• Termín zápisu

    • čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2021, oba dny od 14.00 do 17.00

     

    Koho zapisujeme

    • děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

     

    Předčasné zaškolení

    • podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2015 do 31. prosince 2015 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

     

    Elektronická přihláška

    Organizace zápisu

    Pro zákonné zástupce s možností využití online motivační části zápisu přihlášením na MS TEAMS

    • termín elektronické registrace v systému ZapisyOnline.cz: od 1. 4. od 8.00 do 5. 4. do 23.59 (viz. banner elektronické přihlášky výše)
    • určeno jen pro zákonné zástupce, kteří projeví zájem o on-line schůzku ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2021 v prostředí MS Teams od 14.00 do 17.00:
     • zapamatujte si zarezervovaný čas a místnost,
     • chvíli před vybraným časem klikněte na odkaz pro vstup do Vámi vybrané mísnosti (viz. níže),
     • vyplňte jméno dítěte a vyčkejte, až Vás zapisující paní učitelka pozve dál.
    • odkazy pro vstup do jednotlivých místností na online schůzky v Microsoft TEAMS:
    • po vyplnění interaktivního formuláře si zákonný zástupce zarezervuje čas k 15minutovému setkání s učitelem. Toto setkání tak nahradí chybějící motivační pohovor. Po vyplnění formuláře si zákonný zástupce vygeneruje samotnou žádost, kterou vyplní, podepíše, přiloží k ní přílohy a odešle škole uvedeným způsobem.
    • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky či zařazení do přípravné třídy, zaškrtněte políčko „Budeme pro dítě žádat odklad“ a kromě dalších potřebných dokumentů vyplňte i vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky či žádost o přijetí do přípravné třídy. Do 31. 5. 2021 poté dodejte škole doporučení příslušného školského poradenského zařízení  a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
    • možnosti odeslání škole:
    1. vzdáleně – bez jakékoliv návštěvy školy (preferovaný způsob) – přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou či vhozením do poštovní schránky u vstupu do školy
     • je zapotřebí vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (či vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy) zaslat do školy přes datovou schránku (ID schránky školy: xrrx79z, lze bez elektronického podpisu) či poslat emailem s uznávaným elektronickým podpisem
     • ostatní potřebné dokumenty – kopie rodného listu dítěte, přihláška do školní družiny, přihláška ke školnímu stravování stačí poslat podepsané a naskenované běžným způsobem
     • možno zaslat veškeré potřebné dokumenty klasicky poštou (vytištěné a podepsané, lépe doporučeně) – korespondenční adresa:
      • Základní škola, Most, J. Arbesa 2454, p. o.
      • ul. J. Arbesa 2454
      • Most 434 01
     • možno všechny potřebné dokumenty vhodit do schránky umístěné u vstupu do školy či odevzdat službě ve vestibulu školy (vytištěné a podepsané)
     • nejzazším termínem pro podání elektronické přihlášky je 23. 4. 2021.
    2. vzdáleně – běžným emailem + následně v nejkratším možném termínu (max. do 23. 4. 2021) přijít do školy žádost podepsat a nechat zkontrolovat
     • všechny potřebné dokumenty – vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (či vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy), přihlášku do školní družiny, přihlášku ke školnímu stravování, rodný list stačí poslat podepsané a naskenované běžným emailem
     • následně je zapotřebí se do školy dostavit v co možná nejkratším termínu (nejpozději do 23. 4. 2021) z důvodu potvrzení žádosti zákonným zástupcem (s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte – pokud jste jej neposlali naskenovaný) – na termínu se dopředu domluvte - email: reditel@7zsmost.cz, tel. 417 639 397 či 417 639 398.

     

    Pro zákonné zástupce, kteří nemají zájem o schůzku v MS TEAMS

    • termín elektronické registrace v systému ZapisyOnline.cz: od 6. 4. od 8.00 do 23. 4. do 23.59 (viz. banner elektronické přihlášky výše)
    • určeno pro zákonné zástupce, kteří neprojeví zájem o on-line schůzku ve dnech 8. 4. a 9. 4
    • po vyplnění interaktivního formuláře si rodič vygeneruje samotnou žádost, kterou vyplní, podepíše, přiloží k ní přílohy a odešle škole uvedeným způsobem.
    • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky či zařazení do přípravné třídy, zaškrtněte políčko „Budeme pro dítě žádat odklad“ a kromě dalších potřebných dokumentů vyplňte i vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky či žádost o přijetí do přípravné třídy. Do 31. 5. 2021 poté dodejte škole doporučení příslušného školského poradenského zařízení  a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
    • možnosti odeslání škole:
     1. vzdáleně – bez jakékoliv návštěvy školy (preferovaný způsob) – přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou či vhozením do poštovní schránky u vstupu do školy
      • je zapotřebí vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (či vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy) zaslat do školy přes datovou schránku (ID schránky školy: xrrx79z, lze bez elektronického podpisu) či poslat emailem s uznávaným elektronickým podpisem
      • ostatní potřebné dokumenty – kopie rodného listu dítěte, přihláška do školní družiny, přihláška ke školnímu stravování stačí poslat podepsané a naskenované běžným způsobem
      • možno zaslat veškeré potřebné dokumenty klasicky poštou (vytištěné a podepsané, lépe doporučeně) – korespondenční adresa:
       • Základní škola, Most, J. Arbesa 2454, p. o.
       • ul. J. Arbesa 2454
       • Most 434 01
      • možno všechny potřebné dokumenty vhodit do schránky umístěné u vstupu do školy či odevzdat službě ve vestibulu školy (vytištěné a podepsané)
      • nejzazším termínem pro podání elektronické přihlášky je 23. 4. 2021.
     2. vzdáleně – běžným emailem + následně v nejkratším možném termínu (max. do 23. 4. 2021) přijít do školy žádost podepsat a nechat zkontrolovat
      • všechny potřebné dokumenty – vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (či vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy), přihlášku do školní družiny, přihlášku ke školnímu stravování, rodný list stačí poslat podepsané a naskenované běžným emailem
      • následně je zapotřebí se do školy dostavit v co možná nejkratším termínu (nejpozději do 23. 4. 2021) z důvodu potvrzení žádosti zákonným zástupcem (s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte – pokud jste jej neposlali naskenovaný) – na termínu se dopředu domluvte - email: reditel@7zsmost.cz, tel. 417 639 397 či 417 639 398.

     

    Registrace pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost realizovat elektronickou registraci prostřednictvím aplikace

    • zákonní zástupci, kteří nemají možnost realizovat elektronickou registraci, se dostaví osobně (pouze jeden zákonný zástupce bez osobní přítomnosti dítěte) do školy v termínech a časech, které jsou vyhlášeny jako termíny zápisu, tj. čtvrtek 8. 4. a pátek 9. 4. 2021 od 14.00 do 17.00.
    • interaktivní formulář vyplní zaměstnanec školy, následně vygeneruje a vytiskne žádost, kterou zákonný zástupce na místě podepíše. Zákonný zástupce přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

     

    Podání žádosti (přihlášky)

    Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

    1. do datové schránky školy (ID schránky: xrrx79z),
    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
    3. poštou,
    4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 23. 4. 2021 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

    Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

    Kritéria přijetí

    1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 7 města Mostu.
    2. Žáci mimo náš obvod, kteří mají na Základní škole, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, sourozence.
    3. Ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizace (v případě naplnění kapacity rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků losem).

    Přihlášky a žádosti

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje