• INFORMACE

   •  

    Stránky třídy 5. A (Mgr. Ivana Neradová)

     

    Prales dětem - Oko medvěda 1

    Prales dětem - Oko medvěda 2

     

    SEZNAM POMŮCEK DO 5. TŘÍDY

    Penál: 2x pero Tornádo, 2 tužky č.3, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, větší nůžky, tužkové lepidlo, pastelky,
    2x trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 x malá folie, mazací tabulka, 2x fix, trhací blok.

    VV: velké temperové barvy 12 ks, vodové barvy, silný a slabý černý fix, barevné fixy 10 ks, plochý štětec č.12,
    kulatý štětec č. 12,10, 8, hadřík, malý kelímek, podložku na půlku lavice, voskovky, modelína, malé lepidlo Herkules,
    tužkové lepidlo, mastné pastely GIOGONDA 12 ks, staré triko x zástěrka na převlečení, houbička na nádobí, špejle.

    TV: do látkového sáčku na uzavření cvičební úbor, sportovní obuv se světlou podrážkou

    Pevné průhledné obaly na učebnice, pracovní sešity, školní sešity a notýsek.

     

     

     

     

     

    INFORMACE K VÝUCE  4. třída

     

    Pondělí - 14.6. až pátek 18.6.

    ČJ str: 104 -106 + malý PS 49,50, 51 + velký PS 35,36
    MA 3.díl - 46,47,50

    Výpisky z VL - edupage, Renesance, poslat do 18.h. - 15.6.

     

    Pátek - 11.6.

    ČJ str: 103/3 + malý PS 42
    MA 3.díl - 54

     

    Čtvrtek - 10.6.

    ČJ str.103/1,2 + PS 34/1,2,3
    MA 3.díl str.46 ústně/písemně

     

    Pondělí 7.6. - středa 9.6.

    ČJ str: 101- 103/ústně x písemně, PS velký 33
    MA 3.díl - 44  ústně x písemně + 45/1,2,4 narýsuj

    Výpisky z PŘ - edupage, Rostliny a živočichové potoků a řek, poslat do 18. h. - 7.6.
    Výpisky z PŘ - edupage, Ptáci a savci potoků a řek, poslat do 18.h. - 9.6.

    Výpisky z VL - edupage, První Habsburkové, poslat do 18.h. - 8.6.

     

    Pátek - 4.6.

    ČJ str: 100/6,7,8 + malý PS 40/4
    MA 3.díl - 43
     

    Čtvrtek - 3.6.

    ČJ str.110 + PS 38/1
    MA 3.díl str.29 /1,2,3,4 + 41 ústně

    Středa - 2.6.

    ČJ str.100/3,4,5,6 + PS velký 31/1,4
    MA 3.díl - 43/zlomky

    PŘ výpisky, edupage, savci na rybníku, poslat do 18.h.

    Úterý - 1.6.
    Den dětí

    Pondělí - 31.5.

    ČJ str: 99/1,2 + PS velký 31/2,3
    MA 3.díl - 40/4,5 narýsuj + 38/1,2,3

    Výpisky z PŘ - edupage, ptáci na rybníku, poslat do 18.h.

     

    Pátek - 28.5.

    ČJ str: 97/6,8,9 + velký PS 30/2
    MA 3.díl - 29/1,2
    MA velký početník 31/1,2,3

     

    Čtvrtek - 27.5.

    ČJ - PS 29/1,3
    MA 3.díl - 31/3,4,5

    DÚ- MA 31/1,4

    Výpisky z VL - edupage, České země po husitských válkách, dopsat a poslat do 18.h.

     

    Středa - 26.5.

    ČJ str: 96/5 + PS velký 29/1,3
    MA 3.díl - 31/1, 2
    DÚ- ČJ-PS velký str: 29/2 + 30/1 poslat do 15.h.

    PŘ výpisky, obojživelníci a plazi poslat do 26.5. poslat do 18.h.

    Úterý - 25.5.

    ČJ str: 96/3,4, malý PS str.45

    MA velký početník 29/3,4,5,6
    16/celá
    23/1,2,3,4
    44/2,3,4,5
    45/1,2

    DÚ-MA 27/19
    Výpisky z VL - edupage, České země po husitských válkách, poslat do 18.h.

     

    Pondělí - 24.5.

    ČJ str: 95/1,2
    MA 3.díl - zlomky, opakování

    10. h. on-line beseda s vědcem AV ČR

    DÚ-ČJ 98/2 opsat a poslat do 15.h.

    Výpisky z PŘ - edupage, ryby v rybníku poslat do 24.5. do 18. h.
    + obojživelníci a plazi poslat do 26.5. poslat do 18.h.

     

    Pátek - 21.5.

    ČJ str: 94/7,8 + velký PS 28/1,2
    MA 3.díl - 24/5

     

    Čtvrtek - 20.5.

    ČJ str: 92/6,7
    MA 3.díl - 28/3

    Červený velký početník 27/1,2,3,4

    DÚ- MA velký početník str: 15 celá

     

    Středa - 19.5.

    ČJ str: 92/4,5 + PS velký 27/1,2
    MA 3.díl - 26/12,15,16,17 ústně + 26/18 písemně
    DÚ- ČJ-PS velký str: 27/3 poslat do 15.h.

     

    Úterý - 18.5.

    ČJ str: 91/1,2,3
    MA 3.díl - 25/6,7,8,9,10

    DÚ-MA str:26/14 poslat do 15.h.
    Výpisky z VL - edupage, Husitské války, 2.část, poslat do 18.h.

    Pondělí - 17.5.

    ČJ str: 90/5,6
    MA 3.díl - 20/1,2,3 + 21/5
    Červený velký početník 26/1,2,3,4,6

    DÚ-ČJ 89/4 poslat do 15.h.

    Výpisky z PŘ - edupage, rostliny v rybníku - 17.5. poslat do 18.h.

     

    Domácí samostatná práce 10.5. - 14.5.

    MA červený početník
    str.13/celá

    str:14/celá
    str:34/celá

    ČJ malý PS
    str. 8/celá
    str.11/celá

    str.12/celá
    Do 15. h. poslat výpisky z PŘ savci - 10.5.
    Do 18.h. poslat výpisky 3.část z VL, středověk, život na hradě, gotika - 11.5.
    Výpisky VL - Husitské války, 1.část, poslat do 13.5. - do 18. h.

    Pátek - 7.5.

    ČJ str: 88/3,4
    MA 3.díl - 25/10,11 + 27/30

     

    Čtvrtek - 6.5.

    ČJ str: 87/1,2,3
    MA 3.díl - 20/4 + 18/19

    Červený velký početník 45/3 + 46/2,4

    DÚ-ČJ malý PS str: 12 celá, poslat do 15.h.
    VL pokračovat ve výpiskách, 2.část

     

    Středa - 5.5.

    ČJ str: 90/6,7
    MA 3.díl - 22/3,4 + 23/5,6,7
    DÚ-MA str: 18/20 + 20/2,3, poslat do 15.h.

    Úterý - 4.5.

    ČJ str:89/3,4  Prac. sešit malý 24+25
    MA 3.díl - 16/8,9 + 17/14
    VL výpisky - edupage, str:30, poslat do 18.h.

    DÚ-ČJ str:84/11 poslat do 15.h.

    Pondělí - 3.5.

    ČJ str:89/1,2
    MA 3.díl - 14/1,2,3
    PŘ výpisky - edupage 60+61, Ptáci, poslat do 18.h.

    DÚ-MA 3.díl str: 9/19, 4 sloupečky, poslat do 15.h.

     

     PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY  do sešitu

    26.4. MA 3. díl 13/8 + ZK. celé     
    27.4. ČJ  83/2

    28.4.
    MA 12/3 Kapřík 73-76
    29.4. ČJ 84/8

    Výpisky VL dějiny 28, poslat do 27.4. do 18.h.

    Výpisky PŘ poslat do 28.4. do 18.h.

     

     

    Učivo 19.4. - 23.4.

    Pátek

    ČJ str: 81/5 
    MA 3.díl - 12,13 ústně
    VL opakování 26+27

    V pátek píšeme diktát a testík z VL str: 25,26,27.

    Čtvrtek

    ČJ str: 81/ 3,4 Prac. sešit 22/2,3,4
    MA 3.díl - 59/1,2
    VL opakování 26+27

    DÚ-ČJ, PS str:21/3 přepsat věty, poslat do 15.h.

    Středa

    ČJ 81/1,2  Prac. sešit 22/1
    MA 2.díl - G str: 25 opakování, Ma 3.díl str: 7/1, 8/12
    PŘ opakování 58+59, testík

    DÚ-MA str:8/11, 1. řádek + ZK. poslat do 15.h.

    Úterý

    ČJ str: 82/10,11  Prac. sešit 21/3,4
    MA 2.díl - G str: 33,34 opakování
    VL výpisky 26+27 edupage, poslat do 18.h.

    DÚ-ČJ str:82/9 poslat do 15.h.

    Pondělí

    ČJ str: 82/7,8
    MA 2.díl - G str: 43/1,2,3
    PŘ výpisky 58+59, edupage, poslat do 18.h.

    DÚ-MA 3.díl str:7/6 poslat do 15.h.

     

    _________________________________________________________________________________________________

     PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY  do sešitu

     

    12.4. MA 3. díl 4/12      
    13.4. ČJ 79/4   

    14.4.
    MA 3/3 Poslech pohádek + ilustrace
    15.4. ČJ 81/1

    Výpisky VL dějiny 25, poslat do 13.4. do 18.h.

    Výpisky PŘ 57, poslat do 15.4. do 18.h.

     

    6.4. ČJ 77/9    
    7.4. MA  56/38 + zkoušky   

    8.4. ČJ  78/3

     

    Výpisky VL dějiny 22+23, 2. část, poslat do 6.4. do 18.h.

    Výpisky PŘ 57, poslat do 8.4. do 18.h.

     

    29.3. MA 58/5       
    30.3. ČJ  77/5   

    31.3.
    ČT Kapřík 55 - 58, 59 - 62

    Výpisky VL dějiny 21, 1. část,  poslat do 30.3. do 18.h.

    Výpisky VL dějiny 22+23, 2. část, poslat do 6.4. do 18.h.

     

    22.3. MA 58/3,4        ČT Kapřík 52 - 54
    23.3. ČJ malý PS 29/1. pol. cv. doplnit vzory a pády    

    24.3. MA 55/23
    25.3. ČJ 75/6
     

    Výpisky VL dějiny 18+19, poslat do 23.3. do 18.h.
    Výpisky PŘ 56

     

    15.3. MA 47/8        ČT moje kniha 
    16.3. ČJ 74/3  jen doplnit      

    17.3. MA 57/5,6
    18.3. ČJ  73/11a)  urči vzory            

    Výpisky VL dějiny 16+17, poslat do 16.3. do 18.h.
    Výpisky PŘ 55, poslat do 18.3. do 18.h.

     

    8.3.  MA 53/6 první řádek + zkouška
    9.3.   ČJ  72/9  jen doplnit                                             
    10.3. MA 35/2    ČT  moje kniha                       
    11.3. ČJ  73/11  jen doplnit
     

    Výpisky VL dějiny 13+14        
    Výpisky PŘ 54    


    1.3.  MA 53/6 + zkoušky
    2.3.  ČJ 70/7
                                          

    3.3.  MA 54/15 
    4.3.  ČJ 71/4 jen doplnit

     

    22.2. MA  36/13                                               
    23.2. ČJ 69/4      ČT  98                                       

    24.2. MA 56/38                                                   
    25.2. ČJ 70/6      ČT 99 - 101                       

    Výpisky VL dějiny 11

     

    15.2. MA 32/12    ČT Kapřík 4. kapitola
    16.2. ČJ 65/3
    17.2. MA 44/5
    18.2. ČJ 67/3        ČT Kapřík 5. kapitola

     

    1.2.  MA  24/7                                   
    2.2.  ČJ- PS 8/2   ČT  95+96                        

    3.2.  MA 28/22                                          
    4.2.  ČJ - PS 9/2 + malý PS 26/1,2,3     ČT  98 - 101                      
    5.2.  ČT 3 kapitoly z Kapříka, nakreslit obrázek na téma prázdniny         

    Výpisky VL dějiny 5 -7 +8, 9+10   

    Výpisky PŘ  46+47, 48+49, 51+52                                                               

     

                                                   

                                                    

    2. pololetí

     

    18.1.  MA  16/6 bez zkoušky  ČT 77-79                                            25.1. ČJ 59/4    ČT 88-91

    19.1.  ČJ 57/4                                                                                          26.1. MA 24/12

    20.1.  MA 20/8 + Zk.                                                                              27.1. ČJ-PS  7/1

    21.1.  ČJ 58/4  +  ČT 84-85                                                                     28.1. MA 24/7         

    22.1.  MA 21/1 + ČJ,PS 5/1                                                                    29.1.  ČT 92-94 + ilustrace

    Výpisky PŘ 38+39                                                                                  Výpisky PŘ 40+41

    Výpisky VL 42+43,44                                                                             Výpisky VL 50+51

                            

     

    4.1.   MA  5/14 bez zkoušky                                                      11.1. MA 14/21 - 1. řádek + ZK.

    5.1.   ČJ 47/6                                                                                  12.1. ČJ 51/11 + zapsat pády

    6.1.   MA 9/16 počítej zpaměti                                                 13.1. Ilustrace ke knize

    7.1.   ČJ 49/5                                                                                   14.1.  MA 17/8 

    Výpisky PŘ 32+33, 34+35                                                           15.1. ČJ 56/7
    Výpisky VL 38+39, 40+41                                                            Výpisky PŘ 38+39

                                                       

    INFORMACE K VÝUCE OD 30.11.

    27.11.

    Od pondělí 30.11. probíhá výuka ve škole. Důležité informace máte také na hlavní stránce školy.

    1. Příchod do školy hlavním vchodem od 7.40 h., přezouvání v šatnách.

    2. Vyučování dle rozvrhu, bez TV a HV.

    3. Nedělíme se na AJ, po celou dobu zůstává třída společně (vyučování i družina),
        celá  řída má na AJ - p.uč. Renčovou.

    4. Obědy 11.35 h. - 11.55 h.

    5. Po celou dobu výuky, ve ŠD i ve ŠJ je povinné nosit roušku, doporučuji minimálně
        2 ks v čistém sáčku.

    6. Teplé oblečení, budeme často větrat.

    7. Nefungují kroužky, školní klub.

    8. Ranní družina od 6. h. ve škole. Odchod ze ŠD odpoledne je zadním vchodem
        u správce hřiště.

    9. Děti si přinesou do školy sešit s domácími úkoly, které plnily během distanční výuky.

    10.  Na obědy jsou automaticky přihlášeni všichni, kdo chodili na oběd, kdo nebude

          chtít chodit, musí si obědy odhlásit.       

     

    Písemné domácí úkoly do sešitu

    4.11.  ČJ 28/6
    5.11.  M 54/5
      9.11.   M 38/29
    10.11.  ČJ 30/3
      11.11.  M 38/23

    12.11.  ČJ 31/1
      16.11.  M 38/28

    18.11. ČJ 32/4
    19.11. M 55/3
    25.11. ČJ 35/1
    26.11.
    M 60/3


    On line + domácí práce (23.11. - 27.11.)

    pondělí, není on -line výuka

    Čítanka str: 56,57,58,59 + otázky

    úterý

    PŘ str:25  připravit si zajímavosti o zvířatech
    Čítanka str: 56 - 59, otázky

    středa

    ČJ učebnice str: 34/1,2
    ČJ prac. sešit str: 29/1,2
    MA učebnice str: 60/1 + 61/4,5
    VL str: 28 + výpisky do sešitu

    čtvrtek

    ČJ učebnice str: 34/3
    ČJ prac. sešit str: 29/3,4
    MA učebnice str: 60/ + 48/9

    pátek
    práce s knihou


    On line + domácí práce (16.11. - 20.11.)

    pátek

    ČJ učebnice str: 33/3,4
    ČJ prac. sešit str: 28/2,3,4
    MA učebnice str: 41/5, 42/8

    čtvrtek

    ČJ učebnice str: 33/1,2
    ČJ prac. sešit str: 28/1
    MA učebnice str: 42/2,3,4,6
    str: 25 výpisky do sešitu

    středa

    ČJ prac. sešit str: 27/2,3,4
    MA učebnice str: 41/2,3,4,6,7,8
    VL str: 25,26,27 výpisky do sešitu

    pondělí

    ČJ učebnice str: 32/2,3,4,5
    ČJ prac. sešit str: 27/1
    MA učebnice str: 40/2,3 

    On line + domácí práce (9.11. - 13.11.)

    pátek

    ČJ prac. sešit str: 25/2,3,4,5
    MA učebnice str: 38/28 + 55/1,2,3,4 

    čtvrtek

    ČJ prac. sešit str: 26/1,2,4
    MA učebnice str: opakování násobilky
      str: 22, 23, 24 výpisky do sešitu

    středa

    ČJ prac. sešit str: 25/2,3,4,5
    MA učebnice str: 37/13,14,15,16,17+38/21,22,23
      VL str: 21,23 výpisky do sešitu

    úterý

    ČJ učebnice str: 30/1,2
    MA učebnice str: 36/7,8,9 + 37/10,11,12 
    str: 20,21 výpisky do sešitu

    pondělí

    ČT mimočítanková četba
    ČJ prac. sešit str: 24/4
    MA učebnice str: 36/1,2,3,4,5,6
    VL str: 20,21 výpisky do sešitu

     

    On line + domácí práce (2.11. - 6.11.)

    pátek

    ČT str:29
    ČJ prac. sešit str: 24/1,2
    MA učebnice str: 34/7,9,15

    čtvrtek

    ČJ opakování vyjm. slov
    MA učebnice str: 54/1,2,3,4,5,6,7
    VL str: 18,19 výpisky do sešitu

    středa

    ČJ prac. sešit str: 23
    MA učebnice str: 32/16 + 33/1,2,3 +34/10,12,13,14
    str: 16,17 výpisky do sešitu

    úterý

    ČJ prac. sešit str: 22
    ČJ učebnice str: 28/3,4,5
    MA učebnice str: 31/13 + 32/15,15,17,18
    VL str: 17,18 výpisky do sešitu (mapy)

    pondělí

    ČJ prac. sešit str: 21 + 22/1
    ČJ učebnice str: 26/2 + 27/1,2
    MA učebnice str: 30 + 31/9, 10,11,12
    str: 16 výpisky do sešitu (obratlovci)

     

    On line + domácí práce (19.10. - 23.10.)

    ČJ prac. sešit str: 16/1 + 17, 18, 19, 20

    MA početník str: 39/3,4 + 38, 40, 41, 42, 43/1,2,4,5 + 21/1,3,4,5

    přepsat výpisky z edupage do sešitu (Živočichové, Dělení živočichů)

    VL přepsat výpisky z edupage do sešitu (Státní symboly, Armáda ČR)

     

    On line + domácí práce (14.10. - 16.10.)

    ČJ str: 23/1 na folii
       
    ČJ str: 24/4,5,6,7 na folii
             
    ČJ prac. sešit str: 16/2,3,4
    MA početník str: 42/1,2,3 + str:43/1,2,4,5

    INFORMACE

     

      

    ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 7. září

    Sborový zpěv: středa 13. - 13. 45 h.
    Keramika: středa 13. 45 - 15.15 h.
    Florbal: pondělí 14. - 15.15 h.
    Deskové hry: pondělí 13. - 13. 45 h.

     
                               ROZVRH HODIN 5.A
     

     

      1. 2. 3. 4. 5. 6.
    PO  ČJ  TV  AJ  MA  ČJ/ČT  
    ÚT  ČJ  MA  INF  SKN  SKN  
    ST  ČJ  AJ  MA  ČJ  DVN  
    ČT  ČJ  MA  SKN  TV  SKN  HV
     ČJ  MA  AJ  PČ  VV  

     

     VÝUKOVÉ  PROGRAMY

    www.skolakov.euwww.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
    www.novaskoladuha.czwww.ucebnice-online.cz
    www.matyskova-matematika.cz
    www.fraus.cz/ucenidoma

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje