• Aktuality
     • Třídní schůzka-3.9. od 17:00 (2. patro-učebna jazyků)
     •  
     • Pomůcky na školní rok 2020/2021:
     • ČJ-1*564+pokračují
     • M-1*540+pokračují
     • Jazyky-pokračují
     • OV-1*520
     • Z-1*540
     • D-1*540
     • Př-1*460
     • F-1*565
     • PvP-2*544
     • VV- A2-15*bílá,A3-10*bílá,A3-5*žlutá(měkk.načrtník),1*barevné papíry
     •  
     • Organizace prvního školního dne 1. září 2020

     • 1. září 2020

      Informace se mohou ještě průběžně aktualizovat a zpřesňovat...


     • Žáci 6. - 9. tříd jdou do školy v 9.30 (sraz na školním hřišti) zhruba na 30 minut.
     •  

      

      

      

      

      

      

     POZOR,POZOR

      

     Vážení rodiče,

     Posílám několik informací z porady ze dne 29.5.

      

     Od 8.6. by tedy měla začít probíhat výuka ve škole. Výuka je dobrovolná a bude fungovat za zvýšených hygienických podmínek. Ve třídách budou k dispozici dezinfekční gely, papírové ručníky (samozřejmě i na toaletách).Děti musí nosit roušky ve společných prostorách, ve třídě jí mít nemusí. Budou se učit ve skupinách po 15 dětech. Pokud se přihlásí více dětí, skupiny budou dvě. Děti nastoupí na dva dny v týdnu a budou se tam učit první tři hodiny ČJ,M,AJ a poslední hodinu bude Z,Př,F,D(naukové předměty...). Děti, které zůstanou doma, budou i nadále dostávat úkoly přes stránky edupage. Učitelé se u skupin mohou střídat a budou si učit své předměty.

     Co je potřeba udělat:

     1.Dítě přihlásit písemnou formou sms,mail,whatsapp- třídnímu učiteli-prosím co nejrychleji a nejpozději do 2.6. do 15:00

     2.Pokud dítě nahlásíte je  potřeba odevzdat do 8.6. prohlášení o bezinfekčnosti dítěte(je na stánkách školy)

     3.podepsat dokument- seznámení s pravidly a organizací školy

      

     Vzhledem k tomu, že veškerá opatření se mění (mnohdy ze dne na den), další informace vám napíšu během příštího týdne.

     Přeji hezký den

      

      

     Na II. stupni

      

     •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

     Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
     Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 

      
      
      
      
      
      
     30.11. Vánoční dílny - 10-16 hodin
     6.12. Bruslení u MAGISTRÁTU
     17.12. Slavnosti na 1.náměstí 16:30-17:00 (vystoupí děti z naší školy i učitelsky sbor)
     19.12. Vánoční besídky
      
     Výsledek obrázku pro vánoční obrazky
      
      
      

     Poslův mlýn 2019


     Termín: 17. 9. – 27. 9. 2019
     Odjezd autobusů:

     • - 17. září 2019 od zimního stadionu V Mostě v 9.20 (sraz je v 9.00) - vyšší stupeň (6. - 9. třídy)
     • - 17. září 2019 od zimního stadionu V Mostě v 10.10 (sraz je v 9.45) - nižší stupeň (2. - 5. třídy)

      

     Příjezd ze Švp: 27. září 2019 k zimnímu stadionu v Mostě v 11.15 - 12.00 (o chvíli dříve mladší děti)

     Informace

     Korespondenční adresa do Poslova mlýna: Poslův mlýn 976, 472 01 Doksy - prosím uvádějte školu, třídu

      

     Žák nemůže vyjet, pokud neodevzdá třídnímu učiteli do pátku 13. 9. 2018:
     1. průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii
     2. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti - součástí pokynů, jež žáci obdrží v 1. školním týdnu 

     3. zdravotní a očkovací průkaz
     4. potvrzení o zdravotní způsobilosti -
      (nově má platnost 2 roky)

     Prosíme rodiče, aby respektovali omezení parkování v okolí zimního stadionu v Mostě kvůli příjezdu a odjezdu autobusů do ŠvP. Pro parkování případně využijte plochy u Kauflandu v Mostě.

      
     Hola,hola škola volá!!!
      
     9.9. Vás přivítám v nové třídě (CHEMIE-1.patro) ve školo budeme do 12:30
     10.9. Budeme se učit dle rozvrhu do 12:35
     Zkrácené vyučování bude probíhat až do odjezdu do Švp ( každy den do 12:35)
      
     10.9. Vás srdečně zvu na TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:00 (učebna chemie 1.patro u schodů)
  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje