• Aktuality

  • 1. B

   PANÍ UČITELKA MGR. MONIKA MRVÍKOVÁ

    

   1. 6.

   BALÍČKY SEŠITŮ, POMŮCEK A PRACOVNÍCH SEŠITŮ DO TŘETÍHO ROČNÍKU

   • Na příští rok objednávám všem dětem balíček sešitů, pracovních sešitů na M a ČJ, písanky, čtvrtky, barevné papíry v hodnotě 380 Kč. Vybírám do konce června.
   • Pracovní sešity na AJ stojí 250 Kč. Tuto částku potřebuji vybrat do 8. 6.

   Děkuji 


   28. 5.

   ÚTERÝ 1. 6. - DĚTSKÝ DEN

   • Nejsou půlené hodiny. Vyučování bude pro všechny děti od 8, 00 do 11, 40.
   • Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení.
   • Dvě hodiny strávíme na hřišti a budeme soutěžit.
   • Na další hodiny stačí jen penál, svačina a přezůvky. Budeme se věnovat tématu: SPRÁVNÝ KAMARÁD.

   16. 5.

   Organizace výuky od 17. 5.

   • Od příštího týdne se učíme podle původního rozvrhu.
   • V pondělí a v úterý platí i půlené hodiny.
   • Ranní družina bude ve škole a funguje od 6, 00. Do ranní družiny se chodí hlavním vchodem.
   • V pondělí se budou děti testovat od 7, 30 do 7, 50. Prosím o dodržení času. Do školy budeme chodit novým bočním vchodem.
   • Na oběd budeme chodit v průběhu vyučování v 11, 25.

    

   Připomínám rozdělení dětí na půlené hodiny MA a ČJ v pondělí a v úterý: 

   • 1. skupina: CHLAPCI + VALINKA  A VERUNKA - v pondělí 8, 00 - 11, 40; v úterý od 8, 55 - 12, 35
   • 2. skupina: DÍVKY - v pondělí 8, 55 - 12, 35; v úterý 8, 00 - 11, 40

   Děti, které budou mít od devíti, mohou využít ranní družinu. Jinak přijdou hlavním vchodem v pondělí v 8, 30 (testování) a v úterý mohou přijít v 8, 45.


                                                

    Organizace výuky v týdnu od 10. 5. - 14. 5.

   Ze zdravotních důvodů musím upravit čas online hodin v tomto týdnu. Děti IZS se budou učit ve škole jako obvykle. Jen se mění pro ně čas oběda v pondělí (12, 45), aby se mohly zúčastnit hodiny AJ. Od úterý do pátku chodí na obědy vždy v 11, 00.

   Distanční výuka: 

   Výuka bude společná pro obě skupiny.

   • Pondělí: 8,00 - 8, 45;  AJ 11, 00 - 11, 45
   • Úterý: 8, 20 - 10, 00
   • Středa: 9, 00 - 11, 00
   • Čtvrtek: 8, 00 - 8, 45
   • Pátek: 8, 55 - 9, 40

   26. 4.

    

   Hodnocení prospěchu a přístupu ke školním povinnostem

    za třetí čtvrtletí druhé třídy:

    

   Hodnocení za toto období není zcela tradiční a opírá se především o zvládnutí online výuky. Chtěla bych ocenit přístup dětí k plnění úkolů a samozřejmě musím vyzdvihnout i práci rodičů i prarodičů, kteří jsou nezbytnou součástí tohoto způsobu výuky. Při běžné výuce by bylo hodnocení prospěchu zřejmě trochu odlišné a opíralo by se o školní práce, aktivitu, písemné práce a další školní činnosti. Ale všichni víme, že známky nejsou pro život to nejdůležitější a já jsem ráda, že mohu děti pochválit i za jiné věci, než za bezchybně vypracované cvičení. Vnímám velmi pozitivně, že v naší třídě neřeším nezájem o výuku a plnění úkolů, jak ze strany dětí, tak rodičů. Všichni přistupujete k online výuce zodpovědně a nestává se, že bych řešila nějaké větší problémy. Je dobré, že v současné době máme možnost chodit do školy, i když jen ob týden. Děti si alespoň zase zvyknou na školní režim a stihnou nachytat pár známek, které ne vždy potěší J, ale třeba budou některé děti více motivovat.

   Chválím všechny své žáčky za přístup ke školním povinnostem, za plnění úkolů, za zvládnutí online výuky a doufám, že až budeme opět normálně chodit do školy, budu moci ještě ke všemu přidat pochvalu za správné kamarádství.         

   Vaše paní učitelka MM

   • Návrh známek za 3. čtvrtletí najdete v elektronické ŽK.
   • Během příštího týdne napíšu návrh známek také do papírové ŽK a přidám krátké slovní hodnocení.
   • Třídní schůzky jsme měli před 14 dny, ale pokud by se mnou někdo chtěl probrat hodnocení individálně, napište mi zprávu a domluvíme na termínu.

   8. 4. 

   Organizace výuky od 12. 4.

   • Od 12. 4. začíná ROTAČNÍ VÝUKA. Po týdnu se střídá distanční a prezenční vyučování. Do školy budou chodit celé třídní kolektivy.
   • 12. - 16. 4.  DISTANČNÍ VÝUKA 

               2. skupina: PO 8,00 - 9,20; ÚT - PÁ 8,20 - 9,50

               1. skupina: PO 9,30 - 10,50; ÚT - PÁ 10,00 - 11,30

   • 19. - 23. 4. PREZENČNÍ VÝUKA  
   • TESTOVÁNÍ V TÝDNU PREZENČNÍ VÝUKY - vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7,30 u nového bočního vchodu (směr od tělocvičny, za novým schodištěm). Testování provádí proškolení asistenti nebo učitelé citlivým výtěrem z nosu (1 - 2 cm). U testování mohou být přítomni rodiče. Bez testu nemůžou děti chodit do školy.
   • V ostatní dny sraz u téhož vchodu v 7,50.
   • Družina a jídelna v tento týden funguje. Ranní družina  6,00 - 7,30 (hlavní vchod budovy). Obědy jsou automaticky přihlášeny. Pokud chcete obědy zrušit, zavolejte do jídelny.
   • Čas oběda pro naši třídu je 11,45. 
   • Vyučování bude podle rozvrhu. Konec vyučování upřesním během následujícího týdne.
   • Děti musí mít chirurgickou roušku (ne látkovou) nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
   • Do šaten chodit nebudeme.

   Pokud dojde ke změně, budu Vás informovat.

   Přeji hezký víkend MM


              

   27. 2.

   Organizace distanční výuky na příští týden: 1. 3. - 5. 3.

   PONDĚLÍ: 

   • 1. skupina: 8,00 - 9,20   
   • 2. skupina: 9,30 - 10,50
   • obě skupiny mají od 11, 00 angličtinu

    

   ÚTERÝ - PÁTEK:

   • 1. skupina: 8,20 - 9, 50
   • 2. skupina: 10, 00 - 11, 30

    

   1. skupina:

   Bednářová, Bělohoubek, Bertlík, Boudníková, Brdová, Černý, Červenka, Gärtner, Holý, Jančárek, Jelínková, Kulichová, Kypet, Machuldová

   2. skupina:

   Maksymiv, Martinek, Novotná, Odvárka, Popadinec, Prošková, Štěpánková, Švarcová, Těšitelová, Turčanová, Vavro, Veselá, Walterová, Zavadil

   Výjimku z distanční výuky mají děti rodičů IZS (INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU), které mohou docházet na výuku do školy. Prosím rodiče těchto žáků o zaslání zprávy na můj whatsApp, zda děti přijdou do školy. Je nutné také během neděle napsat e-mail paní ředitelce (reditel@7zsmost.cz), aby byl pro děti zajištěn oběd. 


    23. 2.

   Informace k učivu prvouky:

   • Učíme se orientovat v kalendářním roce - měsíce, roční období, přiřazujeme měsíce k ročnímu období, první jarní (letní, podzimní, zimní) den, dny v týdnu, části dne. Některým dětem toto činí opravdu veliké problémy. V penálu mají nastříhané kartičky s názvy měsíců. Mohou také trénovat doma. Děkuji za spolupráci.

   Český jazyk:

   • Rozlišujeme tvrdé a měkké slabiky, doplňujeme i, í, y, ý do slov. Opakujeme psaní u, ú, ů.

   Matematika:

   • Sčítáme a odčítáme do stovky bez přechodu desítky.

   20. 2.

    

   Rozhýbejme 7. základní školu

   Aneb hon na mostecké „kešky“

   Vážení rodiče, milí žáci,

   všechny nás společně trápí současná epidemiologická situace a z ní vyplývající omezení našeho běžného života. Učíme se z domova, nepotkáváme se s kamarády, nemůžeme navštěvovat divadla, zájmové kroužky, provozovat oblíbené, ale hlavně potřebné aktivity jako je sport a pohyb vůbec.

   Rozhodli jsme se připravit projekt, který by nás zvedl ze židle a nabídl pohyb po našem městě a jeho okolí. Cílem projektu je zapojit celou rodinu a spojit pohyb s trochou vzdělávání. Vybrali jsme pro Vás sedm známých míst, na kterých budou umístěny tajné schránky (kešky) s úkoly. Soutěžit se bude o ceny, které výhercům věnuje škola.

   Co je k přihlášení se do soutěže a účasti v ní potřeba? Chuť, odhodlání, mobilní telefon (včetně mobilních dat) schopný číst QR kódy, do kterého budete zadávat souřadnice a samozřejmě trochu pohybu, chůze. Odpovědi se budou zapisovat do online formulářů Google, se kterými již většina z vás pracovala v loňském roce. Jak se do formuláře přihlásíte? Načtete QR kód, který najdete uvnitř kešky, ten vás přesměruje přímo do formuláře, kam zadáte svoji odpověď a na závěr nahrajete fotku. Na stránkách školy bude k dispozici zkušební QR kód, na kterém si můžete vyzkoušet, zda váš telefon tuto funkci zvládne. V případě potíží se obracejte na p. učitele Ondru Václavka (ondrej.vaclavek@7zsmost.cz) a p. uč. Štěpána Marečka (stepan.marecek@7zsmost.cz) a nebo je kontaktujte přes chat v Teamsech.

   Soutěž odstartuje v sobotu 20. 2. 2021 a skončí 6. 3. 2021.

   Souřadnice zveřejníme na webových a facebookových stránkách školy tak, aby vám byly vždy dostupné a mohli jste během jedné aktivity vyhledat více než jednu kešku.

   Připravili jsme pro vás testovací souřadnice, abyste si ověřili, že hledat není nic těžkého. Zadejte do jakékoli mapové aplikace (Google Maps, Google Earth, Apple Maps, mapy.cz, Waze) souřadnice 50 30 34.96 N 13 38 11.58 E. Pokud vaše aplikace vyhledala nejbližší stůl na ping pong směrem k jídelně v areálu naší školy, fungují aplikace správně.

   Vaším úkolem bude postupně (během časového rozmezí) navštívit všechna místa zadaná formou souřadnic. Na místě, kam Vás dovedou souřadnice, vyhledáte kešku, ve které najdete kvízovou otázku, na níž byste měli odpovědět s pomocí okolních nápověd. Předpokládáme, že budete hrát fair play, a proto vždy kešku vrátíte na místo, kde jste ji našli, aby ji mohli najít i ostatní.

   Každá soutěž má své ceny:

   1. místo - ZIPLINE Klíny (rodič + dítě)

   2. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 2 hodiny

   3. místo - bowling pro čtyřčlennou rodinu - 1 hodiny

   Vyhodnocení soutěže proběhne hned po jejím skončení a následné losování bude probíhat 8. 3. 2021 od 15.00 za přítomnosti známé osobnosti z oblasti sportu. Z losování pořídíme videozáznam, který zveřejníme na stránkách školy.

   Těšíme se na Vaši účast! Rozhýbejte celou rodinu! My učitelé jsme už projekt odstartovali pochodem či během kolem Matyldy.

   I PŘI HŘE DODRŽUJTE NEZBYTNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!


   25. 1.

    Ve čtvrtek 28. 1. děti dostanou pololetní vysvěddčení.....

   Ve čtvrtek si děti vyzvednou pololetní vysvědčení. Jsem ráda, že jim mohu napsat hezké známky, za které si zaslouží pochvalu nejen ony, ale i jejich  rodiče. Někteří žáčci jsou už samostatní školáci a v podstatě se učí sami. Ale vím, že některé děti potřebují dohled při práci (jak ve škole, tak i doma) a chce to více trpělivosti, což je určitě někdy velmi těžké.smiley

   Během pololetí jsme zažili distanční výuku, kde jsme měli všichni možnost se naučit zase něco nového. Děti, rodiče i my učitelé jsme společně rozvíjeli  své dovednosti s moderními technologiemi. Tento způsob výuky není určitě optimální, obzvláště pro malé děti, což jsme si všichni uvědomovali. Vše se nám ale podařilo zvládnout a byli jsme rádi, že se můžeme vrátit do školy. Děti ve třídách se mohou zase setkávat s kamarády a výuka konečně nabrala normální ráz. Já vidím velké pokroky, co se týče čtení i počítání, a myslím, že se nám již podařilo dohnat většinu toho, co jsme zameškali, nebo co prostě během online výuky nešlo tak hladce jako ve škole. Mám z dětí radost a jsem na ně pyšná, co všechno už umí. Naše početná třída je sice trošičku více neposedná, ale zase veselá a akční.yes Děkuji Vám, rodiče, za spolupráci a ještě jednou chci pochválit vaše děti, protože jsou moc fajn....a jsou taky trochu mojewink

   • Ve čtvrtek se učíme podle rozvrhu.
   • V pátek jsou pololetní prázdniny.
   • Posílám odkaz na různá procvičovací cvičení. Je to přehledné a každý si může vyhledat, co potřebuje procvičovat. www.kdeseucit.cz

    

   Příští týden budeme psát písemné práce. Vše opakujeme ve škole, ale pokud chcete s dětmi procvičovat také doma, posílám obsah písemných prací:

   •  Matematika: sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, sčítání a odčítání desítek, řazení čísel podle posloupností 0 - 100, porovnávání 0 - 100, vztahy o několik méně a o několik více, slovní úlohy, pojmenování těles, rozlišení čar (přímá, křivá, lomená).
   • Český jazyk: druhy vět, krátké a dlouhé samohlásky - doplňování do slov, rozlišení u, ů,  ú, mnohoznačná slova, dělení slov na slabiky a vyznačení samohlásek, čtení s porozuměním - doplňování vhodných slov do vět. 

   2. 1. 2021

   VÍTÁM VÁS V NOVÉM ROCE 2021 - VĚŘÍM, ŽE BUDE LEPŠÍ NEŽ TEN PŘEDCHOZÍ, KTERÝ BYL SLOŽITÝ, ALE SPOLEČNĚ JSME VŠE ZVLÁDLI. 

   Organizace výuky od 4. 1.

   • Vyučování bude probíhat každý den od 8, 00.
   • Učíme se podle rozvrhu.
   • Půlené hodiny v pondělí a v úterý jsou zrušeny.
   • Konec vyučování: PO, ÚT, ČT - 11, 40ST, PÁ - 12, 35
   • Čas oběda: 12, 45 - 13, 00 (změna oproti prosinci). Všechny děti mají obědy přihlášeny, v případě potřeby obědy musí rodiče sami zrušit.
   • Ranní družina bude opět ve škole, odpolední v horní družině vedle jídelny. 
   • Nošení roušek je bohužel povinné. Dejte dětem také náhradní do aktovky.
   • Přezouvat se budeme před třídou a bundy si děti budou nosit do třídy (kvůli častému větrání). 

   15. 12

   Poslední týden před vánočními prázdninami

   • V pátek budeme mít ve třídě VÁNOČNÍ DEN. Děti nezapomenou na dáreček pro kamaráda, kterého si vylosovaly. Do školy budeme potřebovat pouze penál, přezuvky a svačinu. V tento den bude u nás ve třídě VÁNOČNÍ POHODA BEZ UČENÍ. Na oběd jdeme ve 12, 00. 
   • 21. –  22.12. byly vyhlášeny vládou – DNY BOJE PROTI COVIDU. Rodiče si mohou zažádat o ošetřovné.

   2. .12.

   Už tu máme ADVENT

   • V pátek k nám do školy zavítá Mikuláš s čertem. smiley
   • Děti si na výtvarku přinesou ruličku toaletního papíru.
   • Včera si každý vylosoval kamaráda, kterému připraví malý dáreček, protože i ve škole budeme slavit Vánoce. Datum upřesním.
   • Připomínám čas oběda v prosinci:12, 00 - 12, 15 každý den. Půlené hodiny zrušeny. Všechny děti mají každý den od 8, 00.

   27. 11.

   Organizace výuky během prosince:

   • Z organizačních důvodů jsou v pondělí a úterý zrušeny půlené hodiny. Všechny děti přijdou na první hodinu.
   • Čas oběda pro naši třídu je 12,00 - 12, 15 každý den.
   • Ranní družina stále ve třídě. Odpolední družina u jídelny.

   15. 11.

   Organizace výuky 18. 11. - 20.11.

   • Od středy se budeme opět učit ve škole.
   • Vyučování bude probíhat podle rozvrhu.
   • Ranní družina je od 6,00 v naší třídě.
   • Ti, kteří ranní družinu nenavštěvují, přijdou v 7, 30 před hlavní vchod školy. 
   • Děti se budou přezouvat před třídou a bundy si vezmou do třídy (kvůli častému větrání). 
   • Všichni musí nosit roušky (nejen ve společných prostorách, ale i během výuky), proto dávejte dětem náhradní do aktovky. 
   • Po vyučování půjdou děti do horní družiny.

   Pokud od dalšího týdne nastanou změny, budu Vás informovat.


   9. 11.

   • Máme za sebou skoro měsíc distanční výuky. Myslím, že to zvládáme vcelku dobře. Jsem ráda, že se všechny děti bez větších problémů připojují každý den, plní úkoly a mají vždy vše připraveno na výuku. Každý den se snažím zařadit český jazyk i matematiku, dvakrát týdně pak prvouku. Angličtinu mají děti jednou týdně vždy v pondělí. Dětem jsem zatím dala známku z matematiky, ale s ostatním hodnocením jsem chtěla počkat, až nastoupíme do školy. Protože to zatím nevypadá moc slibně, občas pošlu pracovní list na procvičování a později nějaký testík na vypracování. Pokud máte možnost, vytiskněte si je a poté zašlete přes aplikaci EDUPAGE zpět. Nabízím také možnost, že vám listy připravím ke vchodu školy. Napište mi, prosím, kdo by o to měl zájem.
   • V příším týdnu 18. 11. plánuji třídní schůzku on - line formou prostřednictvím TEAMS. (1. skupina v 17:00; 2. skupina v 18:00)
   • Posílám všem dětem pochvalu za práci v on - line hodinách a rodičům děkuji za trpělivost a výbornou spolupráci. Mám skvělou třídu!!!!yes

   30. 9.

   • V pátek 2. 10. se budeme učit v družině u jídelny kvůli volbám. Končíme po čtvrté hodině v 11, 40. Děti přijdou hlavním vchodem do školy a nepůjdou do šatny, počkají na mě před třídou. 
   • Na matematiku potřebujeme pravítko a tužku č. 3.
   • Od října budu již normálně známkovat.surprise Pokud se objeví nějaká horší známka, je to signál k tomu, že by děti mohly doma více procvičovat danou látku. Nebudeme se na ně proto zlobit, ale budeme se snažit jim co nejvíce pomoci. Děkuji všem za spolupráci. 

    

   24. 9.

   • V pátek 9. 10. půjdeme v rámci vyučování do knihovny, kde budou děti pasovány na čtenáře.
   • Prosím rodiče o spolupráci při procvičování ČTENÍ. Děti by si měly pravidelně číst. Některé s tím mají opravdu veliký problém. Neumí se orientovat v textu, neví mnohdy, o čem čtou. Zkoušíme také, aby si samy přečetly zadání úkolu, pracovaly více samostatně. Doufám, že se to bude jen zlepšovat.smiley
   • Učíme se také sčítání s přechodem desítky. Některým ale stále dělá problém sčítání a odčítání do deseti, což už by měly zvládat bez potíží. Prosím, občas s dětmi procvičte. Děkuji Vám za spolupráci.

   6. 9.

   Informace z třídní schůzky:

   • Ve škole zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, hygienická pravidla při obědě). Je nutné hlásit, pokud budou muset být rodiče nebo děti v karanténě. Neposílat do školy děti, které jeví známky nachlazení. 
   • Děti dostaly učebnice a sešity, prosím o obalení.
   • Po obdržení a kontrole všech mailových adres Vám budou zaslány přístupové údaje do elektronické žákovské knížky, kterou od letošního školního roku budou děti mít.
   • Papírová žákovská knížka bude sloužit pouze na omlouvání dětí, potvrzení výběru peněz, zapomínání a jiná sdělení.
   • Vybírám: 260 Kč na balíček sešitů a čtvrtek, 150 Kč na sportovní hry, 100 Kč - dobrovolný příspěvek na školu.


   28. 8.

   Moji milí žáčci a milí rodiče,

        prázdniny jsou u konce a nám nezbývá nic jiného, než se na tu školu těšit.smiley  Já se na všechny nastávající druháčky už opravdu moc těším a přeji nám všem, ať je další školní rok klidný a pohodový a hlavně veselý. Na WhatsApp jsem poslala rozvrh, abyste dětem mohli naplánovat kroužky. Pokud dojde k nějaké změně, budu Vás informovat.

   Organizace prvního týdne:

   • Sejdeme se 1. 9.  v devět hodin na školním hřišti. Děti si odvedu do třídy, kde budou asi 30 minut. Kdo nebude mít před školou doprovod, půjde do družiny. Družina bude fungovat normálně až do odpoledních hodin.
   • Obědy budou od středy 2. 9. (V úterý mají oběd jen děti, které půjdou do družiny, je však nutné to nahlásit v jídelně.)
   • Ve středu 2.9. končí vyučování v 11.40. Děti si přinesou v aktovce penál, svačinu, přezůvky, průhledné obaly na sešity. Budou dostávat učebnice. Prosím alespoň do dalšího týdne obalit učebnice i sešity.
   • Od čtvrtka 3.9 se budeme učit dle rozvrhu.
   • Ve čtvrtek 3.9. se koná  třídní schůzka 17, 00 v naší třídě.

   12. 8.

   Prázdniny nám ještě běží a já Vás nerada ruším během léta. Na přání některých rodičů posílám, co je potřeba připravit do druhé třídy. 

   Učebnice dětem rozdám během prvního týdne v září a bude potřeba je obalit. Objednala jsem všem v červnu balíček sešitů, pracovních sešitů a čtvrtek. Peníze budu vybírat během září. Prosím také koupit obyčejné, průhledné obaly na sešity A5 (5 krát).

   Další pomůcky:

   • penál: 2 pera, obyčejné tužky č. 2, pastelky, nůžky, tužkové lepidlo, guma.
   • kufřík nebo krabice na VV: vodové barvy, štětce (1 plochý a 2 kulaté  - větší a menší), tužkové lepidlo větší, kelímek na vodu, podložka na lavici, pastely GIOCONDA, voskovky, modelína. Určitě mají děti některé věci ještě z první třídy. 
   • látkový pytlík na cvičební úbor - věci do tělocvičny i na hřiště.
   • ubrousek na lavici na svačinu, přezůvky.

   Přeji krásný a pohodový zbytek léta.


    

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje