• Zábavou k odbornému vzdělávání

   • Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

    Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování. 

    Aktualizace:

    V období únor až květen 2019 úspěšně proběhlo pilotní ověřování následujících vytvořených vzdělávacích programů:

    • Zábavou k odbornému vzdělávání 1(vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd), ověřováno na ZŠ:    
     • Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace;
     • Základní škola Most, Zlatnická 186;
     • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov.
    • Zábavou k odbornému vzdělávání 2(vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy), ověřováno na ZŠ:  
     • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace;
     • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,
     • Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice.

    Více informací o vytvořených vzdělávacích programech, videa z průběhu pilotního ověřování a další zajímavé příspěvky naleznete na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na největší platformě pro sdílení videí (YouTube) zde:

    Aktuálně probíhá ověření vzdělávacího programu Zábavou k odbornému vzdělávání 3. Nadále je možné také navštěvovat kroužek specifického vzdělávacího programu Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení pro žáky 3. až 5. tříd, respektive jeho bonusové aktivity zaměřené na robotiku a polytechniku.   

    Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy) naleznete ke stažení zde: 
    http://www.sstmost.cz/cs/vzdelavaci-programy-zabavou-k-odbornemu-vzdelavani/

    POZOR: Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ NEPŘÍZNIVÉ SITUACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID 19 SE PRODLUŽUJE REALIZACE PROJEKTU DO 31. 10. 2021. 
     

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje