• Středeční lyžařské výjezdy na Klíny

     • Navazujeme na v minulosti tradiční středeční lyžařské výjezdy na Klíny, které jsou určeny pro:

      • úplné začátečníky - projdou výukou v tamní lyžařské škole
      • samostatné lyžaře a snowboardisty - budou pod kontrolou pedagogů lyžovat na sjezdovce.

      Pokud bude dostatek zájemců, začnou výjezdy již ve středu 24. ledna.

      Cena:

      • LYŽAŘ + SNOWBOARDISTA: 340 Kč (autobus + lanovka) na každou středu + 100 Kč vratná záloha na čip (pouze při 1.výjezdu)              
      • LYŽAŘSKÁ ŠKOLA: 550 Kč (autobus + 2 výukové hodiny ve skupině 3–5 osob)

      Postup pro zájemce:

      • pokud máte o výjezd zájem, sdělte toto třídní učitelce (učiteli) včetně informace, zda bude dítě chodit do lyžařské školy či zda je samostatný začínající či pokročilý lyžař nebo snowboardista
      • následně obdržíte papírovou přihlášku, kterou odevzdáte třídní učitelce nebo paní vychovatelce Cieslové v modré ŠD
      • podle počtu přihlášených rozhodneme, zda se dá výjezd uskutečnit a následně byste částku v pondělí uhradili

      Bližši informace jsou součástí přihlášky (kdy a kde je odjezd a příjezd, jak s vybavením, co s sebou...)

     • Škola v přírodě - Poslův Mlýn, Doksy 2024

     • Vážení rodiče,

      stalo se již tradicí, že vyjíždíme s dětmi do školy v přírodě. Společný pobyt učitelů a dětí přispívá k vzájemnému sblížení, poznání, k utužování přátelských vztahů v třídních kolektivech, k navazování nových kamarádství. Pobyt ve škole v přírodě je koncipován tak, aby děti co nejvíce pobývaly v přírodě. Snažíme se, aby byl pobyt pro děti opravdu přínosný, a proto zařazujeme do programu četné cykloturistické, sportovní a kulturní aktivity, třídní i meziročníkové projekty, aktivity na utužení týmové spolupráce aj.

      Místo a termín: ŠVP Doksy – Poslův mlýn, 11. 6. - 21. 6. 2024.

      Prozatím se mohou přihlašovat žáci 2. - 9. tříd. Pro prvňáčky připravujeme o trochu kratší variantu :-)

      Cena pobytu:  5000,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, doprava kol, zajištění pedagogických pracovníků, vychovatelů, zdravotní služba, noční služba, ubytování v zařízených pokojích s vyhovujícím sociálním zařízením, pitný režim, jídlo 5x denně, odměny na soutěže. Ohledně možných příspěvků zdravotních pojišťoven na ozdravné pobyty sledujte webové stránky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte, případně pojišťovnu přímo kontaktujte.

      Přihlášky vyplňte online nejpozději do 31. 1. 2024 (v aplikaci na mobilu vyberte Přihlašování/Průzkumy, poté Přidělené akce na vyplnění a poté Škola v přírodě Poslův mlýn...)

      Možnosti platby:
      Platby prosím proveďte převodem na účet školy:

      •    Číslo účtu: 5796666002/5500
      •    Variabilní symbol: 55, Zpráva pro příjemce = ŠVP + jméno žáka + třída žáka (současná)!!!
      •   nevyužívejte prosím možnost složení hotovosti na přepážkách pošty nebo bank (většinou nejsme schopni poznat plátce ani další podrobnosti)


      1.    jednorázově 5000,- Kč - od měsíce ledna 2024 do května 2024
      2.    v měsíčních splátkách - rodiče mohou případně částku uhradit i v měsíčních splátkách (5 x 1000 Kč – musí být splaceno do konce května 2024).
      Vybrané peníze budou složeny na účet školy a vzniklé úroky budou použity pouze ve prospěch vyjíždějících žáků.

      Budeme se snažit, podle případného velkého zájmu, po naplnění kapacity vytvořit náhradníky, kteří budou eliminovat odůvodněná odhlášení dítěte. V jiném případě odhlášení účastníci ŠVP podléhají podmínkám storna, které bude pronajímatel vyžadovat na základě sepsání smlouvy. Podrobnější informace lze získat vždy na vedení školy a u třídních učitelů.

      Mgr. Libuše Hrdinová
      ředitelka školy