• Termín zápisu

    • čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna, oba dny od 14.00 do 17.00

     

    Koho zapisujeme

    • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

     

    Předčasné zaškolení

    • podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2014 do 31. prosince 2014 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

     

    Organizace zápisu

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
    • Celé opatření k zápisům do ZŠ si můžete přečíst na stránkách MŠMT.

     

    Podání žádosti (přihlášky)

    Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

    1. do datové schránky školy (ID schránky: xrrx79z),
    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
    3. poštou,
    4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 30. 4. 2020 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

    Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

     

    Přihlášky a žádosti

    Potřebné přihlášky a žádosti - ve formátu pro Microsoft word i v PDF -  najdete v sekci Ke stažení. Pokud nemáte možnost si je vytisknout, můžete se pro ně zastavit i ve vestibulu školy, kde pro Vás budou připraveny od pátku 27. 3. 2020 až do konce zápisu 3. 4. 2020 (každý den od 7.30 do 12.00).

    I předvyplněním přihlášek značně urychlíte čas potřebný na zápis!!!

     

    Možnosti zápisu

    1. Vzdáleně – bez jakékoliv návštěvy školy (preferovaný způsob) – přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou či vhozením do poštovní schránky u vstupu do školy

     

    2. Vzdáleně – běžným emailem + následně v nejkratším možném termínu (max. do 30. 4. 2020) přijít do školy žádost podepsat a nechat zkontrolovat

     

    3. Osobně ve škole – jen pokud nemůžete využít výše zmíněné možnosti

    • jen formální část zápisu, bez motivační části a bez přítomnosti dětí
    • uskuteční se v učebnách v přízemí školy. Zákonní zástupci budou do budovy školy pouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba. Pokud bude v učebnách místo, budete vpuštěni okamžitě, v opačném případě dostanete pořadové číslo a při uvolnění místnosti budete zavoláni
    • 2. a 3. dubna 14.00 – 17.00
    • s ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte,
    • zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou,
    • abychom tuto část co nejvíce urychlili:
    • k zápisu se dostaví rodič (1 zákonný zástupce) v následujících časech dle počátečního písmena příjmení dítěte (jak rodiče žáků z obvodu, tak i rodiče dětí z jiných obvodů). Počet míst v otevíraných prvních třídách je dostatečný (otevíráme 3 první třídy a přípravnou třídu), čas zápisu nehraje při přijetí žádnou roli!!! Tento rozpis platí pro oba dva dny zápisu.
     • 14.00 – 14.30 A – F
     • 14.30 – 15.00 G - K
     • 15.00 – 15.30 L - N
     • 15.30 – 16.00 O - Ř
     • 16.00 – 16.30 S - Ž
     • 16.30 – 17.00 – bez omezení

    V případě, že máte důvod zápis nezrealizovat dle výše uvedených možností, domluvte se na dalším postupu osobně. Email: reditel@7zsmost.cz, tel 417 639 397 či 417 639 398.

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje