• Vánoční dílny

     • Tradičně v sobotu před první adventní nedělí se uskuteční naše Vánoční dílny. Přijďte si k nám do školy něco vyrobit, poslechnout si vánoční písně a nasát vánoční atmosféru.

      V sobotu 2. prosince 2023 od 10.00 do 16.00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Stávka 27. listopadu 2023

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      naše základní škola se dne 27. 11. 2023 připojí ke stávce a bude uzavřená. Bude uzavřena i školní družina a jídelna školy, tj. obědy tento den budou automaticky odhlášeny.

      Pracovníci naší školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se drtivou většinou rozhodli podpořit požadavky školských odborů. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a není možné mu v tom bránit.

      Co nás k tomu vede?

      I když jsme si vědomi složité finanční situace státu, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

      • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
      • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.)
      • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
      • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

      Chápeme, že zejména pro rodiče nejmenších dětí je uzavření školy komplikací, věříme však, že většina z Vás vnímá kvalitu vzdělávání jako prioritu.

      V případě, že bude celostátní stávka odvolána, budeme Vás informovat na webových stránkách školy.

      Děkujeme za pochopení a podporu.

      Mgr. Libuše Hrdinová a zaměstnanci školy

     • Třídní schůzky

     • Dobrý den, připomínáme, že ve středu 22. 11. 2023 se od 17.00 konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši návštěvu.