• Jak na zápis bez "osobní" návštěvy školy?

      1. vytisknout si, vyplnit a podepsat potřebné žádosti a vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy:
       • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (příp. žádost o odklad povinné školní docházky či o přijetí do přípravné třídy) + zápisní lístek
       • máte-li zájem tak rovnou i přihlášku do školní družiny a ke školnímu stravování
       • POKUD NEMÁTE MOŽNOST TISKU, JSOU VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY PRO VÁS PŘIPRAVENY U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY!!!
      2. vytisknout si, vyplnit a podepsat potřebné žádosti a poslat poštou
      3. poslat vše potřebné do datové schránky školy či emailem s elektronickým podpisem

       

      Další potřebné informace k zápisu i možnosti zápisu naleznete na našich stránkách: https://7zsmost.edupage.org/a/zapis-do-1-trid

      Žádosti, přihlášky a jiné dokumenty naleznete zde: https://7zsmost.edupage.org/a/zapis-do-1-trid…

     • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

     • Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v termínu, který zatím není pevně dán. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak měla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. 


      Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Rozdíl je, že bude pouze jeden termín přijímacích zkoušek.

      O případných dalších novinkách vás budeme informovat.

     • Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21

     • Další informace naleznete na speciálních stránkách určených pro zápis.

      Vážení rodiče, milí (budoucí) prvňáčkové,

      přicházíme za Vámi s pozvánkou na zápis prvňáčků do naší školy. I přes všechny události kolem nás zápis proběhne, ale jinou formou - bez osobní přítomnosti dětí ve škole, jen po formální stránce. Doufáme, že se však ještě s vámi, budoucími prvňáčky, do konce školního roku potkáme třeba při poslední akci našeho projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. 

      Rodiče mají právo si vybrat školu bez ohledu na obvod, do kterého patříte bydlištěm. V tomto směru máte svobodnou volbu.

      A proč jít zrovna k nám? V čem je naše škola jiná?

      Má dlouholetou a velmi dobrou tradici. Nabízí výuku cizích jazyků, práci na počítačích, výuku robotiky, sportovní aktivity, především sportovní hry zaměřené na házenou, florbal, ale i všestranný rozvoj, zájmové kroužky, možnost umístit děti do družiny. 
      Nabízí zajímavé projekty ve výuce, pořádá zajímavé výlety, výjezdy do ŠvP, lyžařské, cyklistické a vodácké kurzy…Je vybavena nejmodernější technikou. To ale dnes nabízí každá škola.

      My Vám můžeme ještě nabídnout prostředí, které motivuje k poznání, tvoření a k aktivitě, dále   v novém školním roce  nově otvíráme moderní a špičkově vybavené odborné učebny, kde se bude vyučovat  novými a zajímavými metodami.

              
      To, co je pro nás ale také velmi důležité, vychází z názvu naší školy. Jsme KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA.

      Děti jsou pro nás symbolem ryzí čistoty, světla a jasu v našem životě, jsou symbolem překypující energie, symbolem zvědavosti, zvídavosti, jsou nádobami ochotnými přijímat podněty zvenčí, jsou symbolem naší budoucnosti.… Bez nadsázky jsou to nejcennější, co v životě máme. Jsou jako drahocenný křišťál.                                                                                                                                                  
      A jakou úlohu v jejich životě hraje naše škola? Má nejčistší úmysly. Uvědomuje si velkou zodpovědnost vůči dětem, rodičům i celé společnosti. Otevírá nejen brány vědění, ale naznačuje cesty životem. Vnáší do života dítěte světlo a jas v podobě prozření a radosti z poznání. Usiluje o harmonii mezi dětmi, učiteli a žáky, školou a rodinou, světem kolem nás. Trpělivě a cílevědomě brousí – vychovává. Uvědomuje si, že formuje to nejcennější – člověka. Směřuje ho k moudrosti, odpovědnosti, touze po vědění, ale také k lásce, přátelství, porozumění, toleranci, ke kráse… Usiluje o to, aby každý žák byl nejen součástí velkého celku (světa), ale aby byl zároveň osobitý, jedinečný, svůj…. Vede ho ke spolupráci, kreativitě, práci na sobě, k tomu, aby v životě jednou obstál. A to není málo!

       

       Zaměstnanci Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454

       

      Další informace naleznete na speciálních stránkách určených pro zápis.

     • Most si pomáhá

     • Skvělá zpráva: Mostecký magistrát právě teď distribuuje ušité roušky, které šijí zaměstnanci Městské knihovny Most, 7. ZŠ, 10. ZŠ, MŠ Lidická, MŠ Hutnická a ZUŠ Moskevské, putují nejen ke starším lidem do penzionů pro seniory, ale i do Dětského domova v Mostě.

      - 290 ks látkových roušek putuje do Městské správy sociálních služeb

      - 300 ks papírových roušek putuje do Městské správy sociálních služeb

      - 40 ks látkových roušek putuje do Dětského domova v Mostě

      Most si pomáhá! Děkujeme

     • Zpřísnění mimořádného opatření

     • Z důvodu vyhlášení karantény, bude škola v průběhu jejího trvání uzavřena. Pokud budete cokoliv potřebovat, využijte online či telefonní komunikaci (viz. starší novinka).

     • Online agenda

     • Maximum možného pro Vás můžeme udělat vzdáleně, tak se nebojte nás kontaktovat:

      • tel.: 417639397
      • email: zastupce@7zsmost.cz, reditel@7zsmost.cz

      Možno zařídit žádost o ošetřovné, zkontrolovat, opravit či nastavit přístup do Edupage aj.

      Emailem můžete kontaktovat i vyučující - tvar emailu: jmeno.prijmeni@7zsmost.cz, samozřejmě využijte i zprávy a komunikaci přes Edupage.

     • Možnosti online výuky - 2. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      2. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Khan Academy je vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je biologie, chemie, matematika, ekonomie a další. Je dostupný v češtině, od nedávna existuje také v podobě mobilní aplikace.
      • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.
      • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
      • Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. 
      • Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
      • Další procvičování učiva, jak už sám název napovídá, nabízí například Drillandskill.cz.
      • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady.
      • Odpoledka – pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého stupně na ČT2.
     • Možnosti online výuky - 1. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      1. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma! (výuka čtení aj.). Všem rodičům je nyní plošně nabízíeno použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

       Jak mohou žáčci Včelku získat?
       .........................................................................................................................................................
       Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

       1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
       2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
       3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
       4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
       5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
       6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
       7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
       8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

       * V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.
       .........................................................................................................................................................

      • Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady
        

     • Zrušení akce pro předškoláky

     • 18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

     • Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat.  Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:
       
      Na I. stupni

      • v 1. - 3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy či přes whatsapp
      • ve 4. - 5. třídě zveřejňujeme úkoly pomocí systému Edupage, whatsapp 

      Na II. stupni

      •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

      Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
      Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
      Děkuji všem za spolupráci a přeji nám úspěšné zvládnutí mimořádné situace a hlavně pevné zdraví.  

      Libuše Hrdinová, ředitelka školy
       

     • Letní dětský tábor Ostrý 2020

     • Kapaciata letního tábora Ostrý 2020 se rychle zaplňuje. Využijte možnost elektronického přihlášení na táborových stránkách.

      Bližší informace na www.tabor-ostry.cz.

     • Termín zápisu do prvních tříd

     • Zápis dětí do prvního ročníku na školní rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech 2. 4. (čtvrtek) a 3. 4. (pátek), vždy od 14 do 17 hodin.

     • Tříkrálová sbírka 2020

     • V pátek 10. 1. 2020 proběhne na škole Tříkrálová sbírka, do které jsme se v letošním roce zapojili. Koledovat letos budou žáci třídy 4.B spolu s paní učitelkou Janou Weissovou.

      Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika.

      První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V tomto roce oslaví sbírka 20. výročí. 

      Cílem sbírky je vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

     • Čtvero ročních období na 7. ZŠ

     • Zveme všechny předškoláky, šikulky i darebáky, na čtvero ročních období na sedmé, vždy od 16:00 odpoledne. Sraz před budovou školy.

      Program:

      ŠKOLNÍ HRANÍ

      - středa 23.10. od 16.00 hod.

      - práce s interaktvní tabulí, výuka AJ

      - zvířátka, herní koutek...

       

      KOUZELNÉ CINKÁNÍ

      - středa 11.12. od 16.00 hod.

      - v tělocvičně školy

      - hra na školu, koulovaná

      - zimní kouzla

       

      DÍLNIČKY

      - středa 18.3. od 16.00 hod.

      - keramika

      - práce se dřevem, papírem

      - malování

       

      HŘIŠŤOVKA S OPÉKÁNÍM

      - středa 27.5. od 16.00 hod.

      - třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

      - hra s razítky, ohýnek

      (Doneste si buřtík na opékání a pečivo. Vidlice, tácky a kečup pro vás připravíme.)

    • ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ
     • ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ

     • Milí učitelé, rodiče a žácii,

      můžete si zkontrolovat Váš rozvrh a aktuální suplování. Stačí kliknout na odkaz v horní části stránky.