• INFORMACE

    Veškeré níže uvedené dokumenty mi posílejte mailem na zastupce@7zsmost.cz

    1. před započetím realizace šablony poslat
    • Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem (kluby a doučování)
    • Plán aktivit (kluby)
    1. v průběhu realizace poslat
    • Pracovní výkaz - vždy do konce měsíce, jinak nebude v daném měsíci zpracováno do výplat!!!
    • v průběhu realizace šablony na vyžádání předložit ke kontrole vše ostatní, tj. vyplňovat průběžně, ne na konci!!!
    • na konci před vyplacením poslední odměny z DPP poslat vše kompletně vyplněné

    Potřebné dokumenty k vyplnění:

    • všichni učitelé
     • Pracovní výkaz - slouží jako podklad pro výplatu, každý list představuje jeden měsíc. Pro další měsíc si list zkopírujte - vlevo dole klikněte pravým tlačítkem na názvu listu (říjen 2019) a vyberte možnost Přesunout či zkopírovat + zaškrtněte políčko Vytvořit kopii, následně potvrďte OK. Pravým tlačítkem klikněte opět vlevo dole na nově vytvořeném listu (říjen 2019 (2)) a vyberte možnost Přejmenovat - správně, dle vykazovaného měsíce a roku, nazvěte nový list, potvrďte klávesou Enter.
     • Portfolio pedagoga - slouží k zaznamenávání nově získaných poznatků, certifikátů apod. Zaznamenávají se akce DVPP, tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů atd.

    Ke stažení:

    Pracovní výkaz