• Soutěž pro předškoláky s Kubíkem a Pepinou

     • !!!Aktualizace - soutěž s Kubíkem a pepinou skončila, máme pro vás připravené vánoční pexeso!!! Předvánoční soutěž Kubíka a Pepiny skončila . Odměnu (vánoční dárek) dostanou všichni, kdo se zúčastnili. Předání proběhne ve škole 21. 12. 2020 od 15.00 hod. do 17.00 hod. Do školy se dostanete hlavním vchodem. Těší se na Vás paní učitelky prvních tříd s paní ředitelkou.

      Milé děti, vážení rodiče,

      tento školní rok je pro nás všechny výjimečný, pro Vás ještě o něco více. Rozhodujete se totiž, kterou základní školu budete od září 2021 navštěvovat.

      Jelikož prozatím nemůžeme začít realizovat náš zábavně vzdělávací program pro budoucí předškoláky, svěřili jsme tuto aktivitu našemu Kubíkovi a Pepině, kteří si pro Vás připravili soutěž, vymýšlejí nápady do tvořivé dílničky a seznámí Vás s naší školou. 

      Bližší informace naleznete na těchto stránkách.

     • Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

     • Aktualizováno - 27. 11.

      Výuka

      Od pondělí 30. listopadu se obnovuje prezenční výuka:

      - žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - bude vyžadováno!!!

      - přípravné třídy a celého prvního stupně (1. - 5. třídy) v plném rozsahu. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, nevyučuje se TV a HV.

      - žáků 9. tříd v plném rozsahu dle platného rozvrhu (opět se nevyučuje TV a HV).

      - rotační výuka žáků 6. tříd a 7.B (v týdnu od 30. listopadu mají prezenční výuku dle rozvrhu ve škole, v následujícím týdnu distanční výuku doma atd.).

      - žáci 8. tříd a 7.A a 7.C mají v týdnu od 30. listopadu distanční výuku doma, v týdnu od 7. prosince prezenční výuku ve škole atd.

       

      Příchody do škol

      Hlavní vchod

      • 1., 2., 3. a 4. třídy – přicházejí hlavním vchodem od 7.40
      • 9. C - v 7.50

      Boční vchod do školního klubu (od Kung - fu centra)

      • 5. A - v 7.40
      • 5. B - v 7.45
      • 5. C - v 7.50

      Boční vchod u správce hřiště (u ohniště a venkovní učebny)

      • 6. B - v 7.40
      • 6. A - v 7.45
      • 9. A - v 7.50

      Boční vchod od jídelny

      • 6. C - v 7.40
      • 7. B - v 7.45
      • 9. B - v 7.50

      Žáci nižšího stupně a 9. C nechodí do šaten, přezouvají se u svých učeben.

      Ostatní žáci VS se přezouvají v šatnách. Upozorňujeme na nutnost mít v učebně teplé oblečení - bude se pravidelně a intenzivně větrat.

      Stravování

      • všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni k obědu. Pokud na obědy žák nebude chodit, musí rodič oběd odhlásit.
      • žáci, kteří se vzdělávají distanční formou doma, mají obědy odhlášeny. Pokud mají zájem, mohou si obědy vyzvedávat do jídlonosiče. Čas vyzvedávání obědů bude upřesněn také do tohoto pátku.

      Časy nástupů na obědy

      • 11.15 - 1. A
      • 11.20 - 1. B
      • 11.25 - 1. C
      • 11.35 - 4. A
      • 11.40 - 4. B
      • 11.45 - 4. C
      • 11.55 - 2. A a přípravný ročník
      • 12.00 - 2. B
      • 12.05 - 2. C
      • 12.15 - 3. A
      • 12.20 - 3. B
      • 12.25 - 3. C
      • 12.35 - 5. A
      • 12.40 - 5. B
      • 12.45 - 5. C
      • 12.55 - 6. A
      • 13.00 - 6. B
      • 13.05 - 6. C
      • 13.10 - 7. B
      • 13.20 - 9. A
      • 13.25 - 9. B
      • 13.35 - 9. C

      Školní družina

      • ranní školní družina pro 1. - 4. třídy probíhá ve škole, děti přichází hlavním vchodem,
      • odpolední školní družina pro žáky 3. - 4. tříd bude probíhat ve škole, pro žáky přípravné třídy a 1. - 2. tříd stejně jako dosud,
      • bližší informace se dozvíte rovněž do pátku 27. 11. od svých třídních učitelek  či na stránkách ŠD.
     • Virtuální programování v Minecraftu a bezplatný online Workshop o Minecraftu

     • Přeposíláme nabídku zástupců BRIDGE Academy CZ, která na naší škole zabezpečuje kroužek programování v Minecraftu:

      I přes pozitivní vývoj situace a plánované otevření 1. a 2. tříd, případně 1.stupně ZŠ, totiž předpokládáme, že se kroužky do škol nevrátí dříve než začátkem 2.pololetí... Proto jsme připravili kroužek o délce 8 lekcí, který startuje příští týden (v nabídce je libovolný den v týdnu, začátek vždy od 16h) a bude probíhat do konce ledna 2021. Prosím tedy o zaslaní odkazu https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html, případně popisku kroužku z tohoto odkazu.

      Dále bych Vám rád ještě nabídl bezplatný online Workshop o Minecraftu, který jsme připravili na základě žádosti našich partnerských škol. Workshop trvá 60 minut a dětem a učitelům představí možnosti, které Minecraft pro výuku nabízí + zpestří aktuální online výuku. Informace o workshopu naleznete na https://www.bridgeacademy.cz/bridge-academy-workshop, kde můžete také registrovat svůj zájem.

      Děkujeme za spolupráci a přeji krásný den.

      S pozdravem,

      Aleš Smetana
      jednatel


      BRIDGE Academy CZ s.r.o. 

       

       

     • Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

     • Od 18. 11.povolilo MŠMT nařízením osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2.ročníků ve škole, pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

      Žáci ostatních tříd pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

      Prezenční výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat v třídním kolektivu dle původního rozvrhu třídy.

      Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně ŠJ a ŠD.

      Školní jídelna

      V provozu bude školní jídelna a bude se řídit doporučenými pravidly. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.

      Ostatní žáci (3. – 9. ročníky), zaměstnanci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, a to v 13.25 - 14.15.

      Děti z přípravky, 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášené, pokud na obědy chodit nebudou, musí rodiče oběd odhlásit. 

      Školní družina

      Ranní družina je k dispozici od 6.00, probíhá v prostorách školy v jednotlivých učebnách!!! Všichni žáci chodí hlavním vchodem.

      Třídní kolektivy se ani ve ŠD nesmí z hygienických důvodů slučovat a prolínat.

      Provoz odpolední školní družiny je do 16.30 hodin. 

      Odpolední ŠD - kde budou Vaše děti:

      • PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - ŽLUTÁ ŠD (BUDOVA JÍDELNY) - oběd 11.15 - 11.30
      • 1.A - VCHOD U MODRÉ DRUŽINY - ZVOŇTE NA MODROU - oběd 11.50 - 12.10
      • 1.B - MODRÁ ŠD - oběd 12.10 - 12.30
      • 1.C - FIALOVÁ ŠD - oběd 12.30 - 12.45
      • 2.A - RŮŽOVÁ ŠD - oběd 12.45 - 12.55
      • 2.B - ZELENÁ ŠD - oběd 12.55 - 13.10
      • 2.C - ORANŽOVÁ ŠD - oběd 13.10 - 13.25
      • IZS - ŠKOLNÍ KLUB - BOČNÍ VCHOD ŠKOLY U KUNG FU - oběd 11.30 - 11.50

      Není možné jít na oběd mimo uvedený čas. Pokud potřebujete dítě vyzvednout před obědem, doporučujeme jej odhlásit.   

      VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ, BĚHEM PROVOZNÍ DOBY. 

      Prosíme rodiče dětí, které půjdou domů mezi 13.45 - 14.45, aby to dali vědět své p. vychovatelce (notýsek, SMS). Pokud půjdou ven, připraví si věci ke dveřím.

      Bližší informace naleznete na stránkách školní družiny.