• Aktuality

  •  

   5. B

   paní učitelka Mgr. Monika Mrvíková

   paní asistentka Petra Králová

    

     

    

   25. 11.

    

   Informace z třídní schůzky:

   • 27. 11. škola uzavřena z důvodu stávky.
   • 29. 11. PREVENTIVNÍ PROGRAM o nebezpečí sociálních sítí (ZUŠ), vstupné placeno z třídního fondu, sraz v 7.40 před školou. Děti si vezmou věci na Aj, penál, svačinu a přezůvky.
   • 2.12. VÁNOČNÍ DÍLNY - 10.00  - 16.00 v přízemí školy.
   • 1. 12. hrajeme pohádku pro přípravku a první třídy.
   • 5.12. MIKULÁŠ VE ŠKOLE
   • 19.12. ANGLICKÁ POHÁDKA V ZUŠ, vstupné placeno z fondu.
   • 21. 12. PROJEKT PREVENCE (ve škole).

   • 22. 12. VÁNOCE VE TŘÍDĚ. Děti si, pokud chtějí, připraví dárečky pro kamarády. Jednoho kamaráda si již tradičně každý vylosuje. Prosím rodiče, aby dětem pomohli s výběrem tohoto dárku. Stává se, že děti na to zapomenou, nebo zabalí nějakou maličkost, kterou najdou doma. Nemyslím tím, že máte kupovat drahé dárky, stačí maličkost, která toho druhého potěší a neodejde domů smutný.

   • ZÁVĚREČNÝ VÝLET ZADOV (22. - 26. 4. 2024). Cena 3100,- (plná penze včetně pití, doprava, ubytování, další aktivity - opékání buřtů, odměny, cukrárna..) Peníze posílejte na účet: 1228628034/3030, nejdéle do 31.3. 2024. Uveďte jméno dítěte a třídu.
   • 11. - 21. 6. 2024 ŠVP POSLŮV MLÝN - bližší informace začátkem 2. pololetí.
   • Hokejisté si zajdou za paní učitelkou HV J. Weissovou pro domácí úkol.
   • Vybírám 350 Kč na třídní trička.

   ____________________________________________________________________________________________

   5. 10.

   EXKURZE

   • V úterý 10. 10. jedeme na exkurzi do elektrárny Ledvice. Sraz před školou v 7.10 nebo před nádražím v 7.40. Vlak odjíždí v 8.01, prosím, aby byly děti na nádraží včas. Jízdenky budou hrazeny z třídního fondu. Děti si s sebou vezmou batůžek se svačinou. Musí mít pevnou uzavřenou obuv, doporučuji také sportovní oblečení. Návrat v 11. 57 na nádraží, u školy budeme cca ve 12. 35. Poslední hodina nebude, po exkurzi mohou jít děti domů.

   ____________________________________________________________________________________________

   2. 10.

   Zahajovací písemné práce - opakování z předešlého ročníku

   • Matematika: zaokrouhlování, písemné sčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, příklady se závorkou, rýsování - kolmioce, rovnoběžky, trojúhelníková nerovnost
   • Český jazyk: abeceda, příbuzná slova - vyznačit kořen; i, y (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem), slovní druhy, podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor), slovesa ( osoba, číslo, čas), základní skladební dvojice

   ____________________________________________________________________________________________

   11. 9.

    

   Informace z třídní schůzky:

    

   • V termínu 22. - 26. 4. 2024 pojedeme na rozlučkový pobyt na Zadov. Cena cca 3100 Kč. 
   • Opět vybírám třídní fond 300 Kč, sponzorský dar škole 200 Kč, případně budu ráda za sponzorský dar pro třídu. Připomínám, že sponzorské dary jsou dobrovolné. 
   • 29.9. je ředitelské volno.
   • Dohodli jsme se, že si uděláme na památku třídní třička (cenu upřesním - přibližně 350 Kč).
   • Seznámili jsme se se školním řádem, s používáním mobilních telefonů ve škole. Děti byly poučeny během třídnických hodin. Prosím o podpis do žákovské knížky a o vyplnění údajů na první stránce.
   • Děti budou nosit notýsek nebo bloček na domácí úkoly.
   • Sportovní hry budou vždy v pondělí. Přihlášení i platby jsou elektronicky. Návod rozdávala paní trenérka na třídní schůzce. V případě potřeby volejte p. trenérku Vostárkovou. 
   • Dohodli jsme se na způsobu komunikace. Budeme používat whatsappovou skupinu jako doposud, občas napíšu na stránky. 
   • Na stránkáh školy jsou vypsané kroužky.
   • O plánovaných akcích školy i třídy vás budu informovat.

   ____________________________________________________________________________

   1. 9. 2023

   Moji milí žáčci a milí rodiče,

        prázdniny jsou u konce a všichni se už určitě těšíte, až začne škola.smiley  Přeji nám všem klidný, pohodový a hlavně veselý školní rok 2023/24.

   Vzhůru do páté třídy....

    

   Organizace prvního týdne:

   • Nástup do školy je 4. září. Děti přijdou hlavním vchodem, který se otevře v 7, 40.
   • Slavnostní přivítání bude od 8, 00 ve třídě maximálně půl hodiny a pak mohou jít děti domů.
   • Pokud budete chtít pro děti v tento den oběd, nezapomeňte jim ho přihlásit.
   • Během prvního a druhého týdne si děti přinesou do školy látkový pytlík se cvičebním úborem, kufřík (krabici) na výtvarné pomůcky. Prosím o obalení učebnic.

    

   Další pomůcky:

   • průhledné obaly na sešity
   • penál: 2 pera, obyčejné tužky č. 2, 3, paselky, nůžky, kružítko, guma, nůžky.
   • věci na VV: stejně jako vždy (možná máte vše z loňska) - podložka na lavici, štětce, vodovky, mohou být i tempery (není povinné), GIOCONDA olejové křídy, 2 krát lepidlo tužkové (raději větší), voskovky, fixy, černý fix slabý i silný.
   • látkový pytlík na cvičební úbor - věci do tělocvičny i na hřiště
   • přezůvky
   • další informace budu průběžně posílat na WhatsApp 

   Přeji hezký víkend před začátkem školy.