• Hřišťovka s opékáním aneb třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

     • Termín: 25. 5. 2022 (středa)
      Místo konání: jídelna školy 
      Čas: 16.00

      Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání rodičů, učitelek a vychovatelek, které se vždy koná před prázdninami a nástupem do 1. třídy.

      Program:

      • Seznámení s rozdělením do tříd a s třídní učitelkou
      • Poskytnut bude seznam pomůcek, které je nutné koupit
      • Organizace provozu školní družiny
      • Organizace provozu školní jídelny
      • Administrativní záležitosti

      Děti si zahrají „Hřišťovku„ a po skončení třídní schůzky si můžete opéct donesené vuřty.

     • Anonymizované výsledky zápisu do naší ZŠ

     • V tomto dokumentu naleznete anonymizované výsledky zápisu na naši ZŠ. Je zapotřebí znát registrační číslo, které vám bylo přiděleno v elektronické přihlášce (naleznete i ve svém emailu).

      Prosíme rodiče (stačí 1 zákonný zástupce), aby se dostavili od 7.00 do 14.00 (po domluvě i jindy) do školy a podepsali rozhodnutí o přijetí i nepřijetí (rodiče žádající o odklad (přípravnou třídu), kteří mají doloženou zprávu z pedagogicko psychologické poradny a od dětského lékaře, již mohou též přijít podepsat rozhodnutí o odkladu či přijetí do přípravné třídy).

     • Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23

     • Aktualizace!

      Už jen dnes (6. 4.) máte možnost si zarezervovat konkrétní čas zápisu!

      K zápisu se mohou dostavit i děti mimo obvod školy!

      Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23 proběhne ve čtvrtek 7. dubna a pátek 8. dubna 2022 vždy od 14.00 do 17.00. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

       

      Bližší podrobnosti naleznete na těchto stránkách, kde ještě budeme informace průběžně doplňovat a aktualizovat.

     • Nabídka práce

     • Hledáme nového kolegu/kolegyni na místo učitele M, F a AJ. Zájemci prosím kontaktujte paní ředitelku na emailu: reditel@7zsmost.cz.

     • Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

      Doučování se týká základních a středních škol zřizovaných obcemi, kraji, svazky obcí, soukromými a církevními zřizovateli a speciálních škol zřizovaných MŠMT.

      Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a v další fázi navazuje v období 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022, bude pokračovat až do roku 2023.

     • Dílničky pro předškoláky - změna termínu!!!

     • Ve změněném termnínu bude pokračovat další akce z našeho programu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Tentokrát jsou pro předškoláky připraveny dílničky se spoustou zajímavého tvoření.

      Těšíme se na vás ve středu 9. března od 16.00.

       

     • Adventní online soutěž na "Sedmý"

     • Pečete doma cukroví? Zdobíte stromeček? Sluší vašemu domovu vánoční ozdoby? Tak hledáme právě vás!

      Pojďte soutěžit v tom, co vám je milé a blízké. Zapojte celou rodinu, buďte tvůrčí a originální, pochlubte se všem, jak vám jde práce od ruky a inspirujte ostatní.

     • Bridge Academy - programování v Minecraftu

     • Online programování v Minecraftu

      Online programováním v Minecraftu si ve virtuálním světě kostiček užiješ spoustu zábavy. Kompletně se vyřádí Tvoje fantazie a zároveň se naučíš úžasné věci ze světa počítačů, Minecraftu a programování. Společně postavíme a naprogramujeme ty nejlepší vychytávky, co nám svět Minecraftu nabízí! 

      Bližší informace naleznete zde.

     • Čtvero ročních období na 7. ZŠ

     • Zveme všechny předškoláky, šikulky i darebáky, na čtvero ročních období na sedmé, vždy od 16:00 odpoledne. Sraz před budovou školy.

      Jelikož je pro Vás připravena soutěž, která bude probíhat během všech setkání, připravte si ve svých mobilních telefonech čtečku QR kódů :-)

      Program:

      ŠKOLNÍ HRANÍ

      - středa 20.10.2021 od 16.00 hod.

      - práce s interaktvní tabulí, výuka AJ

      - zvířátka, herní koutek...

       

      KOUZELNÉ CINKÁNÍ

      - středa 15.12.2021 od 16.00 hod.

      - v tělocvičně školy

      - hra na školu, koulovaná

      - zimní kouzla

       

      DÍLNIČKY

      - středa 16.2.2021 od 16.00 hod.

      - keramika

      - práce se dřevem, papírem

      - malování

       

      HŘIŠŤOVKA S OPÉKÁNÍM

      - středa 25.5.2022 od 16.00 hod.

      - třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

      - hra s razítky, ohýnek

      (Doneste si buřtík na opékání a pečivo. Vidlice, tácky a kečup pro vás připravíme.)

     • Změna bankovního účtu od 1. 11. 2021

     • Z provozních důvodů jsme museli provést změnu účtu školy s účinností od 1. 11. 2021:

      • původní účet u ČS (1041438329/0800) je plně funkční do 31. 10. 2021. Do tohoto data nechte tedy veškeré platby plynout na tento účet. Od 1. 11. 2021 je tento účet zrušený. Případné platby se vám tedy budou automaticky vracet. 
      • od 1. 11. (ne dříve!!!) přesměrujte veškeré platby na nový účet u Raifeissenbank (5796666002/5500)
       • nezapomeňte znovu zadat pravidelné platby:
        • číslo účtu: 5796666002/5500,
        • jídelna: VS: 9, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu,
        • školní družina: VS: 66, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
        • u dalších plateb (škola v přírodě či ozdravný pobyt na Šumavě - Zadov) posílejte platby v říjnu na starý účet u ČS a od listopadu na nový účet u Raifeissenbank.
     • Problémy s mobilní aplikací

     • Od včerejšího odpoledne se objevují u části uživatelů problémy se spuštěním mobilní aplikace. Dodavatel systému Edupage o problému ví a usilovně pracuje na odstranění. 

      Na své účty se můžete přihlásit přímo přes webové stránky.

     • Organizace příchodu do školy

     • Testování žáků již neprobíhá.

      Vstup do školy:

      • žáci nižšího stupně - hlavní vchod od 7.40
      • žáci 6. a 7. tříd - boční vchod od venkovní učebny (u ohniště) od 7.40
      • žáci 8. a 9. tříd - boční vchod směrem od jídelny od 7.40

      Všichni žáci jdou svými vchody do šaten, kde se přezují.

     • Třídní schůzky 2. - 9. tříd

     • Dnes (středa 8. září) se konají třídní schůzky ve druhých až devátých třídách. Při vstupu do školy je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření.

     • Organizace pondělí 6. září

     • 6. září proběhne druhé kolo antigenní testování ve všech třídách dle rozpisu níže. 

      Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy pro testované žáky, pro netestované žáky během celého pobytu ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

      Bližší a podrobné informace naleznete zde.

      6. září 

      • 1.A - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 1.B - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 1.C - 7.40 - hlavní vchod do školy, testování v učebně
      • 2.A - 7.30 - hlavní vchod do školy
      • 2.B - 7.30 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 2.C - 7.30 - hlavní vchod do školy
      • 3.A - 7.30 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 3.B - 7.30 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 3.C - 7.50 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 4.A - 7.30 - vchod směrem od jídelny
      • 4.B - 7.50 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 4.C - 7.50 - vchod směrem od jídelny
      • 5.A - 7.50 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 5.B - 8.10 - vchod směrem od jídelny
      • 5.C - 8.10 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 6.A - 7.40 - vchod směrem od jídelny
      • 6.B - 7.30 - vchod u tělocvičen  - testování v dívčí šatně v chodbě u TV
      • 6.C - 7.40 - vchod u tělocvičen  - testování v dívčí šatně v chodbě u TV
      • 7.A - 7.50 - velká tělocvična
      • 7.B - 7.30 - malá tělocvična
      • 7.C - 7.40 - malá tělocvična
      • 8.A - 8.10 - malá tělocvična
      • 8.B - 7.50 - malá tělocvična
      • 8.C - 8.00 - malá tělocvična
      • 9.A - 7.30 - velká tělocvična
      • 9.B - 8.00 - velká tělocvična
      • 9.C - 7.40 - velká tělocvična

      Obědy

      • přípravka - 11.00
      • 1.A - 11.50
      • 1.B - 11.20
      • 1.C - 11.10
      • 2.A - 11.05
      • 2.B - 11.15
      • 2.C - 11.20
      • 3.A - 12.00
      • 3.B - 11.30
      • 3.C - 11.25
      • 4.A - 11.50
      • 4.B - 11.55
      • 4.C - 11.45
      • 5.A - 11.55
      • 5.B - 11.40
      • 5.C - 11.35
      • 6.A - 13.00
      • 6.B - 12.00
      • 6.C - 12.05
      • 7.A - 13:25
      • 7.B - 13.15
      • 7.C - 13.10
      • 8.A - 13.30
      • 8.B - 13.35
      • 8.C - 13.40
      • 9.A - 13:20
      • 9.B - 13.40
      • 9.C - 13.05
     • Organizace prvních školních dnů

     • 1. září proběhne antigenní testování ve 2. - 9. třídách dle rozpisu níže. Testování v prvních třídách bude 2. září.

      Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy pro testované žáky, pro netestované žáky během celého pobytu ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

      Bližší a podrobné informace naleznete zde.

      1. září - zkrácená výuka na zhruba 1 vyučovací hodinu

      • 1. třídy - slavnostní zahájení školního roku od 8.00 před hlavním vchodem školy (
      • 2.A - 8.30 - vchod u tělocvičen (testování v malé TV)
      • 2.B - 8.30 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 2.C - 8.50 - vchod u tělocvičen (testování v malé TV)
      • 3.A - 8.30 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 3.B - 8.30 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 3.C - 8.50 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 4.A - 8.30 - vchod směrem od jídelny
      • 4.B - 8.50 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 4.C - 8.50 - vchod směrem od jídelny
      • 5.A - 8.50 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 5.B - 9.10 - vchod směrem od jídelny
      • 5.C - 9.10 - nový boční vchod (u venkovního schodiště)
      • 6.A - 9.30 - vchod směrem od jídelny
      • 6.B - 9.10 - vchod u školního klubu (od Kung-fu)
      • 6.C - 9.10 - vchod u venkovní učebny u ohniště
      • 7.A - 9.00 - velká tělocvična
      • 7.B - 9.10 - velká tělocvična
      • 7.C - 9.20 - velká tělocvična
      • 8.A - 9.30 - velká tělocvična
      • 8.B - 9.40 - velká tělocvična
      • 8.C - 9.40 - malá tělocvična
      • 9.A - 9.10 - malá tělocvična
      • 9.B - 9.20 - malá tělocvična
      • 9.C - 9.30 - malá tělocvična

      Obědy

      • 11.00 - přípravka a 1. třídy
      • 11.10 - 2. třídy
      • 11.30 - 3. třídy
      • 11.45 - 4. třídy
      • 12.00 - 5. třídy
      • 12.15 - 6. třídy
      • 12.30 - 7. třídy
      • 12.45 - 8. třídy
      • 13.00 - 9 třídy

      2. září - třídnické hodiny

      • 1. třídy - do 9.40
      • 2. - 9. třídy - do 11.40

      Obědy

      • přípravka - 10.45
      • 1.A - 11.00
      • 1.B - 11.10
      • 1.C - 11.20
      • 2.A - 13.00
      • 2.B - 13.05
      • 2.C - 13.10
      • 3.A - 13.15
      • 3.B - 13.20
      • 3.C - 13.25
      • 4.A - 11.25
      • 4.B - 11.30
      • 4.C - 11.35
      • 5.A - 11.40
      • 5.B - 11.45
      • 5.C - 11.50
      • 6.A - 10.45
      • 6.B - 10.50
      • 6.C - 10.55
      • 7.A - 11.55
      • 7.B - 12.00
      • 7.C - 12.05
      • 8.A - 12.10
      • 8.B - 12.15
      • 8.C - 12.20
      • 9.A - 12.25
      • 9.B - 12.30
      • 9.C -12.35

      3. září

      • 1. třídy - do 9.40
      • 2. - 9. třídy - dle rozvrhu

      Obědy

      • přípravka - 11.10
      • 1.A - 11.15
      • 1.B - 11.20
      • 1.C - 11.25
      • 2.A - 11.30
      • 2.B - 11.35
      • 2.C - 11.40
      • 3.A - 11.45
      • 3.B - 11.50
      • 3.C - 12.00
      • 4.A - 12.05
      • 4.B - 12.10
      • 4.C - 12.15
      • 5.A - 12.20
      • 5.B - 12.25
      • 5.C - 12.30
      • 6.A - 12.35
      • 6.B - 13.05
      • 6.C - 13.10
      • 7.A - 12:50
      • 7.B - 13.20
      • 7.C - 13.25
      • 8.A - 13.15
      • 8.B - 13.00
      • 8.C - 13.30
      • 9.A - 12:55
      • 9.B - 12.45
      • 9.C - 12.40
     • Cyklistický kurz Holany

     • Již od pondělí 30. 8. 2021 do pátku 3. 9. 2021 proběhne cyklistický kurz v Holanech. Na poslední chvíli se nám uvolnila 2 místa. Pokud máte zájem a chcete si ještě o pár dní prodloužit prázdniny, kontaktujte pana učitele Bartáka - zastupce@7zsmost.cz.

      Cyklistický kurz je určen pro žáky 7. - 9. tříd (po domluvě i nových 6. tříd)

      Termín: 30. 8. - 3. 9. 2021

      Cena: 1900,-Kč

      Cena zahrnuje: ubytování ve velkých chatách v areálu Jachta - Holany, polopenzi, pitný režim, dopravu kol a instruktory. Oběd si budou děti kupovat samy ze svého při zastávkách během cyklovýletů.

      Dopravu tam i zpět zajišťují rodiče sami - v pondělí příjezd dětí do kempu Holany v době od 12 do 14 hodin (lze domluvit individuálně), v pátek odjezd dětí z kempu v době od 13 do 15 hodin.

      Bližší iinformace najdete ve starší Novince.

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje