• Textová podstránka

   • STRÁNKY  TŘÍDY  1. C  ( Mgr. Martina Korandová)

    30. 6.

    Děkuji všem rodičům za pomoc a spolupráci v obzvlášť náročném, prvním společném školním roce. Jen díky Vám a své úžasné asistence Míše, jsem mohla dětem předat tak krásná vysvědčení.laughyes Přeji všem pohodové a báječné léto a v září NA VIDĚNOU...!!smiley

    Vaše p. učitelka Martinaheart

    4. 6.

    • Na úvodní stránce školy jsou informace ohledně příměstských letních táborů.smiley
    • Prosím rodiče, aby dětem dali do školy tužkové lepidlo.
    • Balíček sešitů do 2. třídy bude stát 270,- (Peníze budu vybírat na třídní schůzce v září.)

    31. 5.

    • Tak máme za sebou první týden v nouzovém režimu, musím říci, že jsem z toho měla obavy, ale díky dětem, které vše přijaly a skvěle zvládají, je to v pohodě. Vím, že spolu zdárně dojdeme do konce školního roku!!laughyes
    • Zítra 1. 6. se nebude učit, když je ten Den dětí.laugh Protože nemůžeme slavit tento den tak jako v minulých letech (soutěžní dopoledne na hřišti), připravily jsme s paní asistentkou pro děti zábavné pracovní listy z matematiky, čtení a angličtiny, takže děti budou plnit různé úkoly a na konci dne na ně bude čekat malá odměna.smiley
    • Informace ze školní družiny:

             Zápisní lístky do ŠD na příští školní rok 2020/2021 jsou ke stažení na stránkách Školní družiny. Zápisní lístky odešlete nebo odevzdejte do pátku 5. 6. 2020.

    ______________________________________________________________________________________________________________________

     

    25. 5. Návrat do školy....

    Ačkoli jsem veškeré informace poslala všem rodičům na whatsapp, přidávám je ještě sem.

     

    Informace k nástupu dětí do škol

    Děti jsou rozděleny do dvou skupin

    1.C družinová

    S. Burda, J. Hotový, K. Malečková, T. Prošek, A. Švarcová, Š. Těšitel, F. Šulc,

    E. Kudličková, K. Jíchová, T. Melichar, A. Zázvorková

    • Děti z této skupiny budou čekat před hlavním vchodem školy, každé dítě musí stát na jedné značce (jsou namalovány na zemi), může tam s ním být rodič. Prosím, aby zde děti byly v 7.40. Pokud přijdou dříve, musí stát dále od školy, protože na jejich místě bude připravená jiná skupina, která nastupuje dříve. Bohužel po nás nastupuje další skupina, takže ten čas byste měli opravdu dodržet co nejpřesněji.
    • Tato skupina se bude učit ve své třídě 1. C.
    • Vyučování končí v 11. 25, děti si převezme paní vychovatelka a půjde s nimi na oběd. Potom se opět vrátí do třídy, kde budou mít také družinu.

     

    Informace k družině

    • Děti budou mít svou paní vychovatelku Jitku Čerychovou
    • Po obědě, kam budou chodit s paní vychovatelkou, se vrátí do své třídy, kde budou mít družinu.
    • Rodiče dostanou v pondělí odchodové lístky, na které napíší přibližnou dobu, kdy si dítě následující den vyzvednou.
    • Rodiče si mohou vyzvednout dítě kdykoli od 12.20 – 16.00 a jakmile se budou blížit ke vchodu školy, zavolají paní vychovatelce na mobil, ona dítě přivede ke vchodu. J. Čerychová 777 861 690
    • Stejně jako ráno budou rodiče vyzvedávat děti u hlavního vchodu školu.
    • Dle počasí budou chodit děti ven (v areálu školy), proto jim prosím dejte tepláky na převlečení (pokud je v současné době nemají v družině).
    • V pondělí 25. 5. je potřeba, aby děti měly na lístečku nebo v družinovém notýsku napsáno, v kolik hodin půjdou tento den domů a jestli samy nebo s doprovodem. Od úterý již budou děti mít odchodové lístky.

    1.C nedružinová

    E. Kožnarová, L. Malina, N. Maronyák, E. Charvátová, K. Nedvědová, T. Oulehle,

    Du Hoang Hiep Nguyen, Hai Phong Nguyen

    • Děti z této skupiny budou čekat u vchodu, kde je školní klub (vchod pod bytem na boku školy). Opět každý stojí na jedné značce. I zde je stejný čas 7. 40 a platí totéž, co u první skupiny.
    • Tato skupina se bude učit ve třídě 2. B (hned u schodů)
    • Vyučování končí také v 11.25, poté přivedeme ke stejnému vchodu, kde ráno děti čekají, ty, které nejdou na oběd. S ostatními dojdeme na oběd. Potom děti přivedeme opět ke stejnému vchodu, kde je budeme ráno přebírat. Děti budou poté moci jít samy (prosím info do notýsku s krtkem – jiné sdělení) nebo si je zde rodiče vyzvednou v 11.55
    • Všechny děti musí v pondělí 25. 5. donést oba dokumenty, které jste mi posílali (čestné prohlášení a seznámení s pravidly), dále musí mít na ústech roušku a další roušku v igelitovém sáčku. Děti z prvních tříd budou mít štíty.

    Pokud dítě některý den nepřijde do školy, prosím, abyste mi to sdělili nejdéle do 7.30 daného dne.

    Děti nebudou dostávat domácí úkoly a všechno učení si budou nechávat ve škole. Přezouvat se budou také ve třídě. Stačí tedy, když od úterý 26. 5. budou nosit jen batůžek se svačinou a náhradní rouškou.

    VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

    Každý den zde naleznete přípravu na další den (dle rozvrhu)

    22.5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 91/ Honzík má taky pravdu, děti čtou text, obrázky nahrazují slovy. Potom následnými otázkami zjistíme, zda děti ví, o čem četly.
    • Slabikář str. 91/ červená tužka, děti nakreslí, které ovoce mají rády.
    • Písanka str. 7/celou stránku, nácvik nejtěžšího písmenka, velké D.

    Angličtinaonline výuka

    • Opakování slovíček Clothes (a dress, a T-shirt, trousers, socks, shoes, a skirt). Děti říkají dle slovíček na obrázku..I’ve got a blue T-shirt.
    • Nová slovíčka (a cap – kšiltovka, shorts –šortky, a jacket – bunda,             a hat –čepice, klobouk – není na obrázku), děti si je vybarví a opět říkají I’ve got green shorts.
    • Pracovní sešit 32/3 děti dolepují rozstříhané obrázky ze str. 63 dle zadání. Prosím rodiče, aby dětem pomohli obrázky před výukou nastříhat.

    Řešení: 1. trousers   2. T – shirt    3. a dress    4. shoes

                  5. a skirt       6. socks         7. shorts      8. a jacket (na nahrávce je

                                                                                         a coat – kabát)  

    • Pracovní sešit str. 33/7 děti spočítají oblečení, napíší číslo a říkají I’ve got nine socks….
    • Pracovní list What I should wear today? Děti říkají: It’s sunny. I’m wearing shorts. (Hledají slovíčka, která znají. I‘m wearing. – Mám na sobě.) Také mohou popisovat, co mají právě na sobě.

     

    20.5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 89/děti postupně čtou všechny sloupečky, kroužkují slabiky, hnědou (jako kůra stromu, je tvrdá) tvrdé slabiky. Zelenou barvou (listy stromu jsou měkké) kroužkují měkké slabiky.
    • Slabikář str. 89/ děti čtou slova ve sloupcích, opět hnědou a zelenou kroužkují tvrdé a měkké slabiky.
    • Písanka str. 4/ celou, budu ráda, když mi přepis vět vyfotíte a pošlete. Máme s dětmi domluvu, že ve větách obtahují žlutou pastelkou velká písmena, všechny čárky a háčky a znaménko za větou.

     

    Matematika online výuka

    • Pracovní sešit str. 23/5 Děti znázorňují a počítají podobně jako v úloze 4
    • Pracovní sešit str. 23/6, 7 (počítáme jako desetiminutovku, diktujeme dětem příklady a ony píší jen výsledky)

     

    19. 5.

    Čtení, psaníonline výuka

    • Ukázka obrázků, děti pojmenovávají, zaměříme se na výslovnost (di – dy..) Děti se učí jen správně sluchově rozlišit a vyslovit, učivo o měkkých a tvrdých slabikách bude až ve druhém ročníku.
    • Slabikář str. 88/básnička, děti hledají di, ti
    • Slabikář/ celá stránka, děti čtou slova, kroužkují slabiky di, ti, ni, čtou barevné sloupečky slov, opět vyhledávají a kroužkují slaviky di, ti, ni
    • Písanka str. 3/celou

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 23/1 (Děti udělají jako 22/4.)
    • Pracovní sešit str. 23/3,4, (Děti udělají podobně jako 22/2.)
    • Pracovní sešit 23/2 děti si vyberou rámeček, ten opíší a vypočítají.

     

    18. 5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 86/ V hřebčíně, děti přečtou, následnými otázkami zjistíme, zda ví, o čem četly. (S kým byl Luděk na výletě. Co se chová v hřebčíně. Kdo se líbil dětem. Atd.)
    • Slabikář str. 87/čtení názvů ovoce
    • Slabikář str. 87/ V ovocném sadu (Děti přečtou, mohou se střídat s rodiči, opět následnými otázkami zjistíme, zda textu porozuměly.)
    • Slabikář str. 87/tužka, děti dopíší názvy ovoce a do rámečku namalují, to, které není nahoře na obrázku (jablko).
    • Písanka str. 1/dopsat, str. 2/ celou, jména jen jednou.

    Matematikaonline výuka

    • Pracovní sešit str. 22/3 (děti udělají podobně jako v úloze 2),
    • Pracovní sešit str. 22/4 (nejprve děti namalují stejný počet koleček, třeba tužkou. Potom ta kolečka (o více) domalují pastelkou. Zapíší příklad a vypočítají.
    • Pracovní sešit str. 22/5 prosím jako desetiminutovku (jen výsledky), budu ráda, když mi pošlete (pokud nestihneme při online výuce). Děti si mohou vybrat rámeček (při online ho vybereme spoluJ).

    Prvouka

    • Učebnice str. 63/ celou, děti doplní neúplná slova. Dole spolu s rodiči pojmenují věci a poví, k čemu slouží. Potom je libovolně vybarví.

     

    Poslala jsem všem rodičům, jejichž děti nastoupí 25. 5. do školy, ještě jeden dokument (seznámení s pravidly..), který potřebuji podepsat. Stačí, když ho děti donesou v pondělí 25.5. do školy.

     

    15. 5.

    Čtení, psaní

    • Slabiky dě, tě, ně (vysvětlíme dětem písmenko ě, ve slabikách slyšíme ď, ť, ň, ale píšeme d,t,n  háček se jakoby přestěhoval nad písmenko e.
    • Slabikář str. 86/ děti hledají v básničce slabiky dě, na obrázku hledají slova s touto slabikou, čtou slova ve sloupcích pod básničkou a kroužkují slabiky dě, tě, ně.
    • Slabikář str. 86/ barevné sloupce, děti čtou slova, případně skládají z písmen. Mohou kroužkovat slabiky dě, tě, ně.
    • Písanka č. 4 str. 1/ přepis slov, 4 řádky. Poslední stranu v písance č. 3 vynecháváme nebo si ji děti mohou udělat dobrovolně.J

    Angličtinaonline výuka

    • Opakování slovíček Clothes (a dress, a T-shirt, trousers). Děti říkají dle slovíček na obrázku..I’ve got a blue T-shirt.
    • Nová tři slovíčka (socks-ponožky, shoes-boty, , a skirt-sukně), děti si je vybarví a opět říkají I’ve got green socks.
    • Pracovní sešit str. 32/4 děti spoji body a vybarví, vznikne a cap-kšiltovka
    • Naučíme se větu I am wearing (mám na sobě) a red T-shirt. Děti říkají, jaké tričko mají dnes na sobě.
    • Pracovní list str. 33/5 děti vybarvují dle zadání.

    Řešení: a green circle (zelený kruh), a yellow rectangle (žlutý obdelník), a pink square (růžový čtverec), an orange triangle (oranžový trojúhelník)

    • Úkol do příštího pátku: rozstříhat a nalepit obrázky k jednotlivému počasí. (pracovní list What I should wear today?)

    Dobrovolné úkoly:

    ČT   http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm

    AJ   https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

           https://www.kangiclub.com/home (vybrat nahoře ikonu černé kočky s červenou knížkou – potom hru getting dressed)

     

     

     

    14. 5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 85/modrý trojúhelník, děti čtou věty a spojují s vhodným slovem (mládětem)
    • Slabikář str. 85/ sloupečky slov, děti čtou, mohou následně skládat z písmen. (Je důležité, aby si zapamatovaly a správně četly hlásky ď, ť,ň)
    • Slabikář str. 85/ text U babičky v Dubňanech (čtení s porozuměním, děti přečtou a následnými otázkami zjišťujeme, zda textu porozuměly)
    • https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M (písnička Když jsem já sloužil)
    • Písanka str. 39/ celou, každé slovo jednou.

    Matematikaonline výuka (ráda bych udělala s dětmi sama)

    • Pracovní sešit str. 21/ vztahy o několik více, o několik méně

    Děti tvoří dvojice (spojují panenky, kachničky..), ty co zbydou, dají do kruhu a říkají, panenek ve druhém řádku je o 6 více, panenek v prvním řádku je o 6 méně. Potom počítají 10 + 6 = 16 (ve druhém řádku je 16 panenek)

    • Pracovní sešit str. 22/1 v prvních dvou obrázcích děti malují kolečka, kterých je stejný počet jako kytiček (zase tužkou tvoří dvojice, spojují kolečko s kytičkou). U druhých dvou obrázků děti malují čtverce, nejprve, aby bylo stejně, tvoří dvojice. Potom kreslí další čtverce, aby bylo o 3 více, nakonec říkají, kolik čtverců celkem nakreslily.
    • Pracovní sešit str. 22/2 (při znázornění nejprve nakreslíme stejný počet koleček, uděláme dvojice, potom kreslíme další 3 kolečka (jinou barvou).

    Prvouka

    Dobrovolné úkoly:

    ČT   http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bas1.htm

    MA http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxvice1.htm

    PRV  http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_vlast1.htm

     

    13. 5.

    Čtení, psaníonline výuka

    • Slabikář str. 84/ ď, ť, ň , děti pojmenovávají obrázky a říkají, kde slyší hlásky ď, ť, ň, seznámíme je s novými písmenky, čtou slova v paprscích.
    • Říkáme dětem zvířátka a ony doplňují: Medvědi mají medvíďata. Hadi mají háďata. Ovce mají jehňata. Kočky mají koťata. Přitom děti určují, kde slyší opět nové hlásky.
    • Slabikář str. 84/čtení slov a slabik (nejprve slabiku, potom slovo), čtení slov ve sloupcích a pod obrázky.
    • Slabikář str. 84/ čtení textu, opět následně zjistíme, zda děti ví, o čem četly. Dopíší větu (Stáňo, nakresli labuť.) a zkusí do rámečku labuť nakreslit.
    • Písanka str. 38/ každé slovo jednou. Stranu 37 vynecháme nebo ji mohou děti udělat dobrovolně.J
    • Přepis vět. Děti si vyberou jednu hádanku ze slabikáře na str. 79 u modrých otazníků a tu přepíší psacím písmem do cvičného sešitu.

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 20/3, 6 děti dopíší do zadání čísla, znázorní pomocí koleček, sestaví příklad a vypočítají. Napíší odpověď (Zůstalo…aut.) (Zůstalo…racků)
    • Pracovní sešit str. 20/4 děti vypočítají, mohou ukazovat na číselné ose, případně znázornit (způsob znázornění jsem posílala ve včerejší přípravě).
    • Pracovní sešit str. 20/2 děti napíší do cvičného sešitu jako desetiminutovku (jenom jeden rámeček, můžou si vybrat, který chtějí).

    Dobrovolné úkoly:

    ČT   http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm

          MA  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/vlakove-nadrazi/priklady1.htm

     

     

    12. 5.

    Čtení, psaníonline výuka

    • Slabikář str. 83/ čtení v domečku, čtení slov ve sloupcích + vysvětlit jejich význam, zvířata ukázat na obrázcích u učebnici, případně ukázat obrázky na internetu (mnohé děti neznají).
    • Slabikář str. 83/16, čtení s porozuměním, děti přečtou a návodnými otázkami zjišťujeme, jak textu porozuměly.
    • Písanka str. 35, 36 – každé slovo jen jednou.

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 19/ 5,6 slovní úlohy, děti znázorní na ose, sestaví příklad a napíší odpověď. (Zbylo …metrů.)
    • Pracovní sešit str. 20/1

    Dobrovolné úkoly:

    11. 5.

    Čtení, psaní

    • Vyvození písmenka g, G (opět doporučuji abecede s Michalem) https://www.youtube.com/watch?v=s9WzJDppTfE
    • Slabikář str. 82/obrázek – děti říkají slova, která obsahují hlásku g a určují, kde tuto hlásku slyší.
    • Slabikář str. 82/slabiky – děti čtou slabiky a následně je spojí do slov (vždy jedna slabika z prvního řádku a jedna z druhého).
    • Slabikář 82/ děti čtou slova, v brýlích pojmenovávají obrázky a určují, kde se v nich objevuje g. Čtou věty, následnými otázkami zjistíme, jak děti textu porozuměly (Čím hází Agáta, Co staví Igor, S kým si hraje Gusta ….) dole u tužky dopíší jméno Igor.
    • Písanka str. 34/ děti doplňují vhodné barvy. (Rodiče jim mohou slova předepsat tiskacím písmem, děti potom přepisují psacím.)

     Matematika v Aj - online výuka

    • Opakování geometrických obrazců v Aj (kruh – a circle, trojúhelník – a triangle, čtverec – a square, obdélník – a rectangle)
    • Pracovní sešit str. 19/1,2 slovní úlohy –  znázorní na ose, napíší příklad, vypočítají a dopíší odpověď (Celkem ...metrů)
    • Pracovní sešit str. 19/3 děti počítají anglicky. (metry – meters )
    • Pracovní sešit str. 19/4 – děti opíší do cvičného sešitu nebo na papír a vypočítají. (opisují i jednotky, m píší psacím písmem)

          Prvouka

    • Učebnice str. 61/ opakování, děti doplní jednotlivá cvičení, dole v liště jsou přehledně napsány jednotlivé úkoly. Budu ráda, když mi pošlete, opravím a pošlu dětem zpátky.J

    Dobrovolné úkoly:

    ČT  http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenog1.htm

          MA  https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s  (písnička o geometr. Obrazcích)

                      https://www.kangiclub.com/home (vyberte nahoře ikonu kočky s květinovým keřem, potom hru sharing shapes)

           PRV  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rok/rok1.htm

     

    6.5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 81/ Čtení pohádky (Děti se mohou střídat s rodiči, vždy po jedné větě, aby to nebylo pro děti tolik náročné), dole u tužky dopíší správná slova (ženu, Dcera, hrneček, Hrnečku vař). Mohou tiskacím nebo psacím písmem, jak to zvládnou, neboť je tam D, které se ještě neučily.
    • Písanka str. 33/celou stránku, budu ráda, když mi pošlete. (Můžete to dětem rozdělit, část ve středu a část ve čtvrtek, neboť na čtvrtek žádné učení posílat nebuduJ)

    Angličtinaonline výuka (pro všechny skupiny stejné)

    • Opakování slovíček Food
    • Nová slovíčka Clothes (oblečení) dle listu wearing. (Říkáme a děti opakují, potom říkáme slovíčko a děti zkouší vyhledat a ukazují.)
    • Říkáme slovíčka a děti ukazují na sobě a doplňují barvu.
    • Děti vybarvují slovíčka dle zadání. (Jen 3 a potom říkají: I’v got a blue dress.)

    Pozn. Říkáme dětem: Vybarvi šaty. (Colour a dress.) Vybarvi tričko. (Colour a T-shirt.) Vybarvi kalhoty. (Colour trousers.) Ony vybarvují, jakou barvou chtějí.

    • Pracovní sešit str. 31/1 děti spojují čísla s obrázky.

    Řešení: 1. a T-shirt  2. shoes  3.shorts  4. trousers  5. a coat (ve slovíčkách máme a jacket, protože a coat je spíš jen kabát, kdežto a jacket může být i bunda, která je v sešitě na obrázku)

                  6. a hat (ve slovíčkách máme a cap – kšiltovka, upozorníme děti, že je to slovíčko navíc)   7. a dress  8. a skirt

    Dobrovolné úkoly:

    ČT  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/my-a-auto.htm

    AJ  https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk (hezké video, kde děti slyší názvy oblečení)

    5.5.

    Čtení, psaníonline výuka

    • Slabikář str. 80/celá stránka, děti čtou hádanky a spojují věty se správnými obrázky. Zopakují si básničku Ty a já… (o písmenkách). Přečtou básničku Chechtavá. Dole přečtou text a vedle nakreslí, jak si představují ,,neskutečné zvířátko“
    • Písanka str. 31/ dokončit (každé slovo jednou)
    • Písanka str. 32/ celou (každé slovo jednou)

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 18/ jednotka délky 1 metr, vysvětlíme dětem, co jsou to jednotky délky (slouží k tomu, abychom mohli něco změřit, jak je to dlouhé). Děti říkají, co vše můžeme změřit (délku chodby, zahrady, bazénu, lavice, prkna…), na obrázku ukážeme různé druhy metru a vysvětlíme, k čemu se používají. Pokud máme některé doma, ukážeme názorně, jak se měří. Ukážeme dětem kolik je 1 metr, 2 m atd. (samozřejmě dle možností).
    • Pracovní sešit str. 18/2 (můžete měřit délku a šířku pokoje, řekněte dětem, co je to délka, co šířka).
    • Pracovní sešit str. 18/4, 5 – vysvětlíme, že i jednotky délky se dají sčítat, sečteme čísla a dopíšeme m (v tomto případě už tam je)

    Prvouka (místo 7.5.)

    • Učebnice str. 60/děti si prohlédnou různé typy hodin a říkají, kde je mohou vidět a k čemu se používají. Poznávají, kolik hodin jednotlivé hodiny ukazují.
    • Dále na této stránce přečtou čas a dokreslí do jednotlivých hodin. (Ve škole bychom trénovali s papírovými hodinami, ale chápu, že je většina doma nemáte a ani teď není možnost je koupit…)

     

    Dobrovolné úkoly:

    ČT  https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eac41c49714d (čtení s porozuměním)

    MA  http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/metr1.htm

    PRV https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rezim-dne/orientacevcase10.htm

    Doufám, že jste všichni prožili příjemný prodloužený víkend, načerpali mnoho energie a můžeme zase trochu pokračovat v dalším učení...smiley

    4. 5.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 79/ práce s textem U Fialů

    Děti čtou text, mohou se střídat s rodiči (vždy po větách, aby to nebylo pro děti moc dlouhé). Po přečtení jim mohou rodiče dávat otázky typu: Bydleli Fialovi v Praze? Jmenovala se jejich dcera Žofka? Koupili si sáček zelených fazolí? Atd.

    • Slabikář str. 79/hádanky u modrých otazníků (děti přečtou a v přesmyčkách vyluští a spojí správná slova s hádankou).

    Řešení: růžová hádanka – mrkev, zelená hádanka – hrášek, fazole

    • Písanka str. 31/ 4 řádky, nácvik velkého Ž
    • Diktát vět do cvičného sešitu nebo na papír: Tomáš jí kaši. Tereza pije mošt. (Děti již psaly jako opis v písance. Je potřeba děti upozornit, že v každé větě jsou tři slova a na konci musí napsat tečku.)

    Matematika v Ajonline výuka

    • Pracovní sešit str. 17/3 (děti by měly rozdělit menšitele (17) na 10+7, potom odečítají 7-2-4=1 , nakonec přičtou desítku 10+1=11) Jednodušší způsob: Zakryjí si desítku, řeknou si 7-2-4=1, odkryjí desítku a dostanou 11.

    Pozn. Toto cvičení prosím udělat v českém jazyce.

    • Pracovní sešit str. 17/4,5, 6 (v angličtině sestavit a vypočítat příklady)

          Prvouka

    • Učebnice str. 58/ děti přečtou dny, dopíší názvy dnů, dokončí věty u zeleného domečku. V rámečku zakroužkují volné dny. (Nakreslit obrázek je dobrovolné)
    • Učebnice str. 59/ Seznámení s hodinami (Děti se v první třídě učí pouze celé hodiny!!J), děti mohou u zeleného rámečku ukazovat pomocí krátké špejle, párátka atd. časy, kdy snídají, svačí…prosím rodiče o pomoc. Potom totéž dokreslí pastelkou.

    Dobrovolné úkoly:

    ČT

    https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-f/pismeno-f1.htm

    MA

    https://www.softschools.com/math/games/subtraction_games/

    PRV

    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

     

    30. 4.

    Projekt Čarodějnice

    • Děti mají volný den, mohou dobrovolně pracovat s listy, které jsem všem poslala na mail. Kdo bude chtít, může mi poslat vypracované, ale není to povinné.wink
    • V pátek je státní svátek, další přípravu pošlu až v neděli navečer.yes

     

    29.4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 79/děti čtou slabiky v domečku, u modrého trojúhelníku přečtou slova a zakroužkují správné slovo dle obrázku, čtou, případně skládají slova ve sloupcích
    • Písanka str. 30/ celou, slova jednou

    Angličtina – online výuka

    Opakovací hodina – pro všechny skupiny stejné (už se mi podařilo se sjednotit).

    • Pracovní list Fruit bowl, naučíme se nová slovíčka z oblasti ovoce a budeme plnit ovocnou mísu, dle počti teček na kostkách. Děti říkají např. three bananas…
    • Pracovní list A Picnic in the Park, přečteme dětem text a řekneme o čem to je: stručný překlad - pokud dnes půjdete do lesa, neuvěříte svým očím, jaké překvapení uvidíte, mnoho hnědých medvídků má dnes piknik, mají tam čokoládové sušenky, jablka a hrušky - pears (ty je potřeba do obrázku dokreslit).
    • Dále děti říkají, co ještě je na obrázku a rodiče jim to přeloží do Aj

    Dort (cake)                        hroznové víno (grapes)

                Pomeranč (orange)         plněný toust, houska (sandwich)

          Potom doplňují odpovědi do otázek. Vždy se ptají na počet, kolik je tam medvědů…

    • Na dalším listě nakreslí jídlo dle slov, rodiče přečtou, poslední list slouží jen k nácviku slovíček
    • Pracovní sešit str. 30/9

    Řešení: 1. crayon (pastelka), 2. milk (mléko), 3. Hi! (ahoj)

    Pozn. Pokud děti nemají vytištěné listy, nevadí, připraví si čistý papír A4.

     

    28.4.

    Čtení, psaní – online výuka

    • Slabikář str. 77/ tužka
    • Slabikář str. 78/vyvození písmenka f,F (děti hledají věci na obrázku s písmenkem f, kroužkují písmenka f,F v básničce, čtou slabiky a sestavují slova, pojmenovávají obrázky v brýlích a čtou slova vedle nich)
    • Slabikář str. 78/ čtení textu s následnými otázkami (co dostal Fanda, jak se pejsek jmenoval…), dopsat do věty slovo pes.
    • Diktát velkých písmen (R,C,Z,H,T,B, J, P)
    • Písanka str. 29/celou, slova jen jednou

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 16/3,5,6 – děti doplní do slovních úloh výsledek, mohou si napsat na papír příklad, případně znázornění.
    • Pracovní sešit str. 16/4 – opsat příklady do sloupečků a vypočítat
    • Pracovní sešit str. 17/1

    Prvouka (místo čtvrtka 30.4.)

    • Učebnice str. 55/děti rozstříhají obrázky a dolepí je k jednotlivým měsícům, rodiče určitě pomůžouJ
    • Prosím, aby se děti průběžně učily názvy měsíců, při některé z online výuk si je vyzkouším, jak to umí. (cca v půli května)

    Dobrovolné úkoly:

    ČT   http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof1.htm

    ábécédé s Michalem https://www.youtube.com/watch?v=TsX75Ptfk4c

    MA  http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/odcitani-do-20-bez-prechodu-pres-10

    PRV  http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obdobi1.htm

    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

    27. 4.

    Čtení, psaní

    Omlouvám se, zapomněla jsem Vám na pátek poslat metodiku nácviku slov se slabikotvorným r, l. Posílám nyní.

    • Nácvik slov se slabikotvorným r, l (pro děti docela obtížné), nejprve využít hádanky (je to sladké – je to c-u-k-r…je to ryba-je to k-a-p-r…nosíme to, když je nám zima-je to s-v-e-t-r, teče nám to z očí, když pláčeme-je to s-l-z-a ), z počátku doporučuji obloučkovat při čtení těchto slov i u dětí, které již neobloučkují.
    • 77/puzzle - děti doplňují slabiky do slov. Budu ráda, když s nimi budete trénovat skládání slov se slabikotvorným r, l. Je opravdu důležité, aby se děti naučily tato slova dobře číst. Termín slabikotvorné r, l nepoužíváme.

    Pozn. Pokud děti neradi skládají slova, lze jako motivaci využít hru PÍSMENKOVÝ GULÁŠ. Nadiktujeme dětem slovo, ale s rozházenými písmeny např. P, K, R A, řekneme je to ryba a děti složí KAPR. Velmi dobrá hra pro rozvoj sluchového vnímání.

    • Slabikář str. 77/ Cesta z Brna – čtení s porozuměním (děti přečtou a následně návodnými otázkami zjistíme, zda ví, o čem četly. (Kam jel Luboš, čím, kam si sedl, co si četl….)
    • Písanka str. 28/ celou, každé slovo jen jednou.

    Matematika v Ajonline výuka, pokud se nepřipojíte, můžete samozřejmě dělat jen česky.

    • Zopakovat s dětmi čísla 10 – 20 v angličtině
    • Pracovní sešit str. 15/3 děti dopočítávají anglicky
    • Pracovní sešit str. 16/ vyvození odčítání do 20 bez přechodu desítky

    Pozn. 18 – 6 (číslo 18 si rozdělíme na 10+8, odečteme od sebe jednotky 8-6 je 2, přičteme zpátky k desítce 10+2=12. Je potřeba dětem názorně ukázat – viz. prac. Sešit str. 16/1. Pro koho je to složité, tak zle vysvětlit i takto: zakryj si desítku, 8-6 = 2. Odkryj desítku a přidej ke dvojce, dostaneš 12. (Není to úplně metodicky správně, ale pro mnoho dětí srozumitelnější, alespoň v počáteční fázi nácviku.)

    • Pracovní sešit str. 16/0, 1, 2

    Prvouka

    Dobrovolné úkoly:

    ČT

    http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabikotvor1.htm

    MA

    http://toytheater.com/fish-feeder/#

    PRV

    https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 (Paxi střídání dne a noci a ročních období, moc hezké video pro zvídavé děti, kterých mám plnou třídu).

     

    24. 4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 76/děti čtou slova pod obrázky a ve sloupcích, text Rýmy – šprýmy přečtou a podtrhnou slova, která se rýmují.
    • Slabikář str. 76/modrý trojúhelník – děti spojí správné slovo do vět a budu ráda, když dvě věty složí z písmen. Ve cvičení u metru zakroužkují správné slovo. Básničku u papouška jen přečtou
    • Písanka str. 26 dokončit, str. 27 celou (slova jen jednou)

     

    AJ moje skupina a skupina p. uč. Kůrkové – online výuka (udělám sama, píšu jen, kdybyste se nepřipojili).

    • Opakování slovíček dle pracovního listu, děti se snaží říkat I like…, I don’t like…
    • Pracovní sešit str. 29/5 děti spočítají a napíší, kolik je na obrázků kruhů (circles) a čtverců (squares)
    • Pracovní sešit str. 29/6

    Řešení:  obrázek č. 1. three red circles (3 červené kruhy), two blue circles (2 modré kruhy), one green circle (1 zelený kruh), two yellow circles (2 žluté kruhy).

                   obrázek č. 2  two orange squares (2 oranžové čtverce), one black square (1 černý čtverec), two blue squares (2 modré kruhy), one green square (1 zelený kruh).

    • Pracovní sešit str. 29/7 děti dopíší počet předmětů a říkají…(nine biscuits, seven crayons, six bananas, two crowns, five robots)
    • Food test (pracovní list) – rodiče budou říkat dětem barvu a jídlo, děti budou dle zadání vybarvovat. (blue water…)

    Dobrovolné úkoly:

    https://www.youtube.com/watch?v=xQJeIPzG9mQ

     

    Skupina p. uč. Hamouzové  - online výuka (udělám sama, píšu jen, kdybyste se nepřipojili).

     

    • Opakování slovíček dle pracovního listu, děti se snaží říkat I like…, I don’t like… dále říkají dle pracovního listu s talířem co mají a nemají rády.
    • Pracovní sešit str. 27/1 děti kroužkují, co slyší.

     Řešení: 1. bananas  2. milk   3. noodles  4. biscuits      5. water  6. bread

    • Pracovní sešit str. 29/5 děti spočítají a napíší, kolik je na obrázků kruhů (circles) a čtverců (squares)
    • Pracovní sešit str. 29/6 děti kreslí, co slyší.

    Řešení:  obrázek č. 1. three red circles (3 červené kruhy), two blue circles (2 modré kruhy), one green circle (1 zelený kruh), two yellow circles (2 žluté kruhy).

                   obrázek č. 2  two orange squares (2 oranžové čtverce), one black square (1 černý čtverec), two blue squares (2 modré kruhy), one green square (1 zelený kruh).

    • Pracovní sešit str. 29/7 děti dopíší počet předmětů a říkají…(nine biscuits, seven crayons, six bananas, two crowns, five robots)

    Dobrovolné úkoly:

    https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY  (video s písničkou  a slovíčky Food)

    https://www.kangiclub.com/home  (nahoře vyberete ikonu dračí holčička – hru What do I eat?)

    23. 4.

    Čtení, psaní – online výuka

    • Slabikář str. 74/ text Maminka, cvičení s červenou pastelkou, pusou, tužkou (zadání jsou v liště)
    • Slabikář str. 75/křížovka, sloupečky slov
    • Písanka str. 25 dokončit, 26/ 4 řádky

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 15 /4 děti znázorní slovní úlohu pomocí červených a modrých koleček, sestaví a vypočítají příklad, napíší odpověď (Na míse je..kusů).
    • Pracovní sešit str. 15/5
    • Pracovní sešit str. 14/2 děti vypočítají jako desetiminutovku, budu ráda, když mi pošlete.

    Prvouka

    • Učebnice str. 52/ děti povídají, jak si děti hrají na obrázcích, dobarví poslední obrázek a dole geometrické obrazce.
    • Učebnice str. 53/1,3,4 (zadání je dole v liště), budu ráda, když mi tuto stránku pošlete.

    Dobrovolné úkoly:

    ČT

    http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_1.htm

    MA

    https://www.gramar.in/cs/#1  ( čtení s porozuměním – obrázkové věty)

    PRV

    https://brumlik.estranky.cz/file/730/hospodarskazvirata.htm

     

    22. 4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 73/text Naše chata, cvičení s tužkou – děti doplní h nebo ch
    • Písanka str. 24 celou – děti každé slovo jednou opíší
    • Písanka str. 25/ nácvik písmene b, 4 řádky

     

    Matematika – online výuka

    • Pracovní sešit str. 14/6
    • Do cvičného sešitu slovní úloha str. 14/7
    • Pracovní sešit str. 15/2

    Dobrovolné úkoly:

    ČT

    • Básnička ve slabikáři na straně 74 nebo 75 u papouška (děti si mohou vybrat, kterou básničku budou chtít))

    MA

     

    21. 4.

    Čtení, psaní (online výuka)

    • Slabikář str. 73/ domeček se slabikami, smajlík (děti jen přečtou vtip), sloupečky slov – děti čtou (dobrovolně mohou skládatJ)
    • Slabikář 73/ modrý trojúhelník – děti přečtou a podtrhnout správné slovo
    • Písanka str. 22/ přepis vět a velkých tiskacích písmen (každé písmeno 2x)
    • Písanka str. 23/ celou, každé slovo jednou (vím, že je toho hodně, ale v písance jsme trochu pozadu…)

     

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 14/1, 5 (Děti jsou sice zvyklé, říkat příklad od zdola, 2+16,je to příprava na písemné sčítání v dalších ročnících, ale v tomto případě je to pro děti těžké, proto příklady sčítají ze shora, 16+2.)
    • Pracovní sešit str. 14/8

    Dobrovolné úkoly:

    ČT

    http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/cteme_vety1.htm

     MA

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html

    20.4.

    Čtení, psaní

    • Vyvození písmenka ch, Ch (opět doporučuji abecede s Michalem) https://www.youtube.com/watch?v=zo8fGWRpr8Q
    • Slabikář str. 72/obrázek – děti říkají slova, která obsahují hlásku ch a určují, kde tuto hlásku slyší.
    • Slabikář str. 72/slabiky – děti čtou slabiky a následně je spojí do slov (vždy jedna slabika z prvního řádku a jedna z druhého).
    • Slabikář 72/ děti čtou slova, v brýlích pojmenovávají obrázky a určují, kde se v nich objevuje ch. U červené tužky čtou věty a hledají slova, která do nich patří, vybarvují stejnou barvou. U žluté tužky pak dopíší slovo hrách (tiskacím písmem nebo kdo zvládne, může psacím).
    • Písanka str. 22/ 6 řádků

    Matematika v Aj – online výuka (píšu jen pro případ, že se nebudete moci připojit)

    • Opakování čísel 0 – 20 v angličtině
    • Zopakovat postup při sčítání (viz. příprava 16.4.)
    • Pracovní sešit str. 13/3, 14/ 3, 4

    Prvouka

    • Učebnice str. 45/domácí zvířata a jejich mláďata, děti by měly umět pojmenovat zvířata na obrázcích (Najdete v zelené liště dole)
    • Učebnice str. 50/ Úkoly ke cvičením jsou dole v liště

    Dobrovolné úkoly:

    ČT        http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch1.htm

    MA      http://www.harcourtschool.com/activity/adding_bricks_k/

    PRV     https://zsbcupice.cz/prvni-rocnik.html ( Člověk a jeho svět – domácí zvířata a jejich mláďata)

                   http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

    17. 4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 70/ sova (děti hledají v řádku v přesmyčkách názvy povolání a píšou vedle na řádek. Rodiče přečtou hádanku.
    • Slabikář str. 71 celou (Zadání jednotlivých úkolů je dole v liště)
    • Písanka str. 20/ dokončit, str. 21/ celou

     

    Dnes žádné dobrovolné úkoly, myslím, že toho čtení a psaní je dost..J

    Angličtinu posílám jen pro případ, že se nebudete moci připojit na online výuku, jinak udělám s dětmi sama.smiley

     

    AJ moje skupina a skupina p. uč. Kůrkové

    • Děti povídají podle obrázku (talíře) co mají a nemají rády. Tvoří věty: I like bananas. I don’t like rise.
    • Děti zkusí tvořit věty se slovesem want. I want a banana. I want some bread.
    • Pracovní sešit str. 28/3 děti lepí obrázky ze str. 61 a opět tvoří věty I like..I don’t like.
    • Pracovní sešit 28/4 děti nakreslí své nejoblíbenější jídlo (nemusí to být ze slovíček, která jsme se učili v této kapitole).

     

         Dobrovolné úkoly:

    https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY  (video s písničkou  a slovíčky Food)

    https://www.kangiclub.com/home  (nahoře vyberete ikonu dračí holčička – hru What do I eat?)

         Skupina p. uč. Hamouzové

    • Pracovní sešit str. 25/6 děti vybarvují dle poslechu.

    Řešení: a purple car (fialové auto), a gold crown (zlatá koruna), a red pen (červené pero), a silver ball (stříbrný míč)..zlatou vybarvěte žlutou, stříbrnou – šedivou.

    • Pracovní sešit str. 25/7 děti vybarvují dle poslechu a k obrázkům doplní tužkou jejich počet.

    Řešení: blue squares (modré čtverce), red crowns (červené koruny), brown rubbers (hnědé gumy), pink cicrles (růžové kruhy).

    • Pracovní sešit str. 25/8 děti napíší počet předmětů a řeknou anglicky, upozorníme je na to, že když je více jak jeden předmět, přidáme k anglickému slovíčku s.
    • Nová slovíčka Food dle prac. listu, můžete procvičit jejich výslovnost

    na https://www.myngconnect.com/  (vyberete For students – students’s book audio – unit 6 – Activity 1 Track B15)

    • Budu ráda, když budete s dětmi do příští hodiny procvičovat slovíčka. Děti mohou tvořit věty I want bananas. (Já chci banány.) Takto mohou tvořit věty se všemi slovíčky z kapitoly Food.

     

    16.4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 69/ Táta vaří – děti přečtou a následně pomocí návodných otázek zjistíte, jak textu porozuměli. (např. Co si táta připravil, kdo mu pomáhá..). Dole pak děti vyluští název pohádky a tiskacím písmem napíší do rámečku.
    • Slabikář str. 70/modrý trojúhelník – děti čtou slova a podtrhávají ta, která označují věci, jenž potřebuje kuchař.
    • Písanka str. 19 dokončit, písanka str. 20/ 3 řádky, nácvik velkého písmena H (vznikne z tvarů velkého J a malého l).

         Matematika

    • Pracovní sešit str. 13/ vyvození sčítání do 20 bez přechodu desítky

    Postup při nácviku:

    • 14 + 3
    • Číslo 14 rozdělíme na 10 + 4                                                                                        
    • Sečteme 4 + 3 = 7
    • Přičteme k desítce 10 + 7 = 17
    • Pracovní sešit str. 13/1, 2 – děti zapisují příklady a dle výše uvedeného postupu vypočítají. Potom znázorní pomocí peněz. (ty červená kolečka mohou znázornit jen tak, že je vybarví, nebudou tam kreslit lva)

           Prvouka

    • Učebnice str. 49/ zadání úkolů jsou v liště, děti by měly umět pojmenovat jednotlivé části keře a stromu.

    Dobrovolné úkoly

              ČT

             MA

      

             PRV

     

     

     15. 4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 69/pero - děti opíší slova a čtou nově vzniklá
    • Slabikář str. 69/ domeček - čtení slabik, sloupečky slov - čtení, skládání z písmenek.
    • Skládání vět lde diktátu (Máma volá Bořka. Na stole je večeře. Máme kuře a salát.) Budu ráda, když mi složené věty vyfotíte a pošlete.
    • Písanka str. 18 dokončit (4 řádka), písanka str. 19 - 5 řádků (psací slova)

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 12/3, 5
    • Pracovní sešit str. 12/4 děti opíší a vypočítají do sešitu nebo na papír. Budu ráda, když mi pošlete.

    Dobrovolné úkoly:

           ČT                       https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/sobota-u-babicky.htm

     

          MA    https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php  ( vyberete číselný obor 0-10 – kapitola 25, příklady typu ? + 5 = 10, 10 - ? = 5)

     

    ONLINE VÝUKA

    Začne pravidelně probíhat od 20.4.

    Organizace:

    • Děti budou rozděleny do 4 stabilních skupin.
    • Každá skupina bude mít online výuku 30 minut denně.
    • PO, ST bude matematika
    • ÚT, ČT bude čtení
    • PÁ budou mít všechny skupiny AJ
    • Dvě skupiny budu učit já a dvě skupiny paní asistentka Míša. Skupiny si budeme střídat. Takže ve výsledku bude mít každá skupina 2x týdně výuku se mnou a 2x týdně s Míšou. Jen angličtinu budou mít všechny skupiny se mnou (samozřejmě postupně v časových intervalech 30 min.)
    • Každému z Vás pošlu na whatsapp čas a přihlašovací heslo Vaší skupiny (čas i heslo bude po celou dobu výuky stejné)
    • Online výuka bude probíhat přes aplikaci meet.jit.si (případně Skype, ale to můžeme domluvit individuálně s jednotlivými skupinami)
    • Do příprav, které každý den posílám, Vám vždy označím učivo, které bude probráno v rámci online výuky.
    • Samozřejmě respektuji, že ne každému se vždy podaří připojit, ať už z technických, časových či jiných důvodů. Jen bych ráda vzhledem k současné situaci a ke skutečnosti, že návrat do školních lavic je zatím velmi nejistý, alespoň nějakým způsobem měla každodenní kontakt s dětmi. J

     

    14. 4.

    Čtení, psaní

    • Vyvození písmenka ř, Ř (opět doporučuji abecede s Michalem) https://www.youtube.com/watch?v=yMIpneX43gI
    • Slabikář str. 68/obrázek – děti říkají slova, která obsahují hlásku ř a určují, kde tuto hlásku slyší.
    • Slabikář str. 68/slabiky – děti čtou slabiky a následně je spojí do slov (vždy jedna slabika z prvního řádku a jedna z druhého).
    • Slabikář str. 68/ slova, text U řeky Ohře – děti čtou slova, text, následně dopíší do rámečku slovo (pokud zvládnou malé psací b, mohou i psacím písmem).

    Pozn. Na internetu by rodiče mohli dětem ukázat řeku Ohři

    • Písanka str. 18/ 4 řádky
    • Diktát slov do cvičného sešitu nebo na papír (zvonek, kocour, Slávek, ocet, školák) – budu ráda, když mi pošlete.

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 11/5
    • Pracovní sešit 12/1 děti ukazují příklad na číselné ose a doplňují výsledky.
    • Pracovní sešit 12/2 děti zapíší příklad, vypočítají a napíší jednoduchou odpověď (Zbylo ….talířů. Nebo talíř namalují.)
    • Pracovní sešit 12/6 Děti napíší na papír nebo do cvičného sešitu jen výsledky (jako desetiminutovka), nejprve první sloupec, potom druhý. Nechám na Vás, který obdélník s příklady zvolíte, jestli tmavě nebo světle zelený. Každopádně prosím jen jeden. winkBudu ráda, když mi pošlete.

    Dobrovolné úkoly:

    ČT:  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-r/pismeno-r1.htm

    MA: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/logicke-rady/rady1.htm

     

    _________________________________________________________________________________________________________________________

    Informace k výuce ve dnech  6. - 13. 4.

    • Bude probíhat velikonoční projekt
    • Všechny informace a pracovní listy jsem všem rodičům poslala na mail.
    • Pro jistotu ještě dávám informace k projektu sem.smiley

    VELIKONOČNÍ PROJEKT 1.C

    Všechny úkoly v projektu jsou na tři dny (6. – 8. 4.). Jejich plnění je dobrovolné, respektuji, že ne každý má možnost si pracovní listy vytisknout. Nechám proto na uvážení rodičů, které úkoly děti splní a které nikoli. Budu ráda za fotografie, jak děti pracují, ale opravdu to není povinné.JJ Původně měla být součástí projektu i hra Cesta za velikonočním vajíčkem, ke které nám nádherná vajíčka vyrobila maminka Tobíka Melichara. Nakonec kvůli omezenému vycházení hra nebude, ale stoprocentně si jí schováme do 2. třídy!!!JJJ

    Najdete je v další příloze v mailu.

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

    3.4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 67/ dokončit stránku (zvonek, sova, pusa, míček), Zadání k jednotlivým cvičením jsou v liště.
    • Písanka str. 17/celou

     

    Angličtina

    Pokud se nám povede online výuka, snažila bych se udělat některé úkoly s dětmi sama.smiley

    Moje skupina

    • Nová slovíčka FOOD (jídlo) dle pracovního listu a poslechu https://www.myngconnect.com/  (vyberete For students – students’s book audio – unit 6 – Activity 1 Track B15)
    • Pracovní sešit str. 27/1 V každém rámečku děti zakroužkují slovíčko, které slyší

    Řešení: 1. bananas  2. milk   3. noodles  4. biscuits      5. water  6. bread

    • Pracovní sešit str. 28/2 děti říkají dle obrázků z pracovního listu věty:

    I like (mám rád) milk…

    I don’t like (nemám rád) bread…

    • Druhý pracovní list, děti dokreslují do talíře obrázky ze slovíček, dle toho co mají a nemají rády.

    Dobrovolné úkoly a procvičování:

    https://www.kangiclub.com/home (vyberete nahoře takovou fialovou příšerku – v nabídce her pak vyberete hru Having a picnic)

    skupina p. uč Hamouzové

    • Opakování slovíček Stories (pohádky), děti ukazují na slovíčka a říkají: This is a king…This is a queen…
    • Pracovní sešit str. 23/1 děti kroužkují v každém rámečku, co slyší.

    Řešení: 1. a king ,2. a queen, 3 a princ,  4. a friend,  5. a frog,  6. a crown

    • Pracovní sešit str. 23/2 děti malují smajlíky (1. smutný, 2. veselý) a říkají: I am sad (já jsem smutný), I am happy (já jsem šťastný)
    • Pracovní sešit str. 24/5 děti malují co by chtěli (ze slovíček Pohádky) a potom říkají: I want a frog..(podle toho, co namalují. I want – já chci)

    Dobrovolné úkoly k procvičování:

    https://www.kangiclub.com/home (vyberete nahoře takovou fialovou příšerku – v nabídce her pak budete listovat zelenou šipkou  vpravo, dokud se neobjeví hra My body )

    skupina p. uč. Kůrkové

    • Nová slovíčka FOOD (jídlo) dle pracovního listu a poslechu https://www.myngconnect.com/  (vyberete For students – students’s book audio – unit 6 – Activity 1 Track B15)
    • Pracovní sešit str. 27/1 V každém rámečku děti zakroužkují slovíčko, které slyší

    Řešení: 1. bananas  2. milk   3. noodles  4. biscuits      5. water  6. bread

    • Pracovní sešit str. 28/2 děti říkají dle obrázků z pracovního listu věty:

    I like (mám rád) milk…

    I don’t like (nemám rád) bread…

    • Druhý pracovní list, děti dokreslují do talíře obrázky ze slovíček, dle toho co mají a nemají rády.

    Dobrovolné úkoly a procvičování:

    https://www.kangiclub.com/home (vyberete nahoře takovou fialovou příšerku – v nabídce her pak vyberete hru Having a picnic)

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    2.4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 66/ dokončit stránku, dole v liště je zadání úkolů.
    • Slabikář str. 67/ čtení textu kuličky + úkol u červené tužky
    • Slabikář str. 67/ čtení textu u papouška
    • Písanka str. 16/celou, budu ráda, když vyfotíte a pošlete mi.

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 11/1 děti doplní dle červených kuliček počet a vypočítají
    • Pracovní sešit str. 11/2,4 ve slovních úlohách děti sestaví příklad, vypočítají a napíší odpověď. (jsou zvyklé psát jednoduché odpovědi..Celkem 15 a namalují kytičku.)
    • Podobným způsobem zkusí úlohu 11/3 do sešitu nebo na papír. Opět budu ráda, když mi toto pošlete.

    Prvouka

    • Učebnice str. 48/ dole v liště jsou zadání k jednotlivým úkolům.

     

    Dobrovolné úkoly dnes neposílám, domnívám se, že tento týden je toho opravdu hodně…J

     

    ______________________________________________________________________________________________

    1.4.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 65/čtení textu Žába + děti nakreslí, koho se žáby bojí.
    • Slabikář str. 66/7, puzzle (děti spojují slabiky do slov)
    • Slabikář str. 66/Jaké byly u nás Velikonoce (děti přečtou, dle textu dokreslí mašle na pomlázky.
    • Písanka str. 15/celou, budu moc ráda, když stránku vyfotíte a pošlete.

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 10/0,1,3

    Postup při nácviku odčítání do 20 bez přechodu desítky:

    Začínáme s příklady, aby byl výsledek 10 (16 – 6), pro názorný výklad můžete využít knoflíky, korálky, kostičky ze stavebnic, pastelky. Děti tvoří příklady dle názorných úloh (př. Máš 17 knoflíků, 7 jich našijeme na košili, kolik jich zbyde?), děti ubírají knoflíky atd.

    • Desetiminutovka (Prosím, abyste dětem diktovali příklady (10/4 tmavě zelený rámeček), děti píší na papír nebo do cvičného sešitu jen výsledky. Za každým číslem udělají čárku, už jsme to mnohokrát dělali, děti to znají.

    Opět budu ráda, když mi desetiminutovku pošlete.

    Hudební výchova

     

    Dnes je těch úkolů opravdu hodně, tak si myslím, že už není prostor na dobrovolné úkoly…J (případně můžete využít pracovní listy, které jsem Vám poslala na mail.

    _____________________________________________________________________

    31. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 65/domeček se slabikami, sloupečky slov, některá slova doporučuji složit z písmenek
    • Slabikář str. 65/ čtení textu (smajlík, Užovka), úkol u modrého trojúhelníku
    • Písanka str. 14 celou (každé slovo pouze jednou)

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 9/2,4,5,
    • Pracovní sešit str. 9/3 děti mohou pouze ústně číst příklady a říkat výsledky

    Dobrovolné úkoly:

    _____________________________________________________________________________________________

    30. 3.

    Čtení, psaní

    • Vyvození písmenka Ž opět s Michalem https://www.youtube.com/watch?v=UxRT5XbmmOk
    • Slabikář str. 64/celou stránku. Děti povídají, která slova na obrázku obsahují ž, v básničce kroužkují ž,Ž, spojují slabiky a tvoří slova (vždy jedna slabika z prvního a jedna z druhého řádku. V brýlích pojmenovávají obrázky, u pera opíší slova a přečtou. Dále přečtou text o ježkovi a dole dopíší, kdy ježek loví.
    • Písanka (v té máme docela skluz, tak bychom měli trochu přidatJ) str. 13 celou, každé slovo jen jednou

    Matematika v Aj

    • Opakování písniček o číslech do 20 (z přípravy 23. 3. – najdete na stránkách třídy)
    •  Pracovní sešit str. 8/3 pokud děti zvládnou, mohou počítat v aj
    • Pracovní sešit str. 9/1
    • Pracovní sešit str. 8/4 do nějakého cvičného sešitu nebo na papír (aby děti nezapomněly psát sloupečky s příklady, prosím rodiče, aby jim stránku přeložily)

    Prvouka

    • Učebnice str. 47/celou

    Dobrovolné úkoly:

    ČT   https://www.gramar.in/cs/  ( čtení s porozuměním pro 1. třídu, doporučuji obrázkové čtení, moc hezké)

    MA  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den/priklady1.html

    http://toytheater.com/how-many/

    ____________________________________________________________________________________________________

    Den s překvapením pro rodiče:

    Budu ráda, když si to děti přečtou samyyessmiley

    Úkoly na pátek 27. 3.

    1. Namaluj pro rodiče obrázek s jarní kytičkou a napiš tam toto:  DĚKUJI, ŽE MI POMÁHÁTE S UČENÍM!
    2. Zazpívej rodičům písničku.
    3. Nauč rodiče básničku TY A JÁ, MY JSME DVA…(o písmenkách)
    4. Nauč rodiče písničku HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE, ale anglicky.
    5. Pomáhej celý den rodičům, aby mohli více odpočívat.

     

    Budu ráda, když mi pošlete fotku, jak se Vám tento den vydařil.

    _____________________________________________________________________________________________________

     

    Zítra nás čeká trochu jiný denwink

     

    26.3.

     

    Den s angličtinou

     

    Moje skupina:

    Pokud Vám to nepůjde, tak na youtube napište Head  shoulders a vyberte jakoukoli písničku, doporučuji co nejkratší

    • Pracovní sešit str. 25/ 6 děti poslouchají, jakou barvou mají vybarvit jednotlivé předměty. Unit 5, track 52
    • Pracovní sešit str. 25/7 děti opět poslouchají, vybarvují dle poslechu a potom doplní počet k jednotlivým předmětům. Unit 5, track 53
    • Pracovní sešit str. 25/8 děti jenom dolní čísla a řeknou anglicky

     

    Dobrovolné úkoly:

    • Pracovní sešit str. 26/10 Děti mají zakroužkovat obrázek, ve kterém neslyší hlásku, která je na začátku řečena. Ony to znají, tato cvičení jsme již dělali. Unit 5 track 55
    • Omalovánka (na té druhé straně, co dělaly děti minulý týden, je tam zámek)
    • https://www.youtube.com/watch?v=G7lxNYyEX90&list=PL5FbwH62s3G2CsdzKTiy5ZVkAY0vAf6fW&index=5  (video na youtube, napíšete fun with flupe, tam vybetere Head Up!, to pokud by Vám to nešlo zpustit)

    __________________________________________________________________________________________

    skupina p. uč Hamouzové:

    Pokud Vám to nepůjde, tak na youtube napište Head  shoulders a vyberte jakoukoli písničku, doporučuji co nejkratší

    • Pracovní sešit str. 18/3 Děti kroužkují vždy jeden z dvojice obrázků, co slyší

    Řešení: 1. It has one leg. (má jednu nohu)     2. She has got hair (má vlasy)

                  3.It has got arms (má ruce)     4. He has got two eyes (má dvě oči)

    • Pracovní sešit str. 19/5, 6 Děti vždy vybarvují věci dle poslechu, ve cvičení 5 potom napíší číslem počet předmětů. Unit 4 track 39, 40
    • Pracovní sešit str. 19/7 jenom děti napíší počet a řeknou anglicky.
    • Zopakovat nová slovíčka (pohádky) dle listu

     

    Dobrovolné úkoly:

    • Pracovní sešit str. 18/4, jen pokud zvládnete.
    • Bludiště – pracovní list, byl v tom balíku, co jsem posílala mailem
    • Pošlu Vám na mail takový pracovní list - hru, děti mají házet kostkou a podle toho, co jim padne, malují obličej, který má třeba 3 oči, 2 pusy…můžete tak trénovat názvy částí hlavy.
    • https://www.youtube.com/watch?v=G7lxNYyEX90&list=PL5FbwH62s3G2CsdzKTiy5ZVkAY0vAf6fW&index=5  (video na youtube, napíšete fun with flupe, tam vybetere Head Up!, to pokud by Vám to nešlo zpustit)

    _________________________________________________________________________________

    Skupina p. uč Kůrkové:

    Pokud Vám to nepůjde, tak na youtube napište Head  shoulders a vyberte jakoukoli písničku, doporučuji co nejkratší

    • Pracovní sešit str. 17/1 děti spojí čísla s obrázky dle poslechu. Unit 4 track 35
    • Pracovní sešit str. 18/3 Děti kroužkují vždy jeden z dvojice obrázků, co slyší

    Řešení: 1. It has one leg. (má jednu nohu)     2. She has got hair (má vlasy)

                  3.It has got arms (má ruce)     4. He has got two eyes (má dvě oči)

    • Pracovní sešit str. 19/5, 6 Děti vždy vybarvují věci dle poslechu, ve cvičení 5 potom napíší číslem počet předmětů. Unit 4 track 39, 40
    • Pracovní sešit str. 19/7 jenom děti napíší počet a řeknou anglicky.

     

    Dobrovolné úkoly:

    ____________________________________________________________________________________

    25. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 63/dokončit stránku, popis cvičení je dole v liště
    • Písanka str. 11 dokončit
    • Písanka str. 12/ nácvik písmene malé c (děti už umí, psali jsme ho v některých slovech již dříve), prosím celou stránku.

     

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 7/4, 5
    • Pracovní sešit str. 8/obrázek (děti připočtou k deskám na vozíku ty, které jsou na trávě)
    • Pracovní sešit str. 8/1, 2

     

    Postup při nácviku sčítání a odčítání ve druhé desítce:

    • Vycházíme z čísla deset, ke kterému děti přičítají další jednotky.
    • Teprve až si děti osvojí sčítání 10 + 4…přidáváme 14 + 3 (vysvětlím později, až se k tomu dostaneme)
    • Stejným způsobem se učí odčítat, opět začínáme takovými příklady, aby vždy vyšlo 10. Dále přidáme příklady, kdy odečítáme 10.

     

     Hudební výchova

    • Kdo bude chtít, může mi zazpívat a poslat nějakou písničku (hlasová nebo video zpráva)
    • Ve 12.30 bych byla ráda, kdyby se děti přidaly ke zpívání, které bude v přímém přenosu na ČT 1 (písničku Není nutno jsme se učili, takže všichni známeJ)

    Dobrovolné úkoly:

    ČT  https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/diktaty-.html  (děti zde mohou číst psací písmo, nejprve jsou diktáty písmen, později i slov a vět)

    MA   https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm

     

    24. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 62/tužka , čtení psacího písma
    • Slabikář str. 63/ domeček slabik, čtení slov (hvězdička, trojúhelník), sloupečky slov (dle času by bylo dobré, kdyby jich děti pár složily z písmen).
    • Písanka str. 11/ 5 řádků
    • Na list přepis 2 vět ze slabikáře str. 40/Je tu nový dům. Má jeden komín.

     

    Matematika

    • Pracovní sešit str. 6/5 (děti ještě nesčítají, pouze dopočítávají – 10 a pak přidávají po jedné rybičky z druhého akvária,
    • Pracovní sešit 6/6,  7/1,2 (děti kreslí peníze, něco jako v úloze 6/1)
    • Dobrovolně 7/3 na papír nebo do nějakého provizorního sešitu J

     

    Úkoly pro dobrovolné procvičování

    Čtení, psaní

    https://www.onlinecviceni.cz   (vyberte 1. třída – slova – doplňování slov do vět, nebo cokoli jiného)

    https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/obrazkove-cteni-2.html

     

    Matematika

    https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/vysvobodte-princeznu_.html

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-10/priklady.html

     

    23. 3.

    Čtení, psaní

    • Vyvození písmenka Č (doporučuji opět Abécédé s Michalem) https://www.youtube.com/watch?v=saWKO9Z2Eng
    • Slabikář str. 62, děti říkají, co vše začíná na obrázku na Č nebo co obsahuje hlásku Č, kroužkují v básničce všechna Č. č, čtou slabiky a spojují je ve slova (vždy jedna slabika z prvního řádku a jedna z druhého), pojmenovávají obrázky v brýlích. Pokud se dostanete k online učebnici, mohou se děti podívat na video, procvičovat slabiky u IC cvičení.
    • Slabikář str. 62/ děti čtou věty 1-6 a spojí je s vhodnými obrázky.
    • Písanka str. 10 celou, každé slovo jen jednouJ

    Matematika (anglická)

    https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

    https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

    Budu ráda, když si děti nové písničky občas poslechnou a tím tak naposlouchají nová čísla. Opravdu po Vás nechci, abyste je nová čísla učili. Chápu, že ne všichni umíte anglicky.

    Prvouka

    • Učebnice str. 46/ děti povídají jaké počasí je na obrázcích, potom vybarví oblečení, které si oblékáme na jaře.

     

    Úkoly pro procvičení a zábavu (jen dobrovolné):

    Čtení

    https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/sluchove-vnimani/hlasky-podle-obrazku/cviceni.html

    https://www.gramar.in/cs/#1

    (zde si mohou děti vybrat nějakou hru nebo doplňovat slova)

    Matematika

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/morsky-svet/priklady1.htm

     

     

    20. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 60/dokončit stránku (A/N, barevné pastelky, zelená tužka, báseň Ty a já…děti znají, umí s pohybemJ), pokus se děti naučí básničku s papouškem, budu ráda (můžete mi poslat jako hlasovou zprávu na whatsappJ)
    • Písanka str. 9 celou
    • https://www.gramar.in/cs/#1  Vyberete ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – POEZIE – SYSEL

    (pokud žáci nezvládnou z důvodu neznámých písmenek přečíst sami, prosím rodiče, aby jim se čtením pomohli.)

    • Pro zábavu:  www.onlinecviceni.cz   Vyberte 1. ROČNÍK – SLOVA – DOPLŇOVÁNÍ PÍSMEN (SLOVA, VĚTY)

    Angličtina moje skupina

    • Opakování písniček na youtube:

      https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

    https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

    • Opakování slovíček king, queen, prince, princess, friend, happy, sad, frog, crown (král, královny, princ, princezna, kamarád, šťastný, smutný, žába, koruna). Děti ukazují na obrázky (použijte list, který jsem Vám poslala na mail – pro skupinu p. Hamouzové). Používáme spojení This is a king. I am happy.
    • Pracovní list Aj 1 - děti vyřeší bludiště k hradu (castle) mohou obrázek vybarvit.
    • Pracovní list Aj 2 – děti vybarví dle zadání omalovánku (pouze jednu polovinu, na které je medvídek a princezna)
    • Pro zábavu a porozumění poslechu https://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html

     

    Skupina Aj p. uč. Hamouzové

    • Doporučuji toto video https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA
    • Dle pracovního listu nácvik slovíček - pohádky (v mé přípravě jsou vypsané)
    • Pro správný poslech slovíček můžete použít webovou stránku, kde jsou poslechy k domácím úkolům (přihlášení viz. moje příprava Aj) Vyberete STUDENT’S BOOK – UNIT 5 – ACTIVITY 1 TRACK
    • Děti si vybarví nová slovíčka
    • Děti dle návodu vybarví obrázek pod slovíčky
    • Pro zábavu a porozumění poslechu https://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html

    Skupina AJ p. uč Kůrkové

     

     

    Pro jistotu ještě jednou píši, jak se dostanete na stránku k pracovnímu sešitu:

    Web: myNGconnect.com

    Vybrat: FOR STUDENTS

    Přihlašovací jméno ( Username): starterow

    Heslo (Password): natgeo

    Pro tento týden je to vše, děkuji všem, kdo jste s dětmi trpělivě pracovali, máte můj obrovský DÍK a neskutečný obdiv!!!yesheart

    ______________________________________________________________________________

     

    19. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 59/ sova, tužka, modrý trojúhelník (dole na stránce je popis, co v jednotlivých cvičeních dělat
    • Slabikář 59/ sloupečky slov, děti nejprve přečtou, potom by mohly některá slova složit z písmenek.J
    • Slabikář str. 60/červené pero, sova
    • Písanka str. 8/ dokončit
    • List ze sešitu na psaní (posílala jsem Vám ho mailem), diktát slov: rak, vlak, tráva, roláda, párek (budu ráda, když mi diktát pošlete na whatsapp)
    • Pro zábavu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/testexc.php

    Matematika

     

    Prvouka

    • Doporučuji pustit dětem Kostičky, milují je! Zde je odkaz na youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ

    • Učebnice str. 46/zelený domeček (dole je napsáno, co mají děti dělat..no vycházku bych asi nedoporučovala!?)
    • Vynechali jsme stránku 45, nejdříve probereme Jaro, potom se vrátíme ke zvířátkům.

    18. 3.

    Čtení, psaní

    • Slabikář str. 58 text o králících, děti nejprve přečtou, návodnými otázkami rodiče zjistí, jestli textu děti porozuměly (jak se jmenovali králíci, byli smutní, co na sebe volali, koho se nebojí….) potom děti doplní psací větu, ale slovo ,,klobouku“ napíší tiskacím písmem – neumí ještě b.
    • Slabikář str. 59 čtení slabik v domečku (kdo má IC učenici, tak i v psacím domku, je to v 1 IC cvičení na str. 59).
    • Slabikář str. 59 ? děti rozluští přesmyčky a následně složí z písmenek.
    • Písanka str. 7 dokončit stránku, každé slovo děti píší jednou.
    • Písanka str. 8 tři řádky
    • Za odměnu by si děti zasloužily jeden díl Boba a Bobka

    https://www.youtube.com/watch?v=A__K30tSOXQ&list=PLvQt11KcLozh75uYtH9O0qFu1M743hflC&index=4&t=0s

     

       Matematika

    Doporučuji  PUZZLE - DOMÁCÍ MAZLÍČCI 1,

    Ať děti nezapomenou počítat do 10J

    17. 3.

    Čtení, psaní

    Moc hezká výuka písmenka B (již jsem o tom informovala na whatsapp(

    Matematika

    • Procvičování číselných řad na následujících stránkách

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm

    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm

    • Pracovní sešit str. 2/cv. 5,6
    • Pracovní sešit str.3/cv. 1

     

    16. 3.

    Čtení, psaní

    Matematika

    Prvouka

    • Učebnice str. 44, děti poznávají jarní květiny (rodiče dětem vysvětlí, následně zkusí vyzkoušet, jestli si názvy zapamatovaly)
    • Pokud jste si aktivovali IC verzi učebnice, mohou se děti podívat na video na str. 44 a zahrát si pexeso IC (první ikona na str. 44)

    ______________________________________________________________________________________________

    12. 3.

    Posílám slíbené odkazy na internetové stránky, kde lze online procvičovat učivo.

    www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

    • Na této stránce je k dispozici interaktivní slabikář, kde jsou doplňující cvičení (IC)

    https://skolakov.eu/

    • Na této stránce mohou děti procvičovat hlavně matematiku (znají, často děláme)

    www.vcelka.cz

    • Zde je návod jak se registrovat do této hezké aplikace, která je hlavně na procvičování čtení
    1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
     2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
     3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
     4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
     5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
     6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
     7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
     8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

    https://www.matika.in/cs/

    • Zde děti mohou procvičovat matematiku

    https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

    • Tato stránka slouží k procvičování matematiky a čtení

    https://www.youtube.com/results?search_query=abecede+s+michalem

    • U dětí velmi oblíbená stránka, na které se vždy seznamují s novým písmenkem.

    Vzhledem k nouzového stavu v naší zemi a na doporučení vedení školy jsem se rozhodla pro následující změny:

    • Pondělní setkání v kavárně ruším. Veškeré materiály pro děti budou připraveny v pondělí od 9 - 14 hodin v papírovém boxu u hlavního vchodu školu. Prosím proto rodiče, aby si dané úkoly vyzvedli. Pokud nebude někdo moci, napište mi nebo zavolejte, domluvíme se individuálně na jiném způsobu předání.
    • Od neděle zde naleznete vždy kompetní přípravu na následují den.
    • Prosím rodiče, aby mi vždy na konci týdne buď poslali na WhatsApp ofocené splněné úkoly nebo jen napsali - ,,Úkoly pro tento týden splněny." ( Důvěřuji Vám a opravdu Vás nenutím vypracované úkoly posílat.smiley)
    • Stále hledám další metody a formy práce, jak dětem výuku zprostředkovat, o všem Vás zde budu informovat.

     

     

     

    11.3.

    Důležité informace pro rodiče:

    • Založila jsem skupinu na WhatsApp, do které jsem přidala většinou od každého žáka jednoho z rodičů, a také naší paní asistentku.
    • Budu Vám tam každý den posílat úkoly, vždy na další den ( jako bychom se učili, aby to děti měly rozloženéwink).
    • Zpětnou kontrolu nevyžaduji, vím, že to budete mít náročné a děti jsou teď odkázány jen na Vaší domácí výuku, proto si vše zkontroluji, až se děti vrátí. Samozřejmě, pokud budete chtít, můžete mi vypracované úkoly posílat, budu ráda.smiley
    • Úkoly do pátku 13. 3. mají děti zakroužkované ve slabikáři a písance.
    • Sestavuji přehled stránek, na kterých mohou děti procvičovat učivo online, pošlu Vám ho během čtvrtka (12.3.) Myslím, že vzhledem k jejich věku je tato forma lepší než vyplňování pracovních listů, a také vy si při této činnosti alespoň trochu odpočinete.wink
    • V pondělí 16. 3. v době od 17 - 19 hod. budete mít možnost vyzvednout si pracovní listy ke čtení a další věci včetně sešitu na Aj (moje skupina) v kavárně Lagarto (Centrál Most), kde na Vás budu čekat. Bohužel volím tuto možnost, protože škola je oficiálně zavřená a neměli bychom se tam scházet. Pokud se někdo nebude moci dostavit, individuálně se domluvíme na jiném způsobu předání. 
    • Po celou dobu nepřítomnosti dětí ve škole jsem Vám k dispozici, pokud budete potřebovat s čímkoli poradit, pište, volejte!!wink
    • Informace pro mou skupinu Aj: byla bych ráda, kdyby děti doma opakovaly probraná slovíčka dle sešitu s medvídkem (předám v pondělí), dále v něm mají připravené dva listy na opakování. S ostatními učiteli jsme se dohodli, že v angličtině nebudeme zadávat nové učivo, respektujeme, že ne všichni rodiče umí anglicky. Proto děti budou jen opakovat. Naštěstí není obsah učiva v 1. třídě tolik rozsáhlý, takže věřím, že vše do konce roku doženeme.yes
    • Informace pro skupinu Aj p. uč. Hamouzové: děti si mají opakovat slovíčka , která mají nalepená v sešitě. Na pondělní schůzce Vám předám pracovní listy, které si děti doma nalepí a vypracují. Vše vysvětlím na místě.smiley
    • Informace pro skupinu Aj p. uč. Kůrkové: děti mají procvičovat slovíčka v sešitě, hlavně se zaměřit na slovní zásobu LIDSKÉ TĚLO (hlavu už procvičovaly, pokud rodiče zvládnou, mohou s dětmi procvičovat zbylé části těla dle obrázku v sešitě).
    • Ještě jednou opravdu MOC DĚKUJI všem rodičům a dalším příbuzným, kteří se budou podílet na domácí výuce dětí. Jste teď pro děti ti nejdůležitější a bez Vaší pomoci to nezvládnou. Zároveň prosím o trpělivost, chápu, že děti jsou zvyklé na můj styl výuky a bude to i pro ně nesmírně obtížné přizpůsobit se této změně. Jsou moc šikovné, rychle se učí a věřím, že vše zvládnou!!! yes

    9.3.

    POZOR! V některých třídách se objevily vši. Prosím rodiče, aby všem dětem pečlivě zkontrolovali hlavy.surprise

    6.3.

    • Máme za sebou další projektový den, tentokrát věnovaný ČTENÍ. Děti moc chválím za aktivitu při projektu, také mám radost, že pokroky ve čtení jsou opravdu zřetelné!!yes
    • Příští týden se začneme učit počítat do dvaceti. Prosím přidat číslice do 20, pokud je již děti nemají v deskách. (Dejte je jenom dětem do penálu, my je ve škole přendáme do desek.)
    • Začali jsme třetí díl písanky, děti jsou opravdu šikovné, moc hezky píší. Bude nás čekat více diktátů a přepisů, komu to příliš nejde, prosím, aby doma trénoval.wink
    • Ve středu 11. 3. jde několik dětí na turnaj v házené. Prosím, kdo ještě nedonesl vyplněnou přihlášku, aby mi jí donesl v pondělí. S ostatními dětmi budu mít běžné vyučování.
    • Ve čtvrtek 12.3. budeme mít projekt ZDRAVÍ. Děti si přinesou pouze penál, svačinu, přezůvky a žákovskou knížku. Čeká nás ten den jóga, trochu zábavné matematiky a čtení, naučíme se novou písničku, vyrobíme společně zdravou pomazánku, a také budeme výtvarně tvořit. Vyučování končíme dle rozvrhu, sportovky budou.laugh
    • Prosím přidat do desek písmenko H, h, B, b.
    • Moje skupina Aj: stále se učíme slovíčka z oblasti pohádek. Domácí úkol je v pracovním sešitě na str. 24. Děti mají za úkol nakreslit do rámečku, co by chtěli. (What do you want?) Může to být cokoli (zvíře, hračka, jídlo...smiley)

    28.2.

    • Včerejší projektový den se nám skvěle vydařil. Děti hezky pracovaly a myslím, že nás to všechny moc bavilo.laugh
    • Děkuji všem dětem za donesené knížky do burzy knih. (Ještě můžete nosit do středy 4. 3.)
    • Ve čtvrtek 5. 3.  nás čekají celý den čtenářské aktivity. Budou zařazeny do vyučovacích hodin. Děti budou potřebovat slabikář a písanku, penál, žákovskou knížku, přezůvky a svačinu.smiley
    • V pátek 6. 3. si děti donesou nějakou svou knížku, nejlépe kterou jim třeba čtou rodiče nebo si jí čtou sami.
    • Prosím přidat písmenko C,c
    • Moje skupina Aj: začali jsme novou lekci fairy tales (pohádky), slovíčka mají děti v sešitě s medvídkem, v tom je i domácí úkol. Dle označených barev mají vybarvit obrázek.wink

    24.2.

    • V týdnu od 2. - 6. 3. budou na celé škole probíhat čtenářské aktivity. Součástí je již tradičně  tzv. ČTENÁŘSKÝ MARATON5.a 6. 3. se také koná BURZA KNIH. Děti mohou do školy nosit knihy (do středy 4. 3.), které již nepotřebují (nezničené, čisté) a naopak si pak mohou odnést za menší obnos knihu, kterou si vyberou na burze. Výtěžek z této akce věnujeme na charitativní účely. Tako akce má mezi dětmi každý rok veliký úspěch.
    • Dnes jsem byla velmi mile překvapena, jak se všechny děti krásně naučily básničku. Velká pochvala patří i rodičům, protože vím, že bylo potřeba s tím dětem pomoci. Děkuji!!!smiley

     

    22.2.

    • Děti se mají přes víkend naučit básničku ze slabikáře na str. 44. (Občas je potřeba trochu potrénovat paměť.wink)

    21.2.

    • Příští týden ve čtvrtek 27. 2. budeme mít celodenní projekt ,, Spolupráce dětí ve třídě". Děti si nebudou brát učení. Pouze si vezmou penál, přezůvky a svačinu. Vyučování končí dle rozvrhu. Sportovky budou.angel
    • Moje skupina Aj: dnes jsme měli opakovací hodinu, ověřila jsem si, že děti umí slovíčka ze všech oblastí, co jsme se dosud učili (barvy, hračky, rodina, tělo). Všem patří velká pochvala!!yes Domácí úkol je v pracovním sešitě (str. 21, jedná se o poslech, děti vybarvují pastelky dle barev, které slyší). Můžete doma procvičovat probraná slovíčka, příští týden začneme novou lekci.laugh
    • Úkoly AJ na pátek 28. 2. (skupina p. uč. Hamouzové)
     1) Pracovní sešit 14/5 - kdo nestihl, dovybarvit obrázky pokojů
     2) Pracovní sešit 15/7 - děti dělaly jako poslechové cvičení při hodině, nestihly všechny obrázky vybarvit (dělaly si pouze barevnou značku). Dokončit doma.
     3) Nová slovní zásoba (Tělo) vlepena do školního sešitu. Naučit se nová slovíčka, postavu vybarvit.
     Rodičům děkuji za spolupráci při domácí přípravě, B. Hamouzová

     

    15.2.

    • Prosím přidat do desek písmenko r,R a dvojhlásky au,Au,ou, Ou
    • Začali jsme psát diktát slov, přepis a opis vět. Bylo by dobré, aby toto děti občas trénovaly doma. Stejně tak jako skládání slov dle diktátu nebo dle psaného textu. Písmenek už je opravdu hodně a některým dětem dělá problém přiřadit tiskací tvary k psacím.surprise I přesto si zaslouží všechny děti velkou pochvalu za to, co se již za pouhý půlrok naučily!!yes
    • Moje skupina Aj: stále se učíme lidské tělo (dle slovíček v sešitě + vazba I've got, she's got, he's got, například I've got two blue eyes.). Domácí úkol je v sešitě s medvídkem, děti spočítají a zapíší číslem jednotlivé části těla na obrázku.
    • Angličtinu už procvičujeme nejen v hodinách matematiky, ale i prvouky. Děti jsou opravdu šikovné a snadno tak přecházejí z čj do aj (čísla, lidské tělo, rodina).laugh

    9. 2.

    • Zítra nám opět začíná školalaugh, těším se, až mi budou děti vyprávět své prázdninové zážitky!
    • Prosím přidat nová písmenka k,K, š,Š
    • Ať si děti nezapomenou přinést cvičební úbor (pokud si ho před prázdninami braly domů).
    • Také připomínám třídní fond na druhé pololetí ( 300 Kč)

    30.1.

    • Dnešní divadlo spojené s rozdáváním vysvědčení se opravdu vydařilo.laugh Věřím, že děti byly se známkami spokojené. Velkou jedničku s hvězdičkou posílám také rodičům!! Moc děkuji za pomoc dětem při domácí přípravě, jste pro ně velkou oporou.angel
    • Na prázdniny dostaly děti jen list na čtení. Přeji jim krásné prázdniny a 10. 2. to zase spolu pořádně rozjedeme!yes
    • V žákovské knížce mají děti list na zapomínání, od druhého pololetí budu zapisovat, pokud něco zapomenou.wink

    27.1.

    • Tak  se nám podařilo sehnat autobus do divadla i zpět yes, nemusíme tedy pěšky!
    • Ve čtvrtek 30.1.  z důvodu divadla odpadají sportovní hry.
    • Už se nám začínají vracet nemocní kamarádi, super!laugh

    25.1.

    • Připomínám, že ve čtvrtek 30.1. jdeme do divadla, kde bude dětem slavnostně předáno pololetní vysvědčení (co na něm asi bude...!?wink). Více informací je na stránkách níže. V pondělí ještě napíšu, jestli půjdeme do divadla pěšky nebo pojedeme autobusem.
    • V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, na které navazují jarní.laugh
    • Psali jsme pololetní písemné práce z matematiky a českého jazyka. Dopadly velmi dobře!! Děti jsou moc šikovné a mám z nich radost.yes Nadále však platí, že je nutné každý den trénovat čtení, občas procvičovat přepis a diktát písmen, slabik a slov. Písmenek je již hodně a některým dětem dělá potíže vybavit si tvary jednotlivých písmen.
    • Moje skupina Aj: stále se učíme slovíčka z oblasti LIDSKÉ TĚLO (BODY). Přidali jsme spojení I've got (já mám), she's got, he's got (ona má, on má). Domácí úkol je v sešitě s medvídkem, děti mají s pomocí házecí kostky nakreslit obličej. (Ve škole jsme si úkol důkladně vysvětlili, takže ony vědí, jak to mají udělat wink).
    • Skupina Aj p. uč. Kůrkové: vystříhnout 4 obrázky str. 59/unit 3 v pracovním sešitě a schovat je do obalu na CD (na zadní straně sešitu). Zopakovat slovíčka z oblasti FAMILY + přidat výrazy mother, father.

    Už se moc těším, až se všechny nemocné děti vrátí do školy a budeme se zase spolu učit a užívat si v naší třídě.smileyheart

    18.1.

    • Doplňují informace k organizaci vyučování ve středu 22.1. 

             Děti budou mít normálně půlené hodiny dle rozvrhu. Nebudou si ale brát slabikář. 

    • Moje skupina Aj: učíme se lidské tělo dle slovíček u obrázku v pracovním sešitě s medvídkem. Domácí úkol mají děti v druhém pracovním sešitě na str. 19 (označené hvězdičkou). Je to vybarvování dle poslechu.
    • skupina Aj p. uč. Kůrkové: děti si mají zopakovat slovíčka z oblasti TOYS, FAMILY. (budou z nich zkoušené) Dále pak se mají naučit slovíčka kitchen (kuchyň), bedroom (ložnice), living room (obývací pokoj).
    • V tomto týdnu dostaly děti k ochutnání různé exotické ovoce. Paní asistentka Míša jim připravila ovocné hody. Na fotografii se můžete podívat ve fotogalerii.smiley

    15.1.

    Upozornění pro rodiče!

    V současné době máme ve třídě několik nemocných dětí. Bohužel u jednoho z nich byla prokázána nebezpečná chřipka typu A (projevuje se náhlými vysokými teplotami, bolestmi svalů a kloubů, může být doprovázena i zvracením nebo průjmem). Proto prosím rodiče, aby nepodceňovaly jednotlivé příznaky a pokud se u dětí objeví, doporučuji ihned návštěvu lékaře. 

    Všechny nemocné kamarády pozdravujeme a přeje, ať se brzy uzdraví a vrátí k nám do třídy!!heartsmiley

    14.1.

    • Dne 22. 1. nás čeká od 10, 00 zábavný koncert v Městském divadle v Mostě (hudebka trochu jinak Usmívající se). Děti si vezmou pouze slabikář, penál, přezůvky a svačinu. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • 30. 1. od 10, 30 Divadlo rozmanitostí -  představení Jánošík. Ten osobně (po skončení pohádky) dětem slavnostně předá jejich první vysvědčení. Děti si nebudou brát žádné učení, jen penál, přezůvky, svačinu a desky na vysvědčení.smiley Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • Od příštího týdne budu vybírat 300 Kč do třídního fondu na II. pololetí ( děti, které nebyly na školním výletě, mají fond zaplacený).

    11.1.

    • Příští týden se začneme učit písmenko z,Z. Prosím přidat do desek.
    • Tento týden začaly děti psát perem, většině z nich to jde lépe než tužkou!smiley
    • Listy na čtení, které přečteme, si budou děti nosit domů, můžete využít k domácímu trénování.wink
    • Moje skupina Aj: začali jsme novou oblast (tělo), děti mají domácí úkol - vybarvit si postavu v sešitě s medvídkem. Zároveň na tomto listě mají nová slovíčka. 

     

    6.1.

    • Dnes, první den v novém roce, byly děti moc hodné, povídali jsme si o Vánocích, také se trochu učili.wink
    • Prosím přidat do písmenek n,N, v,V.
    • Taky jsme začali psát perem. Děti které ho dnes neměly, si ho zítra nezapomenou vzít. 
    • Ještě připomínám přinést do školy tělocvik.smiley

    20.12.

    • Dnes jsme ukončili předvánoční týden povídáním o Vánocích, předáním dárečků a pohádkou.
    • Děti dostaly na prázdniny list na čtení.
    • Prosím přidat do desek písmenko y,Y, n, N

    Přeji všem kouzelné a radostné Vánoce naplněné láskou, štěstím a smíchem. Dětem splnění všech přání a spoustu dárků. V novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho nezapomenutelných zážitků. 

    Vaše p. učitelka Martina

    PS. Z celého srdce děkuji všem za nádherné dárky, mám z nich velkou radost a moc si toho vážím. heart

    14.12.

    Organizace týdne 16. - 20. 12. 

    • PO,ÚT se učíme dle rozvrhu.
    • ST jedeme va výlet (informace jsou již na stránce níže).
    • ČT si děti vezmou pouze penál, svačinu a přezůvky, budeme si povídat o Vánocích, trochu se učit, soutěžit atd. Vyučování končí v 11,40, děti poté půjdou do družiny.
    • si uděláme s dětmi třídní besídku, děti donesou dárek pro kamaráda, kterého si vylosovaly a možná budou mít pod stromečkem další dárek od Ježíška.smiley Děti si vezmou pouze svačinu a přezůvky. Vyučování končí v 11,40.

    Moje skupina AJ: děti mají doplnit a vybarvit list v pracovním sešitě. Úkol je až na 10. ledna.wink

    V současné době máme mnoho dětí doma s neštovicemi, prosím jejich rodiče, aby pokud to bude jen trochu možné, dorazili i s dětmi  na středeční vánoční besídku!!!smiley

    Informace ze školní družiny ohledně posledního dne 20.12.

    Prosím rodiče, aby dali do 19.12. vědět paní vychovatelce (prostřednictvím oranžového notýsku nebo osobně) jak si vezvednou dítě v pátek 20.12.

    • hned po vyučování (nezapomeňte odhlásit oběd).
    • po obědě (ne dříve než v 12,15)
    • odpoledne (po 15 hodině)

       

    10.12.

    • Příští čtvrtek 19.12. odpadají sportovní hry, děti zůstanou v družině.
    • Připomínám ukázkovou hodinu spojenou s vánoční besídkou, která se bude konat v naší třídě 18.12. od 16,00.smiley

    6.12.

    • Ve čtvrtek 12. 12. - focení prvňáčků. Sada 3 fotek 150 Kč. Každá další fotka 50 Kč. Napište mi, prosím, do žákovské knížky (jiná sdělení), zda máte o focení zájem a kolik fotek chcete.
    • Chválím děti za včerejší projekt Čertovinydevil, byla jsem velmi překvapena kolik čertíků, andělů a dokonce i jednoho Mikuláše jsem měla ve své třídě!
    • Připomínám vánoční výlet 18. 12. Sraz v 7.10 před školou. S sebou si děti vezmou batůžek se svačinou, malou plastovou krabičku na sladký výrobek, případně igelitový sáček a kinedryl. Prosím rodiče, aby dali dětem teplejší oblečení. Návrat ke škole kolem 11,20. Děti pak půjdou do družiny a na oběd.
    • Moje skupina Aj: dnes jsme se učili o Vánocích, děti mají doma dobarvit obrázek v sešitě. Také jsem dětem nalepila do sešitu (z druhé strany) slovíčka, která už jsme se naučili. Rodič tak mají přehled, co už umíme.smiley
    • Skupina AJ p. uč. Kůrková: děti mají domácí úkol ve školním sešitě, vybarvit obrázek.
    • Ve fotoalbumu si můžete prohlédnout fotky z naší třídy.wink

     

    1. 12

    • Zítra si děti budou losovat kamaráda, kterému budou dávat vánoční dárek. Každý bude mít dané jméno na lístečku v krtečkové žákovské knížce.smiley
    • Prosím připravit do desek písmenko j,J (případně slabiky, pokud v souboru jsouwink)
    • Ve čtvrtek 5. 12. budeme mít celé dopoledne projekt ČERTOVINY, budeme plnit různé úkoly z MA, ČT, PS, PRV, vše zaměřené na čertíky a Mikuláše. Děti mohou přijít v nějakém čertovském převleku, případně jen s růžkydevil atd. Určitě k nám tento den zavítá i Mikuláš s nadílkou...
    • Protože už začal prosinec, může se již některým dětem v žákovské knížce objevit dvojka (místo dalších známek stále jen razítko, případně N). Prosím rodiče o shovívavost v případě, že dítě dostane dvojku. smiley
    • Máme již vánočně vyzdobenou třídu a já se moc těším, jak si s dětmi užijeme první společný advent.angel

    28. 11.

    • Děti dnes dostaly novou písanku, tu starou už nebudou ve škole potřebovat.
    • Ve středu 4.12. by měl vyjít v Mosteckém deníku článek o naší škole s fotografiemi prvních tříd.blush
    • Od pondělí začínáme otvírat adventní obálky, děkuji všem rodičům, kteří již poslali něco do obálek a mikulášského balíčku.blush

     

    25. 11.

    • Připomínám, že zítra máme tělocvik (pokud si ho děti braly na víkend k vyprání).smiley
    • Děti mají v notýsku s krtečkem potvrzení pro rodiče o poskytnutí sponzorského daru.
    • Dnes si také děti nesou v notýsku básničku, kterou se mají naučit na ukázkovou hodinu (18.12.), prosím rodiče, aby jim s nácvikem pomohli.angel

    23.11.

    • V pondělí 25. 11. se budeme fotit do Mosteckého deníku.
    • Prosím připravit písmenko t,T a slabiky, dále pak tečku, otazník a vykřičník (budeme potřebovat ve čtvrtek).
    • Moje skupina AJ: začali jsme se učit RODINU, za domácí úkol mají děti nakreslit svou rodinu včetně prarodičů.
    • Skupina AJ p. uč Hamouzové: děti mají domácí úkol v pracovním sešitě (6/3, vlepovat obrázky ze str. 57 podle diktátu z CD). Můžete využít odkaz na internetovou stránku, kterou najdete v pracovním sešitě hned na začátku.
    • Děkuji rodičům za věci do Mikulášského balíčku a adventních obálek...smileydevil