• Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

     • Od 4. 1. je ve školách povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníků.

      Žáci ostatních tříd se povinně vzdělávají distančním způsobem.

      Prezenční výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat v třídním kolektivu dle původního rozvrhu třídy.

      Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně ŠJ a ŠD.

       

      Informace pro zákonné zástupce z řad IZS

      Od 4 .1. je naše škola určena, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

      • bezpečnostních sborů,
      • obecní policie,
      • poskytovatelů zdravotních služeb,
      • orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • příslušníci ozbrojených sil,
      • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb,
      • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 30 dětech (žáků),
      • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazeni do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností.

      Pokud k nám Vaše dítě již chodilo v předcházejícím období, oznamte jen Váš zájem o navštěvování naší školy na email reditel@7zsmost.cz. Pokud jste k nám ještě své dítě neposílali, je nutné vyplnit i následující přihlášku (buďto takto dopředu či při vstupu do školy).

      Děti k nám můžete přivést každý den od 6.00 (hlavní vchod školy) a vyzvedávat do 16.30 (boční vchod od Kung-fu centra).

      S sebou si vemte školní tašku, případně zadané úkoly od své paní učitelky, přihlášeni na online výuku (případně elektronické zařízení pomocí kterého se připojíte), svačinu, přezůvky, oběd je zajištěn.

       

      Školní jídelna

      V provozu bude školní jídelna a bude se řídit doporučenými pravidly. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.

      Ostatní žáci (3. – 9. ročníky), zaměstnanci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, a to v 13.00 - 13.45 (mají obědy odhlášené, pokud obědy chtějí, musí si je přihlásit).

      Děti z přípravky, 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášené, pokud na obědy chodit nebudou, musí rodiče oběd odhlásit. 

      Školní družina

      Ranní družina je k dispozici od 6.00, probíhá v prostorách školy v jednotlivých učebnách!!! Všichni žáci chodí hlavním vchodem.

      Třídní kolektivy se ani ve ŠD nesmí z hygienických důvodů slučovat a prolínat.

      Provoz odpolední školní družiny je do 16.30 hodin. 

      Odpolední ŠD - kde budou Vaše děti:

      • PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - RŮŽOVÁ ŠD (BUDOVA JÍDELNY) - oběd 11.15
      • 1.A - ŽLUTÁ ŠD - oběd 11.45
      • 1.B - MODRÁ ŠD - oběd 11.55
      • 1.C - FIALOVÁ ŠD - oběd 12.05
      • 2.A - učebna 2.A (zadní vchod u venkovní učebny) - oběd 12.20
      • 2.B - ZELENÁ ŠD - oběd 12.30
      • 2.C - ORANŽOVÁ ŠD - oběd 12.40
      • IZS - ŠKOLNÍ KLUB - učebna 3.B (zadní vchod u venkovní učebny) - oběd 11.30 

      Není možné jít na oběd mimo uvedený čas. Pokud potřebujete dítě vyzvednout před obědem, doporučujeme jej odhlásit.   

      VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ, BĚHEM PROVOZNÍ DOBY. 

      Prosíme rodiče dětí, které půjdou domů mezi 13.45 - 14.45, aby to dali vědět své p. vychovatelce (notýsek, SMS). Pokud půjdou ven, připraví si věci ke dveřím.

      Bližší informace naleznete na stránkách školní družiny.

     • Dny volna 21. a 22. 12. 2020

     • Od 21. 12. do 23. 12. je krizovým opatřením vlády zakázána osobní přítomnost na vzdělávání žákům a studentům základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníkům ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času a ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře.
      V těchto dnech vzniká tedy nárok na ošetřovné.
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na to zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona.
      To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

     • Organizace výuky v týdnu od 7. 12. 2020

     • Výuka

      - žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - bude vyžadováno!!!

      - přípravné třídy a celého prvního stupně (1. - 5. třídy) v plném rozsahu. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, nevyučuje se TV a HV.

      - žáků 9. tříd v plném rozsahu dle platného rozvrhu (opět se nevyučuje TV a HV).

      - žáci 8. tříd a 7.A a 7.C mají v týdnu od 7. 12. prezenční výuku ve škole

      - žáci 6. tříd a 7.B mají v týdnu od 7. 12. distanční výuku doma

      - žáci jsou ve svých učebnách, jen žáci 9.A jsou v tomto týdnu v učebně zeměpisu a žáci 8.B jsou v učebně HV

      Příchody do škol

      Hlavní vchod

      • 1., 2., 3. a 4. třídy – přicházejí hlavním vchodem od 7.40
      • 9. C - v 7.50

      Zadní vchod u tělovičny

      • 7. C - v 7.45

      Boční vchod do školního klubu (od Kung - fu centra)

      • 5. A - v 7.40
      • 5. B - v 7.45
      • 5. C - v 7.50

      Boční vchod u správce hřiště (u ohniště a venkovní učebny)

      • 8. A - v 7.40
      • 8. C - v 7.45
      • 9. A - v 7.50

      Boční vchod od jídelny

      • 7. A - v 7.40
      • 8. B - v 7.45
      • 9. B - v 7.50

      Žáci nižšího stupně a 9. C nechodí do šaten, přezouvají se u svých učeben.

      Ostatní žáci VS se přezouvají v šatnách. Upozorňujeme na nutnost mít v učebně teplé oblečení - bude se pravidelně a intenzivně větrat.

      Stravování

      • všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni k obědu. Pokud na obědy žák nebude chodit, musí rodič oběd odhlásit.
      • žáci, kteří se vzdělávají distanční formou doma, mají obědy odhlášeny. Pokud mají zájem, mohou si obědy vyzvedávat do jídlonosiče. Čas vyzvedávání obědů bude upřesněn také do tohoto pátku.

      Časy nástupů na obědy

      • 11.15 - 1. A
      • 11.20 - 1. B
      • 11.25 - 1. C
      • 11.35 - 4. A
      • 11.40 - 4. B
      • 11.45 - 4. C
      • 11.55 - 2. A a přípravný ročník
      • 12.00 - 2. B
      • 12.05 - 2. C
      • 12.15 - 3. A
      • 12.20 - 3. B
      • 12.25 - 3. C
      • 12.35 - 5. A
      • 12.40 - 5. B
      • 12.45 - 5. C
      • 12.55 - 7. A
      • 13.00 - 7. C
      • 13.05 - 8. A
      • 13.10 - 8. B
      • 13.15 - 8.C
      • 13.20 - 9. A
      • 13.25 - 9. B
      • 13.35 - 9. C

      Školní družina

      • pro ŠD se nic v tomto týdnu nemění
      • ranní školní družina pro 1. - 4. třídy probíhá ve škole, děti přichází hlavním vchodem,
      • odpolední školní družina pro žáky 3. - 4. tříd bude probíhat ve škole, pro žáky přípravné třídy a 1. - 2. tříd stejně jako dosud,
      • bližší informace se dozvíte rovněž do pátku 27. 11. od svých třídních učitelek  či na stránkách ŠD.