• Vize školy

   • Jsme školou otevřenou pro žáky, rodiče a veřejnost z našeho města  a okolí. Mezi naše základní hodnoty patří profesionalita, otevřenost, respekt a vstřícnost.


    Jsme a chceme i nadále být školou,:

    • kde každý může být sám sebou a má prostor a podporu pro rozvoj svého vlastního potenciálu a seberealizaci. Učitelé a asistenti se snaží o maximální rozvoj každého žáka prostřednictvím individuálního přístupu a podpory.
    • pro kterou jsou důležité respektující a přátelské vztahy založené na vzájemném porozumění a důvěře, jak mezi učiteli a žáky, tak mezi učiteli a rodiči a též mezi učiteli navzájem.
    • kde podporujeme aktivní přístup k spoluvytváření našeho okolí, společenských vazeb a osobnímu rozvoji a kde usilujeme o propojení výuky s potřebami reálného života a pomáháme smysluplně využít volný čas.
    • která zprostředkovává žákům kompetence pro další vzdělávání a profesní uplatnění ve stále dynamičtějším moderním světě tj. jako základ celoživotního učení. 
    • která učí žáky prezentovat názory své, ale poslouchat a tolerovat názory ostatních a pracovat v týmu.

    Naše škola usiluje o průběžnou modernizace a dovybavení novými pomůckami, zejména v oblasti ICT a robotiky. Jsme otevření inovacím a nově vytvářených vzdělávacím postupům např. badatelské metody vyučování a učení venku,  neustále se vzděláváme a pracujeme s novými pedagogickými koncepty.

    Škola má kvalitní tým pedagogů založených na dobrých mezilidských vztazích a rozvíjejících se ve využívání moderních vyučovacích metod. Vedení školy podporuje využívání různorodých výukových metod zaměřených na osobní a sociální rozvoj žáků, a to včetně podpory wellbeingu a zdravého klimatu ve třídách a celé škole. Naším cílem je vytvoření bezpečného, příjemného a podnětného prostředí pro každého žáka, ale též pro naše zaměstnance.