• INFORMACE

    Veškeré níže uvedené dokumenty mi posílejte mailem na zastupce@7zsmost.cz

    1. před započetím realizace šablony poslat
    • Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem (kluby a doučování)
    • Plán aktivit (kluby)
    1. v průběhu realizace poslat
    • Pracovní výkaz - vždy do konce měsíce, jinak nebude v daném měsíci zpracováno do výplat!!!
    • v průběhu realizace šablony na vyžádání předložit ke kontrole vše ostatní, tj. vyplňovat průběžně, ne na konci!!!
    • na konci před vyplacením poslední odměny z DPP poslat vše kompletně vyplněné

    Potřebné dokumenty k vyplnění:

    • všichni učitelé
     • Pracovní výkaz - slouží jako podklad pro výplatu, každý list představuje jeden měsíc. Pro další měsíc si list zkopírujte - vlevo dole klikněte pravým tlačítkem na názvu listu (říjen 2019) a vyberte možnost Přesunout či zkopírovat + zaškrtněte políčko Vytvořit kopii, následně potvrďte OK. Pravým tlačítkem klikněte opět vlevo dole na nově vytvořeném listu (říjen 2019 (2)) a vyberte možnost Přejmenovat - správně, dle vykazovaného měsíce a roku, nazvěte nový list, potvrďte klávesou Enter.
     • Portfolio pedagoga - slouží k zaznamenávání nově získaných poznatků, certifikátů apod. Zaznamenávají se akce DVPP, tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů atd.

    Ke stažení:

    Pracovní výkaz

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • Web: 7zsmost.edupage.org
   • FB: https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
   • Číslo účtu: 5796666002/5500
   • Datová schránka: xrrx79z
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje