• 5.B

    • VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 5.B

     17. - 21. 2.

     V úterý jdeme bruslit.

      Připravíme se na ČJ, M, PŘ.

     Ráno se sejdeme ve třídě.

     S sebou budeme mít v batohu teplé oblečení , brusle, přilbu, rukavice, malou svačinku, pití.

     Na zpáteční cestu čepici!!!

     V pondělí a v úterý není TV.

     Připravte se na vlastivědu - od nástupu komunistické vlády do konce. Vše v sešitě.

     Obalte si novou učebnici VL (kdo nemá obaleno)

     Na PČ nezapomeňte ,,UCHOŠŤOURY"smiley

      

      


     27. - 31.1.

     Tento týden nebruslíme.

     V úterý - prověrka PŘ - podnebné pásy

     Ve středu - testík VL 2. sv. válka, poválečná léta

     Všechny známky už jsou na druhé pololetí.

     Ve čtvrtek máme do 11.40 hod, (ČJ, AJ, M)

     Čtvrtou hodinu rozdáváme vysvědčení.

     V pátek jsou pololetní prázdniny.smiley

     3. - 7. 2. máme JARNÍ PRÁZDNINY

      


     20. - 24.1.

     V úterý jdeme bruslit.

      Připravíme se na ČJ, M, PŘ.

     Ráno se sejdeme ve třídě.

     S sebou budeme mít v batohu teplé oblečení , brusle, přilbu, rukavice, malou svačinku, pití.

     Na zpáteční cestu čepici!!!

     V pondělí a v úterý není TV.

     V pondělí místo TV = ČT

     Ve středu není doučování.

      


     13. - 17.1.

     Tento týden ještě nebruslíme.

     Ve středu si napíšeme testík z VL - 1. sv. válka (35 - 40)

     Ve čtvrtek a v pátek nás čekají písemné práce z ČJ a M.

     ČJ - psaní -ě-, -je- , mě, mně, předpony s-, z-, vz, předložky s, z, vyjmenovaná slova, slovní druhy,...

     M - dělení desítkami, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení(jednociferným dělitelem), zlomky, převody jednotek, obvod, obsah,...

      


     6. - 10. 1.

     Všem přeji hodně štěstí v tomto roce.

     Tento týden nebruslíme.

     Učíme se podle rozvrhu.

      


     Děkuji všem za krásné dárky.

     Dodatečně také děkuji těm, kteří mi pomohli vytvořit MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY.

     Přeji krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí a zdraví v příštím roce.

     Užijte si prázdniny.smiley


     16. - 20.12.

     Tento týden nebruslíme.

     Čeká nás závěrešný týden tohoto kalendářního roku.

     Nebudou DÚsmiley

     Do středy se učíme podle rozvrhu.

     Ve čtvrtek nepotřebujeme učebnice. Nezapomeňte se připravit na burzu přečtených knih.

     Také bude besídka, kde vystoupí Jindra a také naše taneční skupina. Budeme držet palce.

     V pátek máme VÁNOČNÍ POSEZENÍ.

     Od pondělí noste hrníčky a malý vzoreček cukroví, ať si můžeme udělat hostinu. Čaj zajistím.

     Také nezapomeňte malý dárek pro vylosovaného spolužáka.

     Zveme Vás 17. 12. na VÁNOČNÍ TRHY na náměstí, kde vystoupí sboreček školy společně s učitelským sborem.blush

     (16.30 - 17hod)

      


     9. - 13. 12.

     V úterý

     bruslíme.

      Připravíme se na ČJ, M, PŘ.

     Ráno se sejdeme ve třídě.

     S sebou budeme mít v batohu teplé oblečení , brusle, přilbu, rukavice, malou svačinku, pití.

     Na zpáteční cestu čepici!!!

     Tanto týden není TV.

     V pondělí místo TV = HV.

     V pátek píšeme testík z VL.

     (str. 28 - 33)


     2. - 6.12.

     Tento týden nebruslíme.

     V úterý máme celodenní projekt PŘ - VESMÍR

     S sebou - pastelky, nůžky, lepidlo, penál, encyklopedie, učebnice PŘ

     Ve čtvrtek nepotřebujeme přírodovědu.

     ČJ -procvičujeme stavbu slova

     M - římské číslice, zlomky

     VL - tento týden pouze ústní prověřování

     Ve čtvrtek přijde MIKULÁŠ


     25. - 29.11.

     Tento týden nebruslíme.

     Učíme se podle rozvrhu.

     Množí se zapomínání učebnic. Překvapený

     ČJ - nové -mě, mně

     M - stále procvičujeme násobení, dělení, slovní úlohy

     - dokončujeme vesmír, čeká nás projekt, ve čtvrtek si přineste encyklopedie

     VL - testík NÁRODNÍ OBROZENÍ

     - přineste si obrázky týkající se zdravé a nezdravé výživy