• Rozhýbejme 7. ZŠ - souřadnice kešek

     • Aktualizace - prodloužení hry do neděle 7. 3.

      V tabulce níže naleznete souřadnice všech kešek. Myslete prosím na to, že vás GPS dovede k cíli s přesností zhruba 5-10 metrů. Většina kešek je v přírodě, a proto je třeba na to myslet i při oblékání :-)

      Ještě jednou vás prosíme, abyste soutěžili férově a kešku vždy vrátili na místo.

      Děkujeme a přejeme hezkou zábavu...

      Textová verze GPS souřadnic:

      • 50 30 32.01 N 13 38 13.35 E + rozbitá dlaždice v křoví
      • 50 30 58.06 N 13 42 53.60 E + u meteostanice a kamene v listí
      • 50 31 06.09 N 13 38 58.38 E + socha
      • 50 33 22.60 N 13 39 00.66 E + růže
      • 50 31 37.46 N 13 36 53.93 E + pod dřevěnými deskami
      • 50 29 25.76 N 13 40 22.86 E + pod kameny
      • 50 30 20.27 N 13 36 56.04 E + hromada klád, 187
      • 50 31 14.22 N 13 37 56.19 E + kameny
      • 50 31 11.52 N, 13 40 4.45 E + mezi balvany (náhradní keška z důvodu nedostupnosti jedné kešky díky vládnímu opatření o omezení pohybu)

       

      A takto vypadají všechny kešky kromě té, která je na Zlatníku ve speciálním pouzdru:-)

     • Uzavření školy od 1. 3. 2021 pro žáky všech ročníků

     • Z rozhodnutí vlády je škola pro všechny žáky od 1. 3. 2021 uzavřena. Pokračuje jen péče o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let.

      Výuka

      Výuka všech žáků bude probíhat distančním způsobem přes MS Teams:

      • přihlašovací jména žáků jsou zpravidla ve formátu jprijmeni@7zsmost.cz (první písmeno z křestního jména a celé příjmení - vše dohromady, bez diakritiky, bez mezer, bez tečky - například pro Josefa Nováka by bylo jnovak@7zsmost.cz)
      • hesla byla vyvtvořena v součinnosti s třídními učiteli.

      Přihlášení do Teams:

      • ve webové aplikaci na stránkách https://www.office.com/
      • možno stáhnout i aplikaci pro PC zde, lze stáhnout i aplikace pro mobilní telefony.

      V případě potřeby kontaktujte Vaši třídní učitelku (heslo do Teams) či přímo IT správce na emailu zastupce@7zsmost.cz.

      Śkolní jídelna

      12.30 - 13.00 - obědy pro děti zaměstnanců IZS

      13.00 - 14.00 - žáci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, rodičům je vstup do jídelny zakázán

      Všichni žáci školy mají obědy odhlášené, v případě zájmu si je přihlaste telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 (ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

     • Péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ pokračuje i od 1. 3. 2021

     • Vážení rodiče,

      naše škola pokračuje v péči o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

      • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
      • zaměstnanci obecní policie,
      • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
      • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
      • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
      • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
      • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
      • příslušníky ozbrojených sil,
      • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
      • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
      • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
      • zaměstnanci zařízení školního stravování,
      • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
      • zaměstnanci České pošty, s. p.,
      • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,

      a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

      Nové zájemce o využití této služby prosíme o vyplnění přihlášky a informování paní ředitelky o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Pokud jste k nám posílali Vaše děti již v minulosti, nemusíte přihlášku vyplňovat, jen informujte paní ředitelku o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Provozní doba péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ je od 6.00 – 16.30. Ráno chodí žáci do školy hlavním vchodem. Po obědě již zůstanou v horní školní družině u jídelny.

      Online výuka bude zajištěna - možnost přinést si vlastní zařízení a připojit se ke školní wifi (doporučujeme vlastní sluchátka ideálně s mikrofonem, aby se žáci vzájemně nerušili) či využít školní PC v učebně.

      Oběd je pro děti zajištěn v době od 12.30 do 13.00.

      Bližší organizační informace ještě doplníme...

     • Pepina a Arbík zvou předškoláky na online prohlídku školy

     • Vážení rodiče a milí předškoláci, protože v současné době Vás nemůžeme pozvat k nám do školy, zveme Vás na prohlídku školy trochu netradičně. Vaši malí kamarádi Pepina a Arbík se rozhodli, že Vám představí paní učitelky, které budou v příštím roce učit v prvních třídách, projdete se s nimi  po škole a zahrajte si několik her.

      Odkaz na stránky s hrami je zde.

     • Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

     • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

      Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

      • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
      • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

      které brání šíření kapének:

      • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
      • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

      Neboli nejpozději od 1. 3. 2021 musí mít žáci při vstupu do školy buďto respirátor (nebo obdobný prostředek) či 1 chirurgickou roušku (nebo obdobný prostředek). Návštěvy školy musí být vybaveny respirátorem, 2 chirurgickými rouškami či obdobným prostředkem.

      Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

      Celý dokument z MŠMT naleznete zde..

       

     • Rozhýbejme 7. základní školu

     • Aneb hon na mostecké „kešky“

      Vážení rodiče, milí žáci, 
      všechny nás společně trápí současná epidemiologická situace a z ní vyplývající omezení našeho běžného života. Učíme se z domova, nepotkáváme se s kamarády, nemůžeme navštěvovat divadla, zájmové kroužky, provozovat oblíbené, ale hlavně potřebné aktivity jako je sport a pohyb vůbec. 

      Rozhodli jsme se připravit projekt, který by nás zvedl ze židle a nabídl pohyb po našem městě a jeho okolí. Cílem projektu je zapojit celou rodinu a spojit pohyb s trochou vzdělávání. Vybrali jsme pro Vás sedm známých míst, na kterých budou umístěny tajné schránky (kešky) s úkoly. Soutěžit se bude o ceny, které výhercům věnuje škola.

      Co je k přihlášení se do soutěže a účasti v ní potřeba? Chuť, odhodlání, mobilní telefon (včetně mobilních dat) schopný číst QR kódy, do kterého budete zadávat souřadnice a samozřejmě trochu pohybu, chůze. Odpovědi se budou zapisovat do online formulářů Google, se kterými již většina z vás pracovala v loňském roce. Jak se do formuláře přihlásíte? Načtete QR kód, který najdete uvnitř kešky, ten vás přesměruje přímo do formuláře, kam zadáte svoji odpověď a na závěr nahrajete fotku. Na stránkách školy bude k dispozici zkušební QR kód, na kterém si můžete vyzkoušet, zda váš telefon tuto funkci zvládne. V případě potíží se obracejte na p. učitele Ondru  Václavka (ondrej.vaclavek@7zsmost.cz) a p. uč. Štěpána Marečka (stepan.marecek@7zsmost.cz) a nebo je kontaktujte přes chat  v Teamsech (podobně nás kontaktujte i v případě, kdy bude keška poškozena).

      Práci s QR kódem si můžete vyzkoušet na tomto zkušebním QR kódu.


      Soutěž odstartuje v sobotu 20. 2. 2021 a skončí   7. 3. 2021.

      Souřadnice zveřejníme na webových a facebookových stránkách školy tak, aby vám byly vždy dostupné a mohli jste během jedné aktivity vyhledat více než jednu kešku.

      Připravili jsme pro vás testovací souřadnice, abyste si ověřili, že hledat není nic těžkého. Zadejte do jakékoli mapové aplikace (Google Maps, Google Earth, Apple Maps, mapy.cz, Waze) souřadnice 50 30 34.96 N 13 38 11.58 E. Pokud vaše aplikace vyhledala nejbližší stůl na ping pong směrem k jídelně v areálu naší školy, fungují aplikace správně.

      Vaším úkolem bude postupně (během časového rozmezí) navštívit všechna místa zadaná formou souřadnic. Na místě, kam Vás dovedou souřadnice, vyhledáte kešku, ve které najdete kvízovou otázku, na níž byste měli odpovědět s pomocí okolních nápověd. Předpokládáme, že budete hrát fair play, a proto vždy kešku vrátíte na místo, kde jste ji našli, aby ji mohli najít i ostatní.
      Každá soutěž má své ceny:
      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě)
      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny
      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina

      Vyhodnocení soutěže proběhne hned po jejím skončení a následné losování bude probíhat 8. 3. 2021 od 15.00 za přítomnosti známé osobnosti z oblasti sportu. Z losování pořídíme videozáznam, který zveřejníme na stránkách školy. 
      Těšíme se na Vaši účast! Rozhýbejte celou rodinu! My učitelé jsme už projekt odstartovali pochodem či během kolem Matyldy.
      I PŘI HŘE DODRŽUJTE NEZBYTNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!