• Aktuality

  • Vítejte na stránkách třídy 1. A Usmívající se

   ( třídní učitelka Mgr. Jitka Termerová )

    

    

    

    

   21. 2. 2020

   Vzkaz od pí učitelky AJ  Mgr. I. Kasalové - skupina, která zůstává ve třídě:

   Děti by si s rodiči měly opakovat vše co mají nalepené ve velkém nelinkovaném sešitě, dále procvičovat slovní zásobu z pracovního sešitu i učebnice. Pomoci by mělo CD, které najdete v pracovním sešitě.

   DÚ jsou označovány červenou hvězdičkou a je nutno plnit je. Spousta dětí prý úkoly nedělásad.

   Je nutné, aby měly děti v penále malé lepidlo a nůžky na každou hodinu AJ.

   Děkujeme všem rodičům za spoluprácismiley.

   VE ČTVRTEK 27. 2. 2020 nás všechny 1. třídy čeká PROJEKT "Spolupráce". Děti si tento den nebudou do školy brát učení, jen penál, pastelky, ŽK, svačinu a dobrou náladu. Zažijeme mnoho hezkého a zajímavéhosurpriseSportovní hry budou.

   Hezký víkend přeje Vaše třídní Jitka.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   20. 2. 2020

   Učivo pro marůdky ( do pátku 21. 2. ) :

   SLABIKÁŘ - do str. 41 + vyvození nového písmene r, R.

   PÍSANKA 2 - do str. 39.

   MALÁ MA - str. 12 / A, B.

   VELKÁ MA - do str. 22 / cv. 1.

   PRV - dokončit str. 40.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   18. 2. 2020

   Učivo pro marůdky:

   SLABIKÁŘ - do str.39.

   PÍSANKA 2 - do strany 37.

   VELKÁ MA - celá str. 20 + 21/1, 4.

   MALÁ MA - str. 11.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   13. 2. 2020

   DNES po dlouuuuuuuuuuhé době nechyběl ani jeden žáček!!!surprise

   Děti si domů odnesly nové písmenko š, Š.

   Nový sešit MŠ prosím obalit a nosit na hodiny MA..

   Připomínám platbu 300,- do třídního fondu.

   Doporučuji číst s dětmi každý den. 

   Ve škole se věnujeme opisu, přepisu ( z tiskací podoby do psací ) a diktátu. Je vhodné toto trénovat i doma.

   Vaše třídní JITKA

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   11. 2. 2020

   Včera k nám do třídy přibyl nový žáček Oliver (šestnáctý chlapec surprise), kterému se, doufám, bude u nás líbitsmiley.

   Dnes jsme probrali nové písmenko K, prosím podepsané vložit do desek.

   Učivo pro marody:

   SLABIKÁŘ - do poloviny strany 36.

   PÍSANKA 2 - do str. 33.

   VELKÁ MA - do str. 17.

   MALÁ MA - do str. 10.

   Vaše třídní JITKA.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   30. 1. 2020

   Představení JÁNOŠÍK se nám velmi líbilo a hlavně si děti vysvědčení převzaly z rukou herců surprise.

   DÚ na prázdniny: Slabikář - str. 33 - 34 ( číst ).

   Učivo pro marůdky:

   SLABIKÁŘ - di str. 34.

   PÍSANKA 2 - do str. 32.

   MALÁ MA - do str. 10 / C.

   VELKÁ MA - do str. 16.

   Všem nemocným dětem přeji brzké uzdravení, a tak jako ostatním dětem, hezké prožití všech volných dní a v pondělí 10. 2. 2020 se budu na všechny děti zase těšit smiley.

   Vaše třídní JITKA

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   29. 1. 2020

   Zítra - ve čtvrtek 30. 1. si děti vezmou do školy učení jen na ČJ a M. Na výpis vysvědčení si mohou vzít desky nebo si jej vloží do velké M.

   Učivo pro marůdky napíši zítra.

   Vaše třídní Jitka

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   28. 1. 2020

   Děkuji všem rodičům a prarodičům za dnešní návštěvu v naší tříděyes a dětem za pěknou práci a aktivitu v hodině angel.

   Učivo pro marůdky:

   SLABIKÁŘ - str. 32 ( dnes jsme probrali nové písmenko d, D ).

   PÍSANKA 2 - str. 31.

   MALÁ MA - str. 8 / D.

   VELKÁ MA -  str. 15 / 1, 2.

   PRV - dokončit stranu 37.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   27. 1. 2020

   Připomínám od 8 hodin zítřejší UKÁZKOVOU HODINU s dětmi, které se drží a neomarodilyyes, dnes nás ve škole bylo 11 surprise

   Učivo pro marůdky:

   SLABIKÁŘ - do str. 31.

   PÍSANKA 2 - do str. 30.

   MALÁ MA -  str. 8 / cv. C.

   VELKÁ MA - str. 14.

    

   Ve čtvrtek 30. 1. 2020 bychom měli jet do Rozmáňa tam i zpět všechny 1. třídy objednaným autobusem. Platbu uhradím ze zbytku TF za 1. pololetí. Tento den nebudou SPORTOVNÍ HRY.

   Poznámka: Vysvědčení za 1. pololetí je vlastně VÝPIS a nevrací se do školy.

   Vaše třídní JITKA

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   23. 1. 2020

   Informace pro rodiče:

   Z TF bylo k včerejšímu dni vyčerpáno ( jedná se o ty děti, které byly na všech akcích třídy ) 277,- Kč a protože nás už ve čtvrtek 30. 1. 2020 čeká další akce za 80,- Kč, a to v "Rozmáňu" -  divadelní představení Jánošík spojené s předáváním VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí, žádám rodiče o platbu 300,- Kč na 2. pololetí.

   Ještě prosím přes víkend zopakovat s dětmi na 28. 1. přiřazenou báseňsmiley.

   Učivo pro marůdky ( do 24. 1. )

   SLABIKÁŘ - do str. 30.

   PÍSANKA 2 - do poloviny str. 30.

   VELKÁ MA - do str. 14 / 1, 2.

   MALÁ MA - do str. 8 / A.

   PRV - do str. 37 / 1, 2.

    

   Příští pátek 31. 1. 2020 jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které navazují týdenní jarní prázdniny, takže po vysvědčení 30. 1. ( končíme v 11,40 ) přijdou děti do školy v pondělí 10. 2. 2020.

   Vaše třídní Jitka.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20. 1. 2020

   Staré stránky byly vypnuty, proto píši znovu nejdůležitější informace:

   Ve středu 22. 1. 2020 jdeme po tělocviku a svačince - kolem 9,15 hod. do Městského divadla na hudební koncert, který začíná v 10 hodin. Vstupné 60,- Kč hradím z třídního fondu.

   Do školy si děti nebudou brát žádné učení, jen penál. Vrátíme se kolem 11, 30 a budeme mít už jen doučování pro zapsané děti.

   V úterý 28. 1. 2020 máme od 8 hodin UKÁZKOVOU HODINU ve třídě, na kterou znovu zvu všechny rodiče, kteří chtějí a mohou přijít.

   Učivo pro marůdky:

   SLABIKÁŘ - do poloviny str. 28.

   PÍSANKA 2 - str. 28.

   VELKÁ MA - str. 12.
   V ŽK mají děti známky z jejich prvních písemných pracísurprise- M a ČJ a velkou většinu dětí musím moc POCHVÁLIT!

   Vaše třídní JITKA

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   25. 11. 2019

   Dnes jsme se ve třídě fotili do Mosteckého deníku Překvapený. Vyjde příští týden Usmívající se.

   Během středy a čtvrtka rozdám každému z dětí jednu krátkou báseň. Prosím rodiče o přečtení a dohlédnutí, aby se ji dítě naučilo do začátku ledna 2020. Během ledna ( kolem poloviny ) nás totiž čeká ukázková hodina, jejíž termín a čas včas oznámím.

   Od pátku 29. 11. 2019 mne ve třídě zastoupí bývalá kolegyně z naší školy - Mgr. Jitka Kožnarová.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   21. 11. 2019

   DĚKUJI VŠEM RODIČůM (i prarodičům Usmívající se) za milou účast na včerejší TS.

   Dnes mají děti DÚ ve velké MA, prosím přinést, i když zítra nemáme matematiku Mrkající- děkuji.

   Dodatečně chválím všechny děti za pěkné chování v divadle v úterý 19. 11.Usmívající se

    

   Úkoly pro chybějící: ( do 22. 11. 2019 )

   SLABIKÁŘ - do str. 6.

   PÍSANKA 1 - dopsat strany 17 a 19, na str. 20 - 4 řádky.

   MALÁ MA - str. 19, str. 20 / A.

   VELKÁ MA - str. 27.

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   18. 11. 2019 

   Zítra - v úterý 19. 11. 2019 si děti do školy vezmou jen Písanku, kde mají DÚ, penál, ŽK, kde prosím rodiče o podpis u sdělení o TS na předposlední straně, přezůvky a svačinu s pitím.

   Děkuji Usmívající se.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   14. 11. 2019

   Protože zítra dobereme ŽIVOU ABECEDU, v pondělí 18. 11. dostanou děti ve škole SLABIKÁŘ Překvapený.

   Nechají si ho ale ve škole na úterý, kdy ho možná ještě budeme potřebovat po návratu z divadla.

   Učivo pro marůdky: ( do pátku 15. 11. )

   ŽA - do str. 48.

   PÍSANKA 1 -  str. 10 - 12.

   VELKÁ  MA -  do str. 25.

   MALÁ MA - do str. 16.

   PRV - str. 21.

   Hezký víkend již dnes přeje Vaše třídní Jitka.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   13. 11. 2019 

   Upozornění: 

   Protože zítra - ve čtvrtek 14.11. pořádá ŠD výjezd do Tobogy, nebudou SPORTOVKY a  dětem nedám DÚ. 

   V pátek 15. 11. dostanou děti na víkend domů na procvičování čtení LIST.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   12. 11. 2019

   Učivo pro marůdky:

   ŽA - do str. 45.

   PÍSANKA 1 - str. 8 a 9.

   MALÁ MA - do str. 15.

   VELKÁ MA - do str. 24 + první 2 cv. na str. 25.

   PRV - str. 20.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8. 11. 2019

   V úterý 19. 11. 2019 jdeme od 9 hodin do Divadla rozmanitostí na představení TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI. Tam jedeme objednaným autobusem, zpět do školy půjdeme pěšky. Více informací napíši příští týden.

   Ve středu 20. 11. 2019 se od 17 hodin koná v naší třídě 1. A TŘÍDNÍ SCHůZKA, na kterou zvu srdečně všechny rodiče Usmívající se.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   7. 11. 2019

   Dnes jsem dětem nedávala DÚ z důvodu odpolední až večerní akce školní družiny Mrkající. Někteří mají u mne ještě Písanku, nehledejte ji Usmívající se.

   Na pondělí 11. 11. prosím do desek připravit další písmenko, které dětem rozdám zítra.

   Prosím rodiče podepisovat DÚ. Děkuji.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4. 11. 2019

   Pro zájemce se ve středu 6. 11. 2019 koná od 17 hodin v tělocvičně školy HALLOWEEN. Nutné jsou přezůvky, maska je vítána, těšit se děti mohou na Stezku odvahy a různé soutěže. 

   Učivo pro marůdky:

   ŽA - do str. 39. 

   PÍSANKA 1 - do str. 7, dále až strana 13 - 15.

   VELKÁ MA - do str. 21.

   MALÁ MA - do str. 12.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   25. 10. 2019 

   Přeji příjemné prožití volných dní Usmívající se.

   Učivo pro chybějící:

   Ža - do str. 35.

   Písanka - do str. 7 a na str. 13 - 4 řádky.

   Malá Ma  - do str. 12.

   Velká Ma  - do str. 20.

   PRV  - do str. 16.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   24. 10. 2019 

   Zítra rozdám dětem další nové písmenko p, P, prosím o jeho přípravu do desek na příští týden.

   V pondělí 28. 10. 2019 je státní svátek a v úterý 29. 10. a ve středu 30. 10. 2019 jsou podzimní prázdniny. Děti přijdou do školy ve čtvrtek 31. 10. 2019.

   Pokud máte, milí rodiče, možnost vyjet z města i ve čtvrtek a v pátek, dejte mi vědět, dítě si učivo doplní a já jej uvolním a omluvím Usmívající se.

   Vaše třídní Jitka

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   23. 10. 2019

   Chtěla bych pochválit děti za to, jak zvládly včera první diktát Překvapený dvou psacích písmen ( e, l) v Písance. Dnes jsme se naučili psát malé psací m, tak už ho do diktátu také brzy zařadím.

   Děti si psací písmenka

    mohou trénovat doma na tabulku s fixem.

    

   Učivo pro chybějící:

   Ža - do str. 33.

   Písanka 1 - do str. 6.

   Malá Ma - do str. 11.

   Velká Ma - 2 cvičení na str. 20.

    

   Vaše třídní Jitka.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   18. 10. 2019

   Učivo pro chybějící:

   Ža - do str. 31.

   Velká Ma - do str. 18.

   Malá Ma  - do str. 10 - do C.

   Písanka 1 - do str. 4 - 1. řádek.

   Prv - do str. 14.

    

   Děkuji všem rodičům i za další spolupráci a přeji hezký víkend.

   Vaše třídní Jitka.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10. 10. 2019 

   Učivo pro chybějící:

   Ža - do str. 25, na str. 26 jen první cvičení.

   CVIKY - do str. 33, z druhé strany str. 4 - jen čísla 4.

   VELKá Ma - do str. 16.

   Malá Ma  - do str. 8 - kromě cv. D.

   PRV -  na str. 13 ohraničit jen podzimní počasí.

    

   Vaše třídní Jitka.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   8. 10. 2019

   Dnešní beseda - výchovně vzdělávací projekt GREEN LIFE mimo jiné o ohrožených druzích zvířat na Sumatře byl velmi zajímavý a poučný, dětem se moc líbil. 

   V ČJ jsme si dnes vyvodili písmenko E, e a v MA již sčítáme do 3 Překvapený.

   Učivo pro marůdky:

   ŽA - do poloviny str. 24.

   CVIKY - do str. 32.

   VELKÁ MA - do str. 15.

   Hezký den přeje Vaše třídní Jitka.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4. 10. 2019 

   Hezké odpoledne,

   další týden je za námi, děkuji dětem za velikou snahu a zvládání všech školních povinností a Vám - rodičům za pomoc a spolupráci Usmívající se.

   Dnes si děti domů přinesly další písmenko E, e, prosím o rozstříhání a podepsání, budeme jej potřebovat v úterý. Katalog s knihami už znáte z minulého měsíce, pokud si něco vyberete, pošlete s objednávkovým listem (str. 30) i penízky. Pokud si nevyberete, katalog můžete dát do sběru Mrkající.

   V úterý 8. 10. 2019 se 1. hodinu zúčastníme ve škole oblíbeného výchovně vzdělávacího projektu GREEN LIFE, který se týká ochrany tropického deštného pralesa na Sumatře v Indonésii. Vstupné 40,- Kč uhradím z třídního fondu.

   A ještě UČIVO pro chybějící:

   ŽA - do str. 22.

   CVIKY - do strany 27, z druhé strany - do str. 3.

   VELKÁ MA - do str. 14.

   MALÁ mA  - do str. 7.

   PRV - str. 10 a 11(povídání si o stromech a keřích a o ovoci a zelenině.)

   Krásný víkend přeje Vaše třídní Jitka.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1. 10. 2019

   Hezké odpoledne,

   dnes jsme probrali již třetí písmenko ( L, l ), naše milá paní asistentka všem dětem písmenka výjimečně rozstříhala, děti si je vložily do desek a Vás rodiče mají dnes děti poprosit o jejich podepsání Mrkající.

   Ve čtvrtek 3. 10. 2019 začíná pro přihlášené děti kroužek Sportovních her, všech 10 dětí chodí do ŠD, takže si vždy po vyučování vezmou věci na TV a budou odvedeny do ŠD, kde si odloží aktovku a busem pojedou do Sportovní  haly a po návratu půjdou na oběd a do ŠD, takže vše je zajištěno Usmívající se.

    

   Učivo pro marůdky:

   ŽA - do str. 19.

   CVIKY - do str. 25.

   Psaní číslic (z druhé strany Cviků) - do str. 2.

   VELKÁ MA - do str. 13.

   MALÁ MA - do str. 7 - číslice 2.

   PRV - do str. 9.

    

   Za spolupráci děkuje a hezké odpoledne přeje Vaše třídní Jitka.

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   26. 9. 2019

   Děkuji rodičům za další týden skvělé spolupráce a dětem za obrovskou snahu Usmívající se. Zítra končí teprve čtvrtý týden ve školePřekvapený, ale já mám pocit, jakoby dětičky chodily do školy už pár měsíců.

   Na vše si rychle zvykají, krásně spolupracují a já doufám, že se i do školy vždy těší.

   Dnes jsme probrali druhé písmenko ( A ), děkuji, že jej měly všechny děti v deskách Smějící se.

   Zítra je pátek - uvidíme se jen první hodinu( ČJ ), DÚ nebude a již nyní přeji všem krásný víkend.

   A ještě učivo pro chybějící (do pátku ):

   ŽA - do str. 17.

   CVIKY - do str. 23.

   VELKÁ MA - do str. 12.

   MALÁ MA  - str. 7 - jen A.

   Vaše třídní JItka.

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   25. 9. 2019

   Učivo pro marůdky:

   ŽA - do str. 15.

   CVIKY - do str. 21.

   VELKÁ MA - první 3 cv. na str. 12.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   24. 9. 2019

   Hezké, již podzimní odpoledne,

   dnes jsme dětem rozdala druhé písmenko ( A, a, Á, á ), prosím rodiče o nastříhání a vložení do desek na čtvrtek 26. 9. 2019.

   Ve středu máme vždy 1. hodinu hudební výchovu ( HV ), prosím dávat dětem desky s písničkami, které jsem dětem rozdala a které se učíme.

   Připomínám platbu třídního fondu ( TF ) 300,- Kč a platbu za pracovní sešit z AJ - 160,- Kč.

    Učení pro marůdky:

   ŽA - do str. 14.

   CVIKY - do str. 20, z druhé strany PSANÍ ČÍSLIC - str. 1.

   VELKÁ MA - do str. 11.

   Malá MA - do str. 6.

   PRV - str. 8.

    

    Vaše třídní Jitka Usmívající se.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   18. 9. 2019 

   Hezké odpoledne, 

   chtěla bych POCHVÁLIT většinu dětí za obrovskou snahu a píli a Vás - rodiče za podporu a spolupráci Usmívající se.

   Písmenko M - m budeme nakonec potřebovat až v pátek 20. 9. a prosím ty rodiče, kteří z desek s čísly vyndali znaménka nerovnosti - menší a větší, aby je vrátili do desek, dnes jsme je potřebovali.

   Domácí úkoly označené červenou hvězdičkou dávám dětem opravdu každý den kromě pátku.

   Ve středu vždy prosím dát dětem do aktovky na HV (hudební výchovu) průhledné desky s listy, na kterých jsou písničky, které se ve škole učíme. Většinou jsou s omalovánkami, které prosím během týdne doomalovat.

   V pondělí 23. 9. 2019 budou mít děti výuku již pravidelně do 12, 35 hodin, druhou hodinu se dělí na 2 poloviny, jedna polovina zůstane se mnou ve třídě na ČJ, druhá bude mít MP, což jsou matematická praktika v anglickém jazyce, tedy budou mít normální matematiku jen s jinou učitelkou,a ta bude v hodině MA používat anglické výrazy a pátou hodinu se poloviny vymění. Takže si všechny děti vezmou ŽA a CVIKY na ČJ a velkou a malou MA na MP.

    

   Moc děkuji za kapesníčky, nálepky, šťávy a bonbónky, které poi dětech posíláte. Nyní máme všeho dostatek Usmívající se.

    

   Vaše třídní Jitka.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   13. 9. 2019

   Od včerejška již chodí všichni prvňáčci do šaten sami Překvapený, jsou to šikulky Mrkající.

   Vážení rodiče, včera jsem dostala informaci, že škola dětem objednala pracovní sešit  na AJ (budou do něj psát a zůstane jim, učebnici dnes dostanou a tu na konci školního roku vrátí), proto Vás žádám o platbu 160,- Kč v co nejkratší době. Také prosím ty, kteří ještě neplatili třídní fond o 300,- Kč, již jsem čerpala od každého 53,- Kč na vánoční dárek od dětiček pro vás - rodiče Mrkající.

   Děti si dnes domů přinesou pouze první písmenko M-m (vždy bude v penále), prosím rodiče o nastříhání, podepsání a vložení do desek na písmena. Potřebovat je budeme v úterý, možná ve středu. Další písmenka budu posílat postupně.

   Velkou MA dnes nehledejte, mám ji na stole, budu kontrolovat DÚ ze včerejška Mrkající.

   Přeji hezký víkend všem a ještě napíši DÚ pro marůdky:

   ŽA - do str. 7.

   CVIKY - do str. 11.

   Velká MA - do str. 4 - bez 2 posledních cvičení.

   Malá MA - do str. 3.

   PRV - do str. 6 - jen první cvičení.

   Vaše třídní Jitka.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10. 9. 2019

   Hezké odpoledne,

   je až neskutečné, jak se dětičky, ještě nedávno "školkové", musely zadaptovat během několika málo dní ( musím všechny moc pochválitUsmívající se ) a jsou z nich ŠKOLÁCI se všemi starostmi a povinnostmi a Vy -  rodiče - jste jejich obrovskou oporou a pomocí. Děkuji za to a prosím nadále připravovat s dětmi učení dle rozvrhu.  Prosím ještě do pátku zakoupit velký nelinkovaný sešit č. 440 na Angličtinu.

   Pokud jste si s dětmi vybrali z knižního katalogu nějakou knihu, prosím o označení na straně 46, kde je objednávka a poslat s ní hned penízky.

   Pro děti, které již bohužel marodí, napíši učivo, kam jsme do dnešního dne došli:

   ŽA (Živá abeceda): do strany 5.

   CVIKY (Moje první psaní): do strany 7.

   VELKÁ MA: do strany 2.

   Malá MA (1. díl): do str. 2 a 3/A.

   PRV (Já a můj svět): do str. 5.

    

   Ještě prosba - nedružinové děti prosím, aby chodily do školy k hlavnímu vchodu v 7, 45 a čekaly, až si je vyzvednu já nebo paní asistentka.

   Vaše třídní Jitka

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Děkuji všem rodičům za stoprocentní účast na naší včerejší první třídní schůzce.

   Děkuji také za vyplněné listiny, sponzorské dary, nálepky, kapesníčky, bonbónky a šťávu pro děti Usmívající se.

   ŽK ( Krtečky ) jsem si dnes vybrala ke kontrole telefonních čísel a e-mailů.

   Dnes dostaly děti svou první učebnici PRVOUKU, pokuste se ji, prosím, obalit a nechte v aktovece na zítřek 5. 9., kdy se učíme podle rozvrhu a děti mají zítra i v pátek již 4 vyučovací hodiny.

   Zítra dostanou děti svůj první domácí úkol, bude označen červenou hvězdičkou. V pátek domácí úkoly nedávám Usmívající se.

   Hezké odpoledne přeje Vaše třídní Jitka.

   _____________________________________________________________________

    5. 9. 2019

   Dnes měly děti poprvé 4 vyučovací hodiny, některé byly 3. hodinu už trošku unavené, ale všechny to nakonec zvládly velmi dobře a musím je i takto pochválit Usmívající se.

   Prosím o postupné obalování sešitů ( učebnic ) a ŽK a pokud máte koupené velké a malé desky, dávejte je do nich.

   Dnešní první DÚ je v ŽA ( Živá abeceda ) na str. 2 - poslední cvičení (zadání je úpně dole).

   Milí rodiče, prosím, abyste s dětmi nedělali cvičení kdekoli v sešitech napřed, pokud něco dítě nebude mít - označím mu to sama a DÚ bude vždy jen jeden a označený červenou hvězdičkou Mrkající.

   K přihlášce na sportovní hry prosím dodat  registrační poplatek 150,- Kč, pokud jste již tak neučinili Usmívající se.

   Čísla na MA prosím připravit do desek na pondělí 9. 9. 2019.

   Znovu děkuji všem rodičům za vše co po dětech do třídy posíláte. Tašky od těchto věcí s dovolením nevracím - využiji je Usmívající se.

   Zítra mám děti jen první hodinu, a tak již dnes přeji všem krásný víkend a moc děkuji za Vaši spolupráci.

   Vaše třídní Jitka Usmívající se