• Erasmus+

     Naše škola je zapojena do nového programu Evropské Unie s názvem Erasmus+. Hlavním cílem programu je podpora výuky a učení se cizích jazyků ve školách v zahraničí.

     Výuka cizích jazyků na základní škole je důležitým krokem k tomu, aby se žáci byli schopni úspěšně domluvit a komunikovat v cizím jazyce.

     Naši studenti jsou angažováni v projektu, který se nazývá „HRAJEME SI  S NOVÝMI SLOVY

     Cíle projektu

     • Podpora získávání jazykových znalostí a zvýšení soutěživosti u mladých žáků při výuce cizích jazyků.

     • Zdokonalování se ve výuce cizího jazyka a podpora rozvoje jazykových schopností (ve věku 6-11let).

     • Hlavním předmětem je však vychovávat u dětí respekt k jiným zahraničním zemím, možnost navázání mezinárodních přátelství, vzájemný respekt a tolerance.

      

     Hlavní aktivity programu

     • Výuka za pomocí her a již existujících praktik partnerských zemí.

     • Výuka anglického jazyka online, pomocí interaktivních her a různých kreativních her uvnitř i mimo třídu.

      

     Partnerské země

     Velké Británie -  web

     Španělska - web

     Turecka

     Rumunska

     Projekt " Naše město"

     Obsah: Pocvičení nové slovní zásoby - "Naše město" - popis zajímavých míst města a okolí, natočení videa, kde jsou místa představena a popsána v anglickém jazyce.

     Činnost (aktivita) : Žáci zpracují informace o zajímavých místech svého města a okolí, zapíší si novou slovní zásobu a natočí se svým učitelem anglického jazyka video, které sdílí s partnery partnerských škol (velká Británie, Španělsko, Turecko, Rumunsko)


     Zde je naše video...

     eTwinning

     Naše škola současně podporuje online spolupráci žáků a učitelů v rámci aktivity eTwinning. Spolupráce se školami z různých zemí je realizována prostřednictvím digitálních technologií vzdělávacích aktivit na dálku.
      

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • Web: 7zsmost.edupage.org
   • FB: https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
   • Číslo účtu: 5796666002/5500
   • Datová schránka: xrrx79z
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje