• Stávka 27. listopadu 2023

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      naše základní škola se dne 27. 11. 2023 připojí ke stávce a bude uzavřená. Bude uzavřena i školní družina a jídelna školy, tj. obědy tento den budou automaticky odhlášeny.

      Pracovníci naší školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se drtivou většinou rozhodli podpořit požadavky školských odborů. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a není možné mu v tom bránit.

      Co nás k tomu vede?

      I když jsme si vědomi složité finanční situace státu, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

      • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
      • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.)
      • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
      • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

      Chápeme, že zejména pro rodiče nejmenších dětí je uzavření školy komplikací, věříme však, že většina z Vás vnímá kvalitu vzdělávání jako prioritu.

      V případě, že bude celostátní stávka odvolána, budeme Vás informovat na webových stránkách školy.

      Děkujeme za pochopení a podporu.

      Mgr. Libuše Hrdinová a zaměstnanci školy

     • Třídní schůzky

     • Dobrý den, připomínáme, že ve středu 22. 11. 2023 se od 17.00 konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Fandění - Černí andělé

     • Vážení rodiče, milí žáci, zítra tj. v sobotu 21.10. se od 15.00 koná důležitý zápas našich Černých andělů ve Sportovní hale Most. Zápas bude přenášet Česká televize. Jelikož naše škola úzce spolupracuje s házenkářským klubem, máme možnost pro naše žáky získat vstupné zdarma a pro rodiče vstupné 50,- Kč. Pokud budete chtít podpořit Černé anděly a vytvořit super atmosféru, ozvěte se třídním učitelům dnes (v pátek) do 20.00 a nahlaste jim počet lístků, které si vyzvednete před utkáním vedle hlavního vstupu do haly (vstup bude označen 7. ZŠ).

      POJĎME SPOLEČNĚ VŠICHNI FANDIT!!!

     • Školní hraní - 1. akce pro předškoláky

     • Již 18. října od 16.00 začíná celoroční program pro předškoláky s názvem "Jaro, léto, podzim, zima, na sedmé je vždycky prima". Tak neváhejte a přijďte se podívat do naší školy, seznámit se s budoucími učitelkami prvních tříd, užít si legraci a třeba se i něco přiučit :-) Sraz je před hlavním vchodem školy.

      Těšíme se na vaši návštěvu!

     • Jsme na Instagramu i Facebooku

     • Pokud jste si ještě nevšíimli, jsme aktivní i na těchto dvou komunikačních platformách:

      • Facebook - především aktuální fotografie ze školních akcí (https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost)
      • Instagram - ankety, zajímavosti, soutěže, fotografie (#7zsmost)

      Tak nás začněte sledovat, ať nepropásnete nějakou akci či zajímavost ;-). Dnes jsme například měli Den bez batohů a fotky naleznete na obou platformách.

       

     • Přehled kroužků

      • Sportovní míčové hry (školní kroužek, který je v rozvrhu), 1.- 5. tř.  
      • Pěvecký kroužek - p. uč. Weissová, středa 14.00 - 14.45, od října 
      • Keramika, čtvrtek 14.00 - 15.00, 3. - 9. třída, od 2. pololetí 
      • Mladý zdravotník a turistický kroužek  - hledáme lektora  
      • Fotbalový kroužek, od 20.9., středa 13.45 - 15.00, 1. - 4. třída 
      • Fotbalový kroužek, od 19.9., úterý 7.00 - 8.00, 5. - 9. třída  
      • Fotbal - gymnastika pro fotbalisty, středa 17.00 - 20.00  
      • Softball 1. - 9. třída (přihlášku u softbalového klubu) 
      • Florbal, pátek 14.00 - 15.30, jen pro vyšší stupeň, bližší informace u p. uč. Procházky - email: lukas.prochazka@7zsmost.cz 
      • Veselá věda, čtvrtek 14.45 - 15.45, 1. - 5.třída (od 2.10.) , přihlášky a informace na www.veselaveda.cz, leták k prohlédnutí zde
      • Bogi sport, út 16.00 - 18.00 a čt 16.00 - 19.00, 1. - 5. třídy, přihlašování přes webové stránky Bogi sportu 
      • Taneční kroužky, pondělí 14.00 - 15.00, pouze 1. - 3. třídy, u nás v tělocvičně, ostatní 4. - 9. třídy tréninky v tanečním studiu, přihláška zde: https://forms.gle/kwY3BEhrTPTLjL7D7 
      • Bridge Academy (Minecraft), středa 15.00 - 16.00, přihlašování přes webové stránky,  4. - 9.třída, leták ke stažení zde
      • Fyzikální kroužek, p. Řehák, pátek 14.00 - 15.00, 4. - 6. třída 
      • Šprtec - školní jídelna, pondělí 15.00 - 16.00, leták k prohlédnutí zde
     • Podzimní tábor - Survivor

     • Jako tradičně pro vás připravujeme podzimní tábor. Je určen pro žáky 2. - 6. tříd.

      Kdy: 24. 10. (odpoledne) – 28. 10. 2023 (odpoledne)

      Kde: Horský hotel Svahová

      Cena: 3000 Kč

      Cena (3000 Kč) je splatná do 13. 10. 2023

      Přihlašování probíhá online na Edupage od 21.9. 2023 19.00. Podle počtu přihlášených bude rozhodnuto a dětem oznámeno, zda se pobyt uskuteční. Teprve následně proveďte platbu v hotovosti u p. Báči. Potvrzením o zaplacení bude zápis v žákovské knížce.

      Program: hry v přírodě a klubovně, pohyb na čerstvém vzduchu…

      Počet míst je omezen!!! O účasti rozhoduje termín odevzdání přihlášky. Bližší informace budou dětem předány po úspěšném přihlášení.

      Vedoucí turnusu: Vladimír Báča, Mgr. Lenka Jarolímová

     • Ředitelské volno

     • Aktualizace

      Vážení zákonní zástupci, oznamujeme vám, že v pátek 29. 9. 2023 vyhlašujeme z organizačních a provozně-technických důvodů ředitelské volno.

      Vzhledem k téměř neprojevenému zájmu o ŠD nebude v pátek 29. 9. 2023 školní družina ani jídelna v provozu.

     • Třídní schůzky

     • V úterý 5.9. se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd.

      Ve středu 6.9. se od 17.00 konají třídní schůzky v ostatních třídách kromě 7.B, 7.C a 8.C, jejichž třídní učitelé jsou na cyklistickém kurzu. Tyto 3 třídy budou mít třídní schůzky o týden později ve středu 13.9. od 17.00

     • Organizace prvního školního týdne od 5. 9.

     • Úterý 5. 9.

      1. třídy - výuka od 8.00 do 10.00, obědy i ŠD jsou zajištěny (děti ze ŠD musí mít zaplaceny obědy)

      2. - 5. třídy - vyučování bude od 8.00 do 11.30 (třídnické hodiny)

      6. - 9. třídy - vyučování bude od 8.00 do 12.00 (třídnické hodiny)

      Středa 6. 9.

      1. třídy - výuka od 8.00 do 10.00, obědy i ŠD jsou zajištěny (děti ze ŠD musí mít zaplaceny obědy)

      2. - 9. třídy - vyučování dle rozvrhu, případné 7. hodiny nejsou

      Čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9.

      Vyučování dle rozvrhu ve všech třídách, odpolední vyučování odpadá.

     • Organizace 1. školního dne (pondělí 4. září)

      • 8.00 - žáci 2. až 9. tříd jdou hlavním vchodem do svých tříd (vchod bude otevřen v 7.40), po krátkém přivítání odcházejí zadními vchody ze školy
      • 9.00 - začíná slavnostní přivítání prvňáčků před hlavním vchodem školy, po slavnostním přivítání se spolu se svými třídními učitelkami odeberou na chvíli do svých učeben
      • 9.00 - začíná slavnostní přivítání žáků přípravné třídy před budovou školní jídelny, po slavnostním přivítání se spolu se svými třídními učitelkami odeberou na chvíli do svých učeben

      Provoz školní družiny

      Provoz je celý den v ŠD u jídelny od 6.00 do 16.30. Vyzvedávání je možné průběžně, dle potřeby rodičů.
      Obědy se budou vydávat asi od 11 do 11.30. Děti, které půjdou do družiny by měly mít přezůvky, pití a případně svačinu.

      Stravování

      Na pondělí 4. 9. je zapotřebí si obědy přihlásit. Od 5. 9. mají obědy všichni žáci automaticky přihlášeny.

     • Připomínka pro školu v přírodě

     • Upozornění pro rodiče žáků odjíždějících do ŠVP - nezapomeňte prosím před odjezdem (nejpozději do 9. června!!!) odevzdat:

      1. průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii

      2. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ke stažení zde)

      3. zdravotní a očkovací průkaz

      4. potvrzení o zdravotní způsobilosti (ke stažení zde).

      Bez těchto dokumentů nemůže dítě do ŠVP vyjet!!!

      Na webových stránkách ŠVP (horní menu - https://7zsmost.edupage.org/a/skola-v-prirode) byly doplněny odjezdy autobusů a ubytování dětí. Ve vyhrazené části u zimního stadionu prosím neparkujte, v případě potřeby využijte okolní parkoviště.

      Poučte prosím (především starší děti) o pravidlech chování, ať předejdeme případným problémům či předčasnému odjezdu ze ŠVP - sepsáno v řádu ŠVP (ke stažení zde).

      Poštu posílejte na adresu: Poslův mlýn 976, 472 01 Doksy, nezapomeňte na jméno žáka a třídu!

     • Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání

     • Níže je zverejněn seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. třídy v naší škole. Seznam žáků žádajících odklad (přijetí do přípravné třídy) bude zveřejněn koncem května.  

      Nezapomeňte, prosím, na úvodní třídní schůzky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ve středu 31. května od 16.00.

      Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si můžete vyzvednout od 2. května do 31. 5.  2023 na sekretariátu školy.