• Termíny zápisu

    • 1. 4. 2024 od 6.00 - možnost zadat elektronickou přihlášku s rezervací termínu pro prezenční část zápisu v jedné z našich učeben (v aplikaci Zápisy Online)
    • čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2024, oba dny od 14.00 do 17.00 - prezenční část zápisu
    • 12. 4. 2024 do 12.00 doručena podepsaná přihláška dítěte na adresu školy (v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku jen elektronicky)
    • 15. 4. 2024 od 10.00 - zveřejnění výsledků zápisu

     

    Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

    Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
    1.  do datové schránky školy (ID schránky: xrrx79z),
    2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
    3.  poštou,
    4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 12. 4. do 12.00 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

     

    Koho zapisujeme

    • děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo (narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017).
    • maximální počet žáků přijímaných do 1. tříd základní školy stanoví ředitelka ZŠ podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Předpokládaný počet - 3 první třídy, zhruba 75 žáků.

     

     

    Předčasné zaškolení

    • podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2018 do 31. prosince 2019 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

     

    Elektronická přihláška

    Bude k dispozici od (datum bude upřeněn) od 6.00.

     

    Organizace zápisu

    1. Máte již vyplněnou elektronickou přihlášku + žádost o přijetí (přijde předvyplněná emailem po vyplnění elektronické přihlášky)
     • chvíli před vybraným časem přijďte do školy, kde se Vás ujme služba a nasměruje Vás do Vaší učebny,
     • během zápisu proběhne kontrola vyplněných údajů (elektronická přihláška a žádost o přijetí), je nutno mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno,
     • zápis trvá max. 20 minut.
    2. Elektronickou přihlášku jste nevyplnili, ale přijdete 4. a 5. dubna v daných hodinách na zápis do školy
     • po příchodu do školy bude s vámi ve vestibulu vyplněna elektronická přihláška a následně žádost o přijetí,
     • jakmile v některé z našich mnoha učeben bude volno, budete nasměrováni k zápisu v učebně, během zápisu proběhne kontrola vyplněných údajů (elektronická přihláška a žádost o přijetí), je nutno mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno,
     • zápis trvá max. 20 minut.
    3. Vše budete řešit jen elektronicky
     • vyplňte elektronickou přihlášku + následně žádost o přijetí (přijde emailem)
     • doručte do školy jedním z výše uvedených způsobů (odstavec Možnosti podání přihlášky...)

     

    Kritéria přijetí

    1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 7 města Mostu.
    2. Ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizace (v případě naplnění kapacity rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků losem).

     

    Přihlášky a žádosti