• K 30.11. 2019 končí termín podávání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou (sportovní gymnázia a konzervatoře). Za odeslání přihlášek zodpovídají rodiče.

    Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/20 naleznete v tomto souboru..

    Vážení rodiče, v průběhu školního roku Vás budu informovat o akcích na podporu volby povolání a o přijímacím řízení na střední školy. Bylo by žádoucí, kdybyste se svými dětmi diskutovali o budoucí profesi, probírali možnosti související s volbou povolání. Vycházejte ze zájmu dětí, z jejich studijních předpokladů. Já bych zejména ještě apelovala na to, abyste vybírali takové povolání, o které je na trhu práce zájem, aby Vaše dítě v budoucnu našlo uplatnění a využilo svého vzdělání. Velkou perspektivu mají zejména technické obory a řemesla. Nedostatek pracovních sil je i ve zdravotnictví.

    Pro začátek několik základních informací:

    - v říjnu žáci dostanou z Úřadu práce v Mostě brožury a atlasy s přehledy učebních oborů na Mostecku a v Ústeckém kraji,

    - po škole v přírodě se žáci zúčastní exkurze na Úřadu práce v Mostě, kde dostanou informace k volbě povolání,

    - v listopadu proběhne burza středních škol tzv. Sokrates (představují se SŠ),

    - v listopadu se podávají přihlášky na školy se sportovním a uměleckým zaměřením, na konzervatoře (je možno podat 2), přihlášky musí být podané do 30. 11. 2019. Pokud dítě nebude přijato, může si znovu podat další 2 přihlášky na běžné SŠ v únoru,

    - v 1.pololetí roku škola zajistí besedy se zástupci středních škol, žáci tak získají konkrétní informace o jednotlivých středních školách a o studijních oborech,

    - škola v rámci možností využije i nabídek SŠ, jimiž se samy SŠ prezentují, nemůžeme využít všech, Vy však v rámci Dnů otevřených dveří můžete navštívit kteroukoli SŠ, sledujte si je na webových stránkách jednotlivých SŠ,

    - využijeme i některých nabídek k exkurzím do podniků, firem, pokud nám nějakou můžete sami zajistit, budeme rádi,

    - přihlášky na ostatní SŠ se podávají k 1. 3. 2020, žáci  dostanou 2 přihlášky, veškeré bližší informace k vyplňování a podávání přihlášek dostanete,

    - součástí přijímacího řízení je podání zápisového lístku na SŠ, na kterou se dítě dostalo a pro niž se rozhodlo, o pravidlech podání zápisového lístku budete vy i děti poučeni.

    Pokud budete mít jakékoli dotazy k volbě povolání a k přijímacímu řízení, kontaktujte mě. Využijte konzultačních hodin nebo si předem domluvte schůzku. Těším se v tomto směru na spolupráci. Věřte, je nutná.                          

    Podávání přihlášek

    Obory s talentovou zkouškou: 

    Pokud se chce Vaše dítě přihlásit na sportovní gymnázium nebo na školu s uměleckým zaměřením (např. konzervatoře), podává se přihláška ke studiu v měsíci listopadu, protože již v lednu se konají talentové zkoušky na tyto školy. Ostatní žáci podávají přihlášky až v měsíci únoru. Žáci hlásící se na sportovní gymnázium budou talentovou zkoušku vykonávat v lednu, ale nově budou vykonávat zkoušku z ČJ a M jako ostatní žáci až v dubnu.

    Obory bez talentové zkoušky:

    Žáci obdrží spolu s pololetním vysvědčením 2 přihlášky na střední školy. Rodiče prosím, aby žákům přihlášky řádně a čitelně vyplnili. Obě přihlášky jsou vyplněny identicky, tj. jako kopie, aby bylo patrné, který obor upřednostňujete, lépe na které SŠ bude skládat první přijímací zkoušku.

    Žáci budou o vyplňování přihlášek poučeni. Přední strana přihlášek bude předvyplněna školou (osobní údaje), vy budete vyplňovat ostatní části - především název školy, obor a kód. Prosím - nejčastější chyby při vyplňování jsou právě zde- název SŠ vyplňujte přesně! podle katalogu nebo atlasu škol,název školy musí být kompletní, rovněž adresa školy musí být úplná! Jak je škola zapsána v rejstříku středních škol, tak musí být zapsána i na přihlášce.                                                             

    Důležitý je i název oboru a hlavně kód oboru, na který se žák/yně hlásí. Nesmějí chybět podpisy žáka a zákonného zástupce. 

    Zápisové lístky  dostanou děti později, abychom předešli případným ztrátám.

    Vyplněné přihlášky mohou děti nosit výchovné poradkyni  v průběhu měsíce února, nejpozději však do 20.2. 2020, abych mohla přihlášky zkontrolovat a vy abyste měli časovou rezervu na doručení přihlášek na příslušnou školu. Rodiče sami zodpovídají za odeslání přihlášek!!! Doporučuji si také v katalogu nebo atlasu SŠ dobře přečíst, zda je nutná lékařská prohlídka. Jen některé obory ji vyžadují, ať zbytečně neplatíte u lékaře za jejich potvrzení!

    Vyplněné a potvrzené přihlášky je nuto na střední školy podat do 1. 3. 2020.  

    Pokud budete mít nějaké nejasnosti či budete potřebovat poradit, můžete se na školu obracet telefonicky ( přepojí Vás na výchovného poradce) nebo osobně (konzultační hodiny VP viz výše, je dobré si schůzku předem domluvit). 

    Všem rodičům předem děkuji za trpělivost a za spolupráci při vyřizování přijímacího řízení. 

    Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete na těchto stránkách.

    Ke stažení:

    Přehled SŠ a VOŠ v okrese Most s nabídkou oborů pro šk. rok 2020/2021 (SS_okres_Most_2020_2021.pdf).

    Přehled SŠ v Ústeckém kraji, které nabízejí tzv. „E“ obory pro šk. rok 2020/2021 (Obory_E_na_SS_v_UK_2020_2021.pdf).

    Přehled SŠ se sportovním zaměřením v ČR – i zde se jedná o nabídku pro školní rok 2020/2021 (Skoly_str__vzdel_se_sport__zamer_2020_2021_verze_09092019.pdf).

    Vyhláška č. 353 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlaska_353_Prijimaci_rizeni.pdf)

    Přihlášky na SŠ - denní studium (Prihlaska_SS_2015_denni_prac_26_10_2016.xlsx)

    Přihlášky na SŠ - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (Prihlaska_SS_2015_talent_26_10_2016.xlsx)

    Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_26_10_2016_.docx)

     

     www.scio.cz, s.r.o.   - žáci mají možnost seznámit se s ukázkou testu např. zde.

    Profesní testy

    Žákům naší školy se nabízí možnost vyšetření profesní orientace (pro žáky 9. tříd, příp. žáků vycházejících z 8. třídy).

    Vyšetření provádí:

    Kamila Mejstříková, psycholog, terapeut

    Základní informace k vyšetření:

    Vyšetření profesní orientace trvá 3-4 hodiny, jednotlivé diagnostické metody jsou zadávány individuálně nebo ve skupině max. 6 klientů. Konzultace nad výsledky vyšetření je realizována individuálně, vždy v předem stanoveném termínu (obvykle v odpoledních hodinách) a trvá většinou 45-60 minut. Konzultace se účastní žák a jeho zákonný zástupce.V rámci vyšetření profesní orientace je zadávána následující baterie diagnostických testů:

    • inteligenční test umožňující zmapovat celkovou strukturu rozumových schopností,
    • osobnostní dotazník zaměřený na ty oblasti, které jsou důležité z hlediska profesní orientace,
    • zájmový dotazník mapující strukturu zájmových oblastí klienta,
    • doplňující projektivní techniky.

    Nedílnou součást profesního poradenství tvoří i informace získané z rozhovoru, příp. z dotazníků od rodičů či pedagogů.

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje