 2021
      Cena: 1900,-Kč
      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory.
      Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.
      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.
      Nutné: sportovní a teplé oblečení, sportovní obuv, pláštěnka na kolo, plavky, vlastní kolo (v ojedinělých případech je možno zapůjčení) povinná je přilba na kolo (škola může zapůjčit).
      Platba do 18. června hotově p. uč Marečkovi nebo p. uč. Bartákovi (potvrzení o zaplacení bude zápis v ŽK)
      Podrobné informace budou předány přihlášeným na schůzce v druhé polovině června

     • Podrobná organizace výuky od 24. 5. 2021

     • Všichni žáci se již vzdělávají prezenčně ve škole.

      Nižší stupeň

      Testování jen v pondělí:

      • 1.A - hlavní vchod, 7.30 - 7.50
      • 1.B - boční vchod u venkovní učebny, 7.30 - 7.50
      • 1.C - hlavní vchod, 7.50 - 8.10
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.30 - 7.50
      • 2.B - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.30 - 7.50
      • 2.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.50 - 8.10
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.30 - 7.50
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.50 - 8.10
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.50 - 8.10
      • 4.A - boční vchod u venkovní učebny, 7.50 - 8.10
      • 4.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 8.10 - 8.30
      • 4.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 8.10 - 8.30
      • 5.A - boční vchod u venkovní učebny, 8.10 - 8.30
      • 5.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 8.10 - 8.30
      • 5.C - hlavní vchod, 8.10 - 8.30
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vstup do školy ostatní dny (úterý až pátek) - vždy od 7.40, po dezinfeci rukou u vchodů dojdou děti samy do svých kmenových tříd

      • 1.A - hlavní vchod,
      • 1.B - hlavní vchod,
      • 1.C - hlavní vchod, 
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 2.B - hlavní vchod, 
      • 2.C - hlavní vchod, 
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu),
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 4.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny),  
      • 4.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 4.C - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 5.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vyšší stupeň 

      Testování jen v pondělí:

      • 6.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 6.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 6.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 7.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 7.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 7.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 8.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 8.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30
      • 8.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 9.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 9.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 9.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30

      Vstup do školy ve dny bez testování (úterý až pátek)

      • 6.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 7.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 8.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 9.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50

      Školní jídelna - časy obědů

      - časy obědů u tříd z NS jsou zachovány, u tříd VS se mění v závislosti na druhu poslední vyučovací hodiny (viz. následující tabulka)

      Obědy s sebou se vydávají žákům každý den v čase od 13.50 do 14.10. Vstup do jídelny je rodičům zakázán!!!

      Děti, které mají prezenční výuku, mají obědy na celý tento týden přihlášeny. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nechcete odebírat, je zapotřebí si je odhlásit, jinak budou započteny...

      (přihlášení či odhlášení obědů - telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 - ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje