• Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

     • Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v termínu, který zatím není pevně dán. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak měla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. 


      Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Rozdíl je, že bude pouze jeden termín přijímacích zkoušek.

      O případných dalších novinkách vás budeme informovat.

     • Online agenda

     • Maximum možného pro Vás můžeme udělat vzdáleně, tak se nebojte nás kontaktovat:

      • tel.: 417639397
      • email: zastupce@7zsmost.cz, reditel@7zsmost.cz

      Možno zařídit žádost o ošetřovné, zkontrolovat, opravit či nastavit přístup do Edupage aj.

      Emailem můžete kontaktovat i vyučující - tvar emailu: jmeno.prijmeni@7zsmost.cz, samozřejmě využijte i zprávy a komunikaci přes Edupage.

     • Možnosti online výuky - 2. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      2. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Khan Academy je vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je biologie, chemie, matematika, ekonomie a další. Je dostupný v češtině, od nedávna existuje také v podobě mobilní aplikace.
      • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.
      • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
      • Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. 
      • Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
      • Další procvičování učiva, jak už sám název napovídá, nabízí například Drillandskill.cz.
      • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady.
      • Odpoledka – pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého stupně na ČT2.
     • Možnosti online výuky - 1. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      1. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma! (výuka čtení aj.). Všem rodičům je nyní plošně nabízíeno použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

       Jak mohou žáčci Včelku získat?
       .........................................................................................................................................................
       Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

       1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
       2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
       3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
       4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
       5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
       6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
       7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
       8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

       * V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.
       .........................................................................................................................................................

      • Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady
        

     • Zrušení akce pro předškoláky

     • 18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

     • Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat.  Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:
       
      Na I. stupni

      • v 1. - 3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy či přes whatsapp
      • ve 4. - 5. třídě zveřejňujeme úkoly pomocí systému Edupage, whatsapp 

      Na II. stupni

      •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

      Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
      Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
      Děkuji všem za spolupráci a přeji nám úspěšné zvládnutí mimořádné situace a hlavně pevné zdraví.  

      Libuše Hrdinová, ředitelka školy