• O škole

   • Škola má 28. tříd a 2 přípravné třídy. Vyučování žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu "Křišťálová škola". 

    JAKÁ JSME ŠKOLA 

    V naší škole bude Vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo ze školu domů spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s Vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se Vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, respektu, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.
    Základním kamenem pro kvalitní vzdělávání je kvalitní pedagogický sbor. Ten je na naší škole dlouhodobě stabilizovaný, aprobovaný a stále se vzdělává  v oblasti nových vzdělávacích metod. I díky němu je atmosféra na škole vstřícná, respektující a přátelská.

    HLAVNÍ PRIORITY ŠKOLY

    • kvalita vzdělávání všech žáků,
    • personální zajištění školy, 
    • materiální a technické vybavení školy,
    • prostor pro seberealizaci a rozvoj vlastního potenciálu.


    DÍLČÍ PRIORITY aneb děláme i něco navíc

    • rozmanité akce v době vyučování i po něm,
    • účast v projektech,
    • volnočasové aktivity.

    NABÍDKA ŠKOLY

    • výuka anglického jazyka od první třídy,
    • výuka metodou CLIL – předměty jsou vyučovány v cizím jazyce,
    • nadstandardní výuka cizích jazyků od vyšších tříd (v nabídce: němčina, španělština, ruština),
    • moderní pomůcky v oblasti ICT a robotiky,
    • prvky Hejného metody ve výuce matematiky,
    • učení venku, badatelství a  projektové vyučování,
    • volitelná výuka informatiky od druhé třídy,
    • nadstandardní výuka výtvarných činností (malování, kreslení, linoryty, frotáže, koláže, roláže, keramika aj.),
    • hudební směr (pěvecký sbor Sluníčko),
    • tělesná výchova (škola se profiluje také sportovním směrem a vytváří více sportovních příležitostí pro mimoškolní činnost Vašich dětí),
    • jedn první třídu se zaměřením na sportovní (míčové) hry,
    • velký výběr povinně volitelných předmětů,
    • zabezpečení bohaté mimoškolní zájmové činnosti dětí,
    • sportovní kurzy pro žáky II. stupně (lyžařský a snowboardový, cykloturistický, vodácký),
    • vlastní dětský tábor v době prázdnin,
    • poznávací a ozdravné výjezdy do zahraničí,
    • exkurze a krátkodobé výchovně vzdělávací zájezdy žáků I. a II. stupně v nejbližším regionu,
    • bohatá kulturní činnost školy, návštěvy divadelních představení, kulturních a poznávacích akcí na Mostecku,
    • věnujeme se mimořádně nadaným dětem,
    • speciální pedagogové, školní psycholog a asistenti pedagoga zabezpečují v rámci inkluzivního vzdělávání péči o žáky s poruchami učení a chování,
    • nabídka doučování v odpoledních hodinách,
    • jsme zapojeni do projektu Ekoškola,
    • 1-2 přípravné třídy,
    • školní družina se sedmi odděleními je v provozu od 6.00 hod. do 16.30,
    • školní klub je v provozu do 16.30,
    • stravování žáků ve školní jídelně,
    • tři multimediální učebny - jazyková, informatika a přírodovědná, které jsou vybaveny nejmodernější technikou,
    • venkovní učebna.