• Erasmus+

     Naše škola je zapojena do nového programu Evropské Unie s názvem Erasmus+. Hlavním cílem programu je podpora výuky a učení se cizích jazyků ve školách v zahraničí.

     Výuka cizích jazyků na základní škole je důležitým krokem k tomu, aby se žáci byli schopni úspěšně domluvit a komunikovat v cizím jazyce.

     Naši studenti jsou angažováni v projektu, který se nazývá „HRAJEME SI  S NOVÝMI SLOVY

     Hlavní cíle projektu: Výměna osvědčených postupů

     Název projektu: Playing With New Words

     Zkratka projektu: PWNW

     Datum zahájení projektu: 2020-09-01

     Celková doba trvání pojektu: 24 měsíců

     Národní agentura žadatelské agentury: UK01 British Counsil, in partnership with Ecorys UK – British Counsil

     Kontaktní osoba projektu: Rob Getley, asistent ředitele

     Telefon: +4412079306136

     Adresa: Ployters Road, Harlow, cm18 7ps, Essex

     Země: United Kingdom

     Partnerské organizace:

     Identifikační číslo organizace        Název školy                                                                Země

     E10240215                                        Jakuba Arbesa 24/54...                                           Česká Republika

     E10253721                                       Centru de Educatie Incluziva Aurora Resita         Rumunsko

     E10251334                                       S.C.M Malvar                                                             Španělsko

     E10251292                                       HASAN TAN ILKOKULU                                             Turecko

      

     Podrobnosti o partnerské organizaci:

     Země:                                                                                    Česká republika

     Zákonný zástupce:                                                              Mgr. Libuše Hrdinová 

     Email:                                                                                    reditel@7zsmost.cz

     Telefon:                                                                                 +420736633317

     Kontaktní osoba                                                                  Mgr. Michaela Renčová      

     Email:                                   

     Telefon:                                                                                 +420777143334

     Adresa školy:                                                                         Jakuba Arbesa 2454, Most 434

      

     Země:                                                                                      Rumunsko

     Zákonný zástupce:                                                                 Liviu Moise

     Email:

     Telefon:                                                                                    +40740056069

     Kontaktní osoba:                                                                    Augustina-Anamaria Roman

     Email:

     Telefon:                                                                                     +40725167997

     Adresa školy:                                                                             Aleena Tineretului nr.7, Resita 320126

      

     Země:                                                                                         Španělsko

     Zákonný zástupce:                                                              

     Email:

     Telefon:

     Kontaktní osoba:

     Email:

     Telefon:

     Adresa školy:

      

     Země:                                                                                             Turecko

     Zákonný zástupce:                                                                        Tufan  Arica

     Email:

     Telefon:                                                                                            +902123253916

     Kontaktní osoba:                                                                            Nalan Kiracillar Demirel

     Email:

     Telefon:                                                                                             +902123253916

     Adresa školy:                                                                                    

      

     Země:                                                                                                 Španělsko

     Zákonný zástupce:                                                                            Miguel Merelo Gallego                                                                        

     Email:

     Telefon:                                                                                              +34918759463

     Kontaktní osoba:                                                                               Carlos Cuena Puado

     Email:

     Telefon:                                                                                                +34918759463

     Adresa školy:                                                                                       Colegio Malvar, Solidaridad, N4, Arganda del Rey, Spain

      

      

     Cíle projektu:

     1. Podpora osvojování anglického jazyka a zvyšování účasti při vzdělávacím procesu žáků ranného věku, kteří se učí  anglický jazyk.
     2. Povzbuzení žáků, zvýšení jejich sebedůvěry a jejich účasti ve ve výuce.
     3. Možnost sdílení osvědčených postupů mezi učiteli v celé Evropě.
     4. Povzbuzení učitelů anglického jazyka ke zlepšení jejich vyučovacích postupů při jejich kariérním růstu.
     5. Zlepšení výuky jazyků a rozvoj dovedností žáků (dosažení nejméně 10 bodů ze škály bodového hodnocení 0-100)
     6. Budování sebevědomí a sebedůvěry studentů při osvojení anglického jazyka a jeho použití.
     7. Pěstování úcty k jiným zemím, upevňování mezikulturního přátelství a vzájemné tolerance.

     Hlavní aktivity projektu:

     C1 - výuka pomocí her - stávající praxe v partnerských zemí

     C2 - používání online her při výuce slovní zásoby a gramatiky

     C3 - výuka čtení a psaní pomocí dynamických a interaktivních her

     C4 - výuka poslechů a mluvy pomocí venkovních týmových her

     C5 - výuka anglického jazyka online (interaktivní/dynamická) a pomocí školních a venkovních kreativních her

     Objectives

     1. Promoting language acquisition and raising the participation of early age students in language learning
     2. Raise students participation and encouragement
     3. To allow the sharing of best practices between EFL teachers across Europe
     4. To encourage English teachers to improve their careers
     5. Improving language learning and students skills development (by at least 10points on a scale 0-100)
     6. To build the self- esteemand confidence of the students in using English
     7. To cultivate respect for other countries, intercultural friendships and mutual

     Main activities

     C1 – teaching with the help of games – existing practices in the partner countries

     C2 – using online games for teaching vocabulary and grammar

     C3 – teaching reading and writing by the help of dynamic and interactive games

     C4 – teaching listening and speaking with outdoor team games approach

     C5 – teaching English via online, interactive/dynamic and via various indoor/outdoor creative games

      

     Partnerské země

     Velké Británie -  web

     Španělska - web

     Turecka

     Rumunska

     Projekt " Naše město"

     Obsah: Pocvičení nové slovní zásoby - "Naše město" - popis zajímavých míst města a okolí, natočení videa, kde jsou místa představena a popsána v anglickém jazyce.

     Činnost (aktivita) : Žáci zpracují informace o zajímavých místech svého města a okolí, zapíší si novou slovní zásobu a natočí se svým učitelem anglického jazyka video, které sdílí s partnery partnerských škol (velká Británie, Španělsko, Turecko, Rumunsko)


     Zde je naše video...

     eTwinning

     Naše škola současně podporuje online spolupráci žáků a učitelů v rámci aktivity eTwinning. Spolupráce se školami z různých zemí je realizována prostřednictvím digitálních technologií vzdělávacích aktivit na dálku.