• Školní psycholog: PhDr. Kamila Mejstříková

    Konzultační hodiny: pátek 7.30 - 14.00 (po domluvě přes email)

    E-mail: spparbesa@seznam.cz

    Výchovný poradce: Mgr. Jana Pátková - kariérové poradenství (volba povolání)

    Konzultační hodiny VP: pondělí 13.15 - 14.00, čtvrtek: 8.45 - 9.50 hod.(po telefonické domluvě si lze domluvit i jiný termín)

    Telefon: 417 639 397 (sekretariát školy - přepojí na VP), sborovna 2.patro

    Metodik prevence: Mgr. Monika Krausová

    Telefon: 417 639 397 (sekretariát školy), sborovna 2.patro

    KonzultaNt s PPP, speciální pedagog: Mgr. Jana Klimecká

    - práce s integrovanými žáky (individuální vzdělávací plány, reedukace), kancelář zástupce ředitele

    Telefon: 417 639 397 (sekretariát školy), email: klimecka@7zsmost.cz