• Placení obědů - důležité upozornění

     • Vážení rodiče, v poslední době dochází k nárůstu počtu dětí, které nemají zaplacené obědy do požadovaného termínu.

      Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené obědy (částka připsána na školní účet) vždy do posledního dne v měsíci (doporučujeme platbu zadat nejpozději k 25. dni v měsíci).

      Pokud záloha na obědy nedorazí do posledního dne v měsíci na účet školy, nelze dítě v následujícím měsíci přihlásit. Později obdržená záloha tak bude započítána až na následující měsíc (např. dojde-li platba začátkem listopadu, nebude dítě přihlášeno na obědy v listopadu, ale až v prosinci).

     • Rozšíření povinnosti nosit roušku

     • Od pátku 18. září se rozšiřuje u žáků 2. stupně povinnost nosit roušky i na prostory učeben. Výjimkou jsou aktivity při výuce, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

     • Roušky ve společných prostorách školy

     • Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné uvnitř budov v celé České republice. Dle vyjádření MŠMT se povinnost nosit roušky prozatím netýká učeben samotných, ale jen společných prostor. Žáci musí nosit roušku na chodbách, v šatnách, na WC, v jídelně. Jsou povinni si ji nasadit před vstupem do školy!!!

      Proto prosím vybavte své děti rouškou (u družinových dětí raději dvěma rouškami) a sáčkem pro její odkládání (v učebně, v jídelně apod.).

      Děkujeme za pochopení

     • Informace k třídním schůzkám

     • Dnes (čtvrtek 3. 9. 2020) se od 17.00 konají třídní schůzky.

      Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených prosíme všechny rodiče, aby si na třídní schůzky vzali roušky a u vchodu dezinfikovali ruce. 

      Bez roušky nebude umožněn vstup do školy!!!

      Děkujeme za pochopení.

     • Organizace prvního školního týdne

     • Středa 2. září

      - 1. třídy mají výuku do 9.40

      - 2. až 5. třídy mají třídnické hodiny do 11.40 

      - 6. a 7. třídy mají třídnické hodiny do 11.30 

      - 8. a 9. třídy mají třídnické hodiny do 11.55

      Čtvrtek 3. září

      - 1. třídy mají výuku do 11.40

      - 2. až 9. třídy mají první dvě hodiny třídnické, poté se již učí dle rozvrhu (odpolední vyučování není)

      Pátek 4. září

      - 1. třídy mají výuku do 11.40

      - 2. až 9. třídy se učí dle rozvrhu

     • Třídní schůzky

     • Ve středu 2. 9. 2020 se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd.

      Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se od 17.00 konají třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd.

     • Organizace prvního školního dne 1. září 2020

     • 1. září 2020

      Informace se mohou ještě průběžně aktualizovat a zpřesňovat...

      Přípravná třída - sraz před budovou školní družiny a jídelny v 8.00.

      1. třídy - sraz před školou, kde od 8.00 proběhne slavnostní zahájení školního roku.

      Žáci 2. - 5. tříd jdou do školy v 9.00 (sraz na školním hřišti) zhruba na 30 minut.

      Žáci 6. - 9. tříd jdou do školy v 9.30 (sraz na školním hřišti) zhruba na 30 minut.

       

      1. září se vaří jen pro družinové děti (pokud Vaše díte bude zůstávat v družině i v době oběda, je nutné jej k obědu přihlásit).

     • Zrušení akce pro předškoláky

     • 18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

     • Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat.  Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:
       
      Na I. stupni

      • v 1. - 3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy či přes whatsapp
      • ve 4. - 5. třídě zveřejňujeme úkoly pomocí systému Edupage, whatsapp 

      Na II. stupni

      •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

      Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
      Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
      Děkuji všem za spolupráci a přeji nám úspěšné zvládnutí mimořádné situace a hlavně pevné zdraví.  

      Libuše Hrdinová, ředitelka školy
       

     • Tříkrálová sbírka 2020

     • V pátek 10. 1. 2020 proběhne na škole Tříkrálová sbírka, do které jsme se v letošním roce zapojili. Koledovat letos budou žáci třídy 4.B spolu s paní učitelkou Janou Weissovou.

      Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika.

      První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V tomto roce oslaví sbírka 20. výročí. 

      Cílem sbírky je vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

     • Čtvero ročních období na 7. ZŠ

     • Zveme všechny předškoláky, šikulky i darebáky, na čtvero ročních období na sedmé, vždy od 16:00 odpoledne. Sraz před budovou školy.

      Program:

      ŠKOLNÍ HRANÍ

      - středa 20.10.2021 od 16.00 hod.

      - práce s interaktvní tabulí, výuka AJ

      - zvířátka, herní koutek...

       

      KOUZELNÉ CINKÁNÍ

      - středa 15.12.2021 od 16.00 hod.

      - v tělocvičně školy

      - hra na školu, koulovaná

      - zimní kouzla

       

      DÍLNIČKY

      - středa 16.2.2021 od 16.00 hod.

      - keramika

      - práce se dřevem, papírem

      - malování

       

      HŘIŠŤOVKA S OPÉKÁNÍM

      - středa 25.5.2022 od 16.00 hod.

      - třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

      - hra s razítky, ohýnek

      (Doneste si buřtík na opékání a pečivo. Vidlice, tácky a kečup pro vás připravíme.)

    • ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ
     • ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ

     • Milí učitelé, rodiče a žácii,

      můžete si zkontrolovat Váš rozvrh a aktuální suplování. Stačí kliknout na odkaz v horní části stránky.