• Textová podstránka

   •  

     

     

    STRÁNKY  TŘÍDY  5. C  ( Mgr. Martina Korandová)

     

     

                

    21. 6.

    • V posledním týdnu (PO - ČT) končí vyučování v 11,40. Děti již budou po obědě, na který budou chodit v 11,15. Už se nebudeme učit. Děti si vezmou jen přezůvky a svačinu. Budu ráda, vezmou-li si nějaké společenské hry. Telefon si mohou vzít až ve středu 26.6. :)
    • V pondělí 24.6. děti donesou všechny učebnice pro 5. ročník, které ještě mají doma. Nechají si pouze učebnice matematiky. 
    • Ve čtvrtek 27.6. jdeme ráno do knihovny na předání odměn za čtenářské deníky.
    • Ve čtvrtek 27.6. se koná Rozlučkové odpoledne pro děti a rodiče. Začínáme v 17.00 ve venkovní učebně školy.
    • V pátek 28.6. dostanou ode mě děti poslední vysvědčení a začnou jim zasloužené prázdniny. Ve škole se zdržíme asi do 8.45.

    7.6.

    • V pondělí 10.6. máme projekt Když učí děti. Učíme se dle rozvrhu, jen tentokrát si k tabuli stoupnou některé děti a já budu žákem :)
    • Moje skupina Aj má přes víkend dobrovolný úkol z angličtiny, prosím v pondělí odevzdat.
    • Chválím děti za přípravu a následnou realizaci prezentací při výletu v Praze. Udělaly mi velkou radost, stejně jako slečna asistentka, která s nimi projekt připravila!!
    • Informace ke Škole v přírodě: odjíždíme v úterý 11.6. v 11,30 z parkoviště před zimním stadionem. Sraz cca v 11.10. Jedeme autobusem číslo 5. Děti by měly mít na vyučování penál, pracovní sešit na český jazyk, desky s klipem, libovolnou knížku na čtení, badatelský deník, případně blok na malování (není povinný). Budu ráda, když děti budou mít masku na karneval. :) Vzhedem k počasí nezapomeňte dětem přibalit gumáky a pláštěnku!
    • Informace pro děti které nejedou so Švp Vám napíšu na whatsapp v pondělí dopoledne.

    31.5.

    • V úterý 4.6. píšeme závěrečnou písemku z matematiky. V pondělí si ještě s dětmi uděláme přípravu. Doporučuji dětem vyplnit si doma cvičení na straně 38 (III. díl MA). Děti si nemusí brát věci na MA, jen pravítko, kružítko. Budeme mít i český jazyk, tak aby děti měly učebnici a pracovní sešit.
    • Ve středu 5.6. jedeme na výlet do Prahy. Sraz v 7.50 před školou. S sebou pohodlné oblečení a obuv, batůžek se svačinou, kapesné a připravené listy k jednotlivým památkám (děti ví). Návrat mezi 13 - 14 hodinou ke škole.
    • Ve čtvrtek 6.6. máme úklidovou akci na Šibeníku. Děti se staly patrony této oblasti. V dalším školním roce je čeká několik dalších akcí. Aktivita je součástí projektu Most k přírodě, který je realizován pod záštitou primátora města Mostu. Více info najdete zde: https://www.mostkprirode.cz/o-projektu. Děti si vezmou věci na český jazyk a angličtinu. Akce na Šibeníku proběhne cca mezi  9 - 11 hodinou.
    • V pátek 7.6. píšeme závěrečnou písemnou práci z českého jazyka. Poté půjdeme ven, pravděpodobně na Šibeník. Budeme zde dělat různé aktivity v rámci projektu Učíme se venku. Děti si vezmou penál, svačinu, případně kapesné na zmrzlinu. (Z důvodu voleb nemůžeme být ve třídě.)
    • Určitě jste zaznamenali, že už děti nedostávají domácí úkoly:)
    • Připomínám, že do pátku 7.6. je třeba odevzdat dokumentaci do  Švp.
    • Vybírám peníze do Švp 700 Kč (výlety, autobus, zmrzlina, opékání vuřtů, vstupy na pláž Máchova jezera) Peníze mi můžete poslat na účet.
    • Chválím děti za dnešní výlet do Pohádkového lesa. Ve fotogalerii jsou nové fotky.

     

    23.5.

    • Připomínám, že příští týden máme geometrii.
    • Ve středu 29.5. budeme mít čtenářskou dílnu. Prosím, aby si děti donesly knihu, kterou právě čtou.
    • Ve čtvrtek 30.5. bude Olympiáda. Sraz je v 7.20 u školy. Poté se přesuneme k jezeru Most. Děti si vezmou pouze svačinu, sportovní oblečení, případně mohou kapesné na občerstvení. Doporučuji i plavky a ručník. Ve 13.00 by mělo být slavnostní vyhodnocení a pak se přesuneme ke škole. Předpokládaný návrat ke škole kolem 14. hodiny. Informace o obědu ještě upřesním.
    • V pátek 31.5. pojedeme v rámci Dne dětí na výlet do pohádkového lesa (Bílina). Sraz v 7.15 před školou nebo v 7.40 před nádražím v Mostě. Návrat ve 12.16 na nádraží. Potom pojedeme autobusem nebo tramvají ke škole. Prosím o informaci, pokud přivezete své dítko na nádraží. Děti si vezmou sportovní oblečení, batoh se svačinou, do dvojice desky s klipem a pero. Prosím do čtvrtka donést 60 Kč (vlak + bus)
    • Na stránkách školy jsou informace k odjezdu do Švp. Dále tam najdete prohlášení o bezinfekčnosti, formulář pro zdravotní způsobilost a další informace. Prosím, abyste si bezinfekčnost stáhli a vyplněnou s ostatní zdravotní dokumentací donesli do pátku 7.6. Pokud někdo nemá možnost formuláře stáhnout, dejte mi vědět a já Vám je vytisknu.
    • Ve fotogalerii jsou fotky z projektu Lidské tělo, který se dětem moc povedl!!
    • Ve středu 29.5. se koná hřišťovka pro budoucí prvňáčky. Některé děti z naší třídy nám přijdou pomoci. Prosím, aby přišly v 15.30 na hřiště. (Ony ví, o koho se jedná.) Moc dětem děkuji za pomoc:)
    • Ve středu 5.6. jedeme na výlet do Prahy. Více info napíši příští týden. Jen poprosím o peníze na autobus 350 Kč. Můžete mi je poslat na účet do 4.6.

    17.5.

    • Následující dva týdny budeme mít geometrii.
    • V pátek 24.5. se uskuteční školní projekt Olympiáda, které se zúčastní i naše třída. Soutěžit se bude u jezera Most. Sraz v 7.50 u školy. Děti si vezmou pouze svačinu, sportovní oblečení, případně mohou kapesné na občerstvení. 
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky.
    • Připomínám platbu za Švp do 31.5.
    • Informace o balíčku sešitů do 6. ročníku budou pravděpodobně příští týden.
    • Plán učiva 20.5. - 31.5.
    •          MAG: porovnávání úhlů, osa úhlu, osově souměrné útvary, pravidelné obrazce, jednotky obsahu, obsahy složitějších obrazců, vzájemná poloha dvou kružnic, tělesa, jednotky času, povrch krychle a kvádru
    •           ČJ: příslovce a jejich tvoření, druhy příslovcí, stavba věty - základní větné členy, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, přísudek slovesný, několikanásobný, rozvitý.

    •           PŘ: Člověk ve společnosti, první pomoc, mimořádné události

    •           AJ (moje skupina): přítomný čas průběhový, rozdíl mezi prostým a průběhovým, otázky How much is/are, popis osob, oblečení, slovíčka 6C, D

    10.5.

    • Ve čtvrtek jsme měli poslední díl projektu Když učí rodiče, moc děkuji panu Proškovi, který dětem poutavě přiblížil, jak fungují bezpečnostní systémy v autě. Bonusem na závěr bylo vystřelení airbagů. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Zároveň děkuji všem rodičům, kteří dětem v rámci tohoto projektu umožnili nahlédnout do různých pracovišť a seznámit se tak s mnoha zajímavými povoláními. Bylo to vždy super!!!
    • V úterý 14.5. hned ráno v 7.50 se budeme fotit. Děti si mají donést třídní tričko. Cena společné fotky je 50 Kč, skupinové foto stojí 20 Kč. Peníze prosím donést do konce příštího týdne. Děti by měly vědět, kolik fotografií si objednaly :).
    • Ve čtvrtek 16.5. jdeme do Velebudic, kde bude probíhat projektový den s ČEZ. Sraz je v 7.40 před školou nebo v 8.40 před SŠT Velebudice. Napište mi prosím nejdéle ve středu, jestli povezete své dítko do Velebudic. Děti vezmou pouze věci na Čj a Aj.
    • V pátek 17.5. budeme mít projekt Lidské tělo. Děti si vezmou pouze penál, svačinu, přezůvky a věci na projekt. Děti jsou rozděleny do 4 skupin a každá skupina si má připravit informace ze dvou soustav. (Děti by měly vědět, kdo kam patří a jakou soustavu si má připravit, ještě v pondělí znovu připomenu.) TV bude :)
    • Připomínám platbu za Školu v přírodě, která by měla být uhrazena nejdéle do konce května.

     

    2.5.

    • Ve čtvrtek 9.5. budeme mít další díl z projektu Když učí rodiče - tentokrát se děti seznámí s tím, jak funguje bezpečnostní systém auta, věřím, že se děti dozví mnoho zajímavých informací. Přednáška bude první hodinu, děti tedy budou mít jen jednu hodinu češtiny.
    • V úterý 14.5. se budeme fotit. Děti si mohou připravit i skupinky. Společné foto 50 Kč, skupinka - jedno foto 40 Kč. Děti se mají do konce příštího týdne domluvit na skupinkách, oblečení na focení, případně navrhnout, jak a kde bychom se mohli vyfotit. Jsem zvědavá na jejich nápady :)
    • Ve čtvrtek 16.5. jdeme s dětmi do Velebudic, kde se zúčastníme akce pořádané společností ČEZ. Podrobnější info napíšu příští týden.

    27.4.

    • Tak nám utekl rozlučkový výlet a nyní se budeme trochu více věnovat učení, ať to vše do odjezdu do Švp stihneme!!
    • Chválím všechny děti za chování, dodržování pravidel a kamarádský přístup po celou dobu našeho výletu. Byly opravdu skvělé a já si to s nimi moc užila!!!
    • Připomínám, že v úterý 30.4. se koná v areálu školy Pálení čarodějnic (začátek v 17 hodin).
    • Plán učiva 29.4. - 10.5.
    •          MA: sčítání a odčítání zlomků, násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem, násobení desetinných čísel přirozeným číslem
    •           ČJ: druhy zájmen, skloňování osobních zájmen, skloňování přivlastňovacích zájmen, číslovky a jejich druhy

    •           PŘ: trávicí soustava, vylučovací soustava, kožní soustava, nervová soustava

    •           AJ (moje skupina): sloveso Have got, popis člověka, přítomný čas průběhový, slovíčka 6A,B

    11.4.

    • Ve čtvrtek jsme si poprvé s dětmi vyzkoušeli centra aktivit. Bylo to náročné, ale děti vše zvládly, moc je chválím!!
    • Připomínám, že příští týden píšeme písemné práce (více info níže).
    • Dále připomínám , že ve středu 17.4. se koná třídní schůzka.

    5.4.

    • V pondělí 8.4. budeme mít projekt Malý princ (děti si procvičí matematiku český jazyk a budou něco výtvarně tvořit). Vezmou si pouze penál, svačinu, přezůvky, sešit na HV a z šatní skříňky ráno kufřík na VV. Pokud mají děti doma knihu Malý princ, prosím, aby si ji také donesly.
    • Ve čtvrtek 11.4. budeme mít závěrečný projekt z vlastivědy S mapou i bez mapy. Děti si vyzkouší práci v centrech aktivit. S sebou si vezmou penál, svačinu, přezůvky, pravítko, učebnici vlastivědy a věci na Aj.
    • V pondělí 15.4. budeme psát písemnou práci z matematiky, ve které bude písemné dělení dvojciferným číslem, počítání částí zlomku, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel, převody jednotek délky, obvod a obsah obdélníka, rovnoramenný trojúhelník. Vše příští týden zopakujeme.
    • V úterý 16.4. budeme psát písemnou práci z českého jazyka, ve které bude poznávání slovních druhů, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, jmenné kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), slovesné kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob). Opět vše zopakujeme.
    • Děti dostanou v pondělí 8.4. pokyny k výjezdu na Zadov. Prosím o donesení očkovacího průkazu, kartičky pojištěnce a bezinfekčnosti nejdéle do 19.4.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky.
    • Plán učiva 8.4. - 19.4.
    •          MA: zlomky - procvičování, sčítání a odčítání zlomků
    •           ČJ: slovesný způsob rozkazovací, podmiňovací, slovesa - opakování

    •           VL: souhrnné opakování

    •           PŘ: od 15.4. úvod lidské tělo, kostra

    •           AJ (moje skupina): sloveso can/can't, místnosti v domě, nábytek, slovíčka 5 C, D, culture - An English town

    27.3.

    • Ve středu 3. 4. jdeme do knihovny na interaktivní přednášku o České republice. Vstupné 50 Kč bude hrazeno z fondu. Děti si vezmou jen věci na AJ.
    • Ve čtvrtek 4. 4. budeme mít projekt Cestovní kancelář (viz. informace níže). Děti si vezmou věci na MA, AJ a vše, co budou potřebovat k projektu.
    • V pátek 5. 4. jdeme na exkurzi do svěrného dvora (v rámci projektu Pro čistší Most). Sraz před školou v 7.25. Jdeme pěšky. Rodiče mohou děti dovézt ke sběrnému dvoru (ul. Zahradní). Sraz u dvora v 8.25. Prosím o včasnou informaci v případě, pokud děti dorazí přímo ke sběrnému dvoru.
    • Z důvodu zápisu dětí do 1. třídy končí vyučování ve dnech 4. - 5.4. v 11.40
    • V týdnu 15.- 19. 4. budeme psát čtvrtletní písemné práce z matematiky a českého jazyka. Obsah prací upřesním po Velikonocích.
    • Ve středu 17. 4. se koná třídní schůzka (17 hodin v naší třídě). Termín je posunutý oproti ostatním třídám z důvodu výjezdu na Zadov.

    Přeji všem krásné Velikonoce, hodně jarní energie, sluníčka a samé pohodové dny...:)

    Vaše paní učitelka Martina

    22.3.

    • Chválím děti za chování v divadle, představení bylo krásné a věřím, že pro děti přínosné. Připravuji pro děti projekt Malý princ, myslím, že se prostřednictvím této postavy mohou děti naučit spoustu věcí.
    • Ve středu 27.3. budeme mít velikonoční projekt. Děti si vezmou pouze penál, svačinu, přezůvky. Skupina AJ p.uč. Krausové si vezme věci na AJ. Moje skupina nemusí, budeme se Velikonocům věnovat i v hodině angličtiny. 
    • Skupina p. uč. Mrvíkové (informatika) končí ve středu 27.3. po páté vyučovací hodině (12.35)
    • Ve fotogalerii jsou nové fotografie.
    • Ve čtvrtek 4.4. budeme mít projekt CESTOVNÍ KANCELÁŘ, děti jsou rozdělené do skupin. Každý člen skupiny by měl vědět, co si má na projekt připravit a donést.
    • Plán učiva 25.3. - 5.4.
    •          MA: procvičování desetinných čísel, aritmetický průměr
    •           ČJ: slovesný způsob oznamovací

    •           VL: Evropa, sousední státy ČR

    •           AJ (moje skupina): vazba There is/are, zápor, otázky, Easter, slovíčka 5B, C

    16.3.

    • Příští týden bude ve škole probíhat ČTENÁŘSKÝ TÝDEN. My už jsme začali tento pátek, kdy děti nejprve vytvářely koncepci knihovny budoucnosti. Následně spolu s dětmi z 1.C dokončovaly vylosovanou pohádku, ke které kreslily ilustrace. Všechny děti za obě aktivity moc chválím a dávám dvě jedničky (po pravopisných cvičení se mnohým dětem velmi hodí :)) Ve fotogalerii jsou nové fotky.
    • Další čtenářské aktivity nás čekají v příštím týdnu.
    • Ve středu 20.3. si děti donesou oblíbenou knihu.
    • Ve čtvrtek 21.3. budeme mít místo vlastivědy projekt TRILOPARK, který s dětmi přijdou dělat lektoři. Více info První stupeň - Pro školy - TRILOPARK, vstupné 70 Kč bude hrazeno z třídního fondu
    • V pátek 22.3. jdeme do Městského divadla Most na představení Malý princ. Vstupné 130 Kč bude hrazeno z třídního fondu. Děti si vezmou pouze svačinu, přezůvky.
    • Ještě příští týden budeme mít geometrii.
    • POZOR: i nadále budeme mít vlastivědu. Rozhodla jsem se dokončit Evropu a až potom do konce školního roku bude přírodověda. Dám včas vědět.
    • Blíží se další písemné práce (pravděpodobně v týdnu od 8. - 12.4.). Dětem moc nejde pravopis přídavných jmen, je potřeba doma trénovat. 
    • Jinak velká pochvala všem dětem za práci ve skupinách, mám velkou radost, jak se umí domluvit, rozdělit si práci a prezentovat své výstupy!!!

    1.3.

    • Tento týden byl plný úžasných akcí. Návštěva v Alpakárně byla super. Páteční vyučování v centru Most creative space bylo pro děti jedinečným zážitkem. Vše je zdokumentováno ve fotogalerii. Velké poděkování patří panu Kožnarovi, který nám návštěvu v tomto centru zařídil.
    • V týdnu 11. - 15.3. budeme mít geometrii.
    • V pátek 15.3. budeme mít čtenářský projekt (společně se třídou 1.C). Děti si vezmou pouze penál, svačinu a přezůvky. Tělocvik bude :).
    • Připomínám, že do 31.3. je potřeba uhradit závěrečný výlet Zadov (3100 Kč).
    • Plán učiva 11.3. - 22.3.
    •          MA: Převádění jednotek obsahu, střed a osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku, kružnice, krychle a kvádr, výpočet povrchu kvádru, procvičování desetinných čísel
    •           ČJ: skloňování přídavných jmen přivlastňovacích, slovesa - úvod, slovesný způsob.

    •           VL: Opakování ČR (kraje, krajská města)            

    • PŘ: Člověk (lidské tělo, jednotlivé soustavy) - bude od 18.3.          

    • AJ (moje skupina): lekce 5A - 5B (předložky místa, nábytek, části domu, vazba there is/there are, slovíčka 5A,5B, prepositions of place

    22.2.

    • Ve středu 28.2. budeme mít projekt Praha. Děti jsou rozděleny do skupin, každý by měl mít přidělený svůj úkol. Potřebovat budou jen věci na projekt a věci na AJ. 
    • Ve čtvrtek 29.2. jdeme v 10.30 na exkurzi mezi Lamy alpaky (Naše slečna asistentka vyhrála pro děti v soutěži na fb!!!) Děti mohou donést mrkev, případně jablko (mají se společně domluvit, co kdo donese). Na vyučování budou potřebovat pouze věci na český jazyk.
    • V pátek 1.3. jdeme do knihovny, kde se děti seznámí s virtuální realitou. Jdeme hned ráno, po návratu budeme mít detektivní hru s desetinnými čísly. Proto stačí, když si děti vezmou pouze penál, svačinu, přezůvky.

     

    17.2.

    • Včerejší návštěva hotelu Active Stadium byla pro děti velkým zážitkem. Mohly si vyzkoušet práci recepční a servírky. Dozvěděly se náplň jednotlivých profesí, které se starají o příjemný pobyt hotelových hostů. Po prohlídce čekalo na děti překvapení - skvělé hamburgery a tiramisu. Odměnou pak byla návštěva bazénu. Ještě jednou za mě a děti velké poděkování paní Kšánové! Ve fotogalerii si můžete prohlédnou fotky.
    • V pátek 23.2. jdeme s dětmi do divadla na představení  Tři mušketýři (Docela velké divadlo Litvínov). Vzhledem k ceně jízdenek a pohodlí dětí jsem zařídila autobus. (Vstupenky do divadla budou hrazeny z třídního fondu, autobus ze sponzorských peněz na třídu.) Ráno přijdou děti normálně do školy. S sebou si vezmou pouze svačinu, přezůvky, penál. Vyučování končí dle rozvrhu v 12.25.
    • Tento týden jsme jen ,,opakovali" koncovky podstatných jmen...:( doporučuji doma trénovat, třeba na tomto webu (https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen)

    9.2.

    • Dnešní návštěva přírodovědného centra v Žatci byla velmi zajímavá. Touto návštěvou jsme zakončili téma Vesmír a přírodovědu. 
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky.
    • Při pravopisném cvičení jsem zjistila, že spousta dětí neumí vyjmenovaná slova, hlavně slova s předponou vy/vý. Doporučuji trénovat, třeba na této stránce (https://vseved.upol.cz/cestina.php)
    • Od příštího týdne budeme mít vlastivědu (Česká republika, červená učebnice, sešit děti dostanou v pondělí).
    • V úterý 13.2. budeme mít projekt ,,Pro čistší Most", děti si vezmou pouze věci na český jazyk.
    • V pátek 16.2. máme další část projektu ,,Když učí rodiče". Tentokrát pojedeme do Lovosic. Navštívíme hotel Active Stadium, kde se děti seznámí s provozem hotelu a uvidí, co je potřeba, aby vše správně fungovalo a hosté byli spokojení. Pojedeme autobusem od školy, sraz v 7.50. S sebou si děti vezmou pití, případně svačinu (stačí malá, občerstvení je pro děti zajištěno). Končíme dle pátečního rozvrhu (12,25). Děti si mohou vzít věci na tělocvik, je možnost navštívit sportovní halu.
    • Plán učiva 12.2. - 23.2.

              MA: porovnávání desetinných čísel, sčítání desetinných čísel

              ČJ: přídavná jména, druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen tvrdých

              VL: Kraje ČR, Ústecký kraj, Praha

              AJ (moje skupina): přítomný čas (kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, tvary ve 3. osobě čísla jednotného), slovíčka 4C, Culture, Music:musicial instruments

    2.2.

    • Ve čtvrtek jsme vstoupili do druhého pololetí a já věřím, že pro mnohé děti bude stejně úspěšné jako to první a pro některé ještě úspěšnější!!:)
    • Ve středu 7.2. půjdeme na první dvě hodiny (matematika) do Tesca, kde budou děti prakticky procvičovat desetinná čísla, následně doplňovat do pracovního listu. Nemusí si brát věci na MA.
    • Ve čtvrtek 8.2. budeme mít projekt Podnebné pásy, děti by již měly vědět do které skupiny patří i co si ten den na projekt donést. Z učení budou potřebovat pouze věci na Aj.
    • V pátek 9.2. jedeme do Přírodovědného centra (Žatec). Sraz v 7.55 před školou. S sebou stačí jen malý batůžek se svačinou a penál. Vyučování končí jako každý pátek (12,25)

    26.1.

    • Chválím děti za práci při projektu Vesmír. Vznikly nám nádherné koláže. Můžete si prohlédnout ve fotogalerii.
    • V pondělí děti dostanou úkoly na další projekt Podnebné pásy, který bude ve čtvrtek 8.2.
    • Ve středu 31.1. dostanou děti výpis pololetního vysvědčení. Vyučování končí v 11. 25 obědem. Pokud bude příznivé počasí, ráda bych s dětmi podnikla výšlap na Hněvín, kde by děti dostaly již zmíněné vysvědčení. Vše včetně organizace upřesním v úterý 30.1. (whatsapp)
    • V pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny.
    • Vzhledem k tomu, že nás v únoru čeká spousta akcí, včetně dvou cest autobusem, je třeba vybrat částku 260 Kč (na autobus). Můžete mi opět posílat na účet.
    • 9.2. jedeme do Žatce (Přírodovědné interaktivní centrum)
    • 16.2. jedeme na exkurzi do hotelu Active stadium v Lovosicích (v rámci projektu Když učí rodiče), bližší informace napíšu později
    • 23.2. jdeme do divadla na představení Tři mušketýři (Docela velké divadlo Litvínov). 
    • Připomínám, že 31.1. se ukončuje přihlašování do Švp. (online)
    • Plán učiva 29.1. - 9.2.
    •           MA: desetinná čísla (seznámení, zapisování, číselné řady)

               ČJ: podstatná jména (číslo, rod), skloňování podstatných jmen 

               PŘ: rozmanitost života na Zemi, podnebné pásy

               AJ (moje skupina): přítomný čas (kladné a záporné věty, otázky, krátké odpovědi, tvary ve 3. osobě čísla jednotného), volný čas, slovíčka 4C

    19.1.

    • Písemná práce z matematiky dopadla velmi dobře, výsledky v českém jazyce byly poněkud horší :(
    • Dnešní exkurze do společnosti Yanfeng byla opravdu skvělá. Děti mohly vidět, jak se vyrábí některé díly do osobních automobilů. Celé dopoledne bylo plné zážitků, zvláště pak vidět při práci roboty. Na závěr děti dostaly dárky od jmenované společnosti. Ještě jednou velké poděkování panu Zázvorkovi, že nám umožnil tuto návštěvu a také za to, jak královsky se o nás po celou dobu staral :)
    • Ve čtvrtek 25.1. budeme mít projekt Vesmír. Děti si vezmou penál, svačinu, přezůvky, věci na Aj, případně věci do projektu (více dětem řeknu v pondělí). 
    • Prosím rodiče, aby mi dali vědět, kdo z dětí se bude hlásit na 8-leté gymnázium (kvůli přihláškám).
    • Velká prosba - opravdu pravidelně a důkladně kontrolujte dětem hlavy, výskyt vší se v naší třídě stále opakuje...
    • Připomínám online přihlášení do Švp, platbu za Zadov a třídní fond. Dále možnost vystavení karty ISIC pro děti a středeční výjezdy na Klíny. Více informací je na stránkách školy.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky.

    12.1.

    • Návštěva muzea 2. světové války se povedla, děti měly možnost vidět mnoho autentických předmětů z dané doby, chválím je za chování i zájem o jednotlivé exponáty. Ve fotogalerii je pár fotek.
    • V následujícím týdnu budeme psát již zmiňované pololetní písemné práce. Ve středu nás čeká matematika, ve čtvrtek pak český jazyk. Děti ví, co v písemkách bude.
    • Moje skupina AJ - pokud mají děti doma ještě papírové hodiny, budu ráda, když je budou příští týden nosit. (Pokud je již nemají, nevadí, zbytečně nekupujte.:))
    • Ve čtvrtek 18.1. budou děti potřebovat na přírodovědu baterku (stačí jedna do skupiny).
    • V pátek 19.1. jedeme na exkurzi do společnosti Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o. Věřím, že to bude pro děti zážitek, neboť na takové místo by se jen tak nepodívaly. Ráno přijdou normálně do školy, vezmou si pouze svačinu a přezůvky. Pojedeme autobusem od školy cca po deváté hodině. Po návratu půjdou děti na oběd, končíme dle rozvrhu. Prosím o donesení vyplněného souhlasu s exkurzí, nejlépe do úterý. Bez souhlasu děti nemohou jet. V pátek ještě děti důkladně poučím, jak se v prostorách dané společnosti chovat.
    • Děkuji za platby do třídního fondu a za pobyt na Zadově, dětem vždy zapisuji do žákovské knížky potvrzení o platbě.
    • Plán učiva 15. - 26.1.
    •           MA: průměrná rychlost, počítání v oboru velkých čísel

               ČJ: slovní druhy, podstatná jména

               PŘ: Země a její pohyby, Měsíc

               AJ (moje skupina): hodiny, předložky spojené s časem (on, in, at), úvod do přítomného času, slovíčka 4A,B

    6.1.

    • Připomínám, že celý příští týden budeme mít geometrii.
    • Začali jsme opakovat vyjmenovaná slova, bohužel mnoho dětí v nich velmi chybuje, doporučuji doma trénovat, třeba na těchto stránkách (https://vseved.upol.cz/cestina.php).
    • Také písemné dělení, kterému jsme se věnovali dostatečně dlouho, je pro některé děti stále obtížné. Pokud lépe zvládají postup s odčítáním, mohou ho používat po celou pátou třídu. Ten kratší budou znovu trénovat v šestém ročníku.
    • V pátek 12.1. jdeme do muzea 2. světové války (nachází se v prostoru hřbitova), děti si vezmou pouze věci na MA, svačinu, penál a přezůvky. TV bude :) Vstup je zdarma.
    • V pátek 19.1. nás čeká další část projektu Když učí rodiče, jedeme s dětmi do průmyslové zóny Triangle (u Žatce), kde děti uvidí spoustu zajímavých věcí a dozví se mnoho nových informací. Děti si vezmou pouze věci na ČJ, penál, svačinu a přezůvky. Od školy pojedeme po deváté hodině, TV nebude. 
    • V únoru nás čeká ještě jedna cesta do Žatce, do přírodovědného centra, kde se děti budou učit o vesmíru. Více informací napíšu později.
    • Vzhledem k tomu, že nás teď čekají dvě cesty autobusem do Žatce, v druhém pololetí pak ještě 2x divadelní představení a jedna přednáška o ČR, nebudou peníze z fondu asi stačit. Píši to zatím jen orientačně, případně bych pak v průběhu druhého pololetí ještě nějaké peníze dovybrala.
    • V týdnu 15. - 19.1. nás čekají pololetní písemné práce, obě budou formou testu a v příštím týdnu si děti poznamenají, co v nich bude.

    30. 12.

    Vážení rodiče,

    chtěla bych Vám popřát krásný, jedinečný a úspěšný rok 2024, naplněný štěstím, zdravím, láskou a smíchem. Ať máte dostatek času na vše, co Vás baví a co Vám přináší radost. Dětem přeji bezstarostný rok s nezapomenutelnými zážitky a s novými zkušenostmi. Čeká nás poslední společné pololetí a já věřím, že si to opravdu užijeme!!!

    Vaše p. uč. Martina 

    • Ve středu 3.1. si děti vezmou pouze penál, badatelský deník (většina má ve třídě), přezůvky, svačinu a věci na Aj. Zvolila jsem takový pomalejší rozjezd, takže učit se začneme až od čtvrtka.
    • Připomínám, že celý leden budeme mít přírodovědu. Děti budou nosit učebnici a sešit na výpisky.
    • V dalším týdnu 8. - 12.1. budeme mít geometrii (pravítka, kružítko, ořezané tužky). Dále budou děti potřebovat vysouvací metr (všichni dostaly od Štěpánka v adventní obálce :)).
    • Během ledna budu vybírat třídní fond pro II. pololetí (300 Kč, můžete posílat na účet).
    • Připomínám také platbu za školní závěrečný výlet Zadov (3100 Kč), prosím zaplatit do 31.3.2024 (opět můžete posílat na účet).
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky z předvánočního týdne.
    • Plán učiva 3. - 12.1.

              MA: písemné dělení dvojciferným číslem, jednotky obsahu, slovní úlohy s využitím jednotek obsahu, konstrukce čtverce, obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku.

                     ČJ: vyjmenovaná slova

                     PŘ: vesmír (slunce, souhvězdí, galaxie, planety)

                AJ (moje skupina): školní předměty, rozvrh hodin, otázky se slovesem HAVE GOT, krátké odpovědi, kultura - školy v Anglii, společné znaky lidí a zvířat

    16.12.

    • V matematice jsme začali písemné dělení dvojciferným číslem, vzhledem k tomu, že děti moc nechápou, musela jsem je naučit delší způsob s odčítáním (najdete v učebnici str. 6), ten už je pro ně srozumitelnější, ale časem bude třeba stejně přejít na ten kratší. Prosím o domácí trénování.
    • V úterý 19.12. jdeme do ZUŠ na pohádku v anglickém jazyce. Sraz v 7.45 před školou. Vstupné 100 Kč bude hrazeno z třídního fondu. Na zpáteční cestě se s dětmi zastavíme na vánočních trzích, děti si tedy mohou vzít malé kapesné. Učit se nebudeme. Děti si vezmou jen penál, svačinu a přezůvky. Končíme dle rozvrhu v 11.40.
    • Ve středu 20.12. budeme mít celodenní projekt První republika. Děti jsou rozděleny do skupin, každá má přidělené téma. Budeme tvořit ve škole, ale děti si mohou donést různé obrázky, případně další materiály, které použijí při tvorbě projektu. Všechny děti ví, do kterého týmu patří a jaké mají téma. Vezmou si jen penál, svačinu, přezůvky, věci na projekt a na AJ, ta bude dle rozvrhu.
    • Ve čtvrtek 21.12. máme další z preventivních programů zaměřený na vztahy ve třídě (celoškolní projekt). Děti si vezmou penál, svačinu a přezůvky. Ráda bych po svačině šla s dětmi ven, vytvořit vánoční stromky pro zvířátka. Prosím proto, jestli by děti mohly donést ruličku od toaletního papíru a nějaké vhodné suroviny pro výrobu ozdob (například jablka, mrkev, celer, kedluben, ovesné vločky, slunečnicová semínka a jiná semínka). Každý stačí trochu, když to dáme dohromady, bude toho určitě dostatek. Venku budeme asi 1 - 1,5 hodiny. Vyučování končí dle rozvrhu, ale angličtina nebude.
    • V pátek 22.12. budeme mít s dětmi vánoční posezení. Děti si vyrobí ozdobičky na stromek, předají si dárky a společně si zazpíváme, zameditujeme a naladíme se na vánoční svátky. Děti si vezmou, přezůvky, věci na VV (mají ve skříňce), dárek pro kamaráda a mohou hrneček, čaj a trošku pečiva:). Vyučování končí v 11,15. Pak půjdou děti na oběd. 
    • Ve fotogalerii jsou fotky z anglických pohádek, které hrála moje skupina dětem z mateřské školy.

    8.12.

    • Tento týden jsme si opět s dětmi užili vyučování venku. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
    • V úterý k nám přijdou děti z mateřské školy, pozvali jsme je na divadelní představení v angličtině. Moje skupina si tedy tento den nemusí brát věci na Aj.
    • Ve středu a ve čtvrtek čeká mou skupinu Aj opakovací test. Děti si mohou doma trénovat v pracovním sešitě, měly by vědět na kterých stránkách :).
    • V českém jazyce se trochu pereme s pravopisem ě/je, mě/mně...doporučuji doma trénovat, třeba na těchto stránkách (https://vseved.upol.cz/predmety.php) nebo (https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=657362f2b1eb6)
    • Příští týden se začneme učit písemné dělení dvojciferným číslem, asi nejtěžší učivo z matematiky na nižším stupni, tak uvidíme, jak ho děti zvládnou...
    • Prosím rodiče, aby zkontrolovali, zda mají děti lepidlo, nůžky a fólii (v naší třídě opravdu nedostatkové zboží :))

    1.12.

    • V úterý 5.12. bude chodit po škole Mikuláš s čertem. Také vyučování bude v tomto duchu tematicky zaměřené. Děti si vezmou jen penál, přezůvky, svačinu a věci na AJ. Moje skupina Aj si věci brát nemusí, děti budou potřebovat jen text pohádky, budeme nacvičovat :).
    • Děkuji všem rodičům kteří přispěli dětem do mikulášského balíčku.
    • Mám pro děti připravené hezké venkovní adventní výzvy, tak dle počasí a času půjdeme v příštích týdnech na chvíli ven.
    • Jako první adventní dárek pro děti je ode mě ten, že celý prosinec nebudou dostávat domácí úkoly. Netýká se to angličtiny :).
    • Dnes si děti vylosovaly spolužáka, kterému by měly donést 22.12. malý dárek.
    • Chválím děti za práci v dnešním projektu. Moc hezky pracovaly spolu s dětmi z 1.C, také ale musely projevit velkou dávku trpělivosti :).
    • Ve fotogalerii jsou nové fotografie.

    23.11.

    Informace z třídní schůzky:

    • 29. 11. preventivní program o nebezpečí sociálních sítí (ZUŠ), placeno z třídního fondu, sraz v 7,40 před školou. Děti si vezmou věci na Aj, penál, svačinu a přezůvky.
    • Ve čtvrtek 30.11. budeme mít matematiku (místo českého jazyka).
    • 1.12. Společný projekt s dětmi z 1. C (Starý Most - budeme vyrábět z krabiček, pokud máte nějaké doma, budu ráda, když děti donesou). Děti si vezmou pouze věci na MA, svačinu, penál a přezůvky.
    • 2.12. VÁNOČNÍ DÍLNY (10 - 16 hodin v prostorách školy)
    • 5.12. Mikuláš a čert (Budu ráda za drobnosti do balíčků pro děti, nejlépe prosím donést do 1.12., abychom stihly s Míšou udělat balíčky.)
    • Adventní obálky (tradice v naší třídě :), připomínám, že  dětí je 26. Děti, které jsou na začátku seznamu (1. - 5.) prosím, aby donesly věci do obálek do 1.12.
    • Závěrečný třídní výlet Zadov (22. - 26. 4. 2024) Cena 3100,- (plná penze včetně pití, doprava, ubytování, další aktivity - opékání vuřtů, odměny, cukrárna..) Peníze mi prosím posílejte na účet (máte v informacích o skupině na WhatsApp) nejdéle do 31.3.2024
    • 11. - 21. 6. 2024 Švp Poslův Mlýn 
    • Prosím rodiče, aby podepsali v žákovské knížce slovní hodnocení.
    • Ve fotogalerii jsou fotky z velmi příjemné návštěvy v mateřské školce. Bylo to pro děti moc hezké, podnětné a zajímavé dopoledne. 
    • Plán učiva od 28.11. - 9.12.

              MA: desetinná čísla, aritmetický průměr

              ČJ: předložky s,z, se, ze, předpony ob-, o-, v-, předložky v, ve, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

              VL: směřujeme k samostatnosti, tvář Československé republiky, válečná a poválečná léta

              AJ (moje skupina): přídavná jména, sloveso Have got (otázky, krátké odpovědi)

             

    11.11.

    • Připomínám písemné práce, které budou děti psát v příštím týdnu. Z českého jazyka bude v písemce následující učivo: vyjmenovaná slova, stavba slova - kořen předpona, přípona, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen a sloves, zdvojené souhlásky, přípony -ský, -ští. Dle mého názoru nemá smysl se na písemky nějak zvlášť připravovat, děti by pravidla měly znát a učit se vše znovu by asi za víkend nezvládly..:(
    • Ve čtvrtek 16.11. máme další část projektu Když učí rodiče, tentokrát navštívíme mateřskou školku. Děti mají za úkol připravit si ve skupinkách jednoduchou aktivitu pro malé děti. Po návratu do školy budeme mít krátký projekt k událostem 17. listopadu a potom angličtinu. Ten den si tedy děti vezmou pouze penál, přezůvky, svačinu a věci na Aj.
    • Ve středu 22.11. se koná třídní schůzka (od 17 hodin v naší třídě).
    • V příštím týdnu se začneme učit v rámci Čj předpony s-,z-,vz- toto učivo je pro děti dost obtížné, proto doporučuji doma trénovat, na webu je spousta cvičení online.

    4.11.

    • Chválím děti za práci a chování při projektu Outdoor classroom day, moc hezky spolupracovaly s prvňáčky, fotky z projektu jsou ve fotogalerii.
    • Páteční exkurze na stanici záchranné služby byla opravdu skvělá. Děti měly možnost prohlédnout si veškeré zázemí stanice, vybavení sanitky a vyzkoušet si některé praktické dovednosti první pomoci. Velký dík patří panu Pobudovi, který děti provázel, vše jim vysvětlil a názorně ukázal. Na závěr všichni ještě dostali malý dáreček v podobě klíčenky. Dokonce jsme byli svědky opravdového výjezdu. Myslím, že si děti tuto návštěvu budou dlouho pamatovat. Ve fotogalerii jsou fotečky z této exkurze.
    • Příští celý týden bude opět geometrie. 
    • V pátek měly děti odevzdat čtenářský deník se dvěma zapsanými knížkami. Bohužel mnoho dětí neodevzdalo, mají donést v pondělí.
    • Plán výuky od 6. - 16.11.

              MA: úhly, konstrukce trojúhelníka, úhlopříčky (opakování), kružnice, tělesa, souřadnice bodů. Ve středu 15.11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci, tentokrát bude formou testu - děti budou vybírat odpovědi z více možností, asi není potřeba se na písemku nějak zvlášť učit, vše co v ní bude stále procvičujeme).

               ČJ: přídavná jména odvozená příponou -ský, -ští, -cký, -čtí, začneme předpony s-, z-, vz-, stále budeme procvičovat zdvojené souhlásky, dětem to moc nejde (https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-5-trida, zde mohou trénovat). Písemnou práci budeme psát v úterý 14.11., také bude formou testu. Děti si zapíší, které gramatické jevy se v ní objeví (pokud by chtěly doma trénovat).

               VL: Josef II. a jeho reformy, manufaktury a první stroje, čeští vynálezci, národní obrození, revoluční rok 1848.

               AJ (moje skupina): příští týden budeme ještě opakovat, dále začneme sloveso HAVE GOT, HAS GOT (kladné a záporné tvary, plné a zkrácené tvary), lekce 3A,3B, (https://ajfun.eu/project1.html, stránka k procvičování slovíček a učiva z učebnice). Děti budou mít za úkol doma zpracovat projekt MY FAMILY s datem odevzdání 22.11. Více k projektu řeknu dětem v hodině Aj.

     

    30.10.

    • Ve čtvrtek 2.11. máme venkovní výuku v rámci Outdoor Classroom Day, do kterého jsem zaregistrovala naši třídu. Čeká nás společný projekt se třídou 1. B. Půjdeme ke kostelu, kde budou děti plnit různé úkoly a hledat tajemné slovo. Děti si vezmou batoh se svačinou, dále budou potřebovat přezůvky, penál, věci na AJ a krejčovský metr (alespoň kdyby někdo donesl, budeme jich potřebovat celkem 5). Venku budeme 8 - 11.40. tak prosím, aby byly děti vhodně oblečeny.
    • V pátek 3.11. nás čeká další hodina z projektu ,,Když učí rodiče". Po svačině půjdeme na exkurzi do stanice záchranné služby, kde budou mít děti možnost se pod odborným vedením pana Pobudy seznámit s prostředím ,,záchranky" a vidět, jak tam vše funguje. Moc se na prohlídku těším a myslím, že pro děti to bude další skvělý zážitek. Děti si vezmou jen věci na čj, penál, přezůvky a svačinu. Tělocvik bude :).

    20. 10

    • Chválím děti za práci ve skupinách při projektech Baroko a Den stromů. Mám velkou radost jak dokážou spolupracovat a jak spolu umí řešit zadané úkoly.
    • Ve středu 25. 10 budou mít děti projekt J. A. Komenský. Přinesou si pouze penál, svačinu, přezůvky a hlavně kružítko. Projekt bude probíhat 1. - 5. vyučovací hodinu, tedy i o angličtinu.
    • Domácí úkol z matematiky a českého jazyka děti donesou do středy.
    • Připomínám, že příští týden jsou podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
    • V dalším týdnu 2.11. nás čeká Outdoor Classroom Day, do kterého jsem zaregistrovala naši třídu. Společně s mnoha dalšími třídami z celého světa se připojíme k venkovní výuce. ( mimochodem jako jediná škola v Ústeckém kraji :)) Naplánovala jsem společný projekt naší třídy a prvňáčků. Více informací Vám ještě napíšu včas na whatsapp.

    14. 10.

    • V pondělí budeme dokončovat práci, kterou jsme nestihli v pátek v rámci VV, proto si děti nemusí brát učebnici vlastivědy. Vezmou si pouze sešit, ve kterém mají mít dokončenou práci z minulé hodiny (měly by vědět :)). Prosím, aby si ještě děti donesly listy ze stromů, nejlépe různobarevné.
    • V pátek 20. 10. půjdeme po svačině (v 10.00) ven (na Šibeník). Děti čeká projekt ke Dni stromů. Ten den budou potřebovat pouze penál, svačinu, školní sešit na čj, badatelský deník, krejčovský metr (stačí jeden do dvojice, tak ať se děti domluví). Doporučuji teplejší oblečení. Nepůjdeme pouze pokud by byl velký déšť.
    • V pátek jsme poprvé (díky naší úžasné slečně asistence) vyzkoušeli přestávku venku. Děti byly nadšené. Pokud nebude pršet, chtěli bychom zavést pravidelně každý pátek. Děti si tedy mohou v pátek brát do třídy bundu.
    • Ve fotogalerii jsou opět nové fotky.
    • Plán výuky od 16. - 25. 10.

              MA: jednotky hmotnosti, písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem, dělení se  zbytkem, písemné dělení jednociferným číslem

                ČJ: souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene (předpony nad-, roz-, pod-, od-, před-, bez-, vz-,  souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony (přípony -ský, ství, -stvo), zatím vše jen obecně, všechny  předpony a přípony se budeme učit podrobněji později. Stále prosím procvičovat vyjmenovaná slova, dětem moc nejde přepis slov a vět s doplňováním.

                VL: život v době třicetileté války, baroko, školy v 17. století, 25.10. bude celodenní projekt J.A.Komenský,    bližší info napíšu příští týden.

                AJ: (moje skupina): stále procvičujeme sloveso TO BE (plné a zkrácené tvary, zápor, otázky, krátké   odpovědi), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád podstatných jmen, otázky začínající wh (what, when, where, whose, how). Ve středu 18.10. budeme psát další slovíčka (2C - děti mají označeno v PS).

                  

    7. 10.

    • Chválím děti za chování při exkurzi, myslím, že se všem návštěva elektrárny líbila.
    • Písemná práce z matematiky dopadla velmi dobře, čeština byla horší, ale chápu, že je pro děti obtížné, když je dohromady mnoho gramatických jevů. Přesto doporučuji trénovat na různých webových stránkách vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen a slovní druhy. např. 

               https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/pravopisna-cviceni-5

               https://didaktikamj.upol.cz/index.php/vyuka-cj-na-1-stupni/pravopisna-cviceni

               http://vseved.upol.cz/cestina.php

               

    • Připomínám, že celý následující týden máme v rámci matematiky geometrii. Prosím, aby děti měly ořezanou tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, další pravítko, kružítko.
    • Ve čtvrtek 12. 10. jdeme na prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Děti si vezmou pouze věci na český jazyk a angličtinu. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotečky.

     

    29. 9.

    • V tomto týdnu jsme měli opět mnoho zajímavých okamžiků. V pondělí jsme zkoumali, co umí statická elektřina. (Chválím děti, které donesly tolik plechovek, že to přesně vyšlo na každého :))

              Ve středu měly děti krásnou hodinu s Kubíkovo tatínkem, který celou hodinu dětem vyprávěl o žárovkách, různých přístrojích a o dalších zajímavostech spojených s elektřinou. Děti nadšeně poslouchaly a na vlastní oči mohly vidět opravdové klenoty mezi žárovkami. Tato netradiční hodina mě inspirovala k celoročnímu projektu ,, Když učí rodiče" a věřím, že určitě brzy přivítáme dalšího tatínka nebo maminku :).

    • Chválím všechny děti, které se zapojily do akce ,,Den bez batohů"
    • Připomínám, že od pondělí 2. 10.  budeme mít vlastivědu, asi celý říjen. Přírodovědu tedy děti nosit nebudou!!
    • V pondělí 2. 10 píšeme písemnou práci z matematiky, děti nemusí nosit učebnici. V úterý 3. 10. píšeme písemku z českého jazyka, děti si také nemusí nosit věci na Čj. Příští týden z důvodu písek nebudou mít děti domácí úkoly.
    • Ve čtvrtek 5. 10. jedeme na exkurzi do elektrárny Ledvice. Sraz před školou v 7.15 nebo před nádražím v 7.45. Vlak odjíždí v 8.01, prosím, aby byly děti na nádraží včas. Děti si s sebou vezmou batůžek se svačinou. Musí mít pevnou uzavřenou obuv, doporučuji také sportovní oblečení. Návrat v 11. 57 na nádraží nebo ve 12. 35 před školou
    • Pokud bude hezké počasí, chtěla bych se ještě chodit učit s dětmi často ven.
    • V pátek 6. 10. budou děti potřebovat na VV různé podzimní přírodniny (barevné listy, kaštan a jeho skořápku, ořech, šípek, větvičky, bukvice, šišky atd., zkrátka, co děti najdou venku při procházce :))
    • V týdnu 9. - 13. 10 budeme mít geometrii.
    • Ve fotogalerii jsou fotky z akcí uplynulého týdne.
    • Plán výuky od 2. - 13.10.

              MA: jednotky délky, opakování základních geometrických útvarů, úhel, čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

         ČJ: stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), slova příbuzná, odvozování slov předponami a příponami

              VL: opakování ze 4. ročníku, Doba pobělohorská

            AJ (moje skupina): rodina, přivlastňovací zájmena, sloveso TO BE, přivlastňovací pád, v úterý 10.10. píšeme slovíčka, děti je mají označené ve slovníku pracovního sešitu.

         

    23. 9.

    • Ve čtvrtek dostaly děti v knihovně čtenářské deníky pro tento školní rok. Opět do nich budou zapisovat přečtené knížky. Pokud deník doplní, mohou si u mě vyzvednout nový.
    • V pondělí a v úterý budeme mít přípravu na zahajovací písemné práce z matematiky a českého jazyka. Děti si do cvičného sešitu vyzkouší podobná cvičení, která se objeví v písemkách. 
    • Zahajovací písemku z matematiky budeme psát v pondělí 2.10., z českého jazyka pak v úterý 3.10.
    • Příští týden (25. - 27.9.) nebudou mít děti domácí úkoly. 
    • V pondělí budeme v rámci přírodovědy zkoušet bádat, čekají nás pokusy s elektřinou. Zapomněla jsem dětem říci, že budeme potřebovat celkem 6 plechovek od nápojů. Pokud někdo doma nějakou máte, budu ráda, když alespoň někdo z dětí v pondělí donese.
    • Ve čtvrtek 4. 10. pojedeme na exkurzi do elektrárny Ledvice. Pojedeme vlakem. Exkurze je zdarma, vlak bude hrazen z třídního fondu. Bližší informace Vám napíšu příští týden.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky z naší výuky venku, a také ukázka krásných masek, které děti malovaly hlínou a opravdu se jim moc povedly.

       

     8. 9.

    • Informace z třídní schůzky:
    • Děti budou potřebovat desky s klipem a pořadač na dokumenty (šanon).
    • Dohodli jsme se, že si uděláme na památku třídní trička (cenu upřesním).
    • V termínu 22. - 26.4. 2024 pojedeme na rozlučkový pobyt na Zadov. Cena cca 3100 Kč. Byla bych moc ráda, kdyby se výjezdu zúčastnila celá třída. 
    • Pro badatelskou výuku vlastivědy budu (po dohodě s rodiči) dětem objednávat pracovní sešit. Cena 90 Kč, prosím zaplatit do 22.9.
    • Opět vybírám třídní fond 300 Kč, sponzorský dar škole 200 Kč, případně budu ráda za sponzorský dar pro třídu. (Děkuji všem, kteří jste již tak učinili :))
    • Veškeré platby mi můžete posílat na účet. Číslo najdete v informacích o skupině na whatsapp.
    • 29.9. je ředitelské volno.
    • I v letošním roce se budeme učit v blokové výuce. Děti budou dostávat domácí úkoly v pondělí (MA) a v úterý (ČJ), termín odevzdání z obou předmětů je v pátek.
    • Celé září budeme mít v rámci předmětu SKN přírodovědu.
    • plán výuky od 11. - 22. 9.:

              MA: opakování učiva ze 4. ročníku (porovnávání, zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání zpaměti i písemně)

              ČJ: opakování učiva ze 4. ročníku (vlastní a obecná podstatná jména, vyjmenovaná slova, druhy vět, ú/ů,  

                     abeceda, předložky a předpony)

              PŘ: živá a neživá příroda, horniny a nerosty, půda

    • Chválím děti za skvělou práci při dnešním projektu u jezera, myslím, že jsme si to všichni moc užili...:), ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky. Dále jsou tam fotografie z dalších dvou projektů.

    4. 9.

    • V úterý 5.9. končí vyučování v 11.40. Děti si vezmou penál, svačinu, přezůvky, průhledné obaly na sešity (malé cca 7x, velké 3x). Mohou si donést věci na TV a kufřík na VV. Děti dostanou přidělené šatní skříňky.
    • Ve středu 6.9. se ještě učit nebudeme. Letos plánuji volnější rozjezd :). Děti si vezmou penál, svačinu, přezůvky a věci na AJ. (moje skupina má vše ve třídě - učebnici, sešity) Vyučování končí ve 13,30.
    • Ve čtvrtek 7.9. už se budeme učit dle rozvrhu. Vzhledem k počasí plánuji výuku venku.
    • V pátek půjdeme s dětmi na celý den k jezeru Most, čeká nás projekt z PŘ a sběr materiálů do výuky. Děti si vezmou pouze batoh se svačinou, dostatek pití, penál, mohou peníze na občerstvení. Na sebe sportovní oblečení, pokrývku hlavy.   
    • Od pondělí 11.9 již bude probíhat výuka dle rozvrhu..
    • Ve středu 6.9. se od 17 hodin v naší třídě koná třídní schůzka.

    27. 8.

    Moji milí páťáci a milí rodiče,

         do začátku školního roku zbývá pár dní a já se hlásím s prvními zprávičkami.smiley Věřím, že prázdniny byly krásné a nezapomenutelné..děkuji všem, kteří mi z nich poslali své foto vzpomínky :). Těším se na sdílení prázdninových zážitkůlaugh, na poslední společný rok, ve kterém na nás bude čekat mnoho zajímavé práce a já věřím, že si tento rok opravdu užijeme!!!

    Vzhůru do páté třídy.....yes

    Organizace prvního týdne:

    • Nástup do školy je 4. září. Děti přijdou hlavním vchodem, který se otevře v 7.40.
    • Přivítání ve třídě začne v 8,00. Děti ve škole budou maximálně půl hodiny a pak mohou jít domů.
    • Pokud půjdou děti 4.9. na oběd, musí jim ho rodiče přihlásit.
    • Během prvního týdne si děti přinesou cvičební úbor a  kufřík na výtvarné pomůcky (vše si nechají v šatní skříňce). Klíče od skříňky dostanou v prvních dnech školy. Prosím o obalení učebnic.

     

    Další pomůcky:

    • průhledné obaly na sešity
    • penál: 2 pera, obyčejné tužky č. 2, 3, pastelky, nůžky, tužkové lepidlo, guma, nůžky
    • kufřík nebo krabice na VV: vodové barvy, štětce (1 plochý a 2 kulaté  - větší a menší), 2krát tužkové lepidlo větší, kelímek na vodu, voskovky, GIOCONDA olejové křídy, temperové barvy s paletou (nejsou povinné), nůžky, černý fix slabý, černý fix silný
    • látkový pytlík na cvičební úbor - věci do tělocvičny i na hřiště
    • ubrousek na lavici na svačinu nebo plastový boxík, přezůvky
    • Další informace budu průběžně posílat na WhatsApp 

    Přeji krásný a pohodový poslední prázdninový týden...laugh

    Vaše paní učitelka Martina

     

    •