• VÍTÁ VÁS TŘÍDA 2.C

  • INFORMACE K UČIVU:

    

   Týden od 28.11.- 1.12. - v úterý jdeme BRUSLIT, v pátek jedeme na výlet

   ČJ - Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, psaní: písmena: G, Q, I, J

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 14 -, jednotky teploty - seznámení se stupni Celsia

   PRV - téma: Rodina - U nás doma

   ___________________________________________________________________________________________

    

   Týden od 20.11.- 24.11. - 22.11. se koná TŘÍDNÍ SCHŮZKA

   ČJ - Pořádek slov ve větě, význam slov - slova protikladná, souznačná, psaní: písmena: g, G, q, Q

   Budeme psát DIKTÁT a PŘEPIS VĚT

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 6+, jednotky objemy - seznámení s litry, Geometrie - rýsování bodů

   PRV - téma: Podzim - souhrnné opakování

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 13.11.- 16.11. - v úterý jdeme BRUSLIT

   ČJ - Pořádek slov ve větě, význam slov - slova protikladná, sloh: Porozumění textu, psaní: písmena: j, p

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 13 -, jednotky objemy - seznámení s litry

   PRV - téma: Podzimní zahrada - ovoce a zelenina

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 6.11.- 10.11. 

   ČJ - DRUHY VĚT - opakování, věta, slovo, slovní význam, sloh: Omluva, psaní: písmena: C, Č, ch, Ch, E

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 7 +, 13 -, Geometrie - body a jejich značení

   PRV - téma: Podzim - savci, rybník, ryby, stěhovaví ptáci

   ___________________________________________________________________________________________

    

   Týden od 30.10 - 3.11. 

   ČJ - DRUHY VĚT - věta tázací, rozkazovací, přací, psaní: písmena: ď, au, ou, c, č

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 8 +, 12 -, slovní úlohy, Geometrie - jednotky hmotnosti, body a jejich značení

   PRV - téma: Podzim - savci, rybník, ryby, stěhovaví ptáci

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 23. - 25.10. 

   ČJ - DRUHY VĚT - věta oznamovací, věta tázací, psaní: písmena: d + slova, budeme psát DIKTÁT krátkých vět

   M - odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady 12 -, slovní úlohy

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 16. - 20.10. 

   ČJ - POŘÁDEK VĚT, nové učivo: DRUHY VĚT - věta oznamovací, sloh: Pořádek vět v příběhu, psaní: písmena: y, Y, a, A, o, O

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 8 +, 12 -, Geometrie - druhy čar, osová souměrnost

   PRV - téma: Podzim - houby, význam lesa

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 9. - 13.10. 

   ČJ - ABECEDA (složitější řazení slov v abecedě), MLUVENÍ VE VĚTÁCH (pořádek  vět), sloh: Prosba, poděkování, psaní (písmena: v, V, U, w, W)

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 9 +, 11 -, slovní úlohy, měření délky (jednotky cm, m)

   PRV - téma: Podzim - stromy, keře, lesní plody

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 2. - 6.10. (začínám známkovat 1 - 3, N - nezvládl/a)

   ČJ - téma: ABECEDA (řazení slov v abecedě, trénujte abecedu - děti ji musí umět vyjmenovat), psaní (písmena: t, r, ř)

   M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 9 +, 11 -

   PRV - Podzimní stezka s úkoly + návštěva Funparku - v pátek 6.10. ( bližší informace ještě napíšu)

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 25. - 27.9. (zkrácený týden - 28.9. je státní svátek, 29.9. je ředitelské volno)

   ČJ - nové téma: ABECEDA (řazení písmen v abecedě, trénujte v době volna abecedu - děti ji musí umět vyjmenovat), psaní (písmena: t, r, ř)

   M - sčítání do 20 s přechodem přes 10, příklady typu 9 +, dopočítávání do 10 

   Domácí úkoly zadám v pondělí a v úterý (budou delší), ale děti mi je přinesou až 5.10. 

   __________________________________________________________________________________________

   Týden od 18. - 22.9.

   ČJ - téma: O větách (vyjadřování ústní a písemné, znaménka za větou, oslovení, pozdrav), psaní (písmena: f, i, u, t), budeme psát DIKTÁT a PŘEPIS VĚT)

   V domácích úkolech čtěte s dětmi pozorně ZADÁNÍ!!! Nezapomínejte každý den aspoň 10 minut číst:-)

   M - opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, slovní úlohy (o více, o méně), osová souměrnost, tělesa a tvary

   PRV - dopravní značky, cesta do školy a její okolí

   ___________________________________________________________________________________________

   Týden od 11. - 15.9.

   ČJ - opakování z 1.ročníku (písmena tiskací a psací, slabiky, slova, věty, vlastní jména, porozumění textu, oslovení, pozdrav, psaní (písmena: l, e, b, h, k), určitě budeme psát DIKTÁT)

   M - opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, orientace na číselné ose , porovnávání čísel

   PRV - podzimní projekt - vycházka s úkoly v pátek 15.9. (ještě vám napíšu bližší informace)