• VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

    Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol.

    Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity v jedné z výše uvedených tematických variant.

    Realizace aktivity může být naplánována i na kratší dobu, například na jedno pololetí, či dokonce čtvrtletí – podle předpokládané intenzity setkávání.

    Vzdělávací cyklus v délce 10 hodin pro každého pedagoga obsahuje:

    • šest hodin společného plánování a reflexí (1 hodina = 60 minut);
    • dvě hodiny hospitací u kolegů (1 hodina = 45 minut);
    • dvě hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hodina = 60 minut).

    Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Zápis ze vzájemné spolupráce + zapsání hospitací v naší elektronické TK - u dané hodiny vpravo rozkliknout nabídku a vybrat možnost Hospitace ve třídě ("Učíme se jinak V - vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ + jméno hospitujícího")

    KE STAŽENÍ: