• Textová podstránka

   • STRÁNKY  TŘÍDY  1. C  ( Mgr. Martina Korandová)

    20.2.

    • Příští týden ve čtvrtek 27. 2. budeme mít celodenní projekt ,, Spolupráce dětí ve třídě". Děti si nebudou brát učení. Pouze si vezmou penál, přezůvky a svačinu. Vyučování končí dle rozvrhu. Sportovky budou.angel
    • Moje skupina Aj: dnes jsme měli opakovací hodinu, ověřila jsem si, že děti umí slovíčka ze všech oblastí, co jsme se dosud učili (barvy, hračky, rodina, tělo). Všem patří velká pochvala!!yes Domácí úkol je v pracovním sešitě (str. 21, jedná se o poslech, děti vybarvují pastelky dle barev, které slyší). Můžete doma procvičovat probraná slovíčka, příští týden začneme novou lekci.laugh
    • Úkoly AJ na pátek 28. 2. (skupina p. uč. Hamouzové)
     1) Pracovní sešit 14/5 - kdo nestihl, dovybarvit obrázky pokojů
     2) Pracovní sešit 15/7 - děti dělaly jako poslechové cvičení při hodině, nestihly všechny obrázky vybarvit (dělaly si pouze barevnou značku). Dokončit doma.
     3) Nová slovní zásoba (Tělo) vlepena do školního sešitu. Naučit se nová slovíčka, postavu vybarvit.
     Rodičům děkuji za spolupráci při domácí přípravě, B. Hamouzová

     

    15.2.

    • Prosím přidat do desek písmenko r,R a dvojhlásky au,Au,ou, Ou
    • Začali jsme psát diktát slov, přepis a opis vět. Bylo by dobré, aby toto děti občas trénovaly doma. Stejně tak jako skládání slov dle diktátu nebo dle psaného textu. Písmenek už je opravdu hodně a některým dětem dělá problém přiřadit tiskací tvary k psacím.surprise I přesto si zaslouží všechny děti velkou pochvalu za to, co se již za pouhý půlrok naučily!!yes
    • Moje skupina Aj: stále se učíme lidské tělo (dle slovíček v sešitě + vazba I've got, she's got, he's got, například I've got two blue eyes.). Domácí úkol je v sešitě s medvídkem, děti spočítají a zapíší číslem jednotlivé části těla na obrázku.
    • Angličtinu už procvičujeme nejen v hodinách matematiky, ale i prvouky. Děti jsou opravdu šikovné a snadno tak přecházejí z čj do aj (čísla, lidské tělo, rodina).laugh

    9. 2.

    • Zítra nám opět začíná školalaugh, těším se, až mi budou děti vyprávět své prázdninové zážitky!
    • Prosím přidat nová písmenka k,K, š,Š
    • Ať si děti nezapomenou přinést cvičební úbor (pokud si ho před prázdninami braly domů).
    • Také připomínám třídní fond na druhé pololetí ( 300 Kč)

    30.1.

    • Dnešní divadlo spojené s rozdáváním vysvědčení se opravdu vydařilo.laugh Věřím, že děti byly se známkami spokojené. Velkou jedničku s hvězdičkou posílám také rodičům!! Moc děkuji za pomoc dětem při domácí přípravě, jste pro ně velkou oporou.angel
    • Na prázdniny dostaly děti jen list na čtení. Přeji jim krásné prázdniny a 10. 2. to zase spolu pořádně rozjedeme!yes
    • V žákovské knížce mají děti list na zapomínání, od druhého pololetí budu zapisovat, pokud něco zapomenou.wink

    27.1.

    • Tak  se nám podařilo sehnat autobus do divadla i zpět yes, nemusíme tedy pěšky!
    • Ve čtvrtek 30.1.  z důvodu divadla odpadají sportovní hry.
    • Už se nám začínají vracet nemocní kamarádi, super!laugh

    25.1.

    • Připomínám, že ve čtvrtek 30.1. jdeme do divadla, kde bude dětem slavnostně předáno pololetní vysvědčení (co na něm asi bude...!?wink). Více informací je na stránkách níže. V pondělí ještě napíšu, jestli půjdeme do divadla pěšky nebo pojedeme autobusem.
    • V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, na které navazují jarní.laugh
    • Psali jsme pololetní písemné práce z matematiky a českého jazyka. Dopadly velmi dobře!! Děti jsou moc šikovné a mám z nich radost.yes Nadále však platí, že je nutné každý den trénovat čtení, občas procvičovat přepis a diktát písmen, slabik a slov. Písmenek je již hodně a některým dětem dělá potíže vybavit si tvary jednotlivých písmen.
    • Moje skupina Aj: stále se učíme slovíčka z oblasti LIDSKÉ TĚLO (BODY). Přidali jsme spojení I've got (já mám), she's got, he's got (ona má, on má). Domácí úkol je v sešitě s medvídkem, děti mají s pomocí házecí kostky nakreslit obličej. (Ve škole jsme si úkol důkladně vysvětlili, takže ony vědí, jak to mají udělat wink).
    • Skupina Aj p. uč. Kůrkové: vystříhnout 4 obrázky str. 59/unit 3 v pracovním sešitě a schovat je do obalu na CD (na zadní straně sešitu). Zopakovat slovíčka z oblasti FAMILY + přidat výrazy mother, father.

    Už se moc těším, až se všechny nemocné děti vrátí do školy a budeme se zase spolu učit a užívat si v naší třídě.smileyheart

    18.1.

    • Doplňují informace k organizaci vyučování ve středu 22.1. 

             Děti budou mít normálně půlené hodiny dle rozvrhu. Nebudou si ale brát slabikář. 

    • Moje skupina Aj: učíme se lidské tělo dle slovíček u obrázku v pracovním sešitě s medvídkem. Domácí úkol mají děti v druhém pracovním sešitě na str. 19 (označené hvězdičkou). Je to vybarvování dle poslechu.
    • skupina Aj p. uč. Kůrkové: děti si mají zopakovat slovíčka z oblasti TOYS, FAMILY. (budou z nich zkoušené) Dále pak se mají naučit slovíčka kitchen (kuchyň), bedroom (ložnice), living room (obývací pokoj).
    • V tomto týdnu dostaly děti k ochutnání různé exotické ovoce. Paní asistentka Míša jim připravila ovocné hody. Na fotografii se můžete podívat ve fotogalerii.smiley

    15.1.

    Upozornění pro rodiče!

    V současné době máme ve třídě několik nemocných dětí. Bohužel u jednoho z nich byla prokázána nebezpečná chřipka typu A (projevuje se náhlými vysokými teplotami, bolestmi svalů a kloubů, může být doprovázena i zvracením nebo průjmem). Proto prosím rodiče, aby nepodceňovaly jednotlivé příznaky a pokud se u dětí objeví, doporučuji ihned návštěvu lékaře. 

    Všechny nemocné kamarády pozdravujeme a přeje, ať se brzy uzdraví a vrátí k nám do třídy!!heartsmiley

    14.1.

    • Dne 22. 1. nás čeká od 10, 00 zábavný koncert v Městském divadle v Mostě (hudebka trochu jinak Usmívající se). Děti si vezmou pouze slabikář, penál, přezůvky a svačinu. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • 30. 1. od 10, 30 Divadlo rozmanitostí -  představení Jánošík. Ten osobně (po skončení pohádky) dětem slavnostně předá jejich první vysvědčení. Děti si nebudou brát žádné učení, jen penál, přezůvky, svačinu a desky na vysvědčení.smiley Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • Od příštího týdne budu vybírat 300 Kč do třídního fondu na II. pololetí ( děti, které nebyly na školním výletě, mají fond zaplacený).

    11.1.

    • Příští týden se začneme učit písmenko z,Z. Prosím přidat do desek.
    • Tento týden začaly děti psát perem, většině z nich to jde lépe než tužkou!smiley
    • Listy na čtení, které přečteme, si budou děti nosit domů, můžete využít k domácímu trénování.wink
    • Moje skupina Aj: začali jsme novou oblast (tělo), děti mají domácí úkol - vybarvit si postavu v sešitě s medvídkem. Zároveň na tomto listě mají nová slovíčka. 

     

    6.1.

    • Dnes, první den v novém roce, byly děti moc hodné, povídali jsme si o Vánocích, také se trochu učili.wink
    • Prosím přidat do písmenek n,N, v,V.
    • Taky jsme začali psát perem. Děti které ho dnes neměly, si ho zítra nezapomenou vzít. 
    • Ještě připomínám přinést do školy tělocvik.smiley

    20.12.

    • Dnes jsme ukončili předvánoční týden povídáním o Vánocích, předáním dárečků a pohádkou.
    • Děti dostaly na prázdniny list na čtení.
    • Prosím přidat do desek písmenko y,Y, n, N

    Přeji všem kouzelné a radostné Vánoce naplněné láskou, štěstím a smíchem. Dětem splnění všech přání a spoustu dárků. V novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho nezapomenutelných zážitků. 

    Vaše p. učitelka Martina

    PS. Z celého srdce děkuji všem za nádherné dárky, mám z nich velkou radost a moc si toho vážím. heart

    14.12.

    Organizace týdne 16. - 20. 12. 

    • PO,ÚT se učíme dle rozvrhu.
    • ST jedeme va výlet (informace jsou již na stránce níže).
    • ČT si děti vezmou pouze penál, svačinu a přezůvky, budeme si povídat o Vánocích, trochu se učit, soutěžit atd. Vyučování končí v 11,40, děti poté půjdou do družiny.
    • si uděláme s dětmi třídní besídku, děti donesou dárek pro kamaráda, kterého si vylosovaly a možná budou mít pod stromečkem další dárek od Ježíška.smiley Děti si vezmou pouze svačinu a přezůvky. Vyučování končí v 11,40.

    Moje skupina AJ: děti mají doplnit a vybarvit list v pracovním sešitě. Úkol je až na 10. ledna.wink

    V současné době máme mnoho dětí doma s neštovicemi, prosím jejich rodiče, aby pokud to bude jen trochu možné, dorazili i s dětmi  na středeční vánoční besídku!!!smiley

    Informace ze školní družiny ohledně posledního dne 20.12.

    Prosím rodiče, aby dali do 19.12. vědět paní vychovatelce (prostřednictvím oranžového notýsku nebo osobně) jak si vezvednou dítě v pátek 20.12.

    • hned po vyučování (nezapomeňte odhlásit oběd).
    • po obědě (ne dříve než v 12,15)
    • odpoledne (po 15 hodině)

       

    10.12.

    • Příští čtvrtek 19.12. odpadají sportovní hry, děti zůstanou v družině.
    • Připomínám ukázkovou hodinu spojenou s vánoční besídkou, která se bude konat v naší třídě 18.12. od 16,00.smiley

    6.12.

    • Ve čtvrtek 12. 12. - focení prvňáčků. Sada 3 fotek 150 Kč. Každá další fotka 50 Kč. Napište mi, prosím, do žákovské knížky (jiná sdělení), zda máte o focení zájem a kolik fotek chcete.
    • Chválím děti za včerejší projekt Čertovinydevil, byla jsem velmi překvapena kolik čertíků, andělů a dokonce i jednoho Mikuláše jsem měla ve své třídě!
    • Připomínám vánoční výlet 18. 12. Sraz v 7.10 před školou. S sebou si děti vezmou batůžek se svačinou, malou plastovou krabičku na sladký výrobek, případně igelitový sáček a kinedryl. Prosím rodiče, aby dali dětem teplejší oblečení. Návrat ke škole kolem 11,20. Děti pak půjdou do družiny a na oběd.
    • Moje skupina Aj: dnes jsme se učili o Vánocích, děti mají doma dobarvit obrázek v sešitě. Také jsem dětem nalepila do sešitu (z druhé strany) slovíčka, která už jsme se naučili. Rodič tak mají přehled, co už umíme.smiley
    • Skupina AJ p. uč. Kůrková: děti mají domácí úkol ve školním sešitě, vybarvit obrázek.
    • Ve fotoalbumu si můžete prohlédnout fotky z naší třídy.wink

     

    1. 12

    • Zítra si děti budou losovat kamaráda, kterému budou dávat vánoční dárek. Každý bude mít dané jméno na lístečku v krtečkové žákovské knížce.smiley
    • Prosím připravit do desek písmenko j,J (případně slabiky, pokud v souboru jsouwink)
    • Ve čtvrtek 5. 12. budeme mít celé dopoledne projekt ČERTOVINY, budeme plnit různé úkoly z MA, ČT, PS, PRV, vše zaměřené na čertíky a Mikuláše. Děti mohou přijít v nějakém čertovském převleku, případně jen s růžkydevil atd. Určitě k nám tento den zavítá i Mikuláš s nadílkou...
    • Protože už začal prosinec, může se již některým dětem v žákovské knížce objevit dvojka (místo dalších známek stále jen razítko, případně N). Prosím rodiče o shovívavost v případě, že dítě dostane dvojku. smiley
    • Máme již vánočně vyzdobenou třídu a já se moc těším, jak si s dětmi užijeme první společný advent.angel

    28. 11.

    • Děti dnes dostaly novou písanku, tu starou už nebudou ve škole potřebovat.
    • Ve středu 4.12. by měl vyjít v Mosteckém deníku článek o naší škole s fotografiemi prvních tříd.blush
    • Od pondělí začínáme otvírat adventní obálky, děkuji všem rodičům, kteří již poslali něco do obálek a mikulášského balíčku.blush

     

    25. 11.

    • Připomínám, že zítra máme tělocvik (pokud si ho děti braly na víkend k vyprání).smiley
    • Děti mají v notýsku s krtečkem potvrzení pro rodiče o poskytnutí sponzorského daru.
    • Dnes si také děti nesou v notýsku básničku, kterou se mají naučit na ukázkovou hodinu (18.12.), prosím rodiče, aby jim s nácvikem pomohli.angel

    23.11.

    • V pondělí 25. 11. se budeme fotit do Mosteckého deníku.
    • Prosím připravit písmenko t,T a slabiky, dále pak tečku, otazník a vykřičník (budeme potřebovat ve čtvrtek).
    • Moje skupina AJ: začali jsme se učit RODINU, za domácí úkol mají děti nakreslit svou rodinu včetně prarodičů.
    • Skupina AJ p. uč Hamouzové: děti mají domácí úkol v pracovním sešitě (6/3, vlepovat obrázky ze str. 57 podle diktátu z CD). Můžete využít odkaz na internetovou stránku, kterou najdete v pracovním sešitě hned na začátku.
    • Děkuji rodičům za věci do Mikulášského balíčku a adventních obálek...smileydevil