• Tandemová výuka

    Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

    Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga.

    Učitel zpracuje:

    Záznam z tandemové výuky (jeden dohromady) + vyznačení 10 hodin tandemové výuky v naší eTK do stejného políčka, kam zapisujete probrané učivo  ("Učíme se jinak V - tandemová výuka s ...").

    Ke stažení:

    Záznam z tandemové výuky (word)