• Textová podstránka

   • Škola má 27 tříd. Vyučování žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu "Křišťálová škola". 

    JAKÁ JSME ŠKOLA 
    V naší škole bude Vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s Vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se Vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.
    Školu však tvoří především pedagogický sbor. Ten je na naší škole dlouhodobě stabilizovaný a vysoce aprobovaný. Proto je atmosféra na škole vyvážená, poklidná a přátelská. Je-li totiž spokojen v práci učitel, jsou spokojené i děti. To je základní filozofie naší školy.

    HLAVNÍ PRIORITY ŠKOLY

    • kvalita vzdělávání žáků,
    • personální zajištění školy, 
    • materiální a technické vybavení školy,
    • výchova žáků.

    DÍLČÍ PRIORITY aneb děláme i něco navíc

    • akce školy,
    • projekty,
    • zájmové vzdělávání.

    NABÍDKA ŠKOLY

    • povinná výuka anglického jazyka od první třídy,
    • výuka metodou CLIL – předměty jsou vyučovány v cizím jazyce,
    • nadstandardní výuka cizích jazyků od vyšších tříd (němčina, španělština, ruština),
    • do výuky matematiky zavádíme prvky Hejného metody,
    • volitelná výuka informatiky od druhé třídy,
    • nadstandardní výuka výtvarných činností (malování, kreslení, linoryty, frotáže, koláže, roláže, keramika aj.),
    • hudební směr (pěvecký sbor Sluníčko),
    • tělesná výchova (škola se profiluje také sportovním směrem a vytváří více sportovních příležitostí pro mimoškolní činnost Vašich dětí),
    • otevíráme jednu první třídu se zaměřením na sportovní (míčové) hry,
    • velký výběr povinně volitelných předmětů,
    • zabezpečení bohaté mimoškolní zájmové činnosti dětí,
    • sportovní kurzy pro žáky II. stupně (lyžařský a snowboardový, cykloturistický, vodácký),
    • vlastní dětský tábor v době prázdnin,
    • poznávací a ozdravné výjezdy do zahraničí,
    • exkurze a krátkodobé výchovně vzdělávací zájezdy žáků I. a II. stupně v nejbližším regionu,
    • bohatá kulturní činnost školy, návštěvy divadelních představení, kulturních a poznávacích akcí na Mostecku,
    • věnujeme se mimořádně nadaným dětem,
    • zabýváme se projektovým vyučováním,
    • speciální pedagogové, školní psycholog a asistenti pedagoga zabezpečují v rámci inkluzivního vzdělávání péči o žáky s poruchami učení a chování,
    • jsme zapojeni do projektu Ekoškola,
    • otevíráme přípravnou třídu,
    • školní družina se šesti odděleními je v provozu od 6.00 hod. do 16.30. 
    • školní klub je v provozu  do 16.30,
    • stravování žáků zajišťuje školní jídelna,
    • od 1. 5. 2020 jsme otevřeli tři nové multimediální učebny - jazykovou, informatiky a přírodovědnou, které jsou vybaveny nejmodernější technikou.
      
  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • Web: 7zsmost.edupage.org
   • FB: https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
   • Číslo účtu: 5796666002/5500
   • Datová schránka: xrrx79z
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje