• Škola v přírodě - Poslův Mlýn, Doksy 2024

     • Vážení rodiče,

      stalo se již tradicí, že vyjíždíme s dětmi do školy v přírodě. Společný pobyt učitelů a dětí přispívá k vzájemnému sblížení, poznání, k utužování přátelských vztahů v třídních kolektivech, k navazování nových kamarádství. Pobyt ve škole v přírodě je koncipován tak, aby děti co nejvíce pobývaly v přírodě. Snažíme se, aby byl pobyt pro děti opravdu přínosný, a proto zařazujeme do programu četné cykloturistické, sportovní a kulturní aktivity, třídní i meziročníkové projekty, aktivity na utužení týmové spolupráce aj.

      Místo a termín: ŠVP Doksy – Poslův mlýn, 11. 6. - 21. 6. 2024.

      Prozatím se mohou přihlašovat žáci 2. - 9. tříd. Pro prvňáčky připravujeme o trochu kratší variantu :-)

      Cena pobytu:  5000,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, doprava kol, zajištění pedagogických pracovníků, vychovatelů, zdravotní služba, noční služba, ubytování v zařízených pokojích s vyhovujícím sociálním zařízením, pitný režim, jídlo 5x denně, odměny na soutěže. Ohledně možných příspěvků zdravotních pojišťoven na ozdravné pobyty sledujte webové stránky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte, případně pojišťovnu přímo kontaktujte.

      Přihlášky vyplňte online nejpozději do 31. 1. 2024 (v aplikaci na mobilu vyberte Přihlašování/Průzkumy, poté Přidělené akce na vyplnění a poté Škola v přírodě Poslův mlýn...)

      Možnosti platby:
      Platby prosím proveďte převodem na účet školy:

      •    Číslo účtu: 5796666002/5500
      •    Variabilní symbol: 55, Zpráva pro příjemce = ŠVP + jméno žáka + třída žáka (současná)!!!
      •   nevyužívejte prosím možnost složení hotovosti na přepážkách pošty nebo bank (většinou nejsme schopni poznat plátce ani další podrobnosti)


      1.    jednorázově 5000,- Kč - od měsíce ledna 2024 do května 2024
      2.    v měsíčních splátkách - rodiče mohou případně částku uhradit i v měsíčních splátkách (5 x 1000 Kč – musí být splaceno do konce května 2024).
      Vybrané peníze budou složeny na účet školy a vzniklé úroky budou použity pouze ve prospěch vyjíždějících žáků.

      Budeme se snažit, podle případného velkého zájmu, po naplnění kapacity vytvořit náhradníky, kteří budou eliminovat odůvodněná odhlášení dítěte. V jiném případě odhlášení účastníci ŠVP podléhají podmínkám storna, které bude pronajímatel vyžadovat na základě sepsání smlouvy. Podrobnější informace lze získat vždy na vedení školy a u třídních učitelů.

      Mgr. Libuše Hrdinová
      ředitelka školy

     • Krásné a pohodové vánoční svátky

     • Vážení rodiče, milí žáci, 

      přejeme Vám všem krásné, klidné a pohodové vánoční svátky. A jako malý dárek Vám všem posíláme krásnou písničku nazpívanou našimi dětmi a učiteli, ve druhé verzi i doprovozenou fotkami ze školního života.

     • Kouzelné cinkání

     • Již tuto středu 13. prosince od 16.00 se v naší tělocvičně koná pro předškoláky a jejich rodiče Kouzelné cinkání. Přijďte si k nám užít předvánoční atmosféru, zasoutěžit si, zazpívat a zažít snad i nějaké kouzlo.

      Vstup je vchodem do tělocvičny (za hlavní budovou školy).

      Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Vánoční dílny

     • Tradičně v sobotu před první adventní nedělí se uskuteční naše Vánoční dílny. Přijďte si k nám do školy něco vyrobit, poslechnout si vánoční písně a nasát vánoční atmosféru.

      V sobotu 2. prosince 2023 od 10.00 do 16.00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Stávka 27. listopadu 2023

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      naše základní škola se dne 27. 11. 2023 připojí ke stávce a bude uzavřená. Bude uzavřena i školní družina a jídelna školy, tj. obědy tento den budou automaticky odhlášeny.

      Pracovníci naší školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se drtivou většinou rozhodli podpořit požadavky školských odborů. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a není možné mu v tom bránit.

      Co nás k tomu vede?

      I když jsme si vědomi složité finanční situace státu, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

      • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
      • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.)
      • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
      • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

      Chápeme, že zejména pro rodiče nejmenších dětí je uzavření školy komplikací, věříme však, že většina z Vás vnímá kvalitu vzdělávání jako prioritu.

      V případě, že bude celostátní stávka odvolána, budeme Vás informovat na webových stránkách školy.

      Děkujeme za pochopení a podporu.

      Mgr. Libuše Hrdinová a zaměstnanci školy

     • Třídní schůzky

     • Dobrý den, připomínáme, že ve středu 22. 11. 2023 se od 17.00 konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Fandění - Černí andělé

     • Vážení rodiče, milí žáci, zítra tj. v sobotu 21.10. se od 15.00 koná důležitý zápas našich Černých andělů ve Sportovní hale Most. Zápas bude přenášet Česká televize. Jelikož naše škola úzce spolupracuje s házenkářským klubem, máme možnost pro naše žáky získat vstupné zdarma a pro rodiče vstupné 50,- Kč. Pokud budete chtít podpořit Černé anděly a vytvořit super atmosféru, ozvěte se třídním učitelům dnes (v pátek) do 20.00 a nahlaste jim počet lístků, které si vyzvednete před utkáním vedle hlavního vstupu do haly (vstup bude označen 7. ZŠ).

      POJĎME SPOLEČNĚ VŠICHNI FANDIT!!!

     • Školní hraní - 1. akce pro předškoláky

     • Již 18. října od 16.00 začíná celoroční program pro předškoláky s názvem "Jaro, léto, podzim, zima, na sedmé je vždycky prima". Tak neváhejte a přijďte se podívat do naší školy, seznámit se s budoucími učitelkami prvních tříd, užít si legraci a třeba se i něco přiučit :-) Sraz je před hlavním vchodem školy.

      Těšíme se na vaši návštěvu!

     • Jsme na Instagramu i Facebooku

     • Pokud jste si ještě nevšíimli, jsme aktivní i na těchto dvou komunikačních platformách:

      • Facebook - především aktuální fotografie ze školních akcí (https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost)
      • Instagram - ankety, zajímavosti, soutěže, fotografie (#7zsmost)

      Tak nás začněte sledovat, ať nepropásnete nějakou akci či zajímavost ;-). Dnes jsme například měli Den bez batohů a fotky naleznete na obou platformách.

       

     • Přehled kroužků

      • Sportovní míčové hry (školní kroužek, který je v rozvrhu), 1.- 5. tř.  
      • Pěvecký kroužek - p. uč. Weissová, středa 14.00 - 14.45, od října 
      • Keramika, čtvrtek 14.00 - 15.00, 3. - 9. třída, od 2. pololetí 
      • Mladý zdravotník a turistický kroužek  - hledáme lektora  
      • Fotbalový kroužek, od 20.9., středa 13.45 - 15.00, 1. - 4. třída 
      • Fotbalový kroužek, od 19.9., úterý 7.00 - 8.00, 5. - 9. třída  
      • Fotbal - gymnastika pro fotbalisty, středa 17.00 - 20.00  
      • Softball 1. - 9. třída (přihlášku u softbalového klubu) 
      • Florbal, pátek 14.00 - 15.30, jen pro vyšší stupeň, bližší informace u p. uč. Procházky - email: lukas.prochazka@7zsmost.cz 
      • Veselá věda, čtvrtek 14.45 - 15.45, 1. - 5.třída (od 2.10.) , přihlášky a informace na www.veselaveda.cz, leták k prohlédnutí zde
      • Bogi sport, út 16.00 - 18.00 a čt 16.00 - 19.00, 1. - 5. třídy, přihlašování přes webové stránky Bogi sportu 
      • Taneční kroužky, pondělí 14.00 - 15.00, pouze 1. - 3. třídy, u nás v tělocvičně, ostatní 4. - 9. třídy tréninky v tanečním studiu, přihláška zde: https://forms.gle/kwY3BEhrTPTLjL7D7 
      • Bridge Academy (Minecraft), středa 15.00 - 16.00, přihlašování přes webové stránky,  4. - 9.třída, leták ke stažení zde
      • Fyzikální kroužek, p. Řehák, pátek 14.00 - 15.00, 4. - 6. třída 
      • Šprtec - školní jídelna, pondělí 15.00 - 16.00, leták k prohlédnutí zde
     • Podzimní tábor - Survivor

     • Jako tradičně pro vás připravujeme podzimní tábor. Je určen pro žáky 2. - 6. tříd.

      Kdy: 24. 10. (odpoledne) – 28. 10. 2023 (odpoledne)

      Kde: Horský hotel Svahová

      Cena: 3000 Kč

      Cena (3000 Kč) je splatná do 13. 10. 2023

      Přihlašování probíhá online na Edupage od 21.9. 2023 19.00. Podle počtu přihlášených bude rozhodnuto a dětem oznámeno, zda se pobyt uskuteční. Teprve následně proveďte platbu v hotovosti u p. Báči. Potvrzením o zaplacení bude zápis v žákovské knížce.

      Program: hry v přírodě a klubovně, pohyb na čerstvém vzduchu…

      Počet míst je omezen!!! O účasti rozhoduje termín odevzdání přihlášky. Bližší informace budou dětem předány po úspěšném přihlášení.

      Vedoucí turnusu: Vladimír Báča, Mgr. Lenka Jarolímová

     • Ředitelské volno

     • Aktualizace

      Vážení zákonní zástupci, oznamujeme vám, že v pátek 29. 9. 2023 vyhlašujeme z organizačních a provozně-technických důvodů ředitelské volno.

      Vzhledem k téměř neprojevenému zájmu o ŠD nebude v pátek 29. 9. 2023 školní družina ani jídelna v provozu.

     • Třídní schůzky

     • V úterý 5.9. se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd.

      Ve středu 6.9. se od 17.00 konají třídní schůzky v ostatních třídách kromě 7.B, 7.C a 8.C, jejichž třídní učitelé jsou na cyklistickém kurzu. Tyto 3 třídy budou mít třídní schůzky o týden později ve středu 13.9. od 17.00

     • Organizace prvního školního týdne od 5. 9.

     • Úterý 5. 9.

      1. třídy - výuka od 8.00 do 10.00, obědy i ŠD jsou zajištěny (děti ze ŠD musí mít zaplaceny obědy)

      2. - 5. třídy - vyučování bude od 8.00 do 11.30 (třídnické hodiny)

      6. - 9. třídy - vyučování bude od 8.00 do 12.00 (třídnické hodiny)

      Středa 6. 9.

      1. třídy - výuka od 8.00 do 10.00, obědy i ŠD jsou zajištěny (děti ze ŠD musí mít zaplaceny obědy)

      2. - 9. třídy - vyučování dle rozvrhu, případné 7. hodiny nejsou

      Čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9.

      Vyučování dle rozvrhu ve všech třídách, odpolední vyučování odpadá.

     • Organizace 1. školního dne (pondělí 4. září)

      • 8.00 - žáci 2. až 9. tříd jdou hlavním vchodem do svých tříd (vchod bude otevřen v 7.40), po krátkém přivítání odcházejí zadními vchody ze školy
      • 9.00 - začíná slavnostní přivítání prvňáčků před hlavním vchodem školy, po slavnostním přivítání se spolu se svými třídními učitelkami odeberou na chvíli do svých učeben
      • 9.00 - začíná slavnostní přivítání žáků přípravné třídy před budovou školní jídelny, po slavnostním přivítání se spolu se svými třídními učitelkami odeberou na chvíli do svých učeben

      Provoz školní družiny

      Provoz je celý den v ŠD u jídelny od 6.00 do 16.30. Vyzvedávání je možné průběžně, dle potřeby rodičů.
      Obědy se budou vydávat asi od 11 do 11.30. Děti, které půjdou do družiny by měly mít přezůvky, pití a případně svačinu.

      Stravování

      Na pondělí 4. 9. je zapotřebí si obědy přihlásit. Od 5. 9. mají obědy všichni žáci automaticky přihlášeny.