• Varování Policie ČR

     • VAROVÁNÍ: Anonym hrozí útokem na školky, základní i střední školy. Policie přijala opatření a po pachateli pátrá
      Policie ČR se intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřské, základní i střední školy na území celé České republiky, která nebyla nijak blíže specifikována. Policie po autorovi výhružky pátrá. Město Most přijalo v součinnosti s ředitelstvím Policie ČR Most a Městskou policií v Mostě preventivní bezpečnostní opatření a zvýšen byl též dohled kontroly u školských zařízení.

     • Zápis 2021

     • Vážení rodiče, blíží se již termín zápisu a tak jsme pro Vás připravili stránky, kde je shrnuto vše nejdůležitější.

      Od 1. dubna je možno vyplnit elektronickou přihlášku, pokud stojíte o online zápisovou schůzku v prostředí Microsoft Teams (proběhne 8. - 9. dubna, termín si sami zaregistrujete).

      Od 6. dubna lze vyplnit tuto přihlášku, jestliže o online schůzku neprojevíte zájem.

      Pokud nemáte možnost vyplnit eletkronickou přihlášku, zastavte se u nás 8. či 9. dubna od 14.00 do 17.00 a my ji s vámi vyplníme.

      Co vše k zápisu potřebujete, jak a jaké dokumenty nám doručit, kde potřebné dokumenty stáhnout aj. naleznete na stránkách k zápisu.

      Podívejte se také na stránku, kde Vám Arbík a Pepina představí naši školu či sdělí, co vše byste u zápisu měli umět.

      Těšíme se na Vás.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - vyhodnocení

     • Za účasti mistra republiky ve vrhu koulí Tadeáše Procházky dnes proběhlo vyhodnocení soutěže a vylosování vítězů. Všem moc děkujeme za účast v naší soutěži a výhercům gratulujeme.

      Zde jsou výsledky:

      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě) - Isa Vyskočilová, 9.B

      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny - Jáchym Kolář, 3.A

      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina - Daniela Finková, 5.C

      Výherci si mohou své ceny vyzvednout od úterý 9. března v ředitelně školy.

      Rozhovor a losování výherců s Tadeášem Procházkou.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - souřadnice kešek

     • Aktualizace - prodloužení hry do neděle 7. 3.

      V tabulce níže naleznete souřadnice všech kešek. Myslete prosím na to, že vás GPS dovede k cíli s přesností zhruba 5-10 metrů. Většina kešek je v přírodě, a proto je třeba na to myslet i při oblékání :-)

      Ještě jednou vás prosíme, abyste soutěžili férově a kešku vždy vrátili na místo.

      Děkujeme a přejeme hezkou zábavu...

      Textová verze GPS souřadnic:

      • 50 30 32.01 N 13 38 13.35 E + rozbitá dlaždice v křoví
      • 50 30 58.06 N 13 42 53.60 E + u meteostanice a kamene v listí
      • 50 31 06.09 N 13 38 58.38 E + socha
      • 50 33 22.60 N 13 39 00.66 E + růže
      • 50 31 37.46 N 13 36 53.93 E + pod dřevěnými deskami
      • 50 29 25.76 N 13 40 22.86 E + pod kameny
      • 50 30 20.27 N 13 36 56.04 E + hromada klád, 187
      • 50 31 14.22 N 13 37 56.19 E + kameny
      • 50 31 11.52 N, 13 40 4.45 E + mezi balvany (náhradní keška z důvodu nedostupnosti jedné kešky díky vládnímu opatření o omezení pohybu)

       

      A takto vypadají všechny kešky kromě té, která je na Zlatníku ve speciálním pouzdru:-)

     • Uzavření školy od 1. 3. 2021 pro žáky všech ročníků

     • Z rozhodnutí vlády je škola pro všechny žáky od 1. 3. 2021 uzavřena. Pokračuje jen péče o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let.

      Výuka

      Výuka všech žáků bude probíhat distančním způsobem přes MS Teams:

      • přihlašovací jména žáků jsou zpravidla ve formátu jprijmeni@7zsmost.cz (první písmeno z křestního jména a celé příjmení - vše dohromady, bez diakritiky, bez mezer, bez tečky - například pro Josefa Nováka by bylo jnovak@7zsmost.cz)
      • hesla byla vyvtvořena v součinnosti s třídními učiteli.

      Přihlášení do Teams:

      • ve webové aplikaci na stránkách https://www.office.com/
      • možno stáhnout i aplikaci pro PC zde, lze stáhnout i aplikace pro mobilní telefony.

      V případě potřeby kontaktujte Vaši třídní učitelku (heslo do Teams) či přímo IT správce na emailu zastupce@7zsmost.cz.

      Śkolní jídelna

      12.30 - 13.00 - obědy pro děti zaměstnanců IZS

      13.00 - 14.00 - žáci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, rodičům je vstup do jídelny zakázán

      Všichni žáci školy mají obědy odhlášené, v případě zájmu si je přihlaste telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 (ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

     • Péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ pokračuje i od 1. 3. 2021

     • Vážení rodiče,

      naše škola pokračuje v péči o děti zaměstnanců IZS ve věku 6 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

      • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
      • zaměstnanci obecní policie,
      • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
      • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
      • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
      • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
      • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
      • příslušníky ozbrojených sil,
      • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
      • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
      • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
      • zaměstnanci zařízení školního stravování,
      • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
      • zaměstnanci České pošty, s. p.,
      • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,

      a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

      Nové zájemce o využití této služby prosíme o vyplnění přihlášky a informování paní ředitelky o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Pokud jste k nám posílali Vaše děti již v minulosti, nemusíte přihlášku vyplňovat, jen informujte paní ředitelku o Vašem zájmu na emailu reditel@7zsmost.cz.

      Provozní doba péče o děti zaměstnanců IZS na 7. ZŠ je od 6.00 – 16.30. Ráno chodí žáci do školy hlavním vchodem. Po obědě již zůstanou v horní školní družině u jídelny.

      Online výuka bude zajištěna - možnost přinést si vlastní zařízení a připojit se ke školní wifi (doporučujeme vlastní sluchátka ideálně s mikrofonem, aby se žáci vzájemně nerušili) či využít školní PC v učebně.

      Oběd je pro děti zajištěn v době od 12.30 do 13.00.

      Bližší organizační informace ještě doplníme...

     • Pepina a Arbík zvou předškoláky na online prohlídku školy

     • Vážení rodiče a milí předškoláci, protože v současné době Vás nemůžeme pozvat k nám do školy, zveme Vás na prohlídku školy trochu netradičně. Vaši malí kamarádi Pepina a Arbík se rozhodli, že Vám představí paní učitelky, které budou v příštím roce učit v prvních třídách, projdete se s nimi  po škole a zahrajte si několik her.

      Odkaz na stránky s hrami je zde.

     • Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

     • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

      Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

      • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
      • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

      které brání šíření kapének:

      • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
      • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

      Neboli nejpozději od 1. 3. 2021 musí mít žáci při vstupu do školy buďto respirátor (nebo obdobný prostředek) či 1 chirurgickou roušku (nebo obdobný prostředek). Návštěvy školy musí být vybaveny respirátorem, 2 chirurgickými rouškami či obdobným prostředkem.

      Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

      Celý dokument z MŠMT naleznete zde..

       

     • Rozhýbejme 7. základní školu

     • Aneb hon na mostecké „kešky“

      Vážení rodiče, milí žáci, 
      všechny nás společně trápí současná epidemiologická situace a z ní vyplývající omezení našeho běžného života. Učíme se z domova, nepotkáváme se s kamarády, nemůžeme navštěvovat divadla, zájmové kroužky, provozovat oblíbené, ale hlavně potřebné aktivity jako je sport a pohyb vůbec. 

      Rozhodli jsme se připravit projekt, který by nás zvedl ze židle a nabídl pohyb po našem městě a jeho okolí. Cílem projektu je zapojit celou rodinu a spojit pohyb s trochou vzdělávání. Vybrali jsme pro Vás sedm známých míst, na kterých budou umístěny tajné schránky (kešky) s úkoly. Soutěžit se bude o ceny, které výhercům věnuje škola.

      Co je k přihlášení se do soutěže a účasti v ní potřeba? Chuť, odhodlání, mobilní telefon (včetně mobilních dat) schopný číst QR kódy, do kterého budete zadávat souřadnice a samozřejmě trochu pohybu, chůze. Odpovědi se budou zapisovat do online formulářů Google, se kterými již většina z vás pracovala v loňském roce. Jak se do formuláře přihlásíte? Načtete QR kód, který najdete uvnitř kešky, ten vás přesměruje přímo do formuláře, kam zadáte svoji odpověď a na závěr nahrajete fotku. Na stránkách školy bude k dispozici zkušební QR kód, na kterém si můžete vyzkoušet, zda váš telefon tuto funkci zvládne. V případě potíží se obracejte na p. učitele Ondru  Václavka (ondrej.vaclavek@7zsmost.cz) a p. uč. Štěpána Marečka (stepan.marecek@7zsmost.cz) a nebo je kontaktujte přes chat  v Teamsech (podobně nás kontaktujte i v případě, kdy bude keška poškozena).

      Práci s QR kódem si můžete vyzkoušet na tomto zkušebním QR kódu.


      Soutěž odstartuje v sobotu 20. 2. 2021 a skončí   7. 3. 2021.

      Souřadnice zveřejníme na webových a facebookových stránkách školy tak, aby vám byly vždy dostupné a mohli jste během jedné aktivity vyhledat více než jednu kešku.

      Připravili jsme pro vás testovací souřadnice, abyste si ověřili, že hledat není nic těžkého. Zadejte do jakékoli mapové aplikace (Google Maps, Google Earth, Apple Maps, mapy.cz, Waze) souřadnice 50 30 34.96 N 13 38 11.58 E. Pokud vaše aplikace vyhledala nejbližší stůl na ping pong směrem k jídelně v areálu naší školy, fungují aplikace správně.

      Vaším úkolem bude postupně (během časového rozmezí) navštívit všechna místa zadaná formou souřadnic. Na místě, kam Vás dovedou souřadnice, vyhledáte kešku, ve které najdete kvízovou otázku, na níž byste měli odpovědět s pomocí okolních nápověd. Předpokládáme, že budete hrát fair play, a proto vždy kešku vrátíte na místo, kde jste ji našli, aby ji mohli najít i ostatní.
      Každá soutěž má své ceny:
      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě)
      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny
      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina

      Vyhodnocení soutěže proběhne hned po jejím skončení a následné losování bude probíhat 8. 3. 2021 od 15.00 za přítomnosti známé osobnosti z oblasti sportu. Z losování pořídíme videozáznam, který zveřejníme na stránkách školy. 
      Těšíme se na Vaši účast! Rozhýbejte celou rodinu! My učitelé jsme už projekt odstartovali pochodem či během kolem Matyldy.
      I PŘI HŘE DODRŽUJTE NEZBYTNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!

     • Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

     • Od 4. 1. je ve školách povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníků.

      Žáci ostatních tříd se povinně vzdělávají distančním způsobem.

      Prezenční výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat v třídním kolektivu dle původního rozvrhu třídy.

      Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně ŠJ a ŠD.

       

      Informace pro zákonné zástupce z řad IZS

      Od 4 .1. je naše škola určena, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

      • bezpečnostních sborů,
      • obecní policie,
      • poskytovatelů zdravotních služeb,
      • orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • příslušníci ozbrojených sil,
      • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb,
      • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 30 dětech (žáků),
      • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazeni do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností.

      Pokud k nám Vaše dítě již chodilo v předcházejícím období, oznamte jen Váš zájem o navštěvování naší školy na email reditel@7zsmost.cz. Pokud jste k nám ještě své dítě neposílali, je nutné vyplnit i následující přihlášku (buďto takto dopředu či při vstupu do školy).

      Děti k nám můžete přivést každý den od 6.00 (hlavní vchod školy) a vyzvedávat do 16.30 (boční vchod od Kung-fu centra).

      S sebou si vemte školní tašku, případně zadané úkoly od své paní učitelky, přihlášeni na online výuku (případně elektronické zařízení pomocí kterého se připojíte), svačinu, přezůvky, oběd je zajištěn.

       

      Školní jídelna

      V provozu bude školní jídelna a bude se řídit doporučenými pravidly. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.

      Ostatní žáci (3. – 9. ročníky), zaměstnanci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, a to v 13.00 - 13.45 (mají obědy odhlášené, pokud obědy chtějí, musí si je přihlásit).

      Děti z přípravky, 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášené, pokud na obědy chodit nebudou, musí rodiče oběd odhlásit. 

      Školní družina

      Ranní družina je k dispozici od 6.00, probíhá v prostorách školy v jednotlivých učebnách!!! Všichni žáci chodí hlavním vchodem.

      Třídní kolektivy se ani ve ŠD nesmí z hygienických důvodů slučovat a prolínat.

      Provoz odpolední školní družiny je do 16.30 hodin. 

      Odpolední ŠD - kde budou Vaše děti:

      • PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - RŮŽOVÁ ŠD (BUDOVA JÍDELNY) - oběd 11.15
      • 1.A - ŽLUTÁ ŠD - oběd 11.45
      • 1.B - MODRÁ ŠD - oběd 11.55
      • 1.C - FIALOVÁ ŠD - oběd 12.05
      • 2.A - učebna 2.A (zadní vchod u venkovní učebny) - oběd 12.20
      • 2.B - ZELENÁ ŠD - oběd 12.30
      • 2.C - ORANŽOVÁ ŠD - oběd 12.40
      • IZS - ŠKOLNÍ KLUB - učebna 3.B (zadní vchod u venkovní učebny) - oběd 11.30 

      Není možné jít na oběd mimo uvedený čas. Pokud potřebujete dítě vyzvednout před obědem, doporučujeme jej odhlásit.   

      VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ, BĚHEM PROVOZNÍ DOBY. 

      Prosíme rodiče dětí, které půjdou domů mezi 13.45 - 14.45, aby to dali vědět své p. vychovatelce (notýsek, SMS). Pokud půjdou ven, připraví si věci ke dveřím.

      Bližší informace naleznete na stránkách školní družiny.

     • Soutěž pro předškoláky s Kubíkem a Pepinou

     • !!!Aktualizace - soutěž s Kubíkem a pepinou skončila, máme pro vás připravené vánoční pexeso!!! Předvánoční soutěž Kubíka a Pepiny skončila . Odměnu (vánoční dárek) dostanou všichni, kdo se zúčastnili. Předání proběhne ve škole 21. 12. 2020 od 15.00 hod. do 17.00 hod. Do školy se dostanete hlavním vchodem. Těší se na Vás paní učitelky prvních tříd s paní ředitelkou.

      Milé děti, vážení rodiče,

      tento školní rok je pro nás všechny výjimečný, pro Vás ještě o něco více. Rozhodujete se totiž, kterou základní školu budete od září 2021 navštěvovat.

      Jelikož prozatím nemůžeme začít realizovat náš zábavně vzdělávací program pro budoucí předškoláky, svěřili jsme tuto aktivitu našemu Kubíkovi a Pepině, kteří si pro Vás připravili soutěž, vymýšlejí nápady do tvořivé dílničky a seznámí Vás s naší školou. 

      Bližší informace naleznete na těchto stránkách.

     • Dny volna 21. a 22. 12. 2020

     • Od 21. 12. do 23. 12. je krizovým opatřením vlády zakázána osobní přítomnost na vzdělávání žákům a studentům základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníkům ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času a ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře.
      V těchto dnech vzniká tedy nárok na ošetřovné.
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na to zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona.
      To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

     • Organizace výuky v týdnu od 7. 12. 2020

     • Výuka

      - žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - bude vyžadováno!!!

      - přípravné třídy a celého prvního stupně (1. - 5. třídy) v plném rozsahu. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, nevyučuje se TV a HV.

      - žáků 9. tříd v plném rozsahu dle platného rozvrhu (opět se nevyučuje TV a HV).

      - žáci 8. tříd a 7.A a 7.C mají v týdnu od 7. 12. prezenční výuku ve škole

      - žáci 6. tříd a 7.B mají v týdnu od 7. 12. distanční výuku doma

      - žáci jsou ve svých učebnách, jen žáci 9.A jsou v tomto týdnu v učebně zeměpisu a žáci 8.B jsou v učebně HV

      Příchody do škol

      Hlavní vchod

      • 1., 2., 3. a 4. třídy – přicházejí hlavním vchodem od 7.40
      • 9. C - v 7.50

      Zadní vchod u tělovičny

      • 7. C - v 7.45

      Boční vchod do školního klubu (od Kung - fu centra)

      • 5. A - v 7.40
      • 5. B - v 7.45
      • 5. C - v 7.50

      Boční vchod u správce hřiště (u ohniště a venkovní učebny)

      • 8. A - v 7.40
      • 8. C - v 7.45
      • 9. A - v 7.50

      Boční vchod od jídelny

      • 7. A - v 7.40
      • 8. B - v 7.45
      • 9. B - v 7.50

      Žáci nižšího stupně a 9. C nechodí do šaten, přezouvají se u svých učeben.

      Ostatní žáci VS se přezouvají v šatnách. Upozorňujeme na nutnost mít v učebně teplé oblečení - bude se pravidelně a intenzivně větrat.

      Stravování

      • všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni k obědu. Pokud na obědy žák nebude chodit, musí rodič oběd odhlásit.
      • žáci, kteří se vzdělávají distanční formou doma, mají obědy odhlášeny. Pokud mají zájem, mohou si obědy vyzvedávat do jídlonosiče. Čas vyzvedávání obědů bude upřesněn také do tohoto pátku.

      Časy nástupů na obědy

      • 11.15 - 1. A
      • 11.20 - 1. B
      • 11.25 - 1. C
      • 11.35 - 4. A
      • 11.40 - 4. B
      • 11.45 - 4. C
      • 11.55 - 2. A a přípravný ročník
      • 12.00 - 2. B
      • 12.05 - 2. C
      • 12.15 - 3. A
      • 12.20 - 3. B
      • 12.25 - 3. C
      • 12.35 - 5. A
      • 12.40 - 5. B
      • 12.45 - 5. C
      • 12.55 - 7. A
      • 13.00 - 7. C
      • 13.05 - 8. A
      • 13.10 - 8. B
      • 13.15 - 8.C
      • 13.20 - 9. A
      • 13.25 - 9. B
      • 13.35 - 9. C

      Školní družina

      • pro ŠD se nic v tomto týdnu nemění
      • ranní školní družina pro 1. - 4. třídy probíhá ve škole, děti přichází hlavním vchodem,
      • odpolední školní družina pro žáky 3. - 4. tříd bude probíhat ve škole, pro žáky přípravné třídy a 1. - 2. tříd stejně jako dosud,
      • bližší informace se dozvíte rovněž do pátku 27. 11. od svých třídních učitelek  či na stránkách ŠD.
  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje