• KLUBY

    Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
    Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

    • nízká motivace ke vzdělávání;
    • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    • nedůslednost ve školní přípravě;
    • kázeňské přestupky;
    • nedůsledné rodičovské vedení;
    • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

    Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.
    V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

    Pokud v jednom

     týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Třídní kniha klubu - na prvním listě zapisovat hodiny, na druhém listě docházku žáků (obojí je doplněno nápovědou)
    Zpracovaný plán aktivit klubu
    Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem - vybrat minimálně 2 žáky

    KE STAŽENÍ: