• Připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace:

      - prezentace ZŠ Jakuba Arbesa v Mostě (formát ppsx       - Microsoft Powerpoint)
      - vize, přednosti a nabídka školy

     

    Vážení rodiče, naše představa dobré školy vypadá takhle:

    Moderní škola rodinného typu, která vybavením, kvalitou zaměstnanců, výsledky vzdělávání a srovnatelnou nabídkou výchovně vzdělávacích činností obstojí v konkurenci ostatních.
    Škola, kde najdete vše pod jednou střechou a kde je o vaše děti dobře postaráno.
    Škola hledající nové cesty vlastního rozvoje a zkvalitnění výuky. Zároveň škola tradiční, na žáky přiměřeně náročná, moderně vybavená, podporující osvědčené výchovně vzdělávací postupy.  Škola vychovávající  zodpovědné a samostatné žáky, dobře připravené na život.
    Škola kladoucí důraz na využívání moderních informačních technologií ve vyučování a ve výuce cizích jazyků.
    Škola, kde ale poznávání není jen kliknutí myší na monitoru počítače a prohlížení přírody na LCD, ale škola, kde děti mohou svět vnímat všemi smysly
    Škola zaměřená na smysluplné využití volného času dětí, se širokou nabídkou zájmových útvarů a jiných aktivit, škola propojená s kulturním a sportovním životem města.
    Škola přátelská k přírodě.

    Jestli se nám vše daří, můžete posoudit Vy, a pokud získáme Vaši důvěru, tak za několik let i Vaše děti. 

     

     

    Online prohlídka školy s Pepinou a Arbíkem

    Dobře si prohlédněte obrázky v prezentacích a řiďte se pokyny na jednotlivých stránkách. Přejeme Vám hodně zábavy při cestě naší školou. 

    Přivítání ve škole a cvičení Zpívání Śkolní dílna
    Školní jídelna Třídy Zápis nanečisto

     

    Od března 2020 máme nově otevřeny moderní a špičkově vybavené učebny v nástavbě naší školy:

    • jazyková laboratoř se systémem Robotel
    • učebna informatiky
    • velká přírodovědaná laboratoř (přírodověda, fyzika, chemie) se systémem Pasco
     

    Učební plán v 1třídě21 hodin týdně 

    • Český jazyk 9 hodin
    • Matematika 3 hodiny
    • Matematická praktika 1 hodiny
    • Anglický jazyk 1 hodina
    • Prvouka 2 hodiny
    • Hudební výchova 1 hodina
    • Výtvarná výchova 1 hodina
    • Praktické činnosti 1 hodina
    • Tělesná výchova 2 hodina
     

    Nabídka kroužků

    • Pěvecký sbor
    • Sportovky
    • Florbal
    • Deskové hry
    • Keramika
    • Programování - Kodu
    • Programování a robotika - Lego Mindstorm, Minecraft