• Textová podstránka

   • https://ajfun.eu/project1.html

     

    STRÁNKY  TŘÍDY  5. C  ( Mgr. Martina Korandová)

     

     

         

    1.12.

    • V úterý 5.12. bude chodit po škole Mikuláš s čertem. Také vyučování bude v tomto duchu tematicky zaměřené. Děti si vezmou jen penál, přezůvky, svačinu a věci na AJ. Moje skupina Aj si věci brát nemusí, děti budou potřebovat jen text pohádky, budeme nacvičovat :).
    • Děkuji všem rodičům kteří přispěli dětem do mikulášského balíčku.
    • Mám pro děti připravené hezké venkovní adventní výzvy, tak dle počasí a času půjdeme v příštích týdnech na chvíli ven.
    • Jako první adventní dárek pro děti je ode mě ten, že celý prosinec nebudou dostávat domácí úkoly. Netýká se to angličtiny :).
    • Dnes si děti vylosovaly spolužáka, kterému by měly donést 22.12. malý dárek.
    • Chválím děti za práci v dnešním projektu. Moc hezky pracovaly spolu s dětmi z 1.C, také ale musely projevit velkou dávku trpělivosti :).
    • Ve fotogalerii jsou nové fotografie.

    23.11.

    Informace z třídní schůzky:

    • 29. 11. preventivní program o nebezpečí sociálních sítí (ZUŠ), placeno z třídního fondu, sraz v 7,40 před školou. Děti si vezmou věci na Aj, penál, svačinu a přezůvky.
    • Ve čtvrtek 30.11. budeme mít matematiku (místo českého jazyka).
    • 1.12. Společný projket s dětmi z 1. C (Starý Most - budeme vyrábět z krabiček, pokud máte nějaké doma, budu ráda, když děti donesou). Děti si vezmou pouze věci na MA, svačinu, penál a přezůvky.
    • 2.12. VÁNOČNÍ DÍLNY (10 - 16 hodin v prostorách školy)
    • 5.12. Mikuláš a čert (Budu ráda za drobnosti do balíčků pro děti, nejlépe prosím donést do 1.12., abychom stihly s Míšou udělat balíčky.)
    • Adventní obálky (tradice v naší třídě :), připomínám, že  dětí je 26. Děti, které jsou na začátku seznamu (1. - 5.) prosím, aby donesly věci do obálek do 1.12.
    • Závěrečný třídní výlet Zadov (22. - 26. 4. 2024) Cena 3100,- (plná penze včetně pití, doprava, ubytování, další aktivity - opékání vuřtů, odměny, cukrárna..) Peníze mi prosím posílejte na účet (máte v informacích o skupině na WhatsApp) nejdéle do 31.3.2024
    • 11. - 21. 6. 2024 Švp Poslův Mlýn 
    • Prosím rodiče, aby podepsali v žákovské knížce slovní hodnocení.
    • Ve fotogalerii jsou fotky z velmi příjemné návštěvy v mateřské školce. Bylo to pro děti moc hezké, podnětné a zajímavé dopoledne. 
    • Plán učiva od 28.11. - 9.12.

              MA: desetinná čísla, aritmetický průměr

              ČJ: předložky s,z, se, ze, předpony ob-, o-, v-, předložky v, ve, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

              VL: směřujeme k samostatnosti, tvář Československé republiky, válečná a poválečná léta

              AJ (moje skupina): přídavná jména, sloveso Have got (otázky, krátké odpovědi)

             

    11.11.

    • Připomínám písemné práce, které budou děti psát v příštím týdnu. Z českého jazyka bude v písemce následující učivo: vyjmenovaná slova, stavba slova - kořen předpona, přípona, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen a sloves, zdvojené souhlásky, přípony -ský, -ští. Dle mého názoru nemá smysl se na písemky nějak zvlášť připravovat, děti by pravidla měly znát a učit se vše znovu by asi za víkend nezvládly..:(
    • Ve čtvrtek 16.11. máme další část projektu Když učí rodiče, tentokrát navštívíme mateřskou školku. Děti mají za úkol připravit si ve skupinkách jednoduchou aktivitu pro malé děti. Po návratu do školy budeme mít krátký projekt k událostem 17. listopadu a potom angličtinu. Ten den si tedy děti vezmou pouze penál, přezůvky, svačinu a věci na Aj.
    • Ve středu 22.11. se koná třídní schůzka (od 17 hodin v naší třídě).
    • V příštím týdnu se začneme učit v rámci Čj předpony s-,z-,vz- toto učivo je pro děti dost obtížné, proto doporuči doma trénovat, na webu je spousta cvičení online.

    4.11.

    • Chválím děti za práci a chování při projektu Outdoor classroom day, moc hezky spolupracovaly s prvňáčky, fotky z projektu jsou ve fotogalerii.
    • Páteční exkurze na stanici záchranné služby byla opravdu skvělá. Děti měly možnost prohlédnout si veškeré zázemí stanice, vybavení sanitky a vyzkoušet si některé praktické dovednosti první pomoci. Velký dík patří panu Pobudovi, který děti provázel, vše jim vysvětlil a názorně ukázal. Na závěr všichni ještě dostali malý dáreček v podobě klíčenky. Dokonce jsme byli svědky opravdového výjezdu. Myslím, že si děti tuto návštěvu budou dlouho pamatovat. Ve fotogalerii jsou fotečky z této exkurze.
    • Příští celý týden bude opět geometrie. 
    • V pátek měly děti odevzdat čtenářský deník se dvěma zapsanými knížkami. Bohužel mnoho dětí neodevzdalo, mají donést v pondělí.
    • Plán výuky od 6. - 16.11.

              MA: úhly, konstrukce trojúhelníka, úhlopříčky (opakování), kružnice, tělesa, souřadnice bodů. Ve středu 15.11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci, tentokrát bude formou testu - děti budou vybírat odpovědi z více možností, asi není potřeba se na písemku nějak zvlášť učit, vše co v ní bude stále procvičujeme).

               ČJ: přídavná jména odvozená příponou -ský, -ští, -cký, -čtí, začneme předpony s-, z-, vz-, stále budeme procvičovat zdvojené souhlásky, dětem to moc nejde (https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-5-trida, zde mohou trénovat). Písemnou práci budeme psát v úterý 14.11., také bude formou testu. Děti si zapíší, které gramatické jevy se v ní objeví (pokud by chtěly doma trénovat).

               VL: Josef II. a jeho reformy, manufaktury a první stroje, čeští vynálezci, národní obrození, revoluční rok 1848.

               AJ (moje skupina): příští týden budeme ještě opakovat, dále začneme sloveso HAVE GOT, HAS GOT (kladné a záporné tvary, plné a zkrácené tvary), lekce 3A,3B, (https://ajfun.eu/project1.html, stránka k procvičování slovíček a učiva z učebnice). Děti budou mít za úkol doma zpracovat projekt MY FAMILY s datem odevzdání 22.11. Více k projektu řeknu dětem v hodině Aj.

     

    30.10.

    • Ve čtvrtek 2.11. máme venkovní výuku v rámci Outdoor Classroom Day, do kterého jsem zaregistrovala naši třídu. Čeká nás společný projekt se třídou 1. B. Půjdeme ke kostelu, kde budou děti plnit různé úkoly a hledat tajemné slovo. Děti si vezmou batoh se svačinou, dále budou potřebovat přezůvky, penál, věci na AJ a krejčovský metr (alespoň kdyby někdo donesl, budeme jich potřebovat celkem 5). Venku budeme 8 - 11.40. tak prosím, aby byly děti vhodně oblečeny.
    • V pátek 3.11. nás čeká další hodina z projektu ,,Když učí rodiče". Po svačině půjdeme na exkurzi do stanice záchranné služby, kde budou mít děti možnost se pod odborným vedením pana Pobudy seznámit s prostředím ,,záchranky" a vidět, jak tam vše funguje. Moc se na prohlídku těším a myslím, že pro děti to bude další skvělý zážitek. Děti si vezmou jen věci na čj, penál, přezůvky a svačinu. Tělocvik bude :).

    20. 10

    • Chválím děti za práci ve skupinách při projektech Baroko a Den stromů. Mám velkou radost jak dokážou spolupracovat a jak spolu umí řešit zadané úkoly.
    • Ve středu 25. 10 budou mít děti projekt J. A. Komenský. Přinesou si pouze penál, svačinu, přezůvky a hlavně kružítko. Projekt bude probíhat 1. - 5. vyučovací hodinu, tedy i o angličtinu.
    • Domácí úkol z matematiky a českého jazyka děti donesou do středy.
    • Připomínám, že příští týden jsou podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
    • V dalším týdnu 2.11. nás čeká Outdoor Classroom Day, do kterého jsem zaregistrovala naši třídu. Společně s mnoha dalšími třídami z celého světa se připojíme k venkovní výuce. ( mimochodem jako jediná škola v Ústeckém kraji :)) Naplánovala jsem společný projekt naší třídy a prvňáčků. Více informací Vám ještě napíšu včas na whatsapp.

    14. 10.

    • V pondělí budeme dokončovat práci, kterou jsme nestihli v pátek v rámci VV, proto si děti nemusí brát učebnici vlastivědy. Vezmou si pouze sešit, ve kterém mají mít dokončenou práci z minulé hodiny (měly by vědět :)). Prosím, aby si ještě děti donesly listy ze stromů, nejlépe různobarevné.
    • V pátek 20. 10. půjdeme po svačině (v 10.00) ven (na Šibeník). Děti čeká projekt ke Dni stromů. Ten den budou potřebovat pouze penál, svačinu, školní sešit na čj, badatelský deník, krejčovský metr (stačí jeden do dvojice, tak ať se děti domluví). Doporučuji teplejší oblečení. Nepůjdeme pouze pokud by byl velký déšť.
    • V pátek jsme poprvé (díky naší úžasné slečně asistence) vyzkoušeli přestávku venku. Děti byly nadšené. Pokud nebude pršet, chtěli bychom zavést pravidelně každý pátek. Děti si tedy mohou v pátek brát do třídy bundu.
    • Ve fotogalerii jsou opět nové fotky.
    • Plán výuky od 16. - 25. 10.

              MA: jednotky hmotnosti, písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem, dělení se  zbytkem, písemné dělení jednociferným číslem

                ČJ: souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene (předpony nad-, roz-, pod-, od-, před-, bez-, vz-,  souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony (přípony -ský, ství, -stvo), zatím vše jen obecně, všechny  předpony a přípony se budeme učit podrobněji později. Stále prosím procvičovat vyjmenovaná slova, dětem moc nejde přepis slov a vět s doplňováním.

                VL: život v době třicetileté války, baroko, školy v 17. století, 25.10. bude celodenní projekt J.A.Komenský,    bližší info napíšu příští týden.

                AJ: (moje skupina): stále procvičujeme sloveso TO BE (plné a zkrácené tvary, zápor, otázky, krátké   odpovědi), přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád podstatných jmen, otázky začínající wh (what, when, where, whose, how). Ve středu 18.10. budeme psát další slovíčka (2C - děti mají označeno v PS).

                  

    7. 10.

    • Chválím děti za chování při exkurzi, myslím, že se všem návštěva elektrárny líbila.
    • Písemná prace z matematiky dopadla velmi dobře, čeština byla horší, ale chápu, že je pro děti obtížné, když je dohromady mnoho gramatických jevů. Přesto doporučuji trénovat na různých webových stránkách vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen a slovní druhy. např. 

               https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/pravopisna-cviceni-5

               https://didaktikamj.upol.cz/index.php/vyuka-cj-na-1-stupni/pravopisna-cviceni

               http://vseved.upol.cz/cestina.php

               

    • Připomínám, že celý následující týden máme v rámci matematiky geometrii. Prosím, aby děti měly ořezanou tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, další pravítko, kružítko.
    • Ve čtvrtek 12. 10. jdeme na prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Děti si vezmou pouze věci na český jazyk a angličtinu. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotečky.

     

    29. 9.

    • V tomto týdnu jsme měli opět mnoho zajímavých okamžiků. V pondělí jsme zkoumali, co umí statická elektřina. (Chválím děti, které donesly tolik plechovek, že to přesně vyšlo na každého :))

              Ve středu měly děti krásnou hodinu s Kubíkovo tatínkem, který celou hodinu dětem vyprávěl o žárovkách, různých přístrojích a o dalších zajímavostech spojených s elektřinou. Děti nadšeně poslouchaly a na vlastní oči mohly vidět opravdové klenoty mezi žárovkami. Tato netradiční hodina mě inspirovala k celoročnímu projektu ,, Když učí rodiče" a věřím, že určitě brzy přivítáme dalšího tatínka nebo maminku :).

    • Chválím všechny děti, které se zapojily do akce ,,Den bez batohů"
    • Připomínám, že od pondělí 2. 10.  budeme mít vlastivědu, asi celý říjen. Přírodovědu tedy děti nosit nebudou!!
    • V pondělí 2. 10 píšeme písemnou práci z matematiky, děti nemusí nosit učebnici. V úterý 3. 10. píšeme písemku z českého jazyka, děti si také nemusí nosit věci na Čj. Příští týden z důvodu písek nebou mít děti domácí úkoly.
    • Ve čtvrtek 5. 10. jedeme na exkurzi do elektrárny Ledvice. Sraz před školou v 7.15 nebo před nádražím v 7.45. Vlak odjíždí v 8.01, prosím, aby byly děti na nádraží včas. Děti si s sebou vezmou batůžek se svačinou. Musí mít pevnou uzavřenou obuv, doporučuji také sportovní oblečení. Návrat v 11. 57 na nádraží nebo ve 12. 35 před školou
    • Pokud bude hezké počasí, chtěla bych se ještě chodit učit s dětmi často ven.
    • V pátek 6. 10. budou děti potřebovat na VV různé podzimní přírodniny (barevné listy, kaštan a jeho skořápku, ořech, šípek, větvičky, bukvice, šišky atd., zkrátka, co děti najdou venku při procházce :))
    • V týdnu 9. - 13. 10 budeme mít geometrii.
    • Ve fotogalerii jsou fotky z akcí uplynulého týdne.
    • Plán výuky od 2. - 13.10.

              MA: jednotky délky, opakování základních geometrických útvarů, úhel, čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

         ČJ: stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), slova příbuzná, odvozování slov předponami a příponami

              VL: opakování ze 4. ročníku, Doba pobělohorská

            AJ (moje skupina): rodina, přivlastňovací zájmena, sloveso TO BE, přivlastňovací pád, v úterý 10.10. píšeme slovíčka, děti je mají označené ve slovníku pracovního sešitu.

         

    23. 9.

    • Ve čtvrtek dostaly děti v knihovně čtenářské deníky pro tento školní rok. Opět do nich budou zapisovat přečtené knížky. Pokud deník doplní, mohou si u mě vyzvednout nový.
    • V pondělí a v úterý budeme mít přípravu na zahajovací písemné práce z matematiky a českého jazyka. Děti si do cvičného sešitu vyzkouší podobná cvičení, která se objeví v písemkách. 
    • Zahajovací písemku z matematiky budeme psát v pondělí 2.10., z českého jazyka pak v úterý 3.10.
    • Příští týden (25. - 27.9.) nebudou mít děti domácí úkoly. 
    • V pondělí budeme v rámci přírodovědy zkoušet bádat, čekají nás pokusy s elektřinou. Zapomněla jsem dětem říci, že budeme potřebovat celkem 6 plechovek od nápojů. Pokud někdo doma nějakou máte, budu ráda, když alespoň někdo z dětí v pondělí donese.
    • Ve čtvrtek 4. 10. pojedeme na exkurzi do elektrárny Ledvice. Pojedeme vlakem. Exkurze je zdarma, vlak bude hrazen z třídního fondu. Bližší informace Vám napíšu příští týden.
    • Ve fotogalerii jsou nové fotky z naší výuky venku, a také ukázka krásných masek, které děti malovaly hlínou a opravdu se jim moc povedly.

       

     8. 9.

    • Informace z třídní schůzky:
    • Děti budou potřebovat desky s klipem a pořadač na dokumenty (šanon).
    • Dohodli jsme se, že si uděláme na památku třídní třička (cenu upřesním).
    • V termínu 22. - 26.4. 2024 pojedeme na rozlučkový pobyt na Zadov. Cena cca 3100 Kč. Byla bych moc ráda, kdyby se výjezdu zúčastnila celá třída. 
    • Pro badetelskou výuku vlastivědy budu (po dohodě s rodiči) dětem objednávat pracovní sešit. Cena 90 Kč, prosím zaplatit do 22.9.
    • Opět vybírám třídní fond 300 Kč, sponzorský dar škole 200 Kč, případně budu ráda za sponzorský dar pro třídu. (Děkuji všem, kteří jste již tak učinili :))
    • Veškeré platby mi mužete posílat na účet. Číslo najdete v informacích o skupině na whatsapp.
    • 29.9. je ředitelské volno.
    • I v letošním roce se budeme učit v blokové výuce. Děti budou dostávat domácí úkoly v pondělí (MA) a v úterý (ČJ), termín odevzdání z obou předmětů je v pátek.
    • Celé září budeme mít v rámci předmětu SKN přírodovědu.
    • plán výuky od 11. - 22. 9.:

              MA: opakování učiva ze 4. ročníku (porovnávání, zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání zpaměti i písemně)

              ČJ: opakování učiva ze 4. ročníku (vlastní a obecná podstatná jména, vyjmenovaná slova, druhy vět, ú/ů,  

                     abeceda, předložky a předpony)

              PŘ: živá a neživá příroda, horniny a nerosty, půda

    • Chválím děti za skvělou práci při dnešním projektu u jezera, myslím, že jsme si to všichni moc užili...:), ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky. Dále jsou tam fotografie z dalších dvou projektů.

    4. 9.

    • V úterý 5.9. končí vyučování v 11.40. Děti si vezmou penál, svačinu, přezůvky, průhledné obaly na sešity (malé cca 7x, velké 3x). Mohou si donést věci na TV a kufřík na VV. Děti dostanou přidělené šatní skříňky.
    • Ve středu 6.9. se ještě učit nebudeme. Letos plánuji volnější rozjezd :). Děti si vezmou penál, svačinu, přezůvky a věci na AJ. (moje skupina má vše ve třídě - učebnici, sešity) Vyučování končí ve 13,30.
    • Ve čtvrtek 7.9. už se budeme učit dle rozvrhu. Vzhledem k počasí plánuji výuku venku.
    • V pátek půjdeme s dětmi na celý den k jezeru Most, čeká nás projekt z PŘ a sběr materiálů do výuky. Děti si vezmou pouze batoh se svačinou, dostatek pití, penál, mohou peníze na občerstvení. Na sebe sportovní oblečení, pokrývku hlavy.   
    • Od pondělí 11.9 již bude probíhat výuka dle rozvrhu..
    • Ve středu 6.9. se od 17 hodin v naší třídě koná třídní schůzka.

    27. 8.

    Moji milí páťáci a milí rodiče,

         do začátku školního roku zbývá pár dní a já se hlásím s prvními zprávičkami.smiley Věřím, že prázdniny byly krásné a nezapomenutelné..děkuji všem, kteří mi z nich poslali své foto vzpomínky :). Těším se na sdílení prázdninových zážitkůlaugh, na poslední společný rok, ve kterém na nás bude čekat mnoho zajímavé práce a já věřím, že si tento rok opravdu užijeme!!!

    Vzhůru do páté třídy.....yes

    Organizace prvního týdne:

    • Nástup do školy je 4. září. Děti přijdou hlavním vchodem, který se otevře v 7.40.
    • Přivítání ve třídě začne v 8,00. Děti ve škole budou maximálně půl hodiny a pak mohou jít domů.
    • Pokud půjdou děti 4.9. na oběd, musí jim ho rodiče přihlásit.
    • Během prvního týdne si děti přinesou cvičební úbor a  kufřík na výtvarné pomůcky (vše si nechají v šatní skříňce). Klíče od skříňky dostanou v prvních dnech školy. Prosím o obalení učebnic.

     

    Další pomůcky:

    • průhledné obaly na sešity
    • penál: 2 pera, obyčejné tužky č. 2, 3, pastelky, nůžky, tužkové lepidlo, guma, nůžky
    • kufřík nebo krabice na VV: vodové barvy, štětce (1 plochý a 2 kulaté  - větší a menší), 2krát tužkové lepidlo větší, kelímek na vodu, voskovky, GIOCONDA olejové křídy, temperové barvy s paletou (nejsou povinné), nůžky, černý fix slabý, černý fix silný
    • látkový pytlík na cvičební úbor - věci do tělocvičny i na hřiště
    • ubrousek na lavici na svačinu nebo plastový boxík, přezůvky
    • Další informace budu průběžně posílat na WhatsApp 

    Přeji krásný a pohodový poslední prázdninový týden...laugh

    Vaše paní učitelka Martina

     

    •