• Speciální pedagog

    Školní rok 2021/2022

    IVP ( individuální vzdělávací plán), PLPP ( plán podpory)

    - nehledáme úlevy, ale optimální úroveň, na níž může žák s podpůrným opatřením pracovat.

    IVP, PLPP - umožňuje žákovi pracovat vlastním individuálním tempem, není stresován porovnáváním se spolužáky, je pomůckou k lepšímu využití jeho potenciálu, dává žákovi pocit zájmu a péče učitele, žák se aktivně podílí na výsledku  vzdělávání a na reedukaci.

      

    V tomto školním roce budou s dětmi v hodinách speciálně pedagogické péče pracovat  paní učitelky Mgr. Lenka Jarolímová,Mgr. Jana Klimecká a Mgr. Jana Miklovičová.

    Podařilo se nám získat 10 asistentů, kteří budou dětem pomáhat zvládnout nároky výuky ve škole.

     

     

    Telefon do PPP: 476 708 847

    E-mail PPP Most: most@pppuk.cz

     

     

    Dotazy k integraci, reedukaci, inkluzi - Mgr. Jana Klimecká 417 639 397

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje