• Rozsvícení vánočního stromku v Bridge714

     • Pozvánka na vánoční posezení a popovídání, ukázku kroužků a POKÉMON burzu. 

      Datum: sobota 10. 12. od 15.00

      Cena: 30 Kč

       

      Možnost registrace zde: https://bridge-academy-z-s.reenio.cz/cs/#/service/rozsviceni-vanocniho-stromecku-vymenna-pokemon-burza-25320

     • Vánoční dílny

     • Vážení rodiče a žáci, zveme vás na tradiční vánoční dílny, které se budou konat v sobotu 26. listopadu od 10.00 do 16.00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Čtvero ročních období na 7. ZŠ

     • Zveme všechny předškoláky, šikulky i darebáky, na čtvero ročních období na sedmé, vždy od 16:00 odpoledne. Sraz před budovou školy.

      Program:

      ŠKOLNÍ HRANÍ

      - středa 12.10.2022 od 16.00 hod.

      - práce s interaktvní tabulí, výuka AJ

      - zvířátka, herní koutek...

       

      KOUZELNÉ CINKÁNÍ

      - středa 14.12.2022 od 16.00 hod.

      - v tělocvičně školy

      - hra na školu, koulovaná

      - zimní kouzla

       

      DÍLNIČKY

      - středa 15.2.2023 od 16.00 hod.

      - keramika

      - práce se dřevem, papírem

      - malování

       

      ĆTENÁŘSKÉ DÍLNY

      - středa 15. 3. 2023

      - společné aktivity dětí, rodičů, učitelů

       

      HŘIŠŤOVKA S OPÉKÁNÍM

      - středa 31.5.2023 od 16.00 hod.

      - třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

      - hra s razítky, ohýnek

      (Doneste si buřtík na opékání a pečivo. Vidlice, tácky a kečup pro vás připravíme.)

     • Mimoškolní činnost

     • V tomto školním roce budou u nás na škole probíhat následující kroužky:

      • Sportovní míčové hry (školní kroužek, který je v rozvrhu) - 1.- 5. třída 
      • Pěvecký kroužek Weissová, středa 14.00 – 15.00
      • Pěvecký kroužek Termerová, středa 14.15 – 15.00 pro vyšší stupeň  
      • Keramika, čtvrtek 14.00 – 15.00 hod., 3. - 9. třída 
      • Mladý zdravotník a turistický kroužek - v případě otevření doplníme informace
      • Fotbalový kroužek, od 14. 9., středa 13.45 – 15.00, 1. - 4. třída
      • Fotbalový kroužek, od 13. 9., úterý 7.00 – 8.00, 5. - 9. třída 
      • Softbal, 1. - 9. třída (přihláška u softbalového klubu)
      • Florbal – v případě otevření doplníme informace
      • Veselá věda - čtvrtek 14.45-15.45, 1. - 5. třída 
      • Bogisport, úterý 16.00-18.00 a čtvrtek 16.00-19.00, 1. - 5. třídy, přihlašování přes webové stránky Bogisportu
      • Taneční kroužky, pondělí 14.00 – 15.00, pouze 1. třídy, středa 2. třídy – u nás v tělocvičně, ostatní 3. - 9. třídy tréninky v tanečním studiu
      • Bridge Academy - programování Minecraft, středa 15.00 – 16.00, přihlašování přes webové stránky Bridge Academy
     • Změna bankovního účtu od 1. 11. 2021

     • Z provozních důvodů jsme museli provést změnu účtu školy s účinností od 1. 11. 2021:

      • původní účet u ČS (1041438329/0800) je plně funkční do 31. 10. 2021. Do tohoto data nechte tedy veškeré platby plynout na tento účet. Od 1. 11. 2021 je tento účet zrušený. Případné platby se vám tedy budou automaticky vracet. 
      • od 1. 11. (ne dříve!!!) přesměrujte veškeré platby na nový účet u Raifeissenbank (5796666002/5500)
       • nezapomeňte znovu zadat pravidelné platby:
        • číslo účtu: 5796666002/5500,
        • jídelna: VS: 9, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu,
        • školní družina: VS: 66, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
        • u dalších plateb (škola v přírodě či ozdravný pobyt na Šumavě - Zadov) posílejte platby v říjnu na starý účet u ČS a od listopadu na nový účet u Raifeissenbank.
     • Organizace příchodu do školy

     • Testování žáků již neprobíhá.

      Vstup do školy:

      • žáci nižšího stupně - hlavní vchod od 7.40
      • žáci 6. a 7. tříd - boční vchod od venkovní učebny (u ohniště) od 7.40
      • žáci 8. a 9. tříd - boční vchod směrem od jídelny od 7.40

      Všichni žáci jdou svými vchody do šaten, kde se přezují.

     • Podrobná organizace výuky od 24. 5. 2021

     • Všichni žáci se již vzdělávají prezenčně ve škole.

      Nižší stupeň

      Testování jen v pondělí:

      • 1.A - hlavní vchod, 7.30 - 7.50
      • 1.B - boční vchod u venkovní učebny, 7.30 - 7.50
      • 1.C - hlavní vchod, 7.50 - 8.10
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.30 - 7.50
      • 2.B - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.30 - 7.50
      • 2.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 7.50 - 8.10
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.30 - 7.50
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 7.50 - 8.10
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 7.50 - 8.10
      • 4.A - boční vchod u venkovní učebny, 7.50 - 8.10
      • 4.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 8.10 - 8.30
      • 4.C - boční vchod u nového venkovního schodiště, 8.10 - 8.30
      • 5.A - boční vchod u venkovní učebny, 8.10 - 8.30
      • 5.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 8.10 - 8.30
      • 5.C - hlavní vchod, 8.10 - 8.30
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vstup do školy ostatní dny (úterý až pátek) - vždy od 7.40, po dezinfeci rukou u vchodů dojdou děti samy do svých kmenových tříd

      • 1.A - hlavní vchod,
      • 1.B - hlavní vchod,
      • 1.C - hlavní vchod, 
      • 2.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 2.B - hlavní vchod, 
      • 2.C - hlavní vchod, 
      • 3.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 3.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu),
      • 3.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 4.A - boční vchod u modré ŠD (od jídelny),  
      • 4.B - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 4.C - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.A - boční vchod u klubu (od Kung-fu), 
      • 5.B - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • 5.C - boční vchod u modré ŠD (od jídelny), 
      • přípravná třída - vchod u jídelny

      Vyšší stupeň 

      Testování jen v pondělí:

      • 6.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 6.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 6.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 7.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 7.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.30
      • 7.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.40
      • 8.A - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 8.B - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30
      • 8.C - malá TV (boční vchod u tělocvičen) - v 7.55
      • 9.A - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.10
      • 9.B - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.20
      • 9.C - velká TV (boční vchod u tělocvičen) - v 8.30

      Vstup do školy ve dny bez testování (úterý až pátek)

      • 6.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 6.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 7.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.30
      • 7.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 8.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 8.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.A - boční vchod u tělocvičen - v 7.40
      • 9.B - boční vchod u tělocvičen - v 7.50
      • 9.C - boční vchod u tělocvičen - v 7.50

      Školní jídelna - časy obědů

      - časy obědů u tříd z NS jsou zachovány, u tříd VS se mění v závislosti na druhu poslední vyučovací hodiny (viz. následující tabulka)

      Obědy s sebou se vydávají žákům každý den v čase od 13.50 do 14.10. Vstup do jídelny je rodičům zakázán!!!

      Děti, které mají prezenční výuku, mají obědy na celý tento týden přihlášeny. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nechcete odebírat, je zapotřebí si je odhlásit, jinak budou započteny...

      (přihlášení či odhlášení obědů - telefonicky den předem v době od 6.30 do 8.00 - ŠJ: 417 639 399, mob. 734 574 791).

     • Varování Policie ČR

     • VAROVÁNÍ: Anonym hrozí útokem na školky, základní i střední školy. Policie přijala opatření a po pachateli pátrá
      Policie ČR se intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřské, základní i střední školy na území celé České republiky, která nebyla nijak blíže specifikována. Policie po autorovi výhružky pátrá. Město Most přijalo v součinnosti s ředitelstvím Policie ČR Most a Městskou policií v Mostě preventivní bezpečnostní opatření a zvýšen byl též dohled kontroly u školských zařízení.

     • Zápis 2021

     • Vážení rodiče, blíží se již termín zápisu a tak jsme pro Vás připravili stránky, kde je shrnuto vše nejdůležitější.

      Od 1. dubna je možno vyplnit elektronickou přihlášku, pokud stojíte o online zápisovou schůzku v prostředí Microsoft Teams (proběhne 8. - 9. dubna, termín si sami zaregistrujete).

      Od 6. dubna lze vyplnit tuto přihlášku, jestliže o online schůzku neprojevíte zájem.

      Pokud nemáte možnost vyplnit eletkronickou přihlášku, zastavte se u nás 8. či 9. dubna od 14.00 do 17.00 a my ji s vámi vyplníme.

      Co vše k zápisu potřebujete, jak a jaké dokumenty nám doručit, kde potřebné dokumenty stáhnout aj. naleznete na stránkách k zápisu.

      Podívejte se také na stránku, kde Vám Arbík a Pepina představí naši školu či sdělí, co vše byste u zápisu měli umět.

      Těšíme se na Vás.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - vyhodnocení

     • Za účasti mistra republiky ve vrhu koulí Tadeáše Procházky dnes proběhlo vyhodnocení soutěže a vylosování vítězů. Všem moc děkujeme za účast v naší soutěži a výhercům gratulujeme.

      Zde jsou výsledky:

      1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě) - Isa Vyskočilová, 9.B

      2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny - Jáchym Kolář, 3.A

      3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodina - Daniela Finková, 5.C

      Výherci si mohou své ceny vyzvednout od úterý 9. března v ředitelně školy.

      Rozhovor a losování výherců s Tadeášem Procházkou.

     • Rozhýbejme 7. ZŠ - souřadnice kešek

     • Aktualizace - prodloužení hry do neděle 7. 3.

      V tabulce níže naleznete souřadnice všech kešek. Myslete prosím na to, že vás GPS dovede k cíli s přesností zhruba 5-10 metrů. Většina kešek je v přírodě, a proto je třeba na to myslet i při oblékání :-)

      Ještě jednou vás prosíme, abyste soutěžili férově a kešku vždy vrátili na místo.

      Děkujeme a přejeme hezkou zábavu...

      Textová verze GPS souřadnic:

      • 50 30 32.01 N 13 38 13.35 E + rozbitá dlaždice v křoví
      • 50 30 58.06 N 13 42 53.60 E + u meteostanice a kamene v listí
      • 50 31 06.09 N 13 38 58.38 E + socha
      • 50 33 22.60 N 13 39 00.66 E + růže
      • 50 31 37.46 N 13 36 53.93 E + pod dřevěnými deskami
      • 50 29 25.76 N 13 40 22.86 E + pod kameny
      • 50 30 20.27 N 13 36 56.04 E + hromada klád, 187
      • 50 31 14.22 N 13 37 56.19 E + kameny
      • 50 31 11.52 N, 13 40 4.45 E + mezi balvany (náhradní keška z důvodu nedostupnosti jedné kešky díky vládnímu opatření o omezení pohybu)

       

      A takto vypadají všechny kešky kromě té, která je na Zlatníku ve speciálním pouzdru:-)

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01 Czech Republic
   • Web: 7zsmost.edupage.org
   • FB: https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
   • Číslo účtu: 5796666002/5500
   • Datová schránka: xrrx79z
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje