• Doučování

    Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem.

    Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

    • nízká motivace ke vzdělávání;
    • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    • nedůslednost ve školní přípravě;
    • kázeňské přestupky;
    • nedůsledné rodičovské vedení;
    • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

    Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.

    Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát.
    Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Třídní kniha doučování - na prvním listě zapisovat hodiny, na druhém listě docházku žáků (obojí je doplněno nápovědou)
    Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem - vybrat minimálně 4 žáky (pro jistotu)

    KE STAŽENÍ: