• Aktuální informace k uzavření školy

     • Odkaz na formulář žádosti o ošetřovné.

      Infrormace k výuce

      On-line výuka bude probíhat přes program MS Teams a Edupage.

      Ze zákona je účast na on-line výuce povinná. Omlouvání absence je povinností rodičů.

      Online výuka probíhá dle platných rozvrhů a informací od jednotlivých učitelů. Výchovy se online nevyučují.

      Pokud se žák nemůže účastnit on-line výuky z technických důvodů, je nutné si materiály vyzvedávat dle pokynů vyučujících ve vestibulu školy od 8.00 do 14.00.

      V týdnu 26. - 30. 10. bude škola uzavřena (z rozhodnutí ministra školství).

       

      Informace k vydávání obědů od 2. 11. 2020

      na základě aktuálních informací oznamujeme, že žáci, kteří se vzdělávají distančně (on-line) se mohou stravovat ve školní jídelně.

      Obědy si přihlašujte vždy den předem do 8.00. Na pozdější objednávky nebude brán zřetel. Objednávky jsou závazné. Pokud si jídlo nepřihlásíte, je automaticky odhlášeno. Odhlašovat tedy nemusíte.

       

      Časový harmonogram pro jednotlivé ročníky (nutno dodržet):

      • žáci 1. – 5. tříd – 11.30 – 12.00,
      • žáci 6. – 9. tříd – 12.30 – 13.00.

      Mimo uvedené časy není možné oběd vyzvednout z hygienických důvodů. Výdej do jídlonosičů není možný, jídlo je třeba konzumovat ve školní jídelně.

     • Informace pro zákonné zástupce - IZS

     • Na základě usnesení vlády ČR č. 1033 ze dne 12. října 2020 byla určena naše škola, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

      • bezpečnostních sborů,
      • obecní policie,
      • poskytovatelů zdravotních služeb,
      • orgánů ochrany veřejného zdraví,
      • příslušníci ozbrojených sil,
      • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb,
      • a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 30 dětech (žáků).

       


      Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku - přihlášku je možné vyplnit před školou nebo již doma - zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu pdf nebo formátu docx.


      Zde naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.


      Školní družina:
      Bude k dispozici od 6:00 do 8:00 a od 12:00 do 16:00
      Úplata za školní družinu se neplatí, ŠD je zdarma
      ŠD bude v budově školní družiny a jídelny.


      Škola:
      Výuka bude probíhat od 8:00 do 12:00. S sebou si žáci donesou učebnice a sešity dle současných rozvrhů a potřeb.

      Škola zajišťuje:

      - pedagogický dohled

      - dohled nad plněním domácích úkolů či příprav ze škol, které žáci běžně navštěvují

      - stravování

      - zájmovou činnost


      Strava:
      Škola  zajišťuje oběd ve školní jídelně (obědy se neplatí), vybavte děti svačinou a pitím na zbytek dne.


      Bezpečnostní opatření:
      •    všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota,
      •    všichni žáci si ihned po vstupu do školy vydezinfikují  ruce,
      •    jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.
      Upozorňujeme, že:
      •    v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy,
      •    nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa,
      •    nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou,
      •    škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků.

     • Organizace výuky od 12. do 23. října

     • Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. 10. 2020 mění organizace školy, a to následujícím způsobem:

      • prezenční výuka (ve škole) od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro třídy 6. A, B, C, 9.A, B, C
      • distanční výuka (z domova) od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro třídy 7.A, B, C, 8.A, B, C
      • prezenční výuka od 19. 10.- 23. 10. 2020 pro třídy 7.A, B, C, 8.A, B, C
      • distanční výuka od 19. 10. – 23. 10. 2020 pro třídy 6, A, B, C, 9.A, B, C

      V době distanční výuky nebudeme vyučovat výchovy, ostatní předměty ano. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 

      Prezenční výuka bude probíhat v normálním režimu. Platí stále nošení roušek jak ve třídách, tak ve společných prostorech.

      Na nižším stupni výuka probíhá také v normálním režimu. Jsou zrušeny veškeré kroužky, o zrušení školního klubu budeme informovat později, snažíme se ho zachovat. Funguje družina, jídelna. 

      V týdnu 26. - 30. 10. bude škola uzavřena (z rozhodnutí ministra školství).

      Upozorňujeme, že ze zákona je účast na on-line výuce povinná. Informace k ní očekávejte od vyučujících (termíny a časy).

      Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na dotované obědy. Stravování pro žáky s distanční výukou s účinnosti od 12. 10.– 26. 10. 2020 je možné v době od 13.40 – 14.10 hod. Výdej oběda do jídlonosičů z hygienických důvodů není možný. Každý žák si musí dojít pro oběd osobně.

      Obědy v době distanční výuky budou automaticky odhlášeny:

      • 12. 10. – 19. 10. odhlašujeme pro žáky 7. a 8. tříd,
      • 22.10. -26.10.  odhlašujeme obědy pro žáky 6. a 9. tříd.  

      Žáci, kteří budou mít o oběd zájem, se musí přihlásit na celý týden. Objednávky jsou závazné. 

      V době prezenční výuky se nic nemění, platí stávající stav.
       

     • Přihlášení do Microsoft Teams

     • INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA STOLNÍM POČÍTAČI

      1) Tato služba je součástí služby Microsoft Office 365. Přihlašovací stránka je https://www.office.com . Po vypsání do adresního řádku se zobrazí následující stránka, kde zadáte uživatelské jméno (e-mail Vašeho dítěte). E-maily dětí jsou vytvořeny ve tvaru první písmeno ze jména + celé příjmení@7zsmost.cz (tedy např. Josef Novák má uživatelské jméno jnovak@7zsmost.cz)

      2) Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla (děti znají, případně se je dozvíte od třídního učitele).

      3) Po přihlášení se Vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft Office 365. Vyhledejte si ikonu Teams (vlevo dole) a klikněte na ni. Na domácím počítači klidně zvolte možnost Stáhnout aplikaci pro Windows (nabízí více možností) nebo Místo toho použijte webovou aplikaci.

      4) Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů, ve kterých je Vaše dítě zařazeno. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu. 

      5) Údaje o naplánovaných online výukách najdete v Kalendáři (v levém sloupci) či přímo v informacích v kanálu daného týmu.

       

      INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU

      1) Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma). Návod je pro Android.

      2) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.

      3) Poté se objeví nabídka na Váš e-mail. Vyplňte ho (např. jnovak@7zsmost.cz).

      4) Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.

      5) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.

      6) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.

     • Placení obědů - důležité upozornění

     • Vážení rodiče, v poslední době dochází k nárůstu počtu dětí, které nemají zaplacené obědy do požadovaného termínu.

      Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené obědy (částka připsána na školní účet) vždy do posledního dne v měsíci (doporučujeme platbu zadat nejpozději k 25. dni v měsíci).

      Pokud záloha na obědy nedorazí do posledního dne v měsíci na účet školy, nelze dítě v následujícím měsíci přihlásit. Později obdržená záloha tak bude započítána až na následující měsíc (např. dojde-li platba začátkem listopadu, nebude dítě přihlášeno na obědy v listopadu, ale až v prosinci).