•                                                        

    

    

   VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 5.C

         ve školním roce 2020 - 2021                

        

   Fotografie třídy ZDE ke shlédnutí

    

     5. třída


    

   __________________________________________________________________________________________

   18. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi,

   ...Ještě pár metrů a je tu cíl!

   Tak do toho!

   ČJ - Shoda podmětu rodu MUŽSKÉHO s přísudkem

        - uč. online str. 106/žluté a modré okno, 2 a 3 - IC - hra

        - velký PS - str. 36 - dopiš

       - cvičení na str. 38/ 3 vám kamarádi, natočíme na video

         se správným odůvodněním a vy si můžete udělat kontrolu

    M  - opakujeme z uč. test na str. 58, i ty si můžeš prověřit

            své vědomosti

   A JE TU CÍLOVÁ ROVINKA! A VY JSTE TENTO PŘEKÁŽKOVÝ

   BĚH VYDRŽELI A VŠICHNI ZVÍTĚZILI!

   DĚKUJI I  VÁM, MILÍ RODIČE ZA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ,

   PROTOŽE S VÁMI JSME TY PŘEKÁŽKY HRAVĚ ZDOLALI !

   PŘEJI VÁM KRÁSNÉ LÉTO A V ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

   NASHLEDANOU!

   30. 6. - v úterý si mohou všechny děti přijít pro vysvědčení

            - v 8, 45 si převezmu děti u vchodu do školy u venkovní

               učebny a v 9 hodin je stejným vchodem

               propustím

                                 NAVIDĚNOU

          

    

    

   ______________________________________________________

   17. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Z dnešního setkání připomínám důležité informace.

   1. V pondělí a úterý / tj. 22. 23. 6. / přines do vestibulu školy       opravené a zkontrolované učebnice, odnes si kufřík a Tv.

   /ČJ, M 2. a 3. díl, VL, PŘ, ČT, HV/.

   2.  Ve čtvrtek nebo pátek podle počasí /25., 26. 6/ se pobavíme

         ve FUN PARKU.

        Odchod : 8, 00 od školy

        Návrat    : 12, 00 ke škole

   A co dnes procvičit?

   ČJ - SHODA PO s PS - podmět rodu ženského

         PS - velký str. 35 - doplň zbylá cvičení

              - my si cvičně zkusíme diktáty na str. 34 a 35

   M - zopakuj písemné násobení a dělení

       - početník str . 8 - poslední sloupeček - písemné X

                         str. 11 - písemné :

      - učebnice - fólie opakování str. 57 - dobrovolný úkol, můžeš 

        si  prověřit své znalosti wink

   Hezké vzdělávání a těším se na správné odpovědi!

    

   ______________________________________________________

    

   16. 6. 20

   Odkaz na dnešní setkání 

     https://meet.google.com/qmp-awjw-wew

   _____________________________________________________

   15. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj holky a kluci,

   po letním víkendu hurá do práce, začíná poslední týden s výukou, tak s chutí na to!

   ČJ - zopakuj si shodu podmětu rodu středního s přísudkem

          PS - str. 34 - dopiš

   M - pošli výsledky z měření ranní teploty z minulého týdne

        tabulku, graf a průměrnou teplotu druhého červnového 

         týdne

   VL -  poslední probírané téma - Husitské války

          1. pusť si Dějiny udatného... kpt. 42, 43, 44

          2. učebnice - str. 34 - 37  - prostuduj

          3. Ps - str. 19 - 20 online - doplň a pošli

          3. sešit - překresli časovou osu uč. str. 37

                       - zjisti jména husitských vůdců

                       - nakresli symbol, znak husitů a husitskou zbraň

                         vytvořenou ze zemědělského nářadí

                       - vozová hradba - co to bylo?, vysvětli, můžeš i

                         nakresli

                       - pusť si na youtube - píseň Ktož sú boží bojovníci

                       - zjisti v jakém kraji se událi tři nejznámější bitvy

                         husitů proti panské jízdě - křižákům

            Kontrola za týden v pondělí.

   Těším se na vaše správné odpovědi a v úterý naviděnou!

    

    

    

    

   ______________________________________________________

   12. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi,

   nás ve škole čeká hodně práce! Můžeš se k nám "přidat" a

   také pracovat!

   ČJ - Shoda podmětu s přísudkem - podmět je rodu středního

          1. online uč . 103/ žluté okno!!! - včera při online hodině

              jsme se seznámili - dále IC - hra

          2. uč 104/ žluté okno, 1, 2 - IC - hra

          3. PS str.34/1,2,3

   M -  opakujeme geometrii uč. str. 52/1, 2, 3, 4,5 - trojúhelník

   ČT -  dnes vesele s Mikulášem - Jsem nemocný

      Jakou léčbu naordinoval pan doktor Mikulášovi a mamince?

      Na oplátku můžete namluvit na hlasovou schránku 1 otázku                         

      pro nás ve škole! Těšíme se na ně!

      Hezký víkend a děkuji Vám všem za společné vzdělávání

        

         

   ______________________________________________________

   11. 6. 2020

   Dobrý den,

   odkaz na setkání    https://meet.google.com/bdk-xmmi-ifb

   ______________________________________________________

   10. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Ať se Vám daří jako nám ve škole.

   ČJ - opakuj ZSD = podmět a přísudek / uč. 101, 102 žlutá okna/

        -  PS - velký str.32 / 1- a,b,c   2, 4 a 5

        -  PS - malý str. 49/ 5 vět

   M -  sčítání zlomků se stejným jmenovatelem a slovní úlohy

       - uč. str. 43/4, 5, 6 - znázorni a napiš příklad

   Pracuj na VL a PŘ.

   Hezké vzdělávání a ve čtvrtek na viděnou!

   ______________________________________________________

   9. 6. 2020

   Dobrý den, odkaz na dnešní setkání

   meet.google.com/dji-qska-fmi

    

   ______________________________________________________

    

   8. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj školáci!

   Určitě jste si odpočinuli, a tak hurá na vzdělávání!

   ČJ - opakuj větu J a S

        - PS - velký - str. 31 - dopiš

                - malý  - str. 40/ 4 - tabulka

                 1. podtrhni vlnovkou slovesný tvar

                 2. zvýrazni čárku a spojovací výraz

                 3. urči větu J nebo S - dopiš větný vzorec / nebudeš- li

                     vědět, poradí ti učebnice str. 100/3

   M - opakujeme - diagramy / sloupcový/

       - uč. str. 41/ 2,4 - odpověz do sešitu

       - kluci - sledujte modré sloupce  - tj. Michal

       - děvčata - sledujte růžové - tedy Cilku

       - DLOUHODOBÝ ÚKOL - do konce týdne

         Celý týden od 8. - 14. 6. sleduj ranní teplotu v 8,00 a zapisuj

         data do tabulky a grafu / do skupiny posílám návrh , ale      

        udělej si list podle sebe /

        Na závěr vypočítej průměrnou ranní teplotu v tomto týdnu!

   VL - stále mi někdo dluží úkoly z Lucemburků - Pošli vyplněný

          PL z online PS - opakování str. 16 -17!

        -  tento týden -  Život ve středověku

        - uč. online str. 30, 31, 33

        - pročti, najdeš 3x IC - hru- zahraj si

        - do sešitu překresli pyramidu obyvatel str. 33

        - pak vyplň v online PS str. 18 a pošli ke kontrole

        Máš na VL  celý týden, i my ve škole budeme studovat

        toto téma.

   Hezký celý týden, ať se Vám daří a v úterý naviděnou!

        

        

   ______________________________________________________

    

   5. 6. 2020

   Dobrý den,

   i dnes budeme ve škole posilovat mozkovny, tak pojďte také!

   ČJ - opakujeme větu J a S

        - uč online str. 99 - připomeň si ve žlutých oknech

        - 99/ 2 - hra -IC

        - 100/ 3 - připomeň si

        - 100/ 4 vyplň přes fólii a pošli ke kontrole

        - PS - velký 31/ 2

   M - aritmetický průměr

       - uč. 39/4 SÚ - pracuj na fólii

   ČT - z Mikuláše - další kapitola - těším se na otázku

   Děkuji dětem, které už poslaly vyplněné pracovní listy z online

   vlastivědy - PS str. 16-17- Český stát za vlády Lucemburků!

   Hezký den s úsměvem, děkuji za společné vzdělávání a po víkendu nashledanou!

    

   ____________________________________________________________________________________________

   ODKAZ NA DNEŠNÍ SETKÁNÍ


   meet.google.com/zaz-fifg-cdw

    

   4. 6. 2020

   Posílám učivo z přírodovědy. za chvíli se uvidíme!

   Př - ekosystém Rybník

       - Rostliny

       - pracuj v uč. online str. 64 - pročti, je tam IC - hra

       - u leknínu shlédni video a odpověz na otázky na začátku

         videa - do sešitu, nakresli obrázek jedné rostliny dle

        tvého výběru nebo pošli fotoúlovek do prezentace

       - úkol splň do pondělí

   Děkuji za spolupráci a na viděnou!

   ______________________________________________________

    

   3. 6. 2020

   Dobrý den, ahoj školáci!

   A už opět plnou parou vpřed!

   ČJ - opakuj slovesa

         - PS velký str. 29/ 1 a, b, c, d,

         - PS - malý str. 45/ urči mluvnické kategorie u 9 slovesných

                   tvarů

   M   - opakuj zlomky, znázorňuj SÚ

         - uč. str. 35/ 29, 30

         - my budeme také trénovat na online učebnicích -  

           Matýskova matematika pro 4. tř. - uč. str. 52/4

                                                                                 53/1

                                                                   - PS str. 37/1, 2, 6

   VL - Václav IV. a Zikmund Lucemburský

        - Dějiny udatného národa ...kpt. 40, 41, 42

        - uč. online str. 28 - 29 - přečti - nemusíš dělat výpisky

        - IC - interaktivní hry -str. 25, 27, 28, 29 - zopakuj informace

        - do sešitu překresli časovou osu a

           nakresli přehled Lucemburků / str. 29/

        - PS - online str. 14 a 15 - doplň a zopakuj si nové informace

        - můžeš poslat do pátku

   Hezké vzdělávání a děkuji za spolupráci

       

        

         

         

   ______________________________________________________

    

   2. 6. 2020

   Dobrý den ,

   odkaz na dnešní setkání

   meet.google.com/jzj-rspu-etv

    

   ______________________________________________________

   29. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj školáci,

   V pátek jsou už tradičně úkoly dobrovolné.

   My ve škole budeme pracovat, můžete se k nám přidat.

    

   ČJ - opakujeme koncovky podst. jmen - soutěžit budeme

          na Školákově rod M - známkované diktáty - pán hrad

         / pleteme koncovky vzoru pánlaugh/

    

   M - oprášíme rýsování - uč. str. 11/ 6, 7, 8 rovnoběžníky

    

   ČT - další příběh s Mikulášem - můžeš mi poslat 1 otázku

    

   VL - přečteme si referáty o Karlu IV.

         - Andulka nám doporučila  pořad o Karlu IV. na Déčku

           jukni taky Déčko - DějePIC! - Otec vlasticool

    

   V pondělí 1. 6. slavíte svůj svátek - Mezinárodní den dětí!

   Přeji Vám vše nejlepší, užijte si to!

   Škola nebude!

   I my se pobavíme a něco si zahrajeme!

   Možná už nějaké aktivity, cestování, sportování rozjedete o víkendu!

   Foťte a pochlubte se, co jste zažili!

   Uděláme si na Eupage prezentaci!

   V úterý 2. 6. ve 14, 00 naviděnou!

   Zdravím Vás a děkuji za společné vzděláváníwink

    

         

   ______________________________________________________

   28. 5. 2020

   Dobrý den,

   odkaz na dnešní setkání      

   meet.google.com/gqs-otff-oxs

   ______________________________________________________

   27. 5. 2020

   Dobrý den, kamarádi,

   ČJ - slovesa - čas přítomný

        - PS - velký str. 26/3

        - koncovky podstatných jmen

        PS - malý - str. 31/ doplň první sloupeček

    

   M - zlomky v SÚ - uč. str. 34/21 /tabulka/ - použij folii

   VL - ve škole opakujeme Lucemburky / Jan a Karel IV./

        - pracuj na referátu - Karel IV.

        - pusť si muzikál Noc na Karlštejně

        - pusť si prezentaci na Školákově  

   Hv - na youtube píseň - "Buráky", najdeš ji i ve zpěvníku

        - my se ji budeme učit ve škole

        - můžeš mi ji nazpívat laugh

   Těším se na vaše výkonyyes

    

   Ve čtvrtek ve 14 hodin naviděnou!smiley

    

    

   ______________________________________________________

   26. 5. 2020

   Odkaz na dnešní setkání

   meet.google.com/gyq-jzbk-omb

    

   ________________________________________________________________________________________________________

   25. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj školáci,

   Nevím, jak  časově proběhne dnešní den, tak jen lážo plážo!laugh

   ČJ - opakujeme budoucí čas     VAŘIT

         - uč. str. 91/ tabulka  1. tvar jednoduchý - pomocí předpony

                                                UVAŘÍM

                                             2. složený  BUDU VAŘIT

   PRAVIDLA SI ZOPAKUJ VE ŽLUTÉM OKÉNKU!

         - IC - hra se pštrosy - potrénuj - uč online str, 91/ 3

         - PS 27/ 1 a,b,c

   M  -  početník - stále zlomky str. 15/ 5, 6 - poslední sloupeček

    

   ONLINE SETKÁNÍ STÁLE V ÚTERÝ a ČTVRTEK

   čas 14,00 - cca 15 hodin.

   Budu se těšit na vaše správné odpovědi!

    

    

    

    

     

    

   ______________________________________________________

   22. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   A jako každý pátek, pojď se pobavit s MIKULÁŠEM, dnes kapitola KOUŘÍM.

   Těším se na vaši otázku.yes

   Pracuj na referátu o Karlu IV., herbáři, dodělej, co jsi nestihl nebo neopravil během týdne.

   Připrav si aktovku, ať máš všechno v pořádku. Penál /ořezané tužky a pastelky, FUNKČNÍ kružítko/, folie, fix na mazací tabulku, trojúhelník s ryskou, pravítko. Nezapomeň na přezůvky.

   Mějte se hezky a v pondělí nashledanou ve školelaugh nebo odpoledne na whatsappuyes

    

   ______________________________________________________

   21. 5. 2020

   Dobrý den,

   odkaz na dnešní setkání

                     meet.google.com/rib-tnvj-pji

    

   ________________________________________________________________________________________________________


   20. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi,

   ČJ - opakujeme přítomný čas

        - slovesný tvar je vždy jednoduchý

        - v koncovkách je vždy - i/í

        - PS str. 26/1, 2

    

   M  - geometrie ve zlomcích uč. 32/6

    

   Vl  - Karel IV.

           1. jukni na YouTube - Dějiny udatného...

               - kapitola 37, 38, 39

           2. prostuduj učebnici Karel IV. str. 25-27

           3. v edupage najdeš prezentaci, pracuj do sešitu

               - referát o Karlu IV. vypracuj do 28. 5., už bude

                 škola, děti které pracujete z domova pošlete

                 ke kontrole jako obvykle.

    

   HV - jukni na YouTube a připomeň si českou hymnu, 

           určitě znáš text a melodii a nejsi jako Viktorínyes

        - v Mikulášovi ses dočetl o Marseillaise, hymně

          Francie, kterou Viktorín odzpíval lalalalal......,

          poslechni si ji, možná jsi ji už slyšelyes

    Hezké vzdělávání a těším se na vaše odpovědismiley

         

           

    

    

   19. 5. 2020

   Dobrý den,

   odkaz na dnešní setkání

   meet.google.com/jnm-rwep-vif

   ______________________________________________________

   18. 5. 2020

   Dobrý den s úsměvem!

   ČJ - zvratné sloveso nebo slovo s předložkou

       - uč. 88/4 - pracuj na folii

                       - zvratné sloveso podtrhni vlnovkou

                       - předložku  se  dej do kroužku

   M  - zlomky

        - uč. str. 32/1, 3 pracuj přes folii

        - cv. 2 - Di -  popros někoho doma, ať ti zlomky nadiktuje

         

   ČT - S Mikulášem

        - Nacvičovali jsme pro pana ministra

        - Jak zpíval při nacvičování hymny Viktorín?

        - můžeš nazpívat na hlasovou schránku laugh

    

    Těším se na vaše odpovědi a krásný zpěv,

   naviděnou zítra při online vyučování!

    

   ______________________________________________________

   15. 5. 2020

   Dobrý den všem!

    

   ČJ - uč. 86/ 3 - infinitivy můžeš namluvit na hlasovou schránku

    

   M  -  PS - i dnes čas ve zlomcích 18/3 - pouze první a druhý

                                                                     sloupeček

   Př - pracuj na herbáři

        - Ovoce a zelenina - online uč. - překlikni do PS str. 25/ 1,2,3

            a při hře si zopakuj co už znášwink

    

    ČT - Pobav se s Mikulášem, dnes příběh Lojzička

          - pošli mi 1. otázku, zda jsem dnes  četla pozorně já, 

             i když nebudu vědět, JEDNIČKA PATŘÍ TOBĚ!yes

    

          Dnešní vzdělávání, kamarádi, je  DOBROVOLNÉ!laugh

             Děkuji Vám všem za spolupráci a pěkný víkend!

    

   ______________________________________________________

   14. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Slogan dne : Ať je teplo nebo zima,

                          naše třída je vždycky prima!yes

                          autor   FILIP RYBÍN

   ČJ - zvratná slovesa, připomeň si

        - uč. online str. 88 - oranžové a modré okno

        - u cvič. 4 je hra IC - zahraj si s králíky, naučí tě rozlišit

                                          zvratné sloveso a slovo s předložkou

        - PS - velký str. 18/ Rozum a štěstí

                - nezapomeň na úkol pod cvičením

   M  - čas ve zlomcích

        - PS 18/ 1, 2 - zopakuj si převody

        - pak se vrať str. 17/ 2, 3

   VL - Lucemburkové - Jan Lucemburský

         1. You Tube  Dějiny udatného...díl 35. Ženy Přemyslovny

                                                                   36. Jan Lucemburský

         2. uč. str. 25 - pozorně přečti

         3. v Edupage VL - Jan Lucemburský najdeš výpisky s

              nesmyslnými slovy, vyřeš a zapiš do sešitu

             - můžeš nakreslit ilustraci /dobrovolně/

                   laughHezké vzdělávánílaugh

                                                              

     

                               

    

   ______________________________________________________

   13. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj školáci!

   Slogan dne : V hlavě má být myslivna

                          a ne poustevna!yes

   Vzkaz všem školákům od dědečka Lukáška Kiliana!

    

   Děkuji všem kamarádům, kteří mi včera poslali krátké opakovací úkolyyesheart!

    

   ČJ - zopakuj si složené a jednoduché slovesné tvary

        - uč. online - str. 87/1 + oranžové okno

        - 87/2 přečti si bajku a zahraj IC -hru - s čápem

        - docvič v PS online str. 25/ 1 puzzle

                                                  25/ 2 dopiš do PS /nezapomeň na úkol

                                                   pod cvičením/

   M - zlomky

       - PS - 14/3

   Př - pracuj na herbáři

       - Rostliny v okolí lidských obydlí - ovocné stromy a keře

       - uč online str. 54 - pročti, zhlédni foto a video u jabloně,

         na konci videa jsou 3 otázky, odpověz na ně

        - nedělej zápis

      - pusť si hru IC - /u rybízu/

       - na Edupage najdeš v Př kvíz - Jablko

       - Badatelský úkol - Které další ovocné stromy a keře můžeme

                                        na zahradě pěstovat?

                                      - Můžeš i vyfotit. Máš-li možnost. Do příští

                                         středy.

   Hezké vzdělávání a těším se na vaše odpovědi!

                                        

     

   ______________________________________________________

   12. 5. 2020

   Dobrý den,

   odkaz na dnešní setkání

   meet.google.com/mcg-cjjq-gst

   ______________________________________________________

   11. 5. 2020

   Dobrý den , ahoj kamarádi!

   Slogan dne :  Učíme se v karanténě

                           spolu to zvládnem!yes

                           autor  ADÉLKA KUDLIČKOVÁ

   A po prodlouženém víkendu hurá do vzdělávání.

   ČJ - koncovky podstatných jmen

        - PS - malý str. 30/ druhý sloupeček

        - pozorně si přečti zadání

   M  - zopakuj si rovnice, pracuj na folii

        - uč. str. 17/16

   ČT - s Mikulášem - ŽÁKOVKY

         - Když chodil Mikulášův tatínek do školy, jak se učil?

    Těším se na vaše odpovědi, hezké pondělí!

      

          

   ______________________________________________________

   6. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Slogan dne : Každý den s úsměvem,

                          úkoly od paní učitelky vypracujem!

                         autor  PÉŤA EGERyes

   A pracujete výborně, a já se na vaše nápady a aktivity těším!

   ČJ - PS - velký - 22 / 1 opakuj vzory, včera vám to šlo, bude to

                    hračka

                 - nezapomeň si určit ŽIVOTNOST X NEŽIVOTNOST

                   pokud se jedná o rod mužský

   M  -  uč. str.12/3 - 2 sloupečky - opakuj

        - !nezapomeň na HVĚZDIČKU pod řád jednotek!

   Př - pracuj na herbáři a posílej foto živočichů  z tvého okolí

   VL - opakuj přemyslovské krále

       - online UČ - překlikni do PS - str. 13 a 14

       - řada z vás zde už pracovala

       - tento úkol je do konce týdne

   Děkuji za spolupráci, stále posíláte videa, fotografie, referátyyes

   NAVIDĚNOU ZÍTRA!

         

   ______________________________________________________

   5. 5. 2020

   Dobrý den,

   ODKAZ NA DNEŠNÍ SETKÁNÍ

   https://meet.google.com/vxc-qxsu-ghh

   ______________________________________________________________________________________________________

   4. 5. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Slogan dne : I když se teď nevidíme,

                          brzy si to nahradíme,

                          budou krásné časy zase,

                          až sejdeme se všichni zase!

                         autor  KAČENKA  ŠROUBKOVÁyes

   Ahoj zítra na meetingu!

   ČJ - uč - online str. 83/1  IC - zahraj si pexeso

        - PS velký - str. 20/ 1, 2 dokonči cvičení, už víš jak na to

          a nakresli tajenku

   M  - připrav se na zítřejší téma ZLOMKY a jukni na youtube

         1. Kája a matematika - cca do poloviny, pak je to už učivo

          pro 5. tř. / Kája tě pobaví/

          2. Zlomky, 4. třída  Lenka Hejdová - pracuj s ní

   ČT - s Mikulášem - Nádherná kytice

          - Kolik květin dostala maminka k narozeninám od Mikuláše?

         Tuto neděli, 10. 5. je svátek maminek, nezapomeň a pochlub

          se, čím, ji potěšíš?

   TV - natoč krátké video, jak se udržuješ v kondici

        - rozcvička, sestava, doma, v přírodě, ... / samozřejmě

          dobrovolně/

   Nezapomeň, že se zítra od 9 a 10 hodin sejdeme. Co budeš potřebovat, napíši na skupinu.

   Těším se na vaše práceyes

      

               

   ______________________________________________________

   30. 4. 2020

   ODKAZ NA DNEŠNÍ SETKÁNÍ

   https://meet.google.com/zwm-chyp-wfc
    
    

   _____________________________________________________

   29. 4. 2020

   Dobrý den!

   Slogan dne : Ovoce a zelenina,

                          zdravé jídlo, to je príma!

                          autor  HONZÍK BLEYERyes

   Tak nezapomeň na zdravou svačinku.

   ČJ - Dnes koncovky - předseda je tvrdý vzor

                                      - soudce je měkký vzor

         - uč str. 80  pracuj s tabulkou a prostuduj žluté okno

        - PS - velký 20/ 3

    

   M  - dnes písemné dělení a opakování z geometrie

        - uč str.8/ 11 - první sloupeček

        - na youtube si najdi - Matýskova matematika 4. ročník

          zhlédni a zopakuj si

          1.  Rovnoběžníky (čtverec, kosočtverec, obdélník,             kosodélník), Geometrie pro 4.ročník, str. 24, úvod B

              

        2. Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžníky, různoběžníky), Geometrie pro 4.ročník, str. 24, úvod A

    Př - Ekosystém park - uč str. 50 a 52

        - vyber si jednoho zástupce za ptactvo a savce a napiš

         o něm zajímavost, může to být i živočich, který v učebnici

         není, ale ty ho ve svém okolí domova potkáváš

          - můžeš nakreslit obrázek nebo zkus fotit a pochlub se

         - dlouhodobý úkol, pracuj na něm do příští hodiny - 6. 5.

          Ať se Vám daří i dnes a zítra naviděnou

   ______________________________________________________

   28. 4. 2020

   Dobrý den všem,

   Slogan dne : Svěží pleť, jak zjara květ!

                         autor  EMMA REPÁČOVÁyes

   Tak svěže do vzdělávání!

   ČJ - se vzory předseda a soudce ses seznámil, tak procvičuj

          PRAVOPIS 5. pádu - tabulka uč. str. 80/dole

        - v online uč. na této straně si zahraj hru - fotbálek

        - a v Edupage - Muž nebo soudce taky potrénuj

       - 5. pád -  soudce - volám soudce!

              ALE - muž - pomocný vzor  - otec - volám otče!

       - PS - velký str. 20/1

    

   M -  dnes opakujeme dělení se zbytkem

       -  uč. str.9/19 - 3 sloupečky

    

   VL - Václav II. a Václav III.

        1. zopakuj si v online uč - IC - hra u Anežky České

          Co je pravda?

        2.  Pusť si Dějiny udatného národa ...kapitoly 30, 31, 32

        3. uč. online str . 22 - 23 - pročti

                                                  - najdeš tam i dvě hry k tématu

       4. V Edupage najdeš ve vlastivědě prezentaci Václav II. a III.

           - výpisky piš do sešitu, nakresli obrázek

   Hezké vzdělávání a těším se na vaše odpovědismiley

   ____________________________________________________

    

   27. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Slogan dne : Hej, hej, hej,

                          sport je nej!

                          autor  VOTA BURIÁNEKyes

   Tak rychle procvičit mozek a pak tělo!

   ČT - Dnes se s Mikulášem určitě pobavíte!

           Já mám díky němu od rána výbornou náladu!laugh

         - str. 41 - Džozef

         - Jak dlouho chodil Džozef do školy? / namluv napiš/

    

   ČJ - dnes nové vzory PŘEDSEDA a SOUDCE

        - Uč. 80/1, 2 , 3 - tabulka se skloňováním

         POZOR  5. pád JEDINĚ SOUDCE! SOUDČE! je hrubá chyba!

         - cvičení 3 napiš nebo namluv

   M - dnes SÚ

        - uč str. 9/ 20 a, b, c, d - řeš na fólii /další potraviny nepočítej/

   Hezký den i se sportem!

        

    

   _____________________________________________________

    

   ODKAZ NA DNEŠNÍ SETKÁNÍ - Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/eps-gmma-knt
   Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +1 650-457-1396 a zadejte PIN: 305 325 068#

   24. 4. 2020

   Dobrý den všem!

   Slogan dne : Plavání je super!

                         autor  JITUŠKA DUCHOSLAVOVÁyes

   ČT - i dnes s Mikulášem

        - kapitola REX

       - Tatínek Mikuláše  v dnešním příběhu nazývá jednu osobu

         " dobrodinec lidstva". Vyhledej jeho jméno a zjisti o něm

          víc.

    Podívej se v Edupage na Vv, kde tvoji kamarádi tvoří erby nebo čarodějky a čaroděje / i masky/, inspiruj se a zapoj se do hry!wink

   Hezké bádání a hraní!

   Děkuji Vám za společné vzdělávání a ahoj v pondělíyes

         

   __________________________________________________________________________________

    

   23. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Slogan dne :  S dobrou myslí do dalších korona dní!

                           autor  VOJTA  GREGORyes

   ČJ - PS - velký str. 19/4 - vzor stroj

        - PS - malý str. 38/ bílé okno - zopakuj si vyjm. slova

                  a slovní druhy

    

   M - příklady se závorkami nebo jejich roznásobení

          počítej pro tebe výhodněji

       - Uč. str 9/15

    

   VL - Přemysl Otakar II.

         - pusť si Dějiny udatného národa...kapitola č. 29

         - v Edupage ve VL najdeš prezentaci - Přemysl Otakar II.

           kdo se do Edupage nedostane uč. str. 22 - pracuj do sešitu

         Těším se na vaše práce

   ______________________________________________________________________________________

   22. 4. 2020

   Dobré ráno, ať se daří celý den!

   Slogan dne : To dáme!

                          autor  ANIČKA  BOČANOVÁyes

   ČJ - potrénuj na školákovi  - dobrovolný úkol

          podst. jm. rodu M - 1. životnost X neživotnost

                                            2. známkované diktáty - souhrnné

                                                procvičování všech vzorů

        - PS 19/3 - pošli ke kontrole

   M - uč. 8/10 - pomocné výpočty počítej na papír a výsledky

                          zapisuj do učebnice přes folii

   Př - pracuj na herbáři, některé děti už se na fotkách pochlubily,

          nezapomeň, že bylinka by měla být celá tj. i s kořenyyes

        - Ekosystém park - živočichové - OBOJŽIVELNÍCI -

           ROPUCHA OBECNÁ

        - uč. online str. 51 přečti si, pak překlikni dole na PS - str.

          24/1,2 - rozklikni a pohraj si / pexeso, hra v parku/

        - na  Edupage  v přírodovědě pod názvem  Ekosystém park

          najdeš prezentaci k dnešnímu tematu, je tam i odkaz

          na web, který je v online učebnici u ropuchy

       -  pracuj do sešitu Př

      VV - blíží se poslední dubnový den, a ten je spojen s akcí - 

              Pálení čarodějnic - pálení ohňů spojené s čardějnickým

               karnevalem

            - vyrob si masku, nebo udělej čarodějnici, vše vyfoť

               a pochlub se - z vašich nápadů vytvořím prezentaci

              a společně se nad díly pobavíme

           Děkuji za spolupráci a HEZKÝ DEN!

   ________________________________________________________________________________________

   21. 4. 2020

   Hezký den!

   Slogan dne : I ajťáka můžete mít rádi!

                         autor  DOMINIK   ŠEBEKyes

   Tak ať se Vám  s vlastivědou na Edupage daří!

   ČJ - opakuj vzor stroj - neživotný - měkký

         PS - 19/1,2

   M  -  dnes všechny matematické operace

        - uč. str. 8/7, 8

        - pozorně si přečti a zopakuj růžová okna

   VL - potomci Přemysla Otakara I.  -  Václav I. a Anežka Česká

         - uč. str. 21- přečti, jukni na Dějiny udatného národa...

           /kapitoly 27,28/

        - ve vlastivědě  na Edupage najdeš prezentaci k tomuto

           tématu , odpověz na otázky, můžeš nakresli obrázek pracuj

           do sešitu, vidím, že si ho vedete moc pěkněyes

          Hezký den s ajťákem, pracuji na online setkávání, ale

           ajťák jako Domík nejsem, snad se mi  podaří tu naši

          partu propojit!wink   úča

    

   ___________________________________________________________________________________

    

   20. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Slogan dne : I když je mi v roušce hic,

                         chráním se a nechytím nic!yes

                         autor   FILIP RYBÍN

   Ať se Vám i dnes daří!

   ČJ - Kamarádi, dochází mi Vaše skvělé, slogany, kterými se

          na dálku podporujeme a pobaví nás!

          Pochlub se novým, nebo krátkou vtipnou "rýmovačkou",

          jakou poslala Jana.yes / dlouhodobý úkol/

        - dnes opakujeme vzor stroj - neživotný - měkký a vyjm.

          slova - uč. str. 79/ 3,4

   M  - jen ten, kdo ji neudělal v pátekwink

        - uč. str. 7/2  -  pojmy si připomeň v prvním růžovém okně

   ČT - Mikuláš - v kapitole "Byl u nás inspektor" se objevila bajka

        -  připomeň si a vysvětli pojem bajka

        -  jaké ponaučení má tato bajka

        -  můžeš nakreslit ilustraci k bajce nebo k Mikulášovi

   Hezký den Vám všem! úča

    

    

   ____________________________________________________________________________________

   17. 4. 2020

   Ahoj kamarádi, dobrý den!

   A dnes zdravice od p. vychovatelky Jany!

                     Když se ráno probudím,

                     do družiny nemusím,

                     ale šla bych hrozně ráda,

                     otočím se zpět na záda,

                     a usilovně přemýšlím,

                     co k obědu uvařím!laugh

                      A všechny vás moc zdravím!

    Tak se pojď vzdělávat !

    

   ČJ - online uč. str. 79/4 - hra - Pohraj si s čápy!

                                                             nebo s čápi?enlightened

   M - zopakuj si uč. str. 7/ růžová okna a vypočítej 7/2

    

   VL - najeď na youtube - Dějiny udatného národa...

           dnes o potomcích Přemysla Otakara I.

           kapitola 27 - Václav I.

           kapitola 28 - Anežka Česká

        - příští týden se ti budou informace hodit při bádáníyes

    

   ČT - pojď se zasmát s Mikulášemwink

         - kapitola na str. 29 - Byl u nás inspektor

        - pošli nebo namluv otázku, a přesvěč se o mém

           pozorném čteníwink, v pondělí to bude obráceně, kontrolovat

           budu já Vásyes

   Děkuji Vám všem za společné vzdělávání a pracovitost.

   Přeji krásný víkend!!

   A málem bych zapomněla! Dnešní úkoly jsou dobrovolnéyes!

   úča

    

   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

   16. 4. 2020

   Dobrý den všem!

   Zdravice od p. uč. Bobelové : Naši milí čtvrťáci,

                                                      chybíte nám, parťáci.

                                                      Posíláme Vám všem pusu,

                                                       zvládneme vše bez virusu.

                                                       Bude nám však lépe spolu,

                                                       až zas navštívíme školu.yes

   ČJ - vzor STROJ - neživotný - měkký

         - uč. str. 79/1 a,b

         - prostuduj pozorně žlutá okna na této straně

         - vše pošli ke kontrole

         - uč. str. 79/1d   -  v rámci přírodovědy - pracuj do sešitu př

                                        nakresli obrázek

         / vlastivěda bude zítra/

         - vše pošli ke kontrole

         - DOBROVOLNÝ - napiš nebo namluv uč. 79/2

    

   M  -  i dnes geometrie, včera se Vám rýsování MOC povedloyes

        -  uč. str. 6/4,5 - pochlub se a pošli

             Děkuji  za spolupráci úča

     

    

        

            

   ______________________________________________________

    

   15. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Slogan dne : Nemůžeš - li do školy,

                          uč se doma s UčíTelkou!

                          autor  KUBÍK   KRAJOVSKÝyes

   Dnes to bude zábava!

   ČJ - malý PS str. 29/ druhý sloupeček 

         - zopakuj si koncovky rodu S a Ž

         - nezapomeň napsat vzor ve stejném pádu /tvaru/ jako 

           podstatné jm., pomůže ti se správnou koncovkou!!!

        - velký PS 18/5

        - vše pošli ke kontrole

   M  - dnes geometrie, zopakuj si rýsování kolmic a rovnoběžek

        - uč. str. 6/1 a 2  

        - vše pošli ke kontrole

        - pro pobavení - za vlády přemyslovských králů vznikaly

          mnohé hrady opevněné hradbami, zkus hrad s hradbami

          pomocí kolmic a rovnoběžekyes

    

   Př -  pracuj na herbáři

       -  Ekosystém park - ROSTLINY

       - přihlas se na online uč. str. 51 - na první straně v učebnici 

          najdeš vysvětlivky, jak ikonky pracují

       - přečti, poslechni, jukni na foto

       - TIS ČERVENÝ - o něm více

           - u obrázku tisu je v pravém dolním rohu webový odkaz

                               TISY U EREMITA

           - podívej se na něj a odpověz na otázky do sešitu

           1. Kde se rezervace nachází?

           2. V jakém je to kraji?

           3. Která řeka teče v krajině?

           4. Jakou barvu má dřevo tisu?

           5. Co se v minulosti z tohoto dřeva vyrábělo?

           6. Co je na tisu jedovaté?

           7. Jaké bohyni byl tis zasvěcen?

           8. Pro badatele - zjisti význam slova EREMIT

                                        - jakou barvu mají plody tisu

           Nakresli si ho do sešitu.

           

                Veselé vzdělávání wink úča

    

    

    

           

    

          

    

   ______________________________________________________

    

   14. 4. 2020

   Dobrý den všem,

   Slogan dne: Kdo chce zdravý býti,

                          musí mléko píti!

                          autor JENDA ZEMANyes

   A po dlouhém odpočinku, hurá do práce!

   ČJ - DOBROVOLNÝ potrénuj si na Školákovi

                                                     1. rod M - životný x neživotný

                                                      2. vzory rod M

                                                      3. pravopisný trenažér - pán/hrad

           - DOBROVOLNÝ uč. str. 78/3 namluv na hlasovou schránku (tabulka strana 73)

          - POŠLI KE KONTROLE - PS - velký str. 18/4

    

   MA - DOBROVOLNÝ uč. str. 5/17

          - POŠLI KE KONTROLE uč. str. 5/18 a 19 (první sloupeček)

    

   VL - Vznik českého království a vláda přemyslovských králů

          1. pusť si Dějiny udatného... kapitola 26 - Přemysl Otakar I.

          2. v edupage ve VL je k tomuto tématu DÚ (doplňování, přesmyčky a šifru řešte do sešitu)

    

   Hezký den, úča.

              


   8. 4. 2020

   Dobrý den kamarádi!

   Slogan dne :  UčíTelka od pondělka,

                           učíme se s ní!yes

                          autor   LAURINKA   ZVĚŘINOVÁ

   A já přidávám : "NEZAPOMEŇ, ŽE JE ŠKAREDÁ STŘEDA!"

   A PRO DOBROU NÁLADU DNES JEN DOBROVOLNÉ ÚKOLY!

   PŘ - pusť si Déčko - Náš zvěřinec - Včelí království

         - v přírodovědě na Edupage najdeš prezentaci

         - dokážeš správně spojit neúplné věty?

   Hv - trénuj taneček na Skibidi od skupiny Little Bog

         / Ema s Vládíkem jsou na EDUPAGE - HV stále sami!!/

   VV - Vyzdob domov pěknou velikonoční dekorací a pošli do     prezentace

        - inspiruj se na Déčko - hry - velikonoční hry - Kaččiny  velikonoční hry

       - vyfoť i sebe a pochlub se

    VESELÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM laugh  úča

   Děkuji za společné VZDĚLÁVÁNÍ!

           

   ______________________________________________________

   7. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj všem!

   Slogan dne  : Plň úkol den za dnem,

                          ať to spolu zvládnem!yes

                          Autor   FILIP  RYBÍN

   Vidím, že si stále někdo neprojel Velikonoční projekt, tak si opraš informace o velikonočních tradicích.

   M - Vypočítej slovní úlohu

         Kája si vykoledoval 15 červených vajíček, modrých o 6   méně, žlutých 2x více než modrých a zelených byla polovina všech ostatních. Kolik si Kája vykoledoval vajíček?

   VL - pracovní sešit online str. 12  - vyřeš a pošli

        - Badatelský úkol - najeď na Edupage Vlastivěda

        - vyřeš a pošli

   Ve výtvarné výchově jsem udělala prezentaci na

                     VAŠE VELIKONOCE  -  jukni!!

            - přispěj fotkou , kresbou, hodovačkou, výzdobou

                       I NA DÁLKU MŮŽEME BÝT SPOLUyes!

                                          Hezké bádání úča

   ______________________________________________________

    

   6. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj holky a kluci!

   Slogan dne :  Koronaviru navzdory

                           plníme si úkoly!

                           Autor   LUKY  KILIANyes

    

      Velikonoce se blíží , tak si je pojď připomenout!

   Najdi ve Výtvarné výchově prezentaci

                          "Velikonoční projekt"

   - Pročti!

   - Pohraj si!

   - Pusť si video!

   Badatelský úkol : Zjisti, kdy je první jarní úplněk!

   ČT - Vymysli hodovačku, která patří ke každému vyšupání .

   ČJ -  Urči slovní druhy v tomto přání!

            Krásné svátky, krásný čas,

            Velikonoce tu máme zas!

             Ať se svátky vydaří,

             a jaro nás potěší.

   Najeď na Déčko - hry - Velikonoční hry - Velikonoční šifra -

   - Vyřeš 3 velikonoční pranostiky

                   Hezké velikonoční hraní   účawink

    

   ______________________________________________________

    

   3. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj všem!

   Slogan dne : Vitamíny v jednom kuse, rozpouští se v naší puse,

                          tento boj s virem je jen zkouškou,

                          tak myj si ruce a zahal se rouškou!yes

                          Autor   TONIČKA  KUBALOVÁ

    

   ČT -  z Mikuláše - kapitola Kopaná

        - zasměj se s Mikulášem

        - napiš, namluv 1 otázku a pošli, jestli jsem četla pozorně

        - DOBROVOLNÝyes

    

   PŘ - udělej si poznávačku - test - Živočichové našich polí

         - máš dva pokusy a pošli

        - prohlédni si online UČEBNICI str. 42 IC  Na jaře

                                                              str. 43 IC  V létě na poli

       - DOBROVOLNÝ

    

   Až budeš pomáhat o víkendu mamince v kuchyni, vyfoukni si vajíčka na výrobu kraslic. Příští týden se ti budou  hodit na VELIKONOČNÍ PROJEKT.

                        Děkuji Vám všem za  pracovitost,

                        krásný víkend smiley úča

    

   ______________________________________________________

   2. 4. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Slogan dne : Naše úča to je pecka,

                          nezastaví ji ani rouška.

                          Naše úča z Lomu,

                          nandá i koronaviru!

                          autor   VLADIMÍR   REPÁČ  yes

    

   ČJ -  MUŽ - vzor životný, měkký

   -  DOBROVOLNÝ uč. online str. 71/4 - rozklikni IC - interaktivní cvičení - se štěňaty si zopakuj vzory r. M  chceš-li  se  pochlubit vyfoť a pošli

   - PS - velký str. 18/2,3 - pošli ke kontrole

    

   M - převody  a porovnání

   - uč. str.5/16 - pošli ke kontrole

   - DOBROVOLNÝ - Dodržuješ pitný režim? Víš kolik tekutiny bys měl za den vypít?

    Piš si, co a kolik za den vypiješ. / Samozřejmě i jídlo obsahuje vodu/

    Zítra se můžeš pochlubit.yes

    

   VL - opakujeme  - VLÁDA PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

     - udělej si na Edupag  testy - 1.Kvíz

                                                       2. doplň dvojice yes

    - DOBROVOLNÝ - VL - online - jdi do pracovního sešitu str. 11/4

    - vylušti tajenku

    - o poustevníkovi si můžeš pustit díl č. 18 - Dějiny udatného národa českého - Sázavský klášter

    

   VLÁDÍK a EMIČKA už poslali první video s tancem !yes

   Najdeš v HV! PŘIDEJ SE K NIM!

    

   Vyhodnocení soutěže  POZNÁŠ SVÉHO KAMARÁDA?

   Kdo zná dobře své kamarády?

   VOJTA ČERMÁK                                ANETKA KAILOVÁ

   VOJTA GREGOR                                 ADÉLKA KUDLIČKOVÁ

   LUKY  KILIAN                                     EMMA REPÁČOVÁ

   JAKUB KRAJOVSKÝ                           KATEŘINA ŠROUBKOVÁ

   FILIP  RYBÍN                                       LAURA ZVĚRINOVÁ

    

   A KDO Z VÁS BYL NEJVĚTŠÍ ZÁHADOU?

   LUKY ,  VOJTÍK G.,  DOMÍK,   KUBÍK,    KAČENKA,   VOJTÍK B. MAREK

   Děkuji ještě jednou všem, kteří jste si se mnou hezky zahráli!

    

                             Hezké vzdělávání  laugh  úča

                      

   ______________________________________________________

   1. 4. 2020

   Hezký den s aprílem!

   Slogan dne : Čím dřív budeme mít hotovo,

                          tím dřív si zahrajeme hry!

                          autor    MAREK  STABILE

   A vy už určitě jednu hrajete! Tak hezkou zábavu po celý den!

    

   ČJ - zopakuj si, co umíš - uč str. 77/10 - doplň  na folii

         - opravené věty můžeš namluvit na hlasovou schránku - dobrovolně!

    

   M - zaokrouhlování, pracuj na folii - uč str. 5/14

       - zvaž všechny členy rodiny, včetně domácích mazlíčků,

         hmotnosti sečti a zaokrouhli na  10 a 1OO - dobrovolně!

    

   PŘ - děkuji všem, kteří splnili úkol - referát "Živočich na louce"

         - v Př najdeš nový úkol - vytvoř herbář / do konce dubna/

         - spusť si prezentaci Živočichové našich polí, v pátek ji       

            změním na testyes

    

   HV - jukni na YouTube a vyhledej skupinu  Little Big - videoklip

         SKIBIDI, určitě se pobavíš! Trénuj jejich tanec, ve škole si 

         zařádíme, můžeš se natočit na video a poslat.

    

         Míša Vás všechny zdraví, hru - Poznaš svého kamaráda taky

         hraje a pouští si u toho klip UNO! Od stejné kapely.laugh

    

      Ve vlastivědném kvízu byl na jedné fotografii opravdu FILDA !    Děkuji těm, kteří ho poznali!yes A Fildovi, za spolupráci při tvorbě kvízu!yes

                      Hezký apríl  úča

    

   ______________________________________________________

   31. 3. 2020

   Dobrý den z Lomu!

   Slogan dne : Dycky Most!

                        autor VERUNKA  KUBÍKOVÁ

   Tak do toho Mosťáci!

         Vzpomíná a pozdravuje Vás paní vychovatelka 

   JANA KADLECOVÁ

   ČJ - vzor MUŽ - měkký

   uč. str. 78 - prostuduj žlutá okna

                78/2 namluv na hlasovou schránku  /pracuj s tabulkou

                 str. 73/

   PS - velký   18/1a - pošli ke kontrole

   Trénuj / DOPORUČUJI /  na školákovi - rod M

                                    - vzory

                                    - pravopisný trenažér vzor PÁN, MUŽ

   M -  pracuj na folii  uč. str. 4 / 4, 5, 8 a 10

    Můžeš si o Měsíci pustit video na YouTube a dozvědět se víc .yes

   - Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění

   - Paxi prozkoumává Měsíc

                                       

   VL - na edupage ve VL rozklikni a opakuj

                                            - Kvíz

                                            - Doplň dvojice

   Poznáš v Kvízu na fotografii svého spolužáka?

   Ve čtvrtek z toho udělám testy.

   Do sešitu Vl - uč. str. 20 - Překresli časovou osu a vyznač.

   Děkuji za spolupráci Mosťáci!              úča

    

    

   _______________________________________________________________________________________________________

   30. 3. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Těším se na naši spolupráciyes!  A vezmeme to v pěkném tempu,

   protože ...

   Slogan dne : Bez roušky nedá ránu

                         ani Jarda Jágrů!

                         autor   RADIM GERTNER

    

   ČJ - sloh - dobrovolný úkol

   Celá planeta Země bojuje s virem, lidstvo omezilo své pracovní i volnočasové aktivity na minimum. Zamysli se a nakresli nebo napiš. CO TI VIR VZAL? A NAOPAK CO TI DAL? COS NEUMĚL? NEZNAL? NEDĚLAL?

    

   M  -  učebnice  3. díl str. 3/ 2   a   3/a, b, c

   Zopakuj si číselné řády.

   Zápis čísel po 3 číslicích pro SROZUMITELNĚJŠÍ čtení umíš!

                   příklad  25 604 197

   Při písemném sčítání nezapomeň pod sebe správně psát řády!

   Doporučuji ti, začni největším číslem. Vždyť sčítance můžeš zaměnit a výsledek se nezmění!yes

    

   ČT - přečti si v Mikulášovi 3 příběh s názvem POLÍVKA

    

   Odpověz na otázku .

   Kolikrát se pan Dubon, přezdívaný Polívka, vrátil do třídy?

               Hezké vzdělávání        úča

    

   ______________________________________________________

    

   27. 3. 2020

   Hezký den všem!

   Slogan dne : Rouška sem a rouška tam,

                          korony se zbavím sám!

                          autor   VOJTÍK   ČERMÁK

    

   ROUŠKA URČITĚ! Ale také dobrá nálada! A tak se dnes pojďme pobavit ! Nic nepiš ani neposílej!

   Ve vlastivědě str. 17

   ČTENÍ  POVĚSTÍ    Pobav se na YouTube u Dějin udatného národa českého. yes

   -  Oldřich a Božena - kapitola 16, 17, 18

   -  Břetislav a Jitka  -  kapitola             19   

    

   Stále ještě někdo neposlal foto svého "zamaskování".

   Příští týden ve středu hru spustím! Tak neotálej!

    

   Děkuji Vám všem za spolupráci. Přeji klidný víkend  úča

    ______________________________________________________

    

   26. 3. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi

   Slogan dne : Kdo nemocem boj vypoví,

                          ten pije čaj lipový!yes

                          autor KAČENKA ŠROUBKOVÁ

   Tak honem na čajíček!  A jedem!

    

   ČJ - TVRDÝ vzor HRAD  + pomocný  MĚKKÝ vzor RYBNÍK

   • uč. str. 77/7 - slova se v 6. pádě skoňují podle vzoru rybník /tabulka str. 73/
   • uč.77/11 - najdeš ukryté vzorywink
   • PS - velký 17/3

    

   M -  opakování uč. 58/8 - SÚ

       - zopakuj si jednotky délky - změř si chodidlo /nebo někomu

         doma/ a zapiš v mm, cm, dm

    

   VL - ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

           ROMÁNSKÝ SLOH

        - uč. str. 18, 19

        - pusť si prezentaci má 4 karty

        - na 4 kartě je tajenka O životě prostých lidí, vylušti ji

        - víš co je iniciála - zjisti a napiš tak svůj monogram

        - na 5 kartě opakuj a vylušti

        - Pusť si test Hádej kdo jsem - určitě jsi trénoval v prezentaci

        - když by ses chtěl pobavit, pusť si Dějiny udatného národa

          kapitola 14. a 15. - O Slavníkovcích

                         21. O Kosmasovi

                         

    

    

    

          

    

   ________________________________________________________________________________________________________

    

   25. 3. 2020

   Hezký den všem!

   Slogan dne : Učíme se denně doma v karanténě,

                          spolu to dáme, pak si zazpíváme!yes

                          autor  PÉŤA EGER

   Zpívat budeme s Péťou a panem Svěrákem

   ČJ - 1. Vzor HRAD  - tvrdý

            PS - velký 17/2

          2. ŠKOLÁKOV - trénuj

   Rozklikni - Rod mužský

     - Detektiv - životný X neživotný

     - Hmyzí cvičiště - určuj vzory

     - Pravopisný trenažér - vzor PÁN - trénuj koncovky, výsledek ofoť, pošli a pochlub se - těším se na jedničkyyes

    

   M - písemné dělení - uč 58/6

    

   PŘ - Živočichové na loukách -  uč. 48, 49

   Pracuj do sešitu

   Vyber si 1 živočicha a napiš o něm krátký referát. Vyhledej o něm zajímavosti v encyklopediích, na internetu. Přidej kresbu.

   Pochlub se a pošli  do konce března. Až se uvidíme, přečteš referát spolužákům.

    

   HV - dnes ve 12, 30 na ČT 1 zazpívá pan Svěrák v přímém přenosu písničku NENÍ NUTNO. Je to poděkování a podpora nám všem v boji s virem. Zazpívej si s ním, doprovoď se třeba vařečkami a pokud můžeš, nahraj část na video až se uvidíme , pobavíme se spolu.

   Hezký den úča

                                 

   ______________________________________________________

    

   24. 3. 2020

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Slogan dne : Černí andělé do toho a půl je hotovo!

                          autor  Danielka Finková yes

   TAK POJĎME   NA TO!

   ČJ - malý pracovní sešit z ČJ - Procvičování pravopisu

   str. 29/první sloupeček

   - pozorně si přečti zadání, ať na nic nezapomeneš

   - opakuj, co už umíš, aby se ti lépe odůvodňoval těžký rod  M

   - můžeš si potrénovat na školákově

    

   M - opakuj rovnice - uč. str. 58/4 - vzpomeneš si na správný zápis, vymyslíš na některou rovnici  SÚ?

       - a násobení - 58/5 první a poslední příkladwink 

         -

   VL -  NADPIS   Vláda přemyslovských knížat

   • pusť si na YouTube - Dějiny udatného národa českého díl 11. 12. a 13. Pozorně sleduj a pracuj do sešitu VL, prosím  o jednoslovné odpovědi.

    

   • 1. Odkud pocházel Přemysl oráč, podle pověstí zakladatel rodu Přemyslovců? Zjisti v jakém kraji se nachází tato historická památka.

    

   • 2. Kdo pokřtil prvního přemyslovského knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu?

    

   • 3. Kdo nechal zavraždit Ludmilu?

    

   • 4. Jaký jazyk ovládal Václav?

    

   • 5. Kam posílal Václav mírové poplatky?

    

   • 6. Kde a kým byl Václav zavražděn?

    

   • 7. S kým se Václav sešel v "nebi"

    

   • 8. Jak se začalo říkat Boleslavovi ?

    

    

   • Do sešitu nakresli jednu historickou postavu, která tě zaujala.

    

   • Učivo si přečti na v uč. str 16 /nedělej výpiskyyes/
   • Na stránkách ve vlastivědě najdeš jednoduchou prezentaci

    Těším se na vaše správné odpovědi, hezký den

                                                                  úča

    

   _ _____________________________________________________

    

   23. 3. 2020

   Dobrý den, ahoj kluci a holky!

   Věřím, že jste všichni v pořádku a odpočatí. Jdeme na to!

   Heslo týdne: "S úsměvem jde všechno líp!"

   ČJ -  Zjisti na wikipedii, co znamená slovo "SLOGAN ". Vymyslíš taky nějaký? Zveřejním je na stránkách i s autorem.

   - vzor HRAD - tvrdý vzor

   - uč. str. 76  - prostuduj pozorně žlutá okna

                       -na hlasovou schránku pošli cv. 2

   -PS - 17/ 1 a,b,c - vyřeš a pošli

    

   M  - opakuj uč. 58/ 1, 2, 3, - vyřeš přes folii a pošli

    

   ČT - dnes prověřím tvé čtení já, přečti si 2. příběh z Mikuláše KOVBOJOVÉ  a odpověz .

   Kdo si říká "RUDOCH" a kdo byl oslovován "BLEDÁ TVÁŘ"?

   NAPIŠ a POŠLI.

   Děkuji za spolupráci při vzdělávání!yes  úča

    

    

                    

    

        

    

   20. 3. 2020

   Dobrý den, zdravím Vás kamarádi,

   Ať se Vám daří,

   Heslo dne: "Zaujmi správnou pozici a udržuj si kondici"!

   Ukaž kamarádům, jak si udržuješ fyzičku! Fotku pošli a jukni na rajčesmiley

    

   ČJ - Procvičování koncovek podle vzoru PÁN

   - rychlá rozcvička na školákovi / třeba pravopisný trenažér -   vzor pán /

   - dobrovolný úkol - trénuj přes folii uč. str. 75

   - DÚ - PS uč. str. 16/5 - vyřeš a pošli

    

   M - dobrovolný úkol - PROCVIČOVÁNÍ uč. str. 53 /co si potřebuješ dotrénovat/

   - DÚ početník 20/2 vtipná matematická úloha, snad tě pobavísmiley  vyřeš a pošli

    

   PŘ - ROSTLINY NA LOUCE

   - děkuji Vám za krásné fotografie jarních rostlin, které v přírodě vidíte, sdílím je s vámi na rajčetiyes

   - HÁDANKA - KDO DNES SLAVÍ SVÁTEK KROMĚ SVĚTLANY?

   - zkus si testík - rozklikni přírodověda - rostliny na loukách, můžeš pracovat s učebnicílaugh

    

   TV - sportuj kdekoliv s čímkoliv a pochlub se na fotceheart

    

   Věřím, že nezapomínáte na kamarády v knížkách a čtete si.

   Já si včera přečetla 1. kapitolu v Mikulášovi /pánovi/yes a opravdu jsem se pobavilalaugh.

   Můžeš mi přes hlasovou schránku položit 1 otázku, jestli jsem četla pozornělaugh              ÚČA

    

    

    

    

   ______________________________________________________

    

    

   19. 3. 2020

   Dobrý den, ahoj holky a kluci,

   jdeme na to!

   Heslo dne: Čím dřív začnem, tím dřív bude volnosmiley

    

   ČJ - KONCOVKY TVRDÉHO VZORU PÁN

     -  rychlá rozcvička na školákovi / třeba určování všech vzorů/

   - spuť si prezentaci v ČJ Skloňování podle vzoru pán

   - prostuduj uč. str. 74 - žlutá a modré okno =PRAVOPIS

   - dobrovolný úkol - přes folii  74/ 3

   - DÚ - PS - 16/ 3, 4  - vyřeš ofoť a pošli ke kontroleyes

    

   M - OBVOD ČTVERCE  o = 4 . a

   - připomínám vzorec obdélníka  o = 2 . (a +b)

   - vzor   a = 7 cm

              b = 9 cm

              o = 2 . (a+b)

              o = 2 . ( 7 + 9)

              o = 32 cm  nezapomeň na jednotky

   - do tohoto vzorce dosaď   o = 4 . a

   - vzor   a = 8 m

                o = x

                o = 4 . a

                o = 4 . 8

                o = 32 m    - nezapomeň na jednotky

   - prostuduj uč. str. 52

   - pusť si matýskovu m.

   - dobrovolný DÚ yes

   Hledej doma předměty tvaru čtverce / stůl, okno,polička.../ změř délky stran , přesvěč se, že jsou shodné a vypočítej obvod

   - DÚ - uč. str. - 52/2 - vyřeš, ofoť a pošli ke kontroleyes

    

   VL - zopakuj si Velkou Moravu

   - uč. str. 14 -15

   -nebo si jen celou kapitolu přečti

   - DÚ -  do sešitu z uč- str.  15/b - překresli časovou osu a vyznač

   vyřeš, ofoť a pošli ke kontroleyes

    

   Včerejší přírodověda byla jen prezentace, trénink, abys zítra, až z toho udělám testík, zazářil.yes Tvůj trénink se mi nezobrazil, ale věřím, žes trénoval. Je tam stále!

    

   Chodí mi od Vás nádherné masky, jste k nepoznání!

   Bohužel Edupage včera odpoledne fotky nenačítal, přetížená síť!? Budu na tom pracovat. Posílejte dál, vy co jste včera neměli čas. Času máme!!!!!

   Hezký den, myslím na Vás, včera jsem některé z Vás slyšela a bylo my moooc hezky heart! Děkuji úča

    

    

    

    

   ______________________________________________________

   18. 3.

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Ať se Vám daří jako včerasmiley

    

   ČJ - VZOR PÁN - TVRDÝ VZOR

   uč. 73  - prostuduj tabulku - skloňování vzoru PÁN

               - sleduj koncovky

     Dobrovolný DÚ - namluv do hlasové schránky a pošli

      uč.  str. 73/12

       DÚ ke kontrole PS str. 16/1,2 ofoť a pošli

    

   M  - OBVOD OBDÉLNÍKA    o = 2 . ( a + b )

   • spusť si matýskovu matiku

   uč.  str. 51 - prostuduj

   Dobrovolný DÚ - změř délku a šířku tvého pracovního stolu a spočítej jeho obvod / třeba si ho budeš chtít olemovat hezkou páskou/

   DÚ ke kontrole uč. 51/ 2   -  ofoť a pošli

    

   PŘ - EKOSYSTÉM LOUKA

   uč.  str. 44 - 47 prostuduj pozorně

   •  STRUČNÉ výpisky  jsou dobrovolné nevyžaduji je
   • třeba jen nakresli louku a život na ní
   • a máš   i  výtvarku, která je dnes
   • nebo hledej na louce jaro a vyfoť - děkuji dětem, které splnily a včera poslaly
   • zahraj si hru pokud ji vidíš  stránkách v Př  v prezentaci v pátek z ní bude lehký testík
   •  
   • VYHLAŠUJI SOUTĚŽ
   • POZNÁŠ POD MASKOU SVÉHO KAMARÁDA?
   • Na konci měsíce bychom provedli odhalení.
   • ZAMASKUJ SE, vyrob si masku, hledej ve skříních, vyfoť se a pošli !
   • Budu zveřejňovat na edupage v předmětu VV
   • HEZKÉ JARO KAMARÁDI

    

    

    

    

    

    

   ______________________________________________________

   17. 3.

   Dobrý den, ahoj kamarádi!

   Jdeme na to jako včera. Zkus pracovat sám.yes

   ČJ - Rod mužský - opakuj

        -pusť si prezentaci

        - pobav se s učebnicísmiley str. 72/9

        - zahraj si s někým  uč. 72/ 8 - můžeš ofotit a pochlubit se

         - pošli ke kontrole PS 15/ 3, 4

         - nezapomeň trénovat na "školákově"

    

   M - obvod trojuhelníka a trojúhelníková nerovnost

       - prostuduj uč. str. 46 a 33

       - pošli ke kontrole Početník 25/1, 26/1

         /někdo už dávno splnil/

   DOBRÁ RADAsmiley

   Trojúhelníková nerovnost

   RYCHLÉ  ZJIŠTĚNÍ - podtrhni největší číslo a zbylá sečti

   a = 10cm     b = 8 cm     c = 15 cm <  10 + 8  lze sestrojit

   a = 15cm     b = 7 cm     c  = 5 cm      7 + 5    nelze sestrojityes

    

   VL - opakuj si Vekou Moravu

        - školakov

        - youtube Dějiny udatného národa českého

       - spusť si na předmětu vlastivěda prezentaci najdeš tam

         tajnou zprávu psanou Hlaholicí a vyřeš test  - ten se mi    zobrazí  a uvidím jak ti to jdeyes

           Budeš- li se nudit, přečti si 1. kapitolu v Mikulášovi.

           Bude kvíz!

   Nezapomeň, že v 9 hodin tě učí UčíTelkayes

   V přírodě je vidět jaro. Až se půjdeš dnes projít do přírody objevíš ho? Vyfoť na mobil, fotky  se ti budou hodit na přírodovědu.

   HEZKÝ   DEN !! úča

           

    

            

    

    

   ______________________________________________________

   16. 3. 20

   Dobrý den, ahoj děti,

   ČJ - sloh - Jak si prožil volno?

   Dobrovolný úkol - Můžeš , nemusíš

   Nakresli obrázek nebo pošli foto, jak se bavíš, trávíš volný čas? Filda už poslal pěkné foto, děkujismiley

   ČJ - ROD MUŽSKÝ

   Prostuduj - uč. str.54/5 a 71

   Na stránkách naší třídy najdeš také prezentaci  = stručný výklad

   DÚ - písemný na dnešní den PS str.15/1,2 ofoť a pošli

   M - OBVOD TROJÚHELNÍKA

   Prostuduj - uč. str.46   -  to znamená žádný písemný úkol

   Na stránkách naší třídy najdeš také prezentaci a odkaz na You tube matýskova matematika - třeba si zopakuješ víceyes

    

   V 9, 00 začíná na ČT 2 pořad UčíTelka, zkus juknoutcool

   Vše můžeš dnes zvládnout sám! Překvap rodiče a nech úkol jen podepsatyes

   Zkontroluj si, jestli máš doma MATEMATIKU 3. díl, budeme ji už brzy potřebovat. Měl bys ji najítsmiley

   Zítra si budeš moci během dne v krabici 4. C vyzvednout pracovní M i 3.díl učebnice ve vestibulu školy nebo před školou. Nebo se domluv s kamarádem, ať ti ho vyzvedne.

   Přeji Vám hezký den a těším se na spolupráci yes třídní

    

   13. 3. 20

   Dobrý den,

   děkuji za vypracované úkoly. Od některých rodičů nemám ještě zpětnou vazbu, ale doufám, že si nějakou cestu, jak úkoly poslat, najdou. V žákovské knížce se dětem v daném předmětu objeví S = splněno. V opačném případě N = nesplněno. Děkuji

   Na edupage jsem napsala úkol z M a ČJ, stačí jen  vyplnit a poslat. Děkuji všem, kteří tak učinili.yes

   V úterý a čtvrtek mezi 8 - 16 hodinou bude vyjímečně před školou nebo ve vestibulu školy připravena krabice označena 4. C , ve které najdete PS z matematiky a přidám PL z Př a Vl. Děkuji za spolupráci     třídní

    

   ______________________________________________________

   11. 3. 20

   Dobrý den,

   zadané úkoly, které děti dostaly včera, pošlete prosím do neděle ofocené do vytvořené skupinu na whatsappu

    

   Od pondělí budu zadávat úkoly denně podle rozvrhu. Prosím, abyste dětem pořídili jeden univerzální sešit na DÚ. Děkuji.

   Kontrola těchto úkolů:

   • ČJ
    • pracovní sešit - str. 14
    • uč. - str. 70/6
   • M - G - konstrukce libovolných trojúhelníků na str. 25 a 34
    • uč. 44/6, 45/6, 48/2,3
    • opakujte písemné x a : - str. 45/4 (tři příklady) 48/9 (3 příklady)
   • VL
    • vyplněný PL Velká Morava
    • doporučuji na youtube pořad Dějiny udatného národa českého (děti ví, sledujeme před každou novou látkou)
    • živočichové na poli
    • na skupinu jsem ofotila tajenku se zadanými úkoly na vyplnění

   Na procvičování učiva doporučuji stránky školákov.cz (děti opět znají, pracujeme na nich)!

   Děkuji za spolupráci. Třídní

   ______________________________________________________

   29. 2. 20

   Dobrý den,

   ve čtvrtek 5. 2. nám přijde číst p. Gregorová. Děti si přinesou do školy ponožku.

   Děkuji za spolupráci.      třídní

   ____________________________________________________

    

   25. 2. 20

   Dobrý den,

   děti si přinesou během tohoto týdne do školy knihu            Malý Mikuláš.

                Děkuji za spolupráci, třídní

   ________________________________________________________________________________________________________

    

   Rozjeli jsme projekt Finanční gramotnost, za podpory České spořitelny!

   Pár fotek najdete na rajčeti ve fotogaleriiyes!

    

   21. 2. 20

   Dobrý den,

   Ve středu 26. 2. budeme při Vv pracovat keramickou hlínou. Děti budou potřebovat příborový nůž, krajka nebo záclona na otisk,zajímavý knoflík atd. hadřík, vykrajovátka /srdce... ne vánoční motiv/

   V pátek 28. 2. proběhne na 1. stupni projekt "Spolupráce" dětí ve třídách. Do školy pouze penál, doporučuji sportovní oblečení.

   V týdnu od 2. - 6. 3. proběhne na škole "čtenářský týden", jeho součástí bude čtenářský maraton 5. 3. a burza knih 5. a 6. 3., výtěžek z prodeje knih půjde na charitu. /prosím, aby děti nosily do školní burzy nepoškozené knihy/ Celý týden si budou děti nosit do školy knihu, kterou právě čtou.

   V tomto školním roce slaví naše škola 60 let od svého otevření. Oslava proběhne v sobotu 23. 5.

   V pátek 22. 5. proběhne doprovodná akce "Běží celá rodina"/ rodinné štafety běží 600m po 60 m/.Prosím domluvte se s dětmi, v pondělí zjistím zájem o tuto sportovní akci.

   Prosím o kontrolu penálu - ořezané tužky, pastelky, funkční kružítka, fix na tabulku, hned se bude pracovat lépewink!

   Děkuji vám za spolupráci      třídní

    


   23. 1. 20

   Dobrý den,

   ve čtvrtek 30. 1. je zkrácené vyučování do 11, 40 hodin.

   Poslední hodinu budu rozdávat vysvědčení, děti budou mít pevné desky.

   Přeju dětem hezké, a za dobrou práci, zasloužené prázdniny.  V únoru nashledanou.    Třídní

   ________________________________________________________________________________________

   8. 1. 2020

   Dobrý den,

   29. 1. ve středu Vás jménem p. plavčic zvu na ukázkovou hodinu do plaveckého bazénu na 3. ZŠ. / vchod od školního hřiště za školou/. Od 10, 10 - 11,00 hodin, lehké oblečení, možno čisté přezůvky/

    

   _____________________________________________________________________________________________________

    

   19. a 20. 12. 2019-čtvrtek a pátek končí vyučování v 11, 40 hod.

    

   9. 12.

   Dobrý den,

   informace k posledním kalendářním dnům. Do úterý 17. 12. jedeme podle rozvrhu.

   12. 12. nám přijde číst do třídy p. Gregorová

   17. 12. v úterý od 15, 30 hod zvu Vás i s dětmi na společné bruslení na lední plochu k magistrátu. Od 16,30 pak vystupuje náš dětský sboreček na vánočních trzích na 1. náměstí. Přijďte si s námi zazpívat koledy.

   18. 12. ve středu plaveme

   19.12. ve čtvrtek baví třída třídu v tělocvičně /vánoční besídky/.

   20.12. máme ve třídě vánoční posezení. Děti si přinesou hrnek s čajem, pár kousků cukroví nebo misku s ovocem, a možná přijde i Ježíšek.

   Určitě bude zkrácené vyučování, které upřesním.

   Milí rodiče a kamarádi,

   přeji Vám radostné a štědré svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Třídní

    

    

   ___________________________________________________________________________________________

    

   28. 11. 19

   Dobrý den,

   3. 12. v úterý mají házenkáři turnaj, proto nebudou půlené češtiny. Ostatní děti mají vyučování od 8,00 - 11,40 hod. 

                                                                                               třídní

   ________________________________________________________________________________________________________

    

    25. 11. 19

   Zitra proběhne na dopravním hřišti výuka CYKLISTY, nikoli chodce!! Děti mohou mít vlastní přilbu, doporučuji také rukavice, vhodné oblečení a obuv. Děkuji za pochopení a spolupráci, třídní.

    

   ________________________________________________________________________________________________________

   POZOR ZMĚNA ! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V ÚTERÝ 26. 11. !

   ________________________________________________________________________________________________________

    

   19. 11. 2019

   Dobrý den,

   dvě důležité informace v nejbližších dnech.

   22. 11. v pátek budeme pracovat s keramickou hlínou. Děti budou potřebovat podložku, / několik je jich ve škole   k dispozici,/ hadřík, příborový nůž, možná má někdo přímo pomůcky na hlínu, zástěru,

   26. 11. v pondělí jdeme na dopravní hřiště 

   Sraz : před školou v 7, 25 hodin

   Návrat  : kolem 12, 30 hodiny             

   S sebou:  sportovní oblečení, přezůvky, pero na test, svačina

                                     Děkuji za spolupráci  třídní

    

    

    

   ________________________________________________________________________________________________________

   8. 11. 2019

   Dobrý den,

   dnešní výlet v Liberci byl moc pěkný, všechny děti si zaslouží pochvalu.

   Příští týden v pátek 15. 11. jedeme na výlet do TechManie v Plzni. Organizace je stejná jako dnes. 

   Připomínám, že od středy 13. 11. plaveme, informace jsou ve zprávách níže

   Ve středu 20. 11. vás zvu na třídní schůzky, které se konají od 17 hodin

   Hezký víkend,

                                                                    třídní

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Návrat z výletu z Liberce je kolem 16 hodiny. Pokusím se vás formou SMS informovat.     Třídní 

    

   1. 11. 2019

   Dobrý den,

   Pondělní bruslení na ZS je zrušeno.

   8. 11. v pátek jedeme do Liberce - IQ  Landia  / sportovní oblečení, větší svačina ,dostatek pití, drobné kapesné, oběd všem odhlásím / Tuto akci zajistila paní Rybínová, děkujeme!

   Sraz : v 7,45 před školou

   Návrat : upřesním

    

   Od 13. 11. začíná plavecký kurz /plavky, čepice, osuška, sprcháč, hřeben, svačina, + ČJ, M /

   Po dobu plavání bude vždy v pondělí místo TV přírodověda a v pátek HV.

   Příští týden budeme psát čtvrtletní testy z M a ČJ. S dětmi budu v po a út opakovat.

    

   Ve středu 6. 11. proběhne od 17 hodin v tělocvičně školy Halloween, přijďte s maskou, přezůvky.

   Milí rodiče, ve škole je vše v pořádku, děkuji Vám za spolupráci. třídní

    

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   20. 10. 2019

   Dobrý den,

   malá zprávička o dění v naší třídě. Ve čtvrtek u nás proběhlo zajímavé setkání s posádkou sanitky rychlé záchranné služby, zopakovali jsme si jak postupovat při záchraně zraněného. Na závěr si děti prohlédly interiér sanitky. Pár fotografií je na rajčeti.

   Doučování začíná od listopadu, vždy ve čtvrtek šestou hodinu (od 12:45 - 13:30).

   třídní


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje