• Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

     • Aktualizováno - 27. 11.

      Výuka

      Od pondělí 30. listopadu se obnovuje prezenční výuka:

      - žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - bude vyžadováno!!!

      - přípravné třídy a celého prvního stupně (1. - 5. třídy) v plném rozsahu. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, nevyučuje se TV a HV.

      - žáků 9. tříd v plném rozsahu dle platného rozvrhu (opět se nevyučuje TV a HV).

      - rotační výuka žáků 6. tříd a 7.B (v týdnu od 30. listopadu mají prezenční výuku dle rozvrhu ve škole, v následujícím týdnu distanční výuku doma atd.).

      - žáci 8. tříd a 7.A a 7.C mají v týdnu od 30. listopadu distanční výuku doma, v týdnu od 7. prosince prezenční výuku ve škole atd.

       

      Příchody do škol

      Hlavní vchod

      • 1., 2., 3. a 4. třídy – přicházejí hlavním vchodem od 7.40
      • 9. C - v 7.50

      Boční vchod do školního klubu (od Kung - fu centra)

      • 5. A - v 7.40
      • 5. B - v 7.45
      • 5. C - v 7.50

      Boční vchod u správce hřiště (u ohniště a venkovní učebny)

      • 6. B - v 7.40
      • 6. A - v 7.45
      • 9. A - v 7.50

      Boční vchod od jídelny

      • 6. C - v 7.40
      • 7. B - v 7.45
      • 9. B - v 7.50

      Žáci nižšího stupně a 9. C nechodí do šaten, přezouvají se u svých učeben.

      Ostatní žáci VS se přezouvají v šatnách. Upozorňujeme na nutnost mít v učebně teplé oblečení - bude se pravidelně a intenzivně větrat.

      Stravování

      • všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni k obědu. Pokud na obědy žák nebude chodit, musí rodič oběd odhlásit.
      • žáci, kteří se vzdělávají distanční formou doma, mají obědy odhlášeny. Pokud mají zájem, mohou si obědy vyzvedávat do jídlonosiče. Čas vyzvedávání obědů bude upřesněn také do tohoto pátku.

      Časy nástupů na obědy

      • 11.15 - 1. A
      • 11.20 - 1. B
      • 11.25 - 1. C
      • 11.35 - 4. A
      • 11.40 - 4. B
      • 11.45 - 4. C
      • 11.55 - 2. A a přípravný ročník
      • 12.00 - 2. B
      • 12.05 - 2. C
      • 12.15 - 3. A
      • 12.20 - 3. B
      • 12.25 - 3. C
      • 12.35 - 5. A
      • 12.40 - 5. B
      • 12.45 - 5. C
      • 12.55 - 6. A
      • 13.00 - 6. B
      • 13.05 - 6. C
      • 13.10 - 7. B
      • 13.20 - 9. A
      • 13.25 - 9. B
      • 13.35 - 9. C

      Školní družina

      • ranní školní družina pro 1. - 4. třídy probíhá ve škole, děti přichází hlavním vchodem,
      • odpolední školní družina pro žáky 3. - 4. tříd bude probíhat ve škole, pro žáky přípravné třídy a 1. - 2. tříd stejně jako dosud,
      • bližší informace se dozvíte rovněž do pátku 27. 11. od svých třídních učitelek  či na stránkách ŠD.
     • Virtuální programování v Minecraftu a bezplatný online Workshop o Minecraftu

     • Přeposíláme nabídku zástupců BRIDGE Academy CZ, která na naší škole zabezpečuje kroužek programování v Minecraftu:

      I přes pozitivní vývoj situace a plánované otevření 1. a 2. tříd, případně 1.stupně ZŠ, totiž předpokládáme, že se kroužky do škol nevrátí dříve než začátkem 2.pololetí... Proto jsme připravili kroužek o délce 8 lekcí, který startuje příští týden (v nabídce je libovolný den v týdnu, začátek vždy od 16h) a bude probíhat do konce ledna 2021. Prosím tedy o zaslaní odkazu https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html, případně popisku kroužku z tohoto odkazu.

      Dále bych Vám rád ještě nabídl bezplatný online Workshop o Minecraftu, který jsme připravili na základě žádosti našich partnerských škol. Workshop trvá 60 minut a dětem a učitelům představí možnosti, které Minecraft pro výuku nabízí + zpestří aktuální online výuku. Informace o workshopu naleznete na https://www.bridgeacademy.cz/bridge-academy-workshop, kde můžete také registrovat svůj zájem.

      Děkujeme za spolupráci a přeji krásný den.

      S pozdravem,

      Aleš Smetana
      jednatel


      BRIDGE Academy CZ s.r.o. 

       

       

     • Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

     • Od 18. 11.povolilo MŠMT nařízením osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2.ročníků ve škole, pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

      Žáci ostatních tříd pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

      Prezenční výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat v třídním kolektivu dle původního rozvrhu třídy.

      Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně ŠJ a ŠD.

      Školní jídelna

      V provozu bude školní jídelna a bude se řídit doporučenými pravidly. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.

      Ostatní žáci (3. – 9. ročníky), zaměstnanci školy si mohou OSOBNĚ oběd odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče, a to v 13.25 - 14.15.

      Děti z přípravky, 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášené, pokud na obědy chodit nebudou, musí rodiče oběd odhlásit. 

      Školní družina

      Ranní družina je k dispozici od 6.00, probíhá v prostorách školy v jednotlivých učebnách!!! Všichni žáci chodí hlavním vchodem.

      Třídní kolektivy se ani ve ŠD nesmí z hygienických důvodů slučovat a prolínat.

      Provoz odpolední školní družiny je do 16.30 hodin. 

      Odpolední ŠD - kde budou Vaše děti:

      • PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - ŽLUTÁ ŠD (BUDOVA JÍDELNY) - oběd 11.15 - 11.30
      • 1.A - VCHOD U MODRÉ DRUŽINY - ZVOŇTE NA MODROU - oběd 11.50 - 12.10
      • 1.B - MODRÁ ŠD - oběd 12.10 - 12.30
      • 1.C - FIALOVÁ ŠD - oběd 12.30 - 12.45
      • 2.A - RŮŽOVÁ ŠD - oběd 12.45 - 12.55
      • 2.B - ZELENÁ ŠD - oběd 12.55 - 13.10
      • 2.C - ORANŽOVÁ ŠD - oběd 13.10 - 13.25
      • IZS - ŠKOLNÍ KLUB - BOČNÍ VCHOD ŠKOLY U KUNG FU - oběd 11.30 - 11.50

      Není možné jít na oběd mimo uvedený čas. Pokud potřebujete dítě vyzvednout před obědem, doporučujeme jej odhlásit.   

      VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ, BĚHEM PROVOZNÍ DOBY. 

      Prosíme rodiče dětí, které půjdou domů mezi 13.45 - 14.45, aby to dali vědět své p. vychovatelce (notýsek, SMS). Pokud půjdou ven, připraví si věci ke dveřím.

      Bližší informace naleznete na stránkách školní družiny.

     • Aktuální informace k uzavření školy

     • Odkaz na formulář žádosti o ošetřovné.

      Infrormace k výuce

      On-line výuka bude probíhat přes program MS Teams a Edupage.

      Ze zákona je účast na on-line výuce povinná. Omlouvání absence je povinností rodičů.

      Online výuka probíhá dle platných rozvrhů a informací od jednotlivých učitelů. Výchovy se online nevyučují.

      Pokud se žák nemůže účastnit on-line výuky z technických důvodů, je nutné si materiály vyzvedávat dle pokynů vyučujících ve vestibulu školy od 8.00 do 14.00.

      V týdnu 26. - 30. 10. bude škola uzavřena (z rozhodnutí ministra školství).

       

      Informace k vydávání obědů od 2. 11. 2020

      na základě aktuálních informací oznamujeme, že žáci, kteří se vzdělávají distančně (on-line) se mohou stravovat ve školní jídelně.

      Obědy si přihlašujte vždy den předem do 8.00. Na pozdější objednávky nebude brán zřetel. Objednávky jsou závazné. Pokud si jídlo nepřihlásíte, je automaticky odhlášeno. Odhlašovat tedy nemusíte.

       

      Časový harmonogram pro jednotlivé ročníky (nutno dodržet):

      • žáci 1. – 5. tříd – 11.30 – 12.00,
      • žáci 6. – 9. tříd – 12.30 – 13.00.

      Mimo uvedené časy není možné oběd vyzvednout z hygienických důvodů. Výdej do jídlonosičů není možný, jídlo je třeba konzumovat ve školní jídelně.

     • Informace pro zákonné zástupce - IZS

     • Na základě usnesení vlády ČR č. 1033 ze dne 12. října 2020 byla určena naše škola, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

      • bezpečnostních sborů,
      • obecní policie,
      • poskytovatelů zdravotních služeb,
      • orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • příslušníci ozbrojených sil,
      • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb,
      • a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 30 dětech (žáků).

       


      Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku - přihlášku je možné vyplnit před školou nebo již doma - zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu pdf nebo formátu docx.


      Zde naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.


      Školní družina:
      Bude k dispozici od 6:00 do 8:00 a od 12:00 do 16:00
      Úplata za školní družinu se neplatí, ŠD je zdarma
      ŠD bude v budově školní družiny a jídelny.


      Škola:
      Výuka bude probíhat od 8:00 do 12:00. S sebou si žáci donesou učebnice a sešity dle současných rozvrhů a potřeb.

      Škola zajišťuje:

      - pedagogický dohled

      - dohled nad plněním domácích úkolů či příprav ze škol, které žáci běžně navštěvují

      - stravování

      - zájmovou činnost


      Strava:
      Škola  zajišťuje oběd ve školní jídelně (obědy se neplatí), vybavte děti svačinou a pitím na zbytek dne.


      Bezpečnostní opatření:
      •    všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota,
      •    všichni žáci si ihned po vstupu do školy vydezinfikují  ruce,
      •    jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.
      Upozorňujeme, že:
      •    v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy,
      •    nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa,
      •    nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou,
      •    škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků.

     • Organizace výuky od 12. do 23. října

     • Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. 10. 2020 mění organizace školy, a to následujícím způsobem:

      • prezenční výuka (ve škole) od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro třídy 6. A, B, C, 9.A, B, C
      • distanční výuka (z domova) od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro třídy 7.A, B, C, 8.A, B, C
      • prezenční výuka od 19. 10.- 23. 10. 2020 pro třídy 7.A, B, C, 8.A, B, C
      • distanční výuka od 19. 10. – 23. 10. 2020 pro třídy 6, A, B, C, 9.A, B, C

      V době distanční výuky nebudeme vyučovat výchovy, ostatní předměty ano. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 

      Prezenční výuka bude probíhat v normálním režimu. Platí stále nošení roušek jak ve třídách, tak ve společných prostorech.

      Na nižším stupni výuka probíhá také v normálním režimu. Jsou zrušeny veškeré kroužky, o zrušení školního klubu budeme informovat později, snažíme se ho zachovat. Funguje družina, jídelna. 

      V týdnu 26. - 30. 10. bude škola uzavřena (z rozhodnutí ministra školství).

      Upozorňujeme, že ze zákona je účast na on-line výuce povinná. Informace k ní očekávejte od vyučujících (termíny a časy).

      Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na dotované obědy. Stravování pro žáky s distanční výukou s účinnosti od 12. 10.– 26. 10. 2020 je možné v době od 13.40 – 14.10 hod. Výdej oběda do jídlonosičů z hygienických důvodů není možný. Každý žák si musí dojít pro oběd osobně.

      Obědy v době distanční výuky budou automaticky odhlášeny:

      • 12. 10. – 19. 10. odhlašujeme pro žáky 7. a 8. tříd,
      • 22.10. -26.10.  odhlašujeme obědy pro žáky 6. a 9. tříd.  

      Žáci, kteří budou mít o oběd zájem, se musí přihlásit na celý týden. Objednávky jsou závazné. 

      V době prezenční výuky se nic nemění, platí stávající stav.
       

     • Přihlášení do Microsoft Teams

     • INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA STOLNÍM POČÍTAČI

      1) Tato služba je součástí služby Microsoft Office 365. Přihlašovací stránka je https://www.office.com . Po vypsání do adresního řádku se zobrazí následující stránka, kde zadáte uživatelské jméno (e-mail Vašeho dítěte). E-maily dětí jsou vytvořeny ve tvaru první písmeno ze jména + celé příjmení@7zsmost.cz (tedy např. Josef Novák má uživatelské jméno jnovak@7zsmost.cz)

      2) Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla (děti znají, případně se je dozvíte od třídního učitele).

      3) Po přihlášení se Vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft Office 365. Vyhledejte si ikonu Teams (vlevo dole) a klikněte na ni. Na domácím počítači klidně zvolte možnost Stáhnout aplikaci pro Windows (nabízí více možností) nebo Místo toho použijte webovou aplikaci.

      4) Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů, ve kterých je Vaše dítě zařazeno. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu. 

      5) Údaje o naplánovaných online výukách najdete v Kalendáři (v levém sloupci) či přímo v informacích v kanálu daného týmu.

       

      INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU

      1) Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma). Návod je pro Android.

      2) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.

      3) Poté se objeví nabídka na Váš e-mail. Vyplňte ho (např. jnovak@7zsmost.cz).

      4) Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.

      5) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.

      6) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.

     • Placení obědů - důležité upozornění

     • Vážení rodiče, v poslední době dochází k nárůstu počtu dětí, které nemají zaplacené obědy do požadovaného termínu.

      Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené obědy (částka připsána na školní účet) vždy do posledního dne v měsíci (doporučujeme platbu zadat nejpozději k 25. dni v měsíci).

      Pokud záloha na obědy nedorazí do posledního dne v měsíci na účet školy, nelze dítě v následujícím měsíci přihlásit. Později obdržená záloha tak bude započítána až na následující měsíc (např. dojde-li platba začátkem listopadu, nebude dítě přihlášeno na obědy v listopadu, ale až v prosinci).

     • Rozšíření povinnosti nosit roušku

     • Od pátku 18. září se rozšiřuje u žáků 2. stupně povinnost nosit roušky i na prostory učeben. Výjimkou jsou aktivity při výuce, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

     • Roušky ve společných prostorách školy

     • Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné uvnitř budov v celé České republice. Dle vyjádření MŠMT se povinnost nosit roušky prozatím netýká učeben samotných, ale jen společných prostor. Žáci musí nosit roušku na chodbách, v šatnách, na WC, v jídelně. Jsou povinni si ji nasadit před vstupem do školy!!!

      Proto prosím vybavte své děti rouškou (u družinových dětí raději dvěma rouškami) a sáčkem pro její odkládání (v učebně, v jídelně apod.).

      Děkujeme za pochopení

     • Informace k třídním schůzkám

     • Dnes (čtvrtek 3. 9. 2020) se od 17.00 konají třídní schůzky.

      Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených prosíme všechny rodiče, aby si na třídní schůzky vzali roušky a u vchodu dezinfikovali ruce. 

      Bez roušky nebude umožněn vstup do školy!!!

      Děkujeme za pochopení.

     • Organizace prvního školního týdne

     • Středa 2. září

      - 1. třídy mají výuku do 9.40

      - 2. až 5. třídy mají třídnické hodiny do 11.40 

      - 6. a 7. třídy mají třídnické hodiny do 11.30 

      - 8. a 9. třídy mají třídnické hodiny do 11.55

      Čtvrtek 3. září

      - 1. třídy mají výuku do 11.40

      - 2. až 9. třídy mají první dvě hodiny třídnické, poté se již učí dle rozvrhu (odpolední vyučování není)

      Pátek 4. září

      - 1. třídy mají výuku do 11.40

      - 2. až 9. třídy se učí dle rozvrhu

     • Třídní schůzky

     • Ve středu 2. 9. 2020 se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd.

      Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd.

     • Organizace prvního školního dne 1. září 2020

     • 1. září 2020

      Informace se mohou ještě průběžně aktualizovat a zpřesňovat...

      Přípravná třída - sraz před budovou školní družiny a jídelny v 8.00.

      1. třídy - sraz před školou, kde od 8.00 proběhne slavnostní zahájení školního roku.

      Žáci 2. - 5. tříd jdou do školy v 9.00 (sraz na školním hřišti) zhruba na 30 minut.

      Žáci 6. - 9. tříd jdou do školy v 9.30 (sraz na školním hřišti) zhruba na 30 minut.

       

      1. září se vaří jen pro družinové děti (pokud Vaše díte bude zůstávat v družině i v době oběda, je nutné jej k obědu přihlásit).

     • Zrušení akce pro předškoláky

     • 18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

     • Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat.  Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:
       
      Na I. stupni

      • v 1. - 3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy či přes whatsapp
      • ve 4. - 5. třídě zveřejňujeme úkoly pomocí systému Edupage, whatsapp 

      Na II. stupni

      •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

      Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
      Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
      Děkuji všem za spolupráci a přeji nám úspěšné zvládnutí mimořádné situace a hlavně pevné zdraví.  

      Libuše Hrdinová, ředitelka školy
       

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje